Licznik odwiedzin

1194461

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

 

POGRZEB KS. KAZIMIERZA SZALASTY

19.10.2021 r. w kościele św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie odbył się pogrzeb naszego byłego proboszcza - ks. Kazimierza Szalasty. Zmarł 16 października, w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, w wieku 76 lat i w 52. roku kapłaństwa. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, w ostatnim czasie przebywał w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec, a wśród koncelebrujących był bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Homilię wygłosił pochodzący z naszej parafii ks. Adam Kozak, przywołał słowa zapisywane przez śp. Ks.Kazimierza , podkreślił Jego zaangażowanie w duszpasterstwo głuchoniemych , chorych i potrzebujących pomocy, mówił o Jego życiu pełnym Bożej i mądrej treści. Dziękował za dar jego życia i kapłaństwa. Wspominał także w kazaniu, że szczególnym rysem duchowości zmarłego kapłana było umiłowanie Eucharystii. Przez wszystkie lata aż do ostatniej, którą odprawił 28 września. - Z pieczołowitością, z pobożnością i bez pośpiechu sprawował Najświętszą Ofiarę, zawsze starannie się do niej przygotowując - wspominał. Odsłaniał oblicze Chrystusa głuchoniemym, a także niewidomym i umysłowo upośledzonym, a więc ludziom często zepchniętym na margines życia, odrzuconym, niezrozumianym. I to był też jego szczególny przymiot - umiejętność rozmowy, pomocy i służby każdemu człowiekowi, a szczególnie doświadczonemu przez życie - zauważył ks. Kozak. Podziękował także ks.Kazimierzowi za 25 letnią przyjaźń.

     W imieniu naszej parafii zmarłego proboszcza pożegnali ks.proboszcz Wojciech Ciosmak, burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz przedstawiciele grup parafialnych. Licznie żegnali ks. Kazimierza członkowie grup duszpasterskich i świeckich. Nie zabrakło również rodziny Księdza Kazimierza na czele z siostrą zmarłego. Na zakończenie odczytano słowa pożegnania i podziękowania za kapłaństwo dobrego i wrażliwego serca z pełnym zaangażowaniem w duchowy rozwój przekazane przez od arcybiskupa Wiktora Skworca, także podziękowanie generalnego duszpasterza głuchoniemych .

Ksiądz Szalasta przez wiele lat był zaangażowany w duszpasterstwo osób niesłyszących. Już w czasie seminarium ukończył odpowiednie kursy, a po święceniach włączył się w tę posługę najpierw w diecezji katowickiej, a następnie przez 16 lat w diecezji gliwickiej, gdzie był pierwszym diecezjalnym duszpasterzem inwalidów słuchu.

Po Mszy św. pogrzebowej uczestnicy ceremonii pogrzebowej przeszli na cmentarz, gdzie w rodzinnym grobowcu złożono ciało zmarłego kapłana.

SZAL1

 

SZAL2

SZAL3

 

SZAL4

 

SZAL5

SZAL6

SZAL7

 

SZAL8

 

SZAL9

 

SZAL10

 

SZAL11

 

SZAL12

 

SZAL13

 

SZAL14

 

SZAL15

 

SZAL16

 

SZAL17

 

SZAL18

 

SZAL19

 

SZAL20

 

SZAL21

 

SZAL22

 

SZAL23

 

SZAL24

 

SZAL25

 

SZAL26

 

SZAL27

 

SZAL28

 

SZAL29

 

SZAL30

 

SZAL31

 

SZAL32

 

SZAL33

 

SZAL34

 

SZAL35

 

SZAL37

 

SZAL39

Zmarł śp. ks. Kazimierz Szalasta

Szalasta 2 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie..

        Dnia 16 października 2021 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Kazimierz Szalasta, były proboszcz naszej parafii. Kazimierz Władysław Szalasta urodził się 23 sierpnia 1945 roku w Zabrzu Pawłowie jako syn Alfreda i Zofii zd. Donoth. Po ukończeniu w 1963 roku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 26 marca 1970 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął z rąk Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza święcenia prezbiteratu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: św. Józefa w Katowicach Załężu (1970-1793), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1973-1977), św. Wojciecha w Mikołowie (1977-1980), NSPJ w Nakle Śląskim (1980-1984) oraz Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1984-1987), gdzie w latach 1986-1987 pełnił funkcję administratora parafii. Następnie w 1987 roku został proboszczem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach Szopienicach, a od 29 lutego 1992 roku w parafii Wniebowzięcia NMP w Olszynie, gdzie zastała go decyzja o utworzeniu diecezji gliwickiej. W latach 1995-2003 był proboszczem parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku i dziekanem dekanatu Woźniki (1999-2002). Od 2003 do 2010 roku był rezydentem w parafii św. Jerzego w Gliwicach Łabędach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zamieszkał w domu rodzinnym w Zabrzu Pawłowie, a od 2017 roku w Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach.

W diecezji katowickiej był moderatorem diecezjalnego centrum duszpasterstwa głuchoniemych, niewidomych i umysłowo upośledzonych (1988-1992), duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych w różnych ośrodkach duszpasterskich, członkiem Synodalnego Zespołu Studyjnego ds. Duszpasterstwa Specjalnego (1973-1976). Należał do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej (1976-1986) oraz Rady Kapłańskiej (1986-1991). Był także ojcem duchownym kapłanów dekanatu Katowice Wschód (1989-1992).

W diecezji gliwickiej był w latach 1992-2008 pierwszym diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych. Stworzył diecezjalne struktury tego duszpasterstwa oraz przygotowywał innych kapłanów do kontunuowania misji posługi ludziom chorym.

Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Szalasty odbędzie się we wtorek 19 października br. w rodzinnej parafii św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie (archidiecezja katowicka). O godz. 10.30 wprowadzenie ciała do kościoła i modlitwa różańcowa. O godz. 11.00 Msza pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego. Po Mszy ciało ks. Kazimierza zostanie złożone w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Z naszej parafii zamówiony jest autokar,który wyruszy sprzed kościoła we wtorek 8.30.Chętni,którzy chcieliby udać się na pogrzeb,proszeni są o zapisywanie się w zakrystii  podając swój adres i pesel.

 

 

SZALASTA.1
Zmarła s. Florentyna Otyli
Lubus

 

   s.Florentyna1

S. M. Florentyna - Otylia Labus urodziła się 26 marca 1935 roku w Jędrysku (Kalety), w rodzinie wielodzietnej. Była trzecim dzieckiem w ośmioosobowej rodzinie. Ojciec s. Florentyny Wiktor nie wrócił z II wojny świato-wej. Matka Klara Labus, wdowa, w trudnych czasach powojennych wychowywała siedmioro dzieci. W 1960 r. Otylia mając 25 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Katowicach. 21 listopada 1960 roku otrzymała strój zakonny. Po okresie nowicjatu 30 listopada 1961 r. złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby wieczyste s. Florentyna złożyła dnia 2 grudnia 1966 r. ofiarując się Bogu na całe życie. Służyła na 6 placówkach i miała istotny wkład w życiu Kościoła przez posługę ludziom starszym, chorym i cierpiącym, a także jako zakrystianka . Przez 9 lat (3 kadencje) była Siostrą Przełożoną. Podczas wielu lat elżbietańskiej posługi Siostra wykonywała różnorakie prace i zadania. Przebywając w Domu Prowincjalnym w Katowicach posługiwała w kuchni. Służyła na placówce w Dębiu, gdzie była zakrystianką. Ochoczym sercem podejmowała kolejne zadania na placówce w Tychach - Urbanowicach. Po przeniesieniu do Popielowa przez kilka-naście lat pełniła funkcję przełożonej domu, pracowała w zakrystii i przeprowadzała remonty domu, w których pomagali jej bracia. Po zamknięciu domu w Popielowie
s. Florentyna została przeniesiona do Izbicka, a stamtąd do Strzelec Opolskich. Wiek i stan zdrowia zadecydowały, że przeniesiono s.Florentynę do Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu. Tam przez ostatnie 10 lat korzystając z kaplicy, będącej na miejscu, windy i warunków sprzyjających osobom starszym, codziennie uczestniczyła we Mszy św. i korzystała z sakramentów. Tu posługę i opiekę duchową pełnią Ojcowie Oblaci. Swój czas i pracę Siostra Florentyna poświęcała wspólnocie sióstr pomagając w kuchni, ogrodzie, posłudze przy chorych siostrach. Ostatni okres czasu był dla Siostry Florentyny czasem zmagania z ogromnym cier-pieniem, które znosiła w łączności z krzyżem Chrystusa, ofiarując je za Zgromadze-nie, Kościół i swoich bliskich, którzy otaczali Siostrę Florentynę wspaniałą opieką, pamiętając o Siostrze i Cioci. W listopadzie w tym roku obchodziłaby 60. rocznicę ślubów zakonnych.
S. Florentyna zmarła 18 września 2021 r. w Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu, otoczona wspólnotą sióstr, zaopatrzona sakramentem chorych - wiatykiem, który stał się jej pokarmem na drogę do Domu Ojca. Msza św. w jej intencji z udziałem naszego ks. Proboszcza W. Ciosmaka, burmistrza naszego miasta K. Kandzi, przewodniczącej Rady Miejskiej J.Perz, i wielu parafian z Kalet została odprawiona w środę 22 września 2021 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Jej bliscy są przekonani, że wniosła wiele błogosławieństwa w ich życie, w życie tych, których spotykała i za których się modliła. Wiemy, że przez lata blisko towarzyszyła Jezusowi Eucharystycznemu poprzez pełnienie posługi zakonnej.
     Żegnając s. Florentynę, która wiernie i radośnie trwała w dziele, które powierzył jej Pan, kierujemy przede wszystkim z wdzięcznością naszą modlitwę do Boga za jej modlitwę, pracę – za życie przeniknięte wiarą.. Prosimy Pana Jezusa Chrystusa, by w swoim miłosierdziu przyjął Ją do radości wiecznej.

 

S.Otylia2

 

Urodziny  Ks. Damiana Cisło.

    Podczas niedzielnej wieczornej Mszy św. 19 września 2021 r. polecaliśmy w naszej modlitwie naszego księdza wikarego Damiana Cisło, który obchodził swoje urodziny. Delegacje grup parafialnych oraz delegacja Rady Miejskiej naszego miasta złożyli na ręce Księdza życzenia i wiązanki kwiatów wraz zapewnieniem modlitwy w intencji kapłana, solidarności z nim zwłaszcza w chwilach trudnych. Ksiądz, który czuje oparcie w swoich parafianach, nabiera nowych sił i chęci do dalszej trudnej pracy kapłańskiej odczuwając w tym też radość, satysfakcję i sens swoich wysiłków.

    Dzień Urodzin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Zapewniając o tej wdzięczności, w imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus – będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej. Życzymy Ci ks. Damianie , aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc. Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi. Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci,abyś szedł przez życie z dobrocią w sercu otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w pracy w naszej parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.
Szczęść Boże.

 DZIECKO I KWIATY

 

DC1 

 

DC2

 

 

 

DC4

 

DC5

 

DC6

 

DC7

 

DC8

 

DC9

 

DC10

 

DC11

 

 

Ks. LEON CZESŁAW KACHEL

 

Kachel1

 

Zmarł Ksiądz Leon Czesław Kachel,
kapłan,który urodził się w naszej parafii, a sprawował posługę w Stanach Zjednoczonych.

     Ks. Leon Czesław Kachel w tym roku obchodził 64. rocznicę święceń kapłańskich. Ojciec Czesław (OSPPE - Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) urodził się 28 czerwca 1931 roku, dokładnie w dniu 27 urodzin swojej matki Weroniki, w Kaletach. Jego ojciec, Stanisław Kachel, zmarł w wyniku wypadku przy pracy dwa miesiące po narodzinach Leona. Miał dwie siostry: Gertrudę Misiudę mieszkającą w Kaletach oraz Celię, która zmarła w wieku 6 lat. Przyszły ksiądz wychowywał się pod opieką babci ze strony matki, pomagając jej w gospodarstwie aż do ukończenia szkoły średniej. Po przyjęciu do seminarium ojców paulinów Leonowi nadano imię Czesław. Studiował filozofię w Krakowie oraz teologię w Warszawie. 29 czerwca 1957 roku w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej został wyświęcony na kapłana przez bł. Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski. O. Czesław uczył katechezy aż do 1976 r., kiedy to wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po trzyletnim pobycie w USA trafił do Rhode Island. Ks. Peter Narewski poinformował go, że diecezja Providence poszukuje kapelana szpitalnego i tak 8 grudnia 1979 r. rozpoczął posługę w szpitalu w Newport, gdzie służył 7 lat. Następnie został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Coventry, a trzy lata później powierzono mu funkcję kapelana w szpitalu św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Providence. Służył tam przez prawie 30 lat, aż do przejścia na emeryturę w rezydencji św. Jana Vianneya w Providence, gdzie mieszkał do śmierci. Zmarł 5 września 2021r. 

Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w naszym kościele w niedzielę 26 września o godz. 11.00.

 

 

 

Kachel5

 

Kachel6

 

Kachel7

 

Kachel8

 

Kachel10

 

Kachel3

 

 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. 

 

Czac Wysz

12 września Kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, i Matka Elżbieta Czacka, fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zostali oficjalnie włączeni przez papieża Franciszka do grona błogosławionych. List Apostolski, w którym papież wpisał w poczet błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Różę Czacką, odczytał po łacinie kard. Semeraro, a następnie w języku polskim bp Michał Janocha. Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 roku Ruchu Apostolskiego "Rodzina Rodzin" Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły siostry Aleksandra Maczuga i Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

  

NOWY ROK KATECHETYCZNY I SZKOLNY ROZPOCZĘTY...
      Nadszedł długo wyczekiwany pierwszy dzień września. To dla nas wszystkich dzień szczególny. W bieżącym, 2021 roku jest to nie tylko data rozpoczęcia nauki, ale również przywrócenia stacjonarnej formy edukacji po wielu miesiącach nauczania zdalnego czy hybrydowego. Powrót do tego, co w szkole najważniejsze, możliwości bycia razem, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, ale również przyjaciół. Zainaugurowaliśmy go uroczystą Mszą św., której przewodniczył nasz ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak. Szczególnie ważny i uroczysty był moment dla dzieci z klas pierwszych, którym kapłan poświecił tornistry i przybory szkolne.

IMG 0967

 

 

Msza święta w 40. rocznicę poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”

    15 sierpnia 2021 r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszym kościele odprawiona została Msza św. w intencji 40-tej rocznicy poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”. W Eucharystii uczestniczyli związkowcy z „Solidarności” , zaproszeni goście związani z NSZZ „Solidarność”, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, władze naszego miasta i licznie zgromadzeni parafianie. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Wojciech Ciosmak wraz z ks.wikarym Damianem Cisło. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe: Solidarności , Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach i sztandar Marianek. W homilii ks. Proboszcz nawiązał do roli Solidarności w walce o wolność i dobro Ojczyzny. Mówił też o ludzkiej solidarności i odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny. Wspomniał czasy młodości, gdy ruch solidarnościowy prężnie działał, gdy prześladowano tych, którzy próbowali walczyć o godność i ludzką solidarność. Docenił ogromną rolę Maryi, która od wieków jak matka czuwa nad każdym z nas. Przywołane zostały słowa wielkich Polaków prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Ks. Ciosmak wskazywał konieczność dialogu ,spojrzenia wykraczającego poza doraźne korzyści i interesy. Potrzeba dzisiaj ludzi otwartych na rozwiązywanie trudnych problemów, na ludzką solidarność, posiadających szacunek wobec oponentów i przeciwników. Stale, nieustannie potrzebni są ludzie solidarności, gotowi do szukania porozumienia, do uczciwego i godziwego kompromisu. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za piękny Maryjny ornat, który założył pierwszy raz z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP.

 

 

15 sier 3

 

 

15 sier 2

 

15 sier 1

 

Bez tytułu.4

 

Bez tytułu.6

 

sierpień 2021.5

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

 

11 czerwca 2021 r. ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak w naszej parafii, w naszym kościele udzielił uczniom klas ósmych Sakramentu Bierzmowania, który jest sakramentem potwierdzającym wiarę w Jezusa Chrystusa, sakramentem Ducha Świętego i Jego darów, aby mężnie wiarę tę rozwijać, bronić i według niej żyć. Każdy otrzymał zewnętrzny znak sakramentu bierzmowania, został namaszczony olejem świętym. Jak będzie ta wiara na co dzień wyglądać zależy przede wszystkim od samych bierzmowanych, którym życzymy wiary i licznych owoców Ducha Świętego. Katechetami młodzieży przystępującej do bierzmowania w szkole są ks. Zbigniew Kociubiak i katechetka Małgorzata Kokoszka. W kościele przygotowywał młodzież do bierzmowania ks. Damian Cisło. Na zakończenie przedstawiciele młodzieży podziękowali mu za przygotowanie do tego ważnego dnia, ks.Damian sam dla każdego przygotował niespodziankę. Podziękowali także ks.Proboszczowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, za wygłoszenie słowa Bożego i prosili o modlitwę w ich intencji. Ks.Ciosmak kierując do nich wskazania zwrócił szczególnie uwagę na owoce Ducha Świętego, na ich wartość w życiu każdego człowieka. Młodzieży towarzyszyli ich rodzice i świadkowie bierzmowania.

Życzymy Wam, Kochana Młodzieży, abyście umocnieni darami Ducha św. odważnie szli przez życie i świadczyli o swojej przynależności do Chrystusa. Chrystusa, z którym życie jest wymagające, ale jakże piękne! Gdyż tylko to, co wymaga od nas trudu starania ma dla nas prawdziwą wartość.

.DSC 0817

 

DSC 0818

 

DSC 0819

 

DSC 0820

 

DSC 0823

 

DSC 0825

 

DSC 0827

 

DSC 0829

 

DSC 0833

 

DSC 0834

 

DSC 0835

 

DSC 0837

 

DSC 0838

 

DSC 0839

 

DSC 0842

 

DSC 0843

 

DSC 0844

 

DSC 0847

 

DSC 0852

 

DSC 0853

 

DSC 0855

 

DSC 0858

 

DSC 0859

 

I KOMUNIA ŚW  W NASZEJ PARAFII

 

DSC 0815

 

Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,

bo Ty mnie kochasz najgoręcej,

Ty mi się dzisiaj oddałeś cały,

w tej przenajświętszej Hostii białej.

     Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym. 16 maja 2021r.  w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klasy III a  po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Eucharystii. Dzieci z klasy III b i III c miały uroczystą Mszę św. o godz.13.00.  Wszyscy dzień wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą  także po raz pierwszy  spotkały się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
     Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kościołem, gdzie przybyły ksiądz  proboszcz  Wojciech Ciosmak powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie i procesyjnie weszły do świątyni. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej  wzruszeń. Rodzice przygotowali piękną dekorację związaną tematycznie z Biblią, dlatego też do tej dekoracji nawiązał ks. Proboszcz w homilii porównując dzieci do baranków, które powinny być pokorne, uczynne, cierpliwe. Dzieci podczas Mszy św. odnowily przyrzeczenia chrzcielne. Njaważniejszą dla nich chwilą było przyjęcie I KOMUNII.  Na zakończenie dzieci w akompaniamencie gitary ks. Damiana podziękowały Jezusowi śpiewem za dar I Komunii , także swoim rodzicom , księżom, osobom, które pomogły im przygotować się do I Komunii św. Niech to wielkie wydarzenie wyryje niezatarte piętno w ich życiu, aby zawsze kochały Jezusa, jak najczęściej gościły Go w swoim sercu i były wierne Jego nauce. Pierwsza Komunia Święta była  dla dziecka i dla jego rodziców szansą na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest  niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Przed końcowym blogosławieństwem  ks. Proboszcz podziękował osobom zaangażowanym za pomoc w przygotowaniu uroczystości, kapłanom, katechetom, Rodzicom za piękne  przygotowanie dekoracji i wysprzątanie kościoła i domu parafialnego, dziękował za oprawę muzyczną, podziękowania złożył także p. Zbigniewowi Nowak, który przygotował stelaże na plac kościelny do banerów oraz p. Danucie Sośnicy za uszycie banerów. 
Wszystkim dzieciom życzymy, by na zawsze zaprzyjaźniły się z Jezusem!

DSC 0808

 

DSC 0814

 

DSC 0326

 

DSC 0355

 

DSC 0406

 

DSC 0490

 

DSC 0451

 

DSC 0499

 

DSC 0522

 

DSC 0476

 

DSC 0562

 

DSC 0571

 

DSC 0635

 

DSC 0669

 

DSC 0677

 

DSC 0711

 

DSC 0722

 

DSC 0734

 

DSC 0738

 

DSC 0764

 

DSC 0766

 

DSC 0788

 

DSC 0790

 

 

 

 plakat3 1

MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ I STRAŻAKÓW

    Wielu z nas leży na sercu dobro i przyszłość Polski. Oprócz wielu ważnych i cennych inicjatyw mających na celu promowanie patriotyzmu i wzmacnianie poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, niezwykle istotna jest modlitwa. Dlatego wiele osób z naszej rodziny parafialnej przyjęło zaproszenie do wspólnie przeżywanej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
3 maja 2021 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i uchwalenia Konstytucji 3 maja, w naszym kościele odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny oraz strażaków i ich rodzin. Szcególną rolę w opiece nad naszą Ojczyzną pełni Maryja, co podkreśli w wygłoszonej homilii ks. Damian. Na zakończenie Ks.Proboszcz odczytał życzenia władz miasta skierowane do strażaków z okazji ich święta, powierzył strażaków Matce Bożej, aby czuwała nad nimi każdego dnia, kiedy wyjeżdżają do jakiejkolwiek akcji, bo tylko w rękach Maryi każdy z nas może czuć się bezpieczny, a Maryja wie, jak nam najlepiej pomóc.

DSC 0221

 

3 maja 2021a

 

3 maja 2021b

 

3 maja2021c

 

3 maja2021d

 

3 maja2021e

 

 OPUST PARAFIALNY 

     1 maja nasza parafia obchodziła Uroczystość Odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Jest to szczególny dzień w roku, kiedy składamy dziękczynienie naszemu patronowi i powierzamy się Jego opiece. Modlimy się za nasze rodziny oraz dobrodziejów naszej parafii. W tym roku dodatkowym powodem świętowania jest Rok Jubileuszowy św. Józefa. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom, że dla naszej wspólnoty wybrali na Patrona św. Józefa. Kiedy świętowaliśmy odpust ku jego czci i trwa Rok św. Józefa, był to dla naszej wspólnoty dzień szczególny. 1 maja w dzień odpustu nasza parafia czciła Patrona Eucharystią, której przewodniczył ks. Mariusz Woźniak. W homilii wygłoszonej przez niego usłyszeliśmy wiele o naszym Patronie. Święty Józef poprzez swoje cnoty sam nigdy nie zabiegał o chwałę dla siebie i tak jak każdy święty nie przesłaniał swoją osobą tego, komu służył i wierzył. Święty Józef zawsze był postrzegany jako mąż sprawiedliwy, pobożny, dyskretny, słuchający Boga ojciec i wychowawca. Dopełnieniem Sumy odpustowej było uroczyste „Te Deum…”,procesja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jako parafia mamy za co dziękować św. Józefowi. Jemu dziękujemy za dyskretną, ale skuteczną opiekę nad rodzinami parafii. Dziękujemy za obecność parafianom i odpustowym gościom w kraju i zagranicą, dziękujemy obecnym o w kościele oraz tym, którzy łączą się z nami przez transmisję internetową. Wszystkim życzymy obfitości łask Bożych za wstawiennictwem św. Józefa.

 

ODPUST1

Odpust2

 

Odpust7

Odpust4

 

Odpust5

 

Odpust6 

 

Odpust 8

 

Odpust 9

 

Odpust 10

 

Odpust 11

 

Odpust 12

 

Odpust13

 

Odpust14

 

Odpust16

 

Odpust17

 

Odpust18

 

Odpust21

 

Odpust22

 

Odpust23

 

Odpust24

Pogrzeb ks. Wernera Olejnika

 

 

    Uroczystościom pogrzebowym zmarłego ś.p. ks.Wernera Olejnika przewodniczył w środę 14 kwietnia 2021 r. bp Andrzej Iwanecki. Z racji obostrzeń w liturgii w świątyni uczestniczyli kapłani i najbliższa rodzina, a dla pozostałych wiernych przed kościołem został zainstalowany telebim. Ks.Biskup w homilii podkreślił, że zmarły ksiądz Werner pozytywnie odpowiedział na powołanie Boga do kapłaństwa Chrystusowego. Przypomniał, że młody Werner Olejnik, leżąc w szpitalu krótko przed maturą, spotkał dobrego kapłana, który zainspirował go do wstąpienia do seminarium kilka miesięcy później. Biskup wyraził też nadzieję, że takim samym przykładem zmarły proboszcz stanie się dla obecnego pokolenia młodych ludzi. Zmarłego proboszcza żegnali m.in. księża ze wspólnego rocznika w seminarium oraz z rodzinnej parafii w Gorzowie Śląskim. Pojawiły się także wzruszające wspomnienia o nim ze strony wójta Gminy Boronów,  przedstawicielek rady parafialnej i młodzieży, której sprawy bardzo leżały na sercu śp. ks. Olejnikowi.

   Biskup Iwanecki ogłosił też decyzję o ustanowieniu administratorem parafii w Boronowie ks. Krzysztofa Misiudę, wywodzącego się z naszej parafii. Życzymy mu, by Duch Święty umacniał go w podejmowaniu duszpasterskich zadań, by wierni powierzeni jego opiece wzrastali w wierze i w Eucharystii odnajdywali źródło uświęcania życia.

 

WO1

 

WO2

 

WO3

 

WO4

 

WO5

 

WO6

 

WO8

 

WO11

 

 

 

Zmarł ks. Werner Olejnik, był wikariuszem w naszej parafii.

Proboszcz

Śp. ks. Werner Olejnik miał 58 lat, proboszczem w Boronowie był od 2000 roku.

Ks. Werner Olejnik urodził się 8 czerwca 1962 roku w Gorzowie Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1987 roku w Opolu. Pracował jako wikary w parafiach św. Franciszka w Zabrzu, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, św. Józefa w Kaletach-Jędrysku. Od 2000 roku był proboszczem parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie (dekanat Sadów).

Nie tak dawno, 21 marca w związku z sytuacją epidemiczną w liście do parafian napisał:

„Życie postawiło nas wszystkich wobec egzaminu wiary. Nie gaśmy naszego życia modlitwy. To w naszych gorliwych modlitwach możemy polecić dobremu Bogu to wszystko, co nosimy w sercach. Na modlitwę nigdy nie jest za późno. Idąc za naszym Zbawicielem nawet drogą krzyża, dojdziemy kiedyś do zmartwychwstania, a to przecież jest cel naszego życia i nasze powołanie. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: »Jam zwyciężył świat«.

Polecając naszą Wspólnotę Parafialną Bożej Opatrzności i wstawiennictwu naszej Patronki Królowej Różańca Świętego, pozdrawiam serdecznie”.

O terminie pogrzebu poinformujemy później.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

/źródło Gość Niedzielny Gliwicki/

Uroczystości pogrzebowe:

Eksporta – wtorek 13 kwietnia br. o godz. 18.00 w parafii Najświętszej Maryi Panny
                  Królowej Różańca Świętego w Boronowie.

Pogrzeb – środa 14 kwietnia br. o godz. 12.00 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca   
                 Świętego w Boronowie i pochówek na cmentarzu parafialnym.

 

Wspomnienie Ks. Wernera Olejnika


     Zaskoczyła mnie bardzo smutna informacja o śmierci ks. Wernera. Razem z nim byłem wikarym w naszej parafii w latach 1996-1998. Gdy był u nas wikarym, wspominam go jako gorliwego kapłana wspierającego proboszcza w duszpasterstwie, całym sercem był oddany naszej parafii. Wiedział, po co jest księdzem. Gdy przyszedłem tu do naszej parafii, przywitał mnie po bratersku, jego kapłaństwo mi imponowało. Swoją postawą, kapłańską i ludzką, zyskał u każdego szacunek. Jego kazania zawsze zostawały w sercu i pamięci.
    Umiał z każdym się dogadać. Był uprzejmy, pogodny, wesoły, pracowity, skromny, uczynny... Można by tak długo wymieniać. Mieszkaliśmy w Domu Parafialnym i żyliśmy jak jedna rodzina. Dużo rozmawialiśmy. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, dla wszystkich wyrozumiały, dla każdego miał dobre słowo. Nadal nie mogę uwierzyć w jego śmierć. Nigdy na nic się nie skarżył i nigdy na nic nie narzekał. Jeśli o kimś mówił, to zawsze tylko dobrze. Tym zjednał sobie życzliwość moją i ks. proboszcza.
    Jako wikariusz był niezwykle gorliwy i pobożny. Często widziałem, jak w ciszy modli się, sam w kościele medytował i adorował Chrystusa. Potrafił nie jechać na dzień wolny, jeśli było coś do zrobienia na parafii. Całym sercem był oddany Panu Bogu i Kościołowi. Uczył religii w naszej szkole podstawowej i średniej. Dla dzieci z naszej parafii i ich rodziców miał zawsze serce pełne dobroci. Żył skromnie, dużo rozdawał innym i troszczył się o innych.
    Dwa lata temu przyjechał do naszej parafii z prośbą o wsparcie Mikołaja chorego na sitowczaka. Gdy szła pielgrzymka do Częstochowy przez Boronów, przywitał, częstował, co miał. Był „ludzkim” księdzem, zatroskanym o każdego, obok żadnego nie przeszedł obojętnie. Długo będę go wspominał. To wielka strata, ale widocznie Bóg chciał mieć już go blisko siebie.

/Ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak/

 

 

 

 WIELKANOC2021 1a

Rezurekcja 2021

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”.
Alleluja!

O godz. 6.00 rano procesją rozpoczęła się Msza św. Rezurekcyjna. Nabożeństwu przewodniczył ks. prob. Wojciech Ciosmak. Msza Rezurekcyjna była ostatnim punktem obchodów ku czci Zmartwychwstałego Pana. Udziałem w uroczystej Rezurekcji: procesji i Mszy Świętej nasi kapłani i parafianie obwieścili światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa.

W homilii ks. Proboszcz podkreślił, jakie znaczenie ma Wielkanoc, odwołał się do doświadczenia świąt przez dzieci i odniósł do obecnego świata i filozofii życia. Mówił o szacunku do życia i wiary, podkreślił, że Wielkanoc to wezwanie do każdego z nas, by głosić słowa prawdy miłości, wiary, by w codzienności dawać świadectwo wiary. Życzył, byśmy umocnieni Zmartwychwstaniem mogli się podnosić, by zmierzać do zbawienia. Życzył także, aby święta były wielkim doświadczeniem mocy i miłości Chrystusa, by światło Zmartwychwstałego przynosiło miłość do rodzin.
Bądźmy podobni do apostołów Piotra i Jana, którzy spieszą się do grobu Jezusa. I w nas ma się zrodzić wiara i w nas ma się zrodzić pragnienie świadectwa o cudzie zmartwychwstania. Uczestniczymy w sztafecie pokoleń, głoszącej fundamentalną prawdę chrześcijańską. Dzisiaj jest bardzo potrzebna mocna wiara, aby świadczyć przed ludźmi, że Jezus żyje. Świat staje się wobec nas coraz bardziej wymagający. Nie możemy być podobni do żołnierzy strzegących grobu, którzy przespali moment zmartwychwstania Chrystusa. My nie możemy przespać swego życia. Trzeba nam głosić swoim życiem, że Jezus zmartwychwstał.

Kończąc przeżycia związane z Wielkim Tygodniem Ks proboszcz wyraził wdzięczność tym, którzy wspierali parafię podczas świątecznej pracy. Podziękowania skierował do: kapłanów, kościelnego, organistów i całej służby liturgicznej, tym, którzy przygotowali Ciemnicę i Boży Grób, podziękował p. Grzegorzowi Krupie, pracownikom Bukieciarni i tym, którzy ofiarowali kwiaty do Bożego Grobu. Państwu Pelagii i Andrzejowi Kłosek za wysprzątanie kościoła, p. Ryszardowi Wysockiemu z Zielonej - za wykonanie ciemnicy, pracownikom porządkującym teren wokół kościoła i plebanii.

 

 Zm21

 

Zm1

 

Zm2

 

Zm16 str

 

 

 

 

 

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią w naszym kościele mogą przebywać
w jednym czasie 24 osoby. Na ławkach są wyznaczone miejsca oznaczone kartkami, bardzo
prosimy parafian o zachowanie dystansu i zasiadanie w ławkach w wyznaczonych miejscach
pojedynczo. Przypominamy o dezynfekcji dłoni oraz o zasłanianiu twarzy.
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

Czcigodni Kapłani!

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamia sobie łaskę Waszego powołania.

W tym dniu zwracamy się do Was, będąc świadomymi, że Wasza rola w Kościele jest konieczna i niezastąpiona.

Z okazji Dnia Kapłaństwa życzymy, aby Chrystus, który wybrał Was i powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych zadań. Niech Was wspiera, rozumie i umacnia światłem i mocą Swego Ducha. Niech Droga, na którą Was zaprosił Najwyższy Kapłan będzie dla Was drogą świętości. Niech Duch Św. nie opuszcza Waszych serc, lecz przenika do ich głębi przynosząc radość i pociechę, a każdy dzień napełnia Swymi darami na pięknej, ale niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.

Życzymy również niegasnącego zapału w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny oraz wielu wspierających Was serc, umysłów i rąk oraz życzliwości tych, którym posługujecie.

 

 

    Kwiaty 1

 

 

 

                   Rekolekcje3 1

 

W  trudnym czasie pełnym niepokoju związanego z epidemią mieliśmy ogromną łaskę przeżywać rekolekcje wielkopostne. Szczególne podziękowania za czas słuchania Słowa Bożego, nauk oraz spowiedzi kierujemy do O.Rajmunda Krzysztofa Guzika prowadzącego wielkopostne zamyślenie.
Dziękujemy za Słowo Boże kierowane do nas.
Dziękujemy za ten czas, w którym mieliśmy okazję uwrażliwić nasze sumienia.
Słowa Rekolekcjonisty przybliżyły nas do Boga i pomogły zrozumieć sens modlitwy, cierpienia, przebaczenia, pomogły wziąć do ręki różaniec i otworzyć się na łaski płynące z modlitwy różańcowej. Na pewno w każdym z nas zostało zasiane małe ziarenko, które będzie kiełkowało tak, byśmy mogli prawdziwie przeżyć radość Zmartwychwstania Pana. Rekolekcje wniosły w nasze życie nowe spojrzenie na drugiego człowieka, miłość, cierpienie, przebaczenie, rodzinę. Słuchając nauk potrafiliśmy odnaleźć w nich siebie, swoje życie i myśli. Dzięki tym słowom zrozumieliśmy jak ważne jest to, by żyć zgodnie z sobą i z Bogiem, by nie poddawać się w trudnych chwilach i zawierzyć wszystko Bogu. To piękne, jak prostymi słowami mówił nam O.Rajmund o życiu, o trudnościach, o ich pokonywaniu, o tajemnicy podjęcia krzyża. Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie nas do spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego. Życzymy dużo zdrowia, radości i dalszego niestrudzonego entuzjazmu w głoszeniu Słowa Bożego.
Niech nasz patron św. Józef wyprasza przeorowi z Sulejowa pokój serca na dalsze lata kapłańskiej posługi. Dziękujemy za  wszystkie owoce tego szczególnego czasu Łaski. Za kształtowanie naszej świadomości i postaw religijnych.

 

 

REKOL2021c

 

REKOL2021

 

REKOL2021a

 Rekolekcje 2021w 1

 

    Kuria Diecezjalna w Gliwicach ze smutkiem zawiadamia, że dnia 15 marca 2021 roku odszedł do wieczności śp. Biskup Gerard Kusz, emerytowany biskup pomocniczy gliwicki. Uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Gerarda ze względu na obowiązujące obecnie przepisy sanitarne sprawowane były w ograniczonym wymiarze. 20 marca w kościele katedralnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbyła się Msza Św. pogrzebowa,  przewodniczył jej kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, homilię wygłosił Biskup Gliwicki Jan Kopiec. Po liturgicznym obrzędzie ostatniego pożegnania trumna przewieziona została do kościoła pw. Św. Anny w Dziergowicach.

 

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII

Zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkich parafian na nabożeństwa wielkopostne:

Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.15

Droga Krzyżowa – w piątek:

dla młodzieży i dorosłych w piątek po Mszy św. o godz. 17.30

⦁dla dzieci czwartek po Mszy św. szkolnej godz. 17.30

Za pobożny udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub w kancelarii.

 

                                     DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

 

plakat

 

     Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 25 marca decyzją Episkopatu Polski ustanowiono Dniem Świętości Życia. Mając w sercu słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae, że: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia”, włączmy się w modlitwę w intencji obrony życia ludzkiego. Życie ludzkie jest szczególnie zagrożone w jego początkowej fazie, poprzedzającej narodzenie dziecka. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Polski mówił: „Jeśli mamy żyć Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie”. Każdy z wierzących ma możliwość włączenia się w modlitwę za tych, którzy są najbardziej bezbronni, poprzez Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja, to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję każdego dnia ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.
Serdecznie zachęcamy do modlitwy i złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

 

Środa Popielcowa 

 

dzień zadumy i modlitwy rozpoczyna Wielki Post

 

      Środa Popielcowa w kościele katolickim rozpoczyna Wielki Post. Oznacza to zakończenie karnawału i rozpoczęcie oczekiwania na Wielkanoc. W Środę Popielcową wiernych obowiązuje post ścisły czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.
     Zgodnie z tradycją w Środę Popielcową kapłani posypują tego dnia głowy wiernych popiołem na znak pokuty.
W czasie kościelnej ceremonii księża wypowiadają słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Popiół pozyskiwany jest z palm poświęconych na Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.

    Tradycja posypywania głowy popiołem pochodzi z VIII wieku, jednak dopiero w XI wieku papież Urban II, posypywanie popiłem uczynił zwyczajem obowiązującym w całym Kościele. Środa Popielcowa czasem zwana także Popielcem rozpoczyna Wielki Post, który jest czasem zadumy i przygotowań do Wielkanocy. Wiernych obowiązuje w tym czasie ścisły post. Wierni, którzy przekroczyli 14 rok życia powinni zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby pomiędzy 18 a 60 rokiem życia obowiązuje post ścisły tzn. ograniczenie liczby posiłków do trzech i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

                 ŚDZCH

                     „Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy obciążeni jesteście a ja Was pokrzepię.” (Mt. 11, 28)

  

Drodzy Parafianie

Kierujemy serdeczne pozdrowienia, życzenia i słowa wsparcia do wszystkich chorych naszych parafian. Czynimy to w związku ze Światowym Dniem Chorego, który obchodzić będziemy 11 lutego.

Choroba i związane z nią cierpienia nie omijają nikogo z nas. Stanowią duże wyzwanie szczególnie w okresie pandemii i trudnych doświadczeń niejednego parafianina. Są one przejmującym doświadczeniem, w którym poznajemy słabość własnej natury, ale jednocześnie ogrom nadziei i piękno życia. Wówczas także przekonujemy się niejednokrotnie o wartości nieocenionej pomocy, na jaką możemy liczyć ze strony najbliższych lub personelu medycznego.

Chorym parafianom naszej wspólnoty parafialnej życzymy rychłego powrotu do zdrowia. Ich domowym i zawodowym opiekunom bardzo dziękujemy za oddaną służbę w ratowaniu ludzkiego życia. Niech tego wsparcia nigdy nie zabraknie żadnemu choremu!

 

 

 

                                        URODZINY KS. ZBIGNIEWA

   Ksiądz Zbigniew Kociubiak sprawował razem z ks.Proboszczem i ks. Damianem  26 stycznia br. o godz. 17.00 Mszę św. w swojej intencji, modlił się także za swoich bliskich i za parafian. Jak zwykle na uroczystej Eucharystii zgromadzili się nasi parafianie, by wspólnie dziękować Bogu za dar posługi ks. Zbigniewa , a także prosić o potrzebne łaski w kapłaństwie i życiu prywatnym. Przybyły też delegacje parafialnych grup wspólnotowych i władz naszego miasta. Na zakończenie były życzenia. Życzymy Solenizantowi między innymi, aby mógł kiedyś powiedzieć tak jak św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza : W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia…” Życzymy także, by Księdza życie było żywym głosem Ewangelii, żeby było wymownym świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości. Niech Najświętsza Maryja Panna – Pani Łaskawa otacza Księdza Matczyną miłością i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski zdrowia i wszelkiej pomyslności.

Szczęść Boże !

Kwiaty 1

 

DSC 0175

 

DSC 0172

 

DSC 0174

 

DSC 0185

 

DSC 0193

 

DSC 0190

 

DSC 0201

 

DSC 0204

 

DSC 0205

 

DSC 0206

 

DSC 0207

 

DSC 0211

 

DSC 0212

 

 

 

 

Statystyka duszpasterska - lata: 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Sakrament chrztu

32

49

39

41

24

I Komunia św.

51

51

64

27

50

Sakrament Bierzmowania

58

34

44

81

39

Sakrament Małżeństwa

14

18

20

14

5

Pogrzeby

61

73

70

76

84

Rozdzielono Komunii św.

126 350

127 138

125 346

129 420

75 340

 

 

 BOŻONARODZENIOWY WYSTRÓJ KOSCIOŁA

 

DSC 0265

 

DSC 0258

 

DSC 0259

 

DSC 0260

 

DSC 0261

 

DSC 0263

 

DSC 0266

 

STAJENKA NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

 

DSC 0269

 

DSC 0270

 

 

 

 

 

        BN2020s

 

 

  Plan Mszy świętych - zamiast tradycyjnej kolędy 

      Zgodnie ze zarządzeniem biskupa z dnia 16 X br. w tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają      

odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast tego zapraszamy  

na Msze Święte, które będą odprawiane za parafian mieszkających przy danych ulicach.  

Podczas tych Mszy będzie święcona woda, przyniesiona przez parafian, dla  pokropienia 

mieszkania. Będzie też możliwość wzięcia poświęconej kredy dla odznaczenia drzwi 

domostwa i pamiątkowego obrazka kolędowego.

         W czasie Mszy św. będzie też okazja, aby złożyć tradycyjną ofiarę kolędową na potrzeby naszej parafii - w tym roku przede wszystkim na dokończenie budowy Domu Parafialnego.

Pamiętamy o ograniczeniach ilości osób w kościele. Dlatego zapraszamy przynajmniej jednego przedstawiciela rodziny na te Msze św. Reszta rodziny niech przeżywa te Msze św. na łączach Internetu.  W dzisiejszej gazetce jest wkładka z propozycją odmówienia modlitw po przyjściu 

z kościoła, pokropienia domostwa wodą święconą (wodę przynosimy na tę Mszę) i oznaczenia drzwi wejściowych. 

 

Msze św. kolędowe
 1. 27.12 godz. 6:30 Ks. Rogowskiego
 2. 28.00 godz. 7:00 Gajowa, Słowackiego i Pokoju
 3. 28:12 godz.18:00 Kochanowskiego
 4. 29:12 godz.18:00 Sobieskiego, Chrobrego i Łokietka
 5. 30.12 godz. 7:00 Sienkiewicza Wodna, Damrota
 6. 30:12 godz.18:00 Wolności Wrzosowa, Żeromskiego, Długosza
 7. 31.12 godz. 7:00 Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki
 8. 02.01 godz. 7:00 Rymera, Lema, Bajeczna
 9. 02.01 godz.18:00 Kopernika, Tylna i PCK
10. 03.01 godz. 6:30 Kościuszki, Tuwima, Łączna i Krótka
11. 03.01 godz.16:30 Matejki, Zagłoby, Twardowskiego
12. 04.01 godz.18:00 Ks. Drozdka, Nałkowskiej
13. 05.01 godz. 7:00 Pl. Zjednoczenia, Mickiewicza, Jana Pawła II, Brzozowa
14. 05.01 godz.18:00 Słowiańska, Armii Krajowej, Nowa, Asnyka, Rycerska, Okrzei
15. 06.01 godz.16:30 Księżycowa, Polarna, Jaśminowa, Jodłowa, Czarneckiego
16. 07.01 godz.18:00 Działkowa, Jaworowa, Borka, Głowackiego
17. 08.01 godz. 7:00 Dąbrowskiego, Anioła, Chmielna, Drzymały
18. 08.01 godz.18:00 Lipowa, Zielona, Traugutta, Topolowa
19. 09.01 godz. 7:00 Żwirki i Wigury, Ligonia, Gwoździa
20. 09.01 godz.18:00 Fabryczna, Lubliniecka, Kaczorowskiego, Kilińskiego
21. 10.01 godz. 6:30 Krasickiego Dworcowa, Harcerska Gawlika Imbirowa
22. 10.01 godz.16:30 Mikołeska Lubocz, Truszczyca, Konopnickiej, Brzechwy,
23. 12.01 godz. 7:00 Reja, Bema, Chopina, Wojska Polskiego, Kosmonautów
24. 14.01 godz. 7:00 Karola Miarki Leśna Prusa, Piastów, Spokojna i Młodzieżowa
25. 15.01 godz. 7:00 1-go Maja 96 - 94a - 94 - 92 - 90 - 88 - 86 - 84 - 82 - 80
26. 16.01 godz. 7:00 1-go Maja 78 - 76 - 74 - 72 - 70 - 68 - 66 - 64 - 62 i 55 - 53 - 51
27. 17.01 godz. 6:30 1 Maja 1 - 58

   

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

 

     Niewielu z nas słyszało o objawieniach Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle i Godzinie Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12.00 do 13.00. U jego początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiario. W naszym kościele 8 grudnia o godz. 11.00  została odprawiona Msza św. w int. członków Żywego Różańca rodziców za dzieci. W czasie tej Mszy św. rodzice odnowili swoje zobowiązania modlitwy za dzieci i zawierzyli Jej poprzez modlitwę swoje sprawy, losy i sprawy ich dzieci. Od godz. 12:00 do 13:00 - parafianie uczestniczyli po raz czwarty w naszym kościele w Nabożeństwie: Godzina Łaski dla całego świata. Po południu ks. Damian sprawował Mszę św. za parafian, zwłaszcza za Dzieci Maryi i ich rodziny, prosząc dla nich o potrzebne łaski. To szczególne święto tej grupy parafialnej, której opiekunem jest nasz wikary.            

 

Rozpoczął się Adwent

 

ADWENT0

 

     W niedzielę, 29 listopada rozpoczął się Adwent 2020. Sprawujący nieszpory niedzielne ks. Zbigniew poświęcił wieńce adwentowe, świece i lampy adwentowe. Jednocześnie został otwarty nowy rok kościelny, kolejny etap chrześcijańskiej wędrówki za Jezusem Chrystusem. W naszym kościele Msza św. roratnia będzie codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 7.00, w sobotę zapraszamy o godz. 8.00. Roratom będzie towarzyszyło hasło: CUD NAD CUDAMI.
    Adwent to niezwykle ważny okres liturgiczny. Znajdźmy w nim więcej czasu dla Boga przez rekolekcje, Roraty i spowiedź przedświąteczną. Czas adwentu przypomina ludzkie życie, które jest pełnym zaangażowania oczekiwaniem na definitywne spotkanie z Bogiem. Oczekiwanie to powinno rodzić w nas nadzieję i radość.
    Przed Bożym Narodzeniem zajmują nas liczne aktywności organizacyjno – porządkowe jak: zakupy, dekorowanie domu i przygotowywanie potraw. W tej perspektywie pamiętajmy, byśmy w codziennym zabieganiu nie utracili tego, co w tym czasie jest niezwykle ważne. Zatroszczmy się o to, by w codziennych zajęciach i przygotowaniach nie zabrakło radości, życzliwości i pokoju, który powinien panować w naszych sercach, domach, miejscach pracy i całej naszej parafii.

 

 ADWENT1

 

ADWENT2

 

ADWENT3

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

     Kościół katolicki świętuje dziś (22.11) uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. To również ostatnia niedziela w tym roku liturgicznym. Kolejny rozpocznie się za tydzień - adwentem. Dzisiejsze święto uświadamia nam, że Chrystus jest KRÓLEM serc, Królem dobroci, miłości, jedności, pokoju, Królem ufności, nadziei, wierności, Królem przemiany tego świata i „życia wewnętrznego” każdego poszczególnego człowieka. Chrystus chce SWOJE KRÓLESTWO budować tam, gdzie ludzie przy wielu możliwościach są zawsze gotowi pomóc innym w każdej sytuacji. Chce budować i powiększać Swe Królestwo w sercach tych, którzy MU służą w pokorze.
      W dzisiejszą Uroczystość Chrystusa Króla, która jest patronalnym dniem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz organistów wyrażamy serdeczną wdzięczność lektorom, ministrantom za włączenie się w służbę przy ołtarzu Chrystusa. Dziękujemy za posługę naszym organistom: p. Leonardowi Hadykowi i p.Katarzynie Plazie. Bóg zapłać także za posługę naszej kaletańskiej orkiestrze i chórzystom chóru SONATA. Podczas dzisiejszej Mszy św. modliliśmy się także za kolejarzy, by ich praca i służba ludziom zawsze prowadziła ich do celu. Kolejarze na co dzień odbywają wiele podróży, w społecznej ocenie praca kolejarzy jest służbą, przez której wykonywanie zyskują oni powszechny szacunek i zaufanie.
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Obchodzi się tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi.

 

msza ministranci a 

 

msza ministranci2

 

Msza ministranci 2

 

msza ministranci3

 

 

 

 

 

 

                                           MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY

     W środę, 11 listopada 2020 roku przypada 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętamy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. W tym roku z powodu panującej pandemii i obowiązujących restrykcji obchody musiały być ograniczone. Co roku w Mszy św. brali udział parafianie z najróżniejszych środowisk. Tym razem z powodu pandemii tylko 32 osoby mogły pojawić się w kościele. O godz. 10:00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Wojciech Ciosmak. Do wspólnie przeżywanej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny włączył się poczet sztandarowy Solidarności, również władze naszego miasta. Ks.Proboszcz nawiązał w homilii do twórczości C.K.Norwida przywołując jego wiersz pt. Moja ojczyzna. Podkreślił, że Ojczyzna, to nie miejsce, w którym mieszkamy, ale miejsce, którego potrzebujemy i które potrzebuje nas. Nie można nie przyznać mu racji. Ojczyzna to pojęcie głębokie, które można rozmaicie interpretować. Ojczyzna to synonim domu, miejsce, gdzie czujemy się bezpieczni, kochani, doceniani i spokojni. To ludzie, którzy nas otaczają, nasze środowisko. Zdaniem Norwida może mieć ona jeszcze bardziej abstrakcyjną definicję. Mianowicie naszą ojczyzną mogą być również zasady moralne, jakimi kierujemy się w życiu, może też nią być religia, jaką wyznajemy. 

 

DSC 0931

 

DSC 0933

 

DSC 0934

 

DSC 0938

 

DSC 0939

 

DSC 0943

 

 

 

 

 

 

KURIA DIECEZJALNA
W GLIWICACH
Gliwice, dnia 16 października 2020 roku

Nr 1497/20/A


Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa
i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa


I. Dyspensa

1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:
a) osób w podeszłym wieku,
b) osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) osób, które czują obawę przed zarażeniem.

2) W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.

3) Zachęca się duszpasterzy by organizowali transmisje Mszy świętych z kościoła dla wiernych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich uczestniczyć.

II. Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach

1) Ilość wiernych w kościołach.
a) W kościołach obowiązują następujące zasady, co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych powierzchni kościoła, w której wierni uczestniczą w liturgii.
b) Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, ile osób może znajdować się w kościele.

2) Środki ochrony osobistej.
a) Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać:
- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
- posługujący w kościołach (kościelni i inni) w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania ofiary-kolekty czy w czasie przygotowania paramentów liturgicznych w kościele, gdzie przebywają inne osoby),
- służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu,
- księża koncelebransi – zwłaszcza podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię.
b) Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.
c) W kościołach należy udostępnić dozowniki z płynem dezynfekującym, które powinny być ustawione przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
d) Zakazuje się uzupełniania kropielnic wodą święconą i kropienia nią wiernych.

3) Udzielanie Komunii Świętej.
a) Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów, a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebrujący, jeśli są, powinni przyjmować Komunię Świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni.
b) Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej jedynie w tej formie, jaką uznaje za słuszną miejscowy duszpasterz.
c) Każdorazowo należy wyraźnie ogłosić wiernym porządek przyjmowania Komunii Świętej. W przypadku, gdy jest więcej szafarzy, należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli jest obecny tylko jeden szafarz, najpierw należy udzielić Komunii Świętej wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują Komunię Świętą do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie. Nie należy w tym względzie ponaglać wiernych, aby nie doszło do nadużyć.
d) Kapłani i nadzwyczajni szafarze rozdający Komunię Świętą powinni bezpośrednio przed tą czynnością, jak i po niej zdezynfekować ręce.

4) Modlitwa o ustanie epidemii.
a) Ponieważ zniesiony został obowiązek odprawiania Mszy Świętych w intencji ustania epidemii, zachęca się duszpasterzy, by w sytuacji, gdy dopuszczają to przepisy liturgiczne, skorzystać z formularza Mszy Świętej „w czasie pandemii”, z prośbą o ustanie epidemii, co nie musi stanowić osobnej intencji mszalnej.
b) Usilnie zachęca się duszpasterzy do organizowania nabożeństwa lub wystawienia Najświętszego Sakramentu, np. na koniec Mszy Świętej połączonego z odśpiewaniem suplikacji.

5) Wszystkim kapłanom udzielam prawa binacji i trynacji. Wszystkim księżom starszym, chorym i znajdującym się w kwarantannie zezwalam na odprawianie Mszy Świętej we własnym mieszkaniu.

III. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

1) Zachęca się by w miarę możliwości sakrament ten był sprawowany w tzw. otwartych konfesjonałach lub miejscach, które umożliwiają należyty dystans. W każdym przypadku należy jednak zadbać, by konfesjonał był należycie przygotowany i dezynfekowany. Zarówno kapłan jak i penitent powinni mieć zasłonięte usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej.

IV. Działanie w przypadku wykrycia zakażenia u duszpasterza

1) W przypadku, gdy u któregoś z kapłanów zostanie potwierdzony pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, należy się niezwłocznie zgłosić do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zaś kapłani, którzy mieli kontakt z zarażonym powinni poddać się izolacji, zgodnie z zaleceniami właściwych służb. W porozumieniu z dziekanem dekanatu należy się wtedy zatroszczyć o zastępstwo kapłanów, którzy mogliby sprawować sakramenty w czasie nieobecności miejscowych duszpasterzy. Fakt ten należy zgłosić Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku izolacji.

2) Aby zapewnić należyte funkcjonowanie duszpasterstwa w razie choroby lub kwarantanny duchownych danej parafii, w przypadku, gdy Msza Święta miała być koncelebrowana ze względu na ilość przyjętych intencji, zezwalam by Mszę Świętą w kościele celebrował jeden kapłan w jednej intencji, pozostałe zaś mogą odprawić na plebanii księża znajdujący się w kwarantannie.

V. Posługa chorym

1) Absolucja generalna.
a) Mając na względzie Notę Penitencjarii Apostolskiej z 20.03.2020 roku oraz kan. 961 § 2 KPK udzielam zezwolenia, w nadzwyczajnych i poważnych sytuacjach, na udzielenie absolucji generalnej kilku penitentom bez indywidualnego wyznania grzechów, to jest: kapelanom szpitali zakaźnych oraz jednoimiennych dedykowanych leczeniu osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 tym pacjentom oraz personelowi, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej możliwości.
b) Korzystający z upoważnienia do udzielenia absolucji generalnej zobowiązani są do zachowania następujących warunków:
- powinni przed skorzystaniem z upoważnienia zawiadomić o swoim zamiarze Biskupa Gliwickiego, a gdy jest to niemożliwie ze względu na poważną sytuację naglącą powinni jak najszybciej poinformować go o udzielonej absolucji generalnej;
- przed udzieleniem absolucji generalnej powinni zapytać penitentów – jeśli jest to możliwe – o ich wolę skorzystania z tej możliwości, jak również pouczyć ich o możliwość skorzystania z nadzwyczajnej drogi odpuszczenia grzechów, o której mowa w punkcie V. 1) a);
- za każdym razem powinni pouczyć penitentów korzystających z absolucji generalnej
o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich tą absolucją objętych przy następnym indywidualnie sprawowanym sakramencie pokuty i pojednania, pod sankcją ponownego wpadnięcia w te grzechy;
- udzielający absolucji generalnej powinni – w miarę możliwości – zastosować odpowiednie urządzenia nagłaśniające, aby penitenci mogli usłyszeć formułę rozgrzeszenia;
- przy udzielaniu absolucji generalnej należy zachować obrzęd liturgiczny przewidziany w Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich.

2) Sakrament namaszczenia chorych.
a) Dopuszcza się możliwość udania się do domu chorego z posługą sakramentalną. Należy jednak zrezygnować z tradycyjnej formy takich wizyt w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, a wizyty rozłożyć tak by jednego dnia odwiedzić jednego lub dwóch chorych, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia.
b) W czasie sprawowania sakramentu należy zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa; namaszczenia olejem chorych można dokonać przy pomocy jednorazowej rękawiczki lub patyczka higienicznego.

VI. Spotkania grup i pielgrzymki

1) Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych należy prowadzić w trybie zdalnym. Jeżeli jest to niemożliwe, należy je odwołać.

2) Należy odwołać wszystkie pielgrzymki i wyjazdy duszpasterskie.

3) Należy także zawiesić wszelkie spotkania organizowane w gronie kapłanów oraz ograniczyć indywidualne spotkania księży, by nie dopuścić do sytuacji, w której nie będzie dostępnych kapłanów, mogących sprawować posługę duszpasterską.

VII. Wizyty duszpasterskie (tzw. kolęda)

1) W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie.

2) Zamiast tego wiernych należy zaprosić na Msze Święte lub nabożeństwa kolędowe, zorganizowane w mniejszych grupach, których intencją będzie modlitwa za tych właśnie parafian.

3) Podczas Mszy Świętej można wygłosić okolicznościową homilię, nawiązując także do bieżących spraw wspólnoty parafialnej oraz należy odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni mogą zabrać do domów.

4) Należy także przygotować i rozdać wiernym teksty modlitwy do wspólnego odmówienia w domach.

5) Należy zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

VIII. Bierzmowanie

1) Roztropnemu osądowi duszpasterza, w porozumieniu z rodzicami, powierzam decyzję o udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzieży, która w tym roku miała przyjąć ten sakrament. W tym przypadku udzielam zezwolenia, by każdy proboszcz udzielił bierzmowania młodzieży swojej parafii.

IX. Informacje końcowe

1) W przypadku ukazania się nowych wytycznych państwowych możliwe będą zmiany i uaktualnienia powyższych przepisów, dlatego proszę duszpasterzy o sprawdzanie na bieżąco służbowej poczty elektronicznej.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego dokumentu należy zwrócić się do Biskupa Gliwickiego lub Wikariusza Generalnego.


† Andrzej Iwanecki
Wikariusz yGeneraln

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii

 

               Urodziny ks.Proboszcza Wojciecha Ciosmaka

     Wieczorna Msza św. 21 października br. miała niecodzienną intencję, modliliśmy się w intencji naszego Księdza Proboszcza z racji jego 55. urodzin. Oprócz modlitwy, kwiatów i prezentów były także życzenia urodzinowe. Ks. prob. Wojciech Ciosmak dziękował Dobremu Bogu za dar życia oraz prosił o dalszą opiekę, zdrowie potrzebne łaski do posługi kapłańskiej. W koncelebrze  uczestniczyli nasi księża wikarzy oraz znajomy ks. proboszcza. Na zakończenie Eucharystii wyśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum laudamus…Z okazji urodzin Solenizant otrzymał wiele życzeń, podziękowań i kwiatów od Służby Liturgicznej Ołtarza, Dzieci Maryi, KSM, Odnowy w Duchu Świętym, Żywego Różańca, Zespołu Szkół Publicznych, władz miasta, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,Koła Przyjaciół Radia Maryja. Życzenia złożył także ks. Damian. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz wszystkim parafianom i miłym gościom podziękował za okazaną życzliwość, życzenia i modlitwę.

 DSC 0920

 

DSC 0921

 

DSC 0923

 

DSC 0928

 

z okazji urodzin zyczymy proboszczowi

 

 

 PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW.

      Ponieważ rozwój epidemii przyspiesza, w naszym kościele zmieniono formy przyjmowania Pana Jezusa w Eucharystii. Od niedzieli 11 października br. komunia św. będzie rozdzielana w dwóch grupach:

-  środek kościoła - parafianie przyjmujący komunię św. tradycyjnie na język

- lewa i prawa strona -parafianie przyjmujący komunię na rękę

    Teraz, kiedy czujemy się zagrożeni przez niewidzialną siłę powodującą epidemię, kiedy w bliższym lub dalszym otoczeniu ludzie cierpią i umierają na skutek rozprzestrzeniającej się choroby, teraz jest czas na budowanie wspólnoty. Czas na okazywanie współczucia, czas na świadczenie pomocy i na odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób. Teraz jest czas na budowanie Kościoła. Czas na prawdziwe braterstwo. Przestrzeganie podstawowych zaleceń epidemiologicznych (maska, dystans, dezynfekcja) to wyjątkowa okazja dla praktykowania odpowiedzialności jednych za drugich.

DAR OŁTARZA

    Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za wspaniały dar ołtarza, jakim stała się renowacja tabernakulum. Większość naszych parafian pamięta sytuację wandalizmu w naszym kościele, gdy proboszczem był śp. ks. Bernard Fabian, wtedy to zostało uszkodzone tabernakulum. Teraz dzięki ofiarności rodziców dzieci pierwszokomunijnych udało się doprowadzić tę małą, zamykana na klucz szafkę, umieszczoną w tylnej części prezbiterium do nowego blasku. Jest ono miejscem przechowywania chleba eucharystycznego, konsekrowanego w czasie mszy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazany dar i dlatego w imieniu całej parafii  serdeczne dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

 

IMG 20201015 WA0004

 

IMG 20201015 WA0005

 

IMG 20201015 WA0006

 

IMG 20201015 WA0007

 

PAŹDZIERNIK-MIESIĄCEM RÓŻAŃCA

     W czwartek rozpoczął się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji miesiącem maryjnym i różańcowym. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, którą wskazuje w objawieniach Matka Boża i doceniana przez wielu świętych. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele o 17.30. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o włączenie się w modlitwę różańcową w swoich domach. Przypominamy, że za odmówienie w całości przynajmniej jednej części różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw.

IMG 20201002 WA0006

Msza św. urodzinowa ks. Damiana

    W przeddzień uroczystości I Komunii św. 19 września 2020 r. swoje kolejne urodziny obchodził Ks. Damian Cisło. Podobnie jak msze święte odprawiane z okazji urodzin innych księży wikarych, tak samo ta msza miała bardzo uroczysty wymiar. Uczestniczyło w niej wielu parafian, przedstawicieli grup parafialnych, a szczególnie ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM i MARIANEK. Ks Damian na początku Eucharystii przywitał przybyłych parafian oraz gości. Msza święta była koncelebrowana przez wszystkich naszych kapłanów przy asyście Służby Liturgicznej Ołtarza. Na zakończenie donośnie zabrzmiała pieśń chwalebna, dlatego też wierzymy, iż wszystkie życzenia spełnią się naszemu ks. wikaremu z naddatkiem. A życzenia były różne, pięknie ułożone i głośno wypowiadane, ale również i te składane w skrytości - poza mikrofonem. Złożył je także ks. Proboszcz. Wszystkie życzenia zostały ukoronowane śpiewem pieśni "Życzymy, życzymy".

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 02 1

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 03 1

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 03 3

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 03 4

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 05 1

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 05

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 07

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 08 1

 

Naszemu wikaremu

Ks. Damianowi

z okazji URODZIN

 życzymy  Bożej radości,
niech prowadzi Księdza w każdym dniu posługi,
a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości,
gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny.
Niech dobry Bóg obdarza  Księdza nieustannie łaską i pokojem.
A Jezus Chrystus niech będzie zawsze źródłem niewyczerpanych darów,
aby Ksiądz całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga.
Bożego błogosławieństwa, zdrowia, samych słonecznych dni, 
które warto fotografować sercem.

Kwiaty 1

 

                         I Komunia św. w naszej parafii

 

 DSC 0469

 

    20 września 2020 r.  w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.00 i 13.00  dwie grupy uczniów klas czwartych  po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Eucharystii. Dzień wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy znalazły się przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem  w Sakramencie Pokuty i Pojednania.  Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci  przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, z powodu pandemii nie mogły przystąpić do I Komunii w maju,  dlatego pełne emocji oczekiwały do września na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.  Uroczystość rozpoczęła się na placu przed  kościołem, gdzie przybyły ksiądz proboszcz Wojciech Ciosmak, powitał i poświęcił  wszystkie dzieci. Uroczyście procesyjnie weszły do świątyni. Rozpoczynając Mszę św. ksiądz proboszcz przywitał  dzieci przystępujące do sakramentu Eucharystii, ich rodziców, a także asystującego mu na drugiej Mszy św. ks. Mariusza Woźniaka.  Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze.  Podczas homilii  ks.Proboszcz  nawiązał  do legendy  o orle. Mówił o tym, że jeśli wierzymy w to, że możemy być tacy, jacy jesteśmy dzisiaj, to tacy już będziemy na zawsze, marnujemy swój potencjał orła. Orzeł pomiędzy kurami  przez całe życie zachowywał się jak kury.  Drapał w ziemi szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił jedynie trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu. Pomógł mu przyjaciel  gospodarza-leśniczy, który uświadomił ptakowi, że potrafi latać i wzbić się w przestworza. Ks. Ciosmak zachęcał dzieci, by potrafiły wznosić się wysoko, pokonywać trudności i nie rezygnowali z marzeń, nie  rezygnowali  z  działania nawet wtedy, jeśli  uznają, że sobie nie poradzą. Nie powinni rezygnować z bycia orłem  wtedy,  gdy  to, co sobie wymarzyli, zwyczajnie ich przerasta lub wydaje im się, że nie zasługują na coś, czego pragną. Mówił o uzależnieniach, które niszczą główne źródło naszej wewnętrznej mocy: poczucie własnej wartości, które zapewnia wytrwałość, konsekwencję, świadomość własnych potrzeb i możliwości, zastępując je życzeniowym myśleniem i chaotycznym działaniem. Z pozoru funkcjonujemy całkiem zwyczajnie: uczymy się, pracujemy, zakładamy rodziny, mamy przyjaciół, plany, pomysły i jakoś tak się dziwnie składa, że duża część naszych działań albo się nie udaje, albo nie sprawia nam satysfakcji. Nie wykorzystując dużej palety swoich umiejętności, zdolności, talentów stoimy w miejscu, bo jakiś wewnętrzny głos szepce: „nie dasz rady… inni tak, ale dla ciebie to za trudne…” A jakie jest remedium? Uwierz, że jesteś orłem! Uwierz, że jesteś zdolny do zrealizowania każdego swego pragnienia. Opuść małe podwórko i wzbij się wysoko. Fruń! Realizuj swoje marzenia, poznawaj nowych ludzi, wspinaj się po niekończących się schodach rozwoju. To właśnie rozwój kształtuje naszą przyszłość, prowadzi do wieczności  i  jest jej największym przyjacielem. W  pokonywaniu trudności dzieciom zawsze będzie towarzyszył  Jezus. Podczas  uroczystej Mszy św. dzieci z bijącym sercem przyjęły pierwszy  raz  Jezusa do swego serca .

       Dzieci podziękowały swoim rodzicom za wychowanie i dar życia oraz księdzu Proboszczowi  i katechetkom za przygotowanie ich do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dziękowały także służbie liturgicznej za uroczystą oprawę Mszy pierwszokomunijnej. Na zakończenie  wszyscy spotkali się  na wspólnej modlitwie przy krzyżu misyjnym.
     W poniedziałek o godzinie 10:00 dzieci spotkały się w kościele na Mszy św., podczas której złożyły dar modlitwy za misje i złożyły ofiary  misyjne , otrzymały także pamiątkowe obrazki i wykonano pamiątkowe zdjęcia.

 DSC 0460

DSC 0222

 

DSC 0332

 

DSC 0385

DSC 0427

 

DSC 0035

 

DSC 0041

 

DSC 0080

 

 

DSC 0101

 

   

 

 

 

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. wikariusza Zbigniewa Kociubiaka, który przyszedł do nas na miejsce ks. Krzysztofa Ochaba. Ksiądz Zbigniew Kociubiak pracował w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy   i mocą decyzji ks. biskupa jest pośród nas.

Życzymy księdzu Zbigniewowi błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele. Zapewniamy, że nie zabraknie nam życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i poczynaniach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

Życzymy owocnej pracy u boku św. Józefa, naszego Patrona.

 DSC 0232

 

DSC 0236

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

 

      Ważnym wydarzeniem tygodnia było rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Rozpoczęliśmy go we wtorek 1 września Mszą św. o godzinie 8.00. Podczas Mszy Świętej dzieci z klasy I  miały poświęcone tornistry i przybory szkolne. Zaproszono na tą Mszę św. dzieci z klas I-III , rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniów klas IV-VI zaproszono do wspólnej modlitwy w czwartek o godz. 17.00, a młodzież klas VII-VIII oraz młodzież szkół ponadpodstawowych w piątek godz. 19.00.Na wszystkich Mszach Św. modlono się w intencji rodziców, dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców i pracowników naszych szkół i przedszkoli, o ustanie epidemii, o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. w nauce i pracy, aby pomyślnie, bez przeszkód mógł trwać nowy rok szkolny. Tego też z całego serca wszystkim życzymy. Wszystkim nauczycielom,katechetom  i pracownikom szkoły życzymy zdrowego, błogosławionego oraz owocnego roku szkolnego i katechetycznego! 
      1 września 2020 roku uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny  zupełnie inny niż zwykle. Ze względu na pandemię koronawirusa Ministerstwo Edukacji wprowadziło specjalne obostrzenia i wytyczne, które mają sprawić, że będzie to bezpieczny powrót do szkoły. Tym razem odbyło się kameralne rozpoczęcie roku szkolnego, głównie w klasach ze swoimi wychowawcami i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

DSC 0233

MSZA ŚW. W CZWARTEK  3 września 2020 r. na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI

DSC 0235

 

DSC 0237

 

DSC 0238

 

MSZA ŚW. W PONIEDZIAŁEK 1 września 2020 r. dla uczniów klas  I-III

DSC 0129

 

DSC 0130

 

DSC 0132

 

DSC 0133

 

DSC 0134

 

DSC 0135

 

DSC 0142

 

DSC 0144

 

DSC 0149

 

DSC 0152

 

DSC 0169

 

 

Za wszystkie dary dziękujemy Ci Panie

 

IMG 20200830 1658131

 


Dzisiaj podczas uroczystej Mszy św. wspólną modlitwą wyrażaliśmy naszą wdzięczność ludziom pracującym na roli, dziękowaliśmy za ich codzienny wysiłek, który pozwala nam spożywać dobrą i zdrową żywność. Zdajemy sobie sprawę , że nie moglibyśmy się cieszyć obfitością plonów, gdyby nie Stwórca, który jest źródłem, wszelkiego dobra na ziemi . Homilię do wiernych wygłosił ksiądz Proboszcz Wojciech Ciosmak.

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy ...
"Pieśnią" Jana Kochanowskiego dziękowaliśmy za plony z naszych ogrodów i sadów.
       Na ołtarzu zagościł chleb, owoc pracy wielu ludzi.

 

 

msza zniwna 810x405

 


„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba ... tęskno mi, Panie” – pisał Cyprian Kamil Norwid.
Czego uczy nas szacunek dla chleba? Tego, że zawsze i wszędzie musimy mieć świadomość, że każdy dar powinien być uszanowany. Jeśli nie umiemy szanować małej rzeczy, to nie będziemy znać wartości tego, co mamy .Kto wie kim tak naprawdę jesteśmy? Jaki jest sens i cel naszego życia? Rzuceni na ziemię jako ziarno - różne wydajemy plony. Pogrążeni w czarnej ziemi nie dostrzegamy często, że nasze życie, nasze działania gdzieś tam w górze przynoszą plon, że kłosy naszego życia zamieniają się w mąkę dającą poprzez chleb siłę wzrostu kolejnym pokoleniom.

Dziękujemy parafianom za ofiarowany chleb oraz warzywa i owoce, rośliny, kwiaty i miód – ogrodnikom i pszczelarzom za owoce ich pracy, wszystkim za udział we Mszy św. – Bóg zapłać.

 

sloneczniki 375x195

 

40-lecie  KALETAŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI

 

DSC 0750

 

   9 sierpnia 2020 r. podczas uroczystej Mszy św. z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli ZSZZ Solidarność regionu i Powiatu Tarnogórskiego przekazano historyczny sztandar NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach z 1981 r. do naszej parafii. Oprawę Mszy św. celebrowanej przez ks.Proboszcza W.Ciosmaka i ks. K.Misiudę uświetniła orkiestra oraz poczet sztandarowy. Na początku Mszy św. odśpiewano hymn państwowy. Ks.Ciosmak witając zebranych podkreślił wagę sztandaru jako symbolu solidarności ludzkiej, wspólnoty narodowej i państwowej oraz niezależnego samorządnego związku zawodowego. Nawiązał do św. Józefa, naszego patrona, którego wizerunek widnieje także na sztandarze Solidarności oraz przypomniał wypowiedź św. Jana Pawła II, który z wielkim przekonaniem twierdził, że nie ma wolności bez solidarności, bez wzajemnego szacunku nie ma przyszłości człowieka i narodu.    

   Na zakończenie liturgii Mszy św. dyr. Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki przedstawił parafianom historię sztandaru i Solidarności przy KZCP w Kaletach. Do strajkujących fabryk pracownicy KZCP przyłączyli się 17 września 1980 r., strajkowali 5 dni, a po zakończeniu strajku z części pracowników utworzono oddział związku. Przewodniczącym został Hubert Niglus. We wrześniu 1981 r. w naszym kościele uroczyście poświęcono sztandar organizacji. 13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny, struktury związku przestały istnieć, a przewodniczący został internowany. 26 lipca 1989 r. reaktywowano fabryczną „Solidarność”, na przewodniczącego wybrano Marcina Żaka. Po niedługim czasie zastąpił go Bogusław Gatys, który po przeprowadzonym referendum w proteście przeciwko pogarszającej się kondycji finansowej zakładu ogłosił w KZCP strajk generalny. W 1993 r. rozpoczęła się upadłość fabryki, zanikły tym samym struktury „Solidarności”.
   Kaletańska „Solidarność” biorąc wzór ze św. Józefa, naszego patrona łączącego ludzi pracy, pozostawiła trwały lokalny ślad na drodze budowania wzajemnego szacunku i wiary w godność każdego pracownika.                                                                                                                                          

 DSC 0739

 

DSC 0742

 

DSC 0745

 

DSC 0748

 

DSC 0752

 

DSC 0771

 

DSC 0773

 

DSC 0780

 

DSC 0781

 

 

POŻEGNANIE KS.KRZYSZTOFA 

 

DSC 0663

    W Biblii czytamy: „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" (Koh 3,1).

    Po 2 latach nastał czas pożegnania ks. Krzysztofa Ochaba. Dziękujemy Bogu za 2 lata przeżyte razem, za msze święte, nabożeństwa, procesje, adoracje Najświętszego Sakramentu i za sakrament pokuty. Ks. Krzysztof Ochab kończy na mocy dekretu diecezjalnego posługę duszpasterską w charakterze wikariusza w naszej parafii z racji tego, że został przeniesiony do Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Był z nami przez dwa lata zaskarbiając sobie w tym czasie sympatię parafian. 26 lipca 2020 r. podczas uroczystej niedzielnej  Mszy Świętej pożegnaliśmy ks. Krzysztofa. Wygłosił on swoje ostatnie kazanie, a na zakończenie Mszy św. zwrócił się do parafian dziękując za czas posługi duszpasterskiej. Ksiądz Proboszcz jak również przedstawiciele wspólnot parafialnych oraz szkoły w ciepłych słowach pożegnali księdza Krzysztofa. Ks.Proboszcz wyraził nadzieję, że będzie On częstym gościem w naszej parafii. Wyrażamy dziś wdzięczność Bogu za dar poznania i posługi kapłańskiej ks.Krzysztofa wśród nas. Dziękujemy za modlitwę, trud i pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczność, za pracę z dziećmi i młodzieżą, założenie w parafii KSM, organizację FESTIWALU ŻYCIA, organizację jarmarków, konkursów dla dzieci i Balu Wszystkich Świętych, a przede wszystkim opiekę nad ministrantami i młodzieżą. Pokazywał, że dobry humor, a przede wszystkim uśmiech jest niezbędny w kontaktach z Panem Bogiem. Dziś dziękujemy mu za świadectwo żywej wiary, za słowa, kierowane do nas podczas homilii. Życzymy, aby w dalszej drodze kapłańskiego posługiwania towarzyszyła ks.Krzysztofowi Łaska Boża i moc Ducha Świętego, by dzięki tej Mocy miał siłę do pokonywania wszelkich trudności i nigdy nie przestawał z radością wypełniać kapłańskie zadania, by Jego serce przepełniała pozytywna energia, którą będzie mógł się dzielić z potrzebującymi i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu.

Szczęść Boże

 

DSC 0613O

 

DSC 0619

 

DSC 0634

 

DSC 0641

 

 

DSC 0643

 

DSC 0644

 

DSC 0646

 

DSC 0649

 

DSC 0652

 

DSC 0655

 

DSC 0659

 

DSC 0661

 

DSC 0666

 

 

NIEZWYKŁE REKOLEKCJE MŁODYCH

 

FZ9

 

 FZ8

 

         6 lipca rozpoczął się Festiwal Życia, trwał 4 dni. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, w tym roku nie odbywa się w jednym miejscu w Kokotku, ale w wielu parafiach, m.in. w naszej parafii. Tematyka festiwalu była oparta o historii Noego, jego budowania arki i potopu, co miało nawiązywać do pandemii, w jakiej obecnie pogrążył się świat. Jak nasza młodzież przeżywała to wydarzenie? Po południu przychodzili, by przeżywać nabożeństwa, uczestniczyć we Mszach św. i spotykać się w grupach. W ciągu dnia uczestniczyli w grze hybrydowej wzorowanej na styl gier RPG. Stawka była nie bylejaka, bo była to gra o życie, o przetrwanie, rywalizacja z samym sobą. Noe budował arkę, a młodzież budowała życie na wierze. Z niego też ludzie się śmiali, tak jak teraz niektórzy uważają, że nic się nie da zrobić. Poprzez festiwal i zadania, które były w grze, organizatorzy chcieli zachęcić młodych do rozwoju nawet w czasach korona wirusa. Gra posiadała szczegółowo opracowaną dynamikę i motorykę. Internet posłużył wyłącznie za nośnik codziennych fragmentów Księgi Rodzaju, ich rozważań i niezbędnych informacji. Każdy dzień rozpoczynał się transmitowaną w internecie modlitwą i wprowadzeniem do danej części rozgrywki, zaś reszta odbywała się w rzeczywistym świecie. Gra dotyczyła czterech sfer życia człowieka: ciała, intelektu, emocji i ducha. Każdego dnia skupiali się na innym etapie budowania arki – od projektu, czyli przebudowywania siebie, poprzez dobór narzędzi, jakimi chcieli siebie zmieniać i dokonanie tej zmiany, aż po opuszczenie arki, czyli przejście do życia. Uczestnicy wcielali się w wybraną postać, co wiązało się z określoną rolą lidera, architekta, logistyka czy cieśli. Do zrealizowania było 20 zadań. Każdy otrzymał pakiet, w którym znajdował się gadżet do samodzielnego, stopniowego budowania. Był nim model arki. Efekt końcowy był zaskakujący. Na uczestników czekała też zdalna niespodzianka każdego wieczora. Budowanie modelu arki, który na końcu przybrał formę podstawki pod Pismo Święte z kieszonką na smartfona, pomagało młodym odciąć się od sieci. Historyczne wydarzenia bardzo przypomina aktualną sytuację. Tak jak kiedyś świat tonął w potopie, tak teraz tonie w wirusie. Ludzie na arce, podobnie jak my, nie wiedzieli, kiedy się to wszystko skończy. Dodatkowo podczas wieczornych transmisji ze studia festiwalowego w Kokotku w poszczególne dni młodzież zdalnie uczestniczyła m.in. w konferencji abp. Grzegorza Rysia.
         Zmieniona forma tego wydarzenia nie zniechęciła naszej młodzieży. Kilkanaście osób, biorących udział w Festiwalu Życia w parafii , korzystało z wielu przygotowanych atrakcji, każdego dnia na uczestników czekało coś nowego. Oni sami pozytywnie wypowiadali się o festiwalu z uśmiechem na twarzy twierdząc, że spędzili ten czas wspaniale, próbowali się bardziej przybliżyć do Boga. Ostatniego dnia spotkania w homilii ks. bp Marek Szkudło zaznaczył, że Festiwal Życia się nie kończy. Młodzi nasi parafianie są wezwani do pięknego życia na co dzień, a nie tylko w ten jeden tydzień w roku. Ks. Krzysztof Ochab opiekun młodzieży podczas festiwalu podsumowując twierdzi, iż piękne jest to, że mogliśmy przeżywać ten festiwal w naszej parafii. Cieszy się, że znalazła się młodzież, która chciała się zaangażować i działać. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałe świadectwo wiary.

 
 
 
 FZ16FZ13FZ15
 
FZ4
 
FZ5
 
FZ6
 
FZ14
 
FZ12
 
 
FŻ1
 
 
 
 
 
FESTIWAL ŻYCIA
 
       Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 14-35 lat na Festiwal Życia, który w tym roku odbywa się stacjonarnie. W naszym dekanacie jest organizowany w parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku. Wydarzenie będzie trwało 4 dni (6-9 lipca). Cały festiwal będzie oparty na grze, podczas której każdy wybuduje swoją Arkę, jak biblijny Noe. Każdego dnia Festiwalu od 16 do 18 odbywać się będą spotkania dla uczestników, natomiast od 18 do 21 – otwarte spotkania dla wszystkich chętnych.
Więcej szczegółów na stronie www.festiwalzycia.pl oraz na facebooku i plakacie w gablotce. Zapisy trwają do 5 lipca w zakrystii lub bezpośrednio u organizatorów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr tel. 606736125). Serdecznie zapraszamy!

 

FESTIWAL

 

 

 

JUBILEUSZ   30. lecia KAPŁAŃSTWA

Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka 

 

DSC 0030.a

 

Każdy jubileusz jest źródłem wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych. Łaski, którymi obdarowany jest kapłan, są niezliczone. Dziś 14 czerwca 2020 r. podczas Mszy św. o godzinie 11.00 w naszym kościele dziękowaliśmy Bogu za 30 lat posługi Księdza Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w rocznicę święceń kapłańskich. Takie świętowanie prowadzi nas do refleksji nad wielkością kapłaństwa. Jubilat w homilii wyraził wdzięczność wszystkim proboszczom, przy boku których wzrastał, dziękował wszystkim księżom wikarym, z którymi współpracował i współpracuje, wyraził wdzięczność swoim ++ Rodzicom, którzy byli dla Niego pierwszymi przykładami życia wartościami. Trudno jest w jakichkolwiek słowach wyrazić wdzięczność za 30 lat posługiwania kapłańskiego, bo tak naprawdę niczym one są wobec tego faktu, ile razy na słowa Ks. Jubilata Chrystus przychodził na ziemię w Sakramencie Eucharystii, ile razy w imieniu Chrystusa rozgrzeszał, jednał z Bogiem, udzielał Sakramentów Świętych, jak bardzo jest zatroskany o nasz Kościół, o naszą wspólnotę parafialną. Wdzięczność i najlepsze życzenia w dniu tego pięknego jubileuszu złożyli Ks. Wojciechowi przedstawiciele naszej rodziny parafialnej doceniając trzydzieści lat posługi kapłańskiej jako dowód wierności Chrystusowi, godziny spędzone w kancelarii, tysiące wypełnionych dokumentów, Msze święte, posługę sakramentalną.

Z okazji pięknego jubileuszu 30- lecia przyjęcia święceń kapłańskich życzymy Księdzu Proboszczowi dużo zdrowia i sił na dalszą posługę duszpasterską, Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, anielskiej cierpliwości i wytrwałości na wzór Hioba. Dziękujemy za udzielanie sakramentów świętych, błogosławieństwa, kapłańskie, zatroskanie o prawdy Boże, naukę religii, troskę o duchowy i materialny kształt parafii, zatroskanie o chorych i cierpiących, potrzebujących wsparcia duchowego. Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię przez życie. Niech ta wierność prostą drogą Twego kapłańskiego posługiwania zaprowadzi Cię do Chrystusa i pozwoli Ci się z Nim spotkać w wieczności.

Szczęść Boże !

/ RADA PARAFIALNA /                                

Kwiaty 1     

 

   DSC 0017.a

 

DSC 0015.a

 

DSC 0013.a

 

DSC 0017.a

DSC 0019.a

DSC 0021.a

 

DSC 0022.a

 

DSC 0034.a

 

 

             

     

 

Dekret – 30.05.2020

         Mając na uwadze nowe rozporządzenie wydane przez władze państwowe z dnia 29 maja br, biskup gliwicki wydał także nowe wytyczne dotyczące sposobu postępowania w sprawowaniu liturgii.

W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej w naszym kraju, na terenie Diecezji Gliwickiej, aż do odwołania, należy przestrzegać następujących zasad:

Zniesione zostają limity osób we wszystkich kościołach

i kaplicach publicznych podczas zgromadzeń liturgicznych, nabożeństw, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy prywatnej.

Zachowany zostaje w mocy obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności

takich jak zakrywanie ust i nosa oraz regularne dezynfekowanie pomieszczeń. Z zachowania obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są celebransi podczas sprawowania swojej funkcji oraz osoby wykonujące posługę lektora, kantora, psałterzysty i organisty w trakcie wykonywania swojej funkcji.
         Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i nosa lub odstęp 2 metrów). Zalecam natomiast adorację najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).
        Częściowo przywraca się do swojej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy w czasie Mszy świętej mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii świętej z zachowaniem właściwych przepisów liturgicznych. Nadal pozostaje w mocy zakaz zanoszenia przez nich Komunii świętej chorym; ta posługa pozostaje, zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w kompetencji kapłanów i diakonów.
        Zezwala się na przywrócenie do służby podczas celebracji liturgicznych i nabożeństw ministrantów – także tych poniżej 13 roku życia – Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej, o ile rodzice w poszczególnych przypadkach nie wyrażą sprzeciwu.

        Należy przywrócić regularne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w kościołach i kaplicach publicznych. Miejscem sprawowania tego sakramentu powinny być w pierwszym rzędzie konfesjonały otwarte. Kratka w każdym konfesjonale powinna być z obu stron zabezpieczona odpowiednią folią. Wszystkie konfesjonały – szczególnie zamknięte – powinny być regularnie dezynfekowane. Zaleca się by tak spowiednik jak i penitenci na czas spowiedzi zasłaniali usta i nos.

        Według roztropnej oceny rządców parafii, po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za formację, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności takich jak: zasłanianie ust i nos, odpowiednia odległość między osobami, dezynfekcja dłoni, regularna dezynfekcja pomieszczeń, dopuszczona jest organizacja spotkań formacyjnych dla grup parafialnych. W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę ewentualny sprzeciw rodziców.

         Przywraca się zwyczajną formę sprawowania liturgii pogrzebowej. Tym samym ponownie możliwe jest odprawienie Mszy świętej pogrzebowej w obecności doczesnych szczątków zmarłej osoby. Zarówno podczas celebracji sprawowanych w kaplicy przedpogrzebowej (którą należy często dezynfekować), w kościele, na cmentarzu a także podczas konduktu pogrzebowego należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (w pomieszczeniach zasłanianie ust i nosa zgodnie z wyżej podanymi zasadami, w przestrzeni otwartej zachowanie odpowiedniej odległości lub zasłanianie ust i nosa).

Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 roku

                                                                                 DYSPENSA
        Mając na uwadze wskazania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, znoszące limit liczby wiernych w kościołach, z dniem
                                                     7 czerwca br., odwołuję ogólną dyspensę
zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem.

† Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

 

 CZUWANIE MODLITEWNE

 

               W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja br. (sobota), w naszym kościele odbyło się czuwanie modlitewne, które poprowadzili członkowie Odnowy w Duchu Świętym wraz z ks. Damianem. W trakcie tej modlitwy i śpiewu przyzywali obecności i mocy Ducha Świętego oraz uwielbiali Go za dzieła, które dokonuje dla nas. Czuwanie rozpoczęło się w kościele o godzinie 19.00, na początku słowo wprowadzające wygłosił ks. Damian przybliżając istotę Święta Zesłania Ducha Św., a zakończyło się błogosławieństwem. Podczas nabożeństwa dokonano uroczystego aktu zawierzenia Duchowi Świętemu.

 

DSC 7925

DSC 7927

 DSC 7920

 

DSC 7933

 

DSC 7934

 

DSC 7945

 

 DSC 7938

 

 

DSC 7939

 

plakat czuwanie2

 

 

Złagodzenie restrykcji    

Dziękujmy Panu Bogu za możliwość uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii. Zobligowani przepisami państwowymi i ks. Bp Gliwickiego, możemy w ograniczonej liczbie gromadzić się w naszym kościele na celebracji liturgicznej. W związku ze zmianami w rygorze epidemicznym od 17 maja br.w naszym kościele może przebywać 48 wiernych. Aby uniknąć niezgodnej z przepisami liczby parafian w kościele, prosimy siadać w miejscach, gdzie znajdują się stosowne kartki. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu 2 metrów pomiędzy sobą. Do Komunii św. nadal będziemy podchodzili procesyjnie, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele, także podczas Eucharystii, zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

 

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II

Jeszcze parę miesięcy temu nikt z nas się nie spodziewał, że dziś 18 maja 2020 roku w 100 rocznicę Urodzin św. Jana Pawła II nie będziemy na Jasnej Górze w Sali Papieskiej. To właśnie tam miało się odbyć uroczyste wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II. Pandemia pokrzyżowała trochę  plany, ale najważniejsze, że 45 osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, odpowiedziało na zmienioną formę Konkursu. Do końca marca uczestnicy nadsyłali  filmiki z nagraną swoją recytacją, gdzie krótko przedstawiali siebie imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą, do której uczęszczają oraz tytułem utworu, który wybrali. Konkurs odbywał się w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria klasy 4-6 szkoła podstawowa, II kategoria klasy 7-8 szkoła podstawowa oraz III kategoria szkoła ponadpodstawowa. Uczestnicy bardzo poważnie potraktowali temat, co było widoczne w odświętnym stroju, w portretach Ojca Świętego umieszczonych w tle domowym, a także w odpowiedniej modulacji głosu, pięknej dykcji oraz recytacji ze zrozumieniem, trudnej dla młodego człowieka poezji. W każdej kategorii zostały przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, życzliwość i honorowy patronat, który objęli nad Konkursem: Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska, Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer, ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo oraz O. Marian Waligóra – Przeor Jasnej Góry.

LAUREACI IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II

III miejsce w konkursie, w pierwszej kategorii szkół podstawowych:

Kornelia Radecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie.


III miejsce w konkursie, w drugiej kategorii szkół podstawowych:

Anna Ślimok z Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach.


III miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Natalia Gradzik z I L.O im. J. Słowackiego w Częstochowie.


II miejsce w konkursie, w pierwszej kategorii szkół podstawowych:

Hanna Przybylska ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Częstochowie.


II miejsce w konkursie, w drugiej kategorii szkół podstawowych:

Julia Korzec ze Szkoły Podstawowej w Pińczycach.


II miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Magdalena Sędor z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.


I miejsce w konkursie, w pierwszej kategorii szkół podstawowych:

Blanka Stępień ze Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach.


I miejsce w konkursie, w drugiej kategorii szkół podstawowych:

Mateusz Frymus ze Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.


I miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Joanna Migalska z I L.O im. J. Słowackiego w Częstochowie.


Gratulujemy i cieszymy się, że wśród laureatów konkursu jest mieszkanka naszej parafii.

 

 

List do dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców

Kochane Dzieci Komunijne!

Znacie na pewno opowieść o tym, jak Jezus wraz ze swoimi przyjaciółmi (apostołami) wsiadł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nagle zerwała się burza i coraz większe fale uderzały w płynącą łódź. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Uczniowie bardzo się bali, a Jezus spokojnie spał. W końcu postanowili Go obudzić, wołając: Jezu ratuj, bo giniemy! Jezus wstał, rozkazał falom i wiatrowi się uciszyć, i… burza zniknęła, zrobiło się cicho… Jezus spojrzał na apostołów i zapytał, dlaczego się bali, dlaczego nie ufali, że jeśli On jest z nimi, to są bezpieczni, nic im nie grozi (por. Mt 8,23-27).

Dobrze wiecie, że na świecie panuje pandemia. Wielu ludzi boi się zarażenia koronawirusem. Nie możemy się spotykać w szkole, spędzać wspólnie czasu z rówieśnikami, nie możemy robić wielu różnych rzeczy, które lubimy, bo nam zagrażają tak, jak burza apostołom. Nie możemy również wspólnie świętować tak, jak dotychczas w naszych kościołach. Nawet najważniejszą dla Was i całej Waszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii ze względu na Wasze bezpieczeństwo musieliśmy przenieść na późniejszy czas. Niestety musicie poczekać trochę dłużej na pełne spotkanie z Jezusem w „Białym Chlebie”. Dlatego piszę do Was ten list.

Pragnę Wam powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, Jezus jest ciągle z nami tak, jak był w łodzi z uczniami. Wtedy, w trakcie burzy na jeziorze, potrafił spokojnie zasnąć, wiedział, że nikomu nic nie grozi. Dziś On mówi do Was: Nie bójcie się, ja jestem z Wami!

Chcę Was zapewnić, że wielu ludzi modli się za Was, Drogie Dzieci. Wiem, że księża z Waszych parafii, siostry zakonne, katecheci, Wasi rodzice, dziadkowie i całe Wasze rodziny otaczają Was „płaszczem modlitewnej opieki”. Proszę Was, Wy też się módlcie, abyście, gdy tylko będzie to możliwe, były przygotowane na spotkanie z Jezusem, Jego miłością i pokojem w pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, którzy Was kochają: Waszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, chrzestnych, księżach, katechetach, wspierajcie ich codziennymi, małymi gestami miłości.

Zaufajcie Jezusowi! On chce naszego dobra! On nie pozwoli nam zginąć! On uciszy każdą burzę w naszym życiu!

Kochane Dzieci, modlę się za Was, Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół, żeby radość oczekiwania na Pierwszą Komunię Świętą ciągle wzrastała. A kiedy zagrożenie wirusem przeminie, wtedy będziecie z większą radością świętować w Waszym kościele ten ważny dla Was dzień.

Drodzy Rodzice!

Zdaję sobie sprawę z tego, że poczyniliście już wiele starań, aby uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci była dla nich i całej rodziny wielkim świętem. Pewnie myślicie już intensywnie o wyjątkowym przeżyciu Eucharystii, podczas której Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc Waszych dzieci, a także o rodzinnym spotkaniu. Niestety z racji pandemii i ze względów bezpieczeństwa uroczystość musimy przełożyć. Ufam, że dobrze wykorzystacie ten czas na duchowe przygotowanie swoich dzieci i całej rodziny na ważne wydarzenia. Bądźcie inicjatorami modlitwy w Waszych Domowych Kościołach. Módlcie się z dziećmi i za dzieci. Dajcie im wiele wsparcia i miłości. Czytajcie dzieciom Pismo Święte, uczestniczcie z nimi w niedzielnej Mszy świętej przez transmisję medialną lub, jeśli możecie, w kościele, wspierajcie je w spotkaniach z katechetami podczas zdalnego nauczania.

W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Każde wydarzenie, nawet to trudne, uczy nas czegoś bardzo ważnego, kształtuje nasze człowieczeństwo, przygotowuje nas do dalszego życia. Ufam, że również trudny czas zmagania się z koronawirusem jest dla nas nauką zaufania Bogu, podobnie jak dla apostołów lekcją ufności był czas burzy na jeziorze, o którym pisałem Waszym dzieciom. I podobnie jak Wasze Dzieci, również Was zapewniam o wielu modlitwach płynących do Boga za Was od duszpasterzy, katechetów i całych Waszych parafii oraz Waszych biskupów.

Zaufajcie Bogu, a On będzie działał w Waszym życiu swoim pokojem, dobrocią, miłością, cierpliwością i szczęściem. On uciszy burzę, która rozpętała się w dzisiejszym świecie! Błogosławię Was i Wasze rodziny w tym oczekiwaniu na pierwszą spowiedź i zjednoczenie z Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej Waszych dzieci.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki


     W związku z trwającą epidemią koronawirusa obowiązują pewne obostrzenia, które dotyczą także spraw celebracji liturgicznych. Przypominamy, że nadal w kościele będą celebrowane Msze św. z ograniczoną liczbą wiernych. Prosimy o rozwagę w tym względzie i przestrzeganie przepisów.
Do naszego kościoła może wejść maksymalnie 30 osób.
Pozostałe osoby, którym zabraknie miejsca w kościele, prosimy pozostać przed kościołem.

Komunia św. dla nich będzie rozdzielana przed kościołem.
W kościele i przed kościołem prosimy zachować odpowiednie odległości.
Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa.
Odpowiednie odległości prosimy także zachować w procesji na ofiarowanie i do Komunii św.
W przyjmowaniu Komunii św. zalecana jest Komunia na rękę. Przyjmujemy Komunię św. na lewą rękę, a prawą ręką podajemy ją sobie do ust. Komunię św. należy spożyć przed kapłanem. W procesji komunijnej najpierw niech podchodzą osoby przyjmujące Komunię na rękę, a dopiero potem osoby przyjmujące Komunię do ust.
Nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Zachęcamy do duchowej łączności w przeżywaniu Mszy świętych dzięki transmisji.
Miesiąc maj poświęcony jest w Kościele Matce Bożej. W tradycji Kościoła na trwałe zapisały się nabożeństwa majowe, na które serdecznie zapraszamy.

 

Msza św. za Ojczyznę

 

      Każdemu z nas leży na sercu dobro i przyszłość Polski. Oprócz wielu ważnych i cennych inicjatyw mających na celu promowanie patriotyzmu i wzmacnianie poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, niezwykle istotna jest modlitwa. Dlatego dziś 3 maja (niedziela) o godz. 11.00 w naszym kościele Ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak razem z ks. wikarym Krzysztofem Ochabem celebrowali uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Wszystkich zebranych w kościele i tych uczestniczących we mszy św. on-line zaproszono do wspólnie przeżywanej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Msza św. odbyła się skromniej niż zwykle, bez uroczystszej oprawy, bez orkiestry, z jednym pocztem sztandarowym strażaków, którzy świętowali uroczystość św. Floriana, ich patrona. Wiernych mogło być 30, ponieważ tyle się mieści w kościele według nowych rozporządzeń wymagających dla każdego uczestnika Mszy św. 15 m2. Homilię wygłosił ks. Proboszcz podkreślając wartość mądrego i odpowiedzialnego prowadzenia Bożej Owczarni zjednoczonej w Ojczyźnie, za którą jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Siłę i umocnienie powinni wszyscy czerpać z najlepszego Pasterza, którym jest Jezus Chrystus. Tylko w oparciu o chrześcijańskie korzenie możemy być pewni, że wszystko, co zagraża naszej narodowej i chrześcijańskiej tożsamości osłabnie. Podkreślił także ważność i wartość modlitwy parafian za kapłanów jako pasterzy Kościoła. Na zakończenie odczytał życzenia dla strażaków i hutników przekazane przez burmistrza miasta K.Kandzię i przewodniczącą Rady Miejskiej J.Perz.

DSC 7899 

 

DSC 7899

 

DSC 7900

 

DSC 7901

 

DSC 7902

 

DSC 7906

 

DSC 7907

 

DSC 7911

 

 

Uroczystość św. Józefa – odpust parafialny 2020

 

Uroczystość odpustowa była inna niż poprzednie, odpust odbył się w zmienionej formie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Byliśmy przyzwyczajeni, że już w dzień poprzedzający odpust parafialny wokół kościoła na przydrożnych chodnikach zasiadali straganiarze w oczekiwaniu na dzień odpustu i chętnych do kultywowania tradycji parafian. W tym roku ze względu na zagrożenie koronowirusem takiej sytuacji nie było. Wizualnie o uroczystości parafialnej informowały nas wywieszone na plebanii flagi i przystrojony świeżymi kwiatami nasz kościół.
               O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Stefan Wyleżałek, kapłan wywodzący się z naszej parafii, a obecnie proboszcz Parafia pw. św. Katarzyny, Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju. Asystowali mu : ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak, ks. Adam Kozak, o. Boguchwał Orczyk, franciszkanin. W wygłoszonej homilii Ks. Wyleżałek zwrócił uwagę na to, że św. Józef był człowiekiem wiary wypróbowanej, bo był człowiekiem doświadczonym przez Boga. Zachęcił zgromadzonych, by nie dziwili się, że także ich wiara jest obecnie poddawana próbie stawania się ludźmi doświadczonymi przez Boga, aby ich świadectwo było bardziej czytelne. Zadał pytanie, co dalej? Co będzie jak zakończy się epidemia? Takie pytania stawiamy sobie od kilku miesięcy, czujemy się czasami jak św. Józef, mamy wątpliwości, rozterki, przezywamy strach przed zarażeniem, które może okazać się śmiertelne, mamy wątpliwości, czy jesteśmy bezpieczni. Wskazał drogę jedności i dialogu z Jezusem Zmartwychwstałym, by potrafić jak św. Józef w ciszy zaufać Bogu i go codziennie dostrzegać choćby w drugim człowieku. Udział w zgromadzeniach modlitewnych w świątyni czy poprzez media ma pomóc w przeżywaniu trudnego doświadczenia epidemii.
             Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował kapłanom za wspólną Eucharystię i obecność, ks. Stefanowi za przewodniczenie uroczystej Mszy św. i zaprosił wiernych na pierwsze w tym roku nabożeństwo majowe. Po zakończeniu liturgii Mszy św. nie było jak co roku procesji wokół kościoła, było wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólnie odśpiewano Te Deum i główny celebrans udzielił uroczystego odpustowego błogosławieństwa.

                             

DSC 7828

 

DSC 7822

 

DSC 7819

 

DSC 7824

 

DSC 7825

 

DSC 7827

 

DSC 7828

 

DSC 7829

 

DSC 7831

 

DSC 7832

 

DSC 7834

 

DSC 7836

 

DSC 7837

 

DSC 7839

 

DSC 7840

 

 UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE

    Dopełnieniem uroczystości odpustowych były nieszpory, którym przewodniczył ks.Proboszcz W.Ciosmak. Wypraszał w wezwaniach modlitewnych u Maryi ustanie epidemii, powierzał opiece Matki Bożej wszystkich zaangażowanych w pomoc dotkniętym koronowirusem, szczególnie służbę medyczną, wolontariuszy. Podczas nieszporów wybrzmiała litania loretańska wypraszająca wszelkie dobro . 
      Odpust parafialny ma na celu to, by wielu zaczęło dostrzegać, jak wszystkie tajemnice życia Chrystusa prowadzą do tej najważniejszej, czyli Ofiary krzyżowej; zaczęło dostrzegać, jak nasza codzienność powinna być przeżywana w zjednoczeniu z Chrystusem.

 

DSC 7852

 

DSC 7862

DSC 7868

 

DSC 7878

 

 

BISKUP GLIWICKI                          Gliwice, dnia 19 kwietnia 2020 r.

Nr 501/20/A

WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:

 1. Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia
  25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
 1. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej z dnia 12 marca 2020 roku
  o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.
 1. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.
 1. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.
 1. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.
 1. Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.
 1. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz Kurii

 

 

Miosierdzie Boe


BISKUP GLIWICKI     dnia 11 kwietnia 2020 roku
 
Nr 501/20/A

    W związku z trwającym stanem epidemicznym i wprowadzonymi przez władze Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie naszego kraju, ograniczeniami, w diecezji gliwickiej utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku., które uzupełniam jak poniżej:
I. Sakrament chrztu św.
    1. W trakcie sprawowania Sakramentu należy bezwzględnie zachować zasadę obecności 5 osób nie licząc szafarza sakramentu
    2. Jeżeli w danym dniu zaplanowano kilka chrztów, należy je tak zaplanować, aby każdy sprawowany był osobno, z zachowaniem podanej wyżej zasady bezpieczeństwa.
    3. Do sprawowania sakramentu należy zawsze używać tylko nowo poświęconej wody chrzcielnej.
    4. Jeżeli nie ma zagrożenia życia dziecka, należy sugerować rodzicom dziecka, by sprawowanie sakramentu odłożyć na czas po pandemii.
II. Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne oraz Pierwsza Komunia święta i pierwsza spowiedź dzieci
 Udzielanie Sakramentu Bierzmowania oraz kontynuacja przerwanej wizytacji kanonicznej, zostaną wznowione po 31 sierpnia br. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany i podany do wiadomości po złagodzeniu ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe.
 Te same ograniczenia czasowe dotyczą Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci, jednakże ostatecznie uzależnione to będzie od wznowienia zajęć w szkołach.
 Sposób i forma bezpośredniego przygotowania dzieci i ich rodziców do pierwszego sakramentu pokuty i pojednania dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej zostanie określone w specjalnej instrukcji przez Sekcję Szkolno-katechetyczną w terminie późniejszym.
III. Sakrament małżeństwa
Ze względu na stan epidemiczny duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny. Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczenie nupturientów o czasowym ograniczeniu ważności zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa polskiego.
W przypadku sprawowania tego sakramentu bezwzględnie należy przestrzegać przepisów władz państwowych co do ilości obecnych w kościele osób (nie więcej niż 5).
IV. Jak zaznaczono już wyżej, nadal w mocy pozostają postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku co do sprawowania Eucharystii, Sakramentu pokuty i pojednania oraz Sakramentu namaszczenia chorych.
V. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii
 Wielkanoc2014
"Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" ( J 11,25)
 
Oto nadchodzi dzień radości, dzień objawienia się chwały Bożej, miłości, która zwyciężyła śmierć.
Niech ta radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstanie niesie odrodzenie duchowe w każdym z nas i całej Parafii, niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem. Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana doprowadzą nas wszystkich do nowego życia w Chrystusie
                                             
                                                                                  Radosnego Alleluja
                                                                                  życzą  Duszpasterze

 

RELACJE NA ŻYWO Z MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW


 Transmisja internetowa z naszego kościoła: 
 

              
  Kościół otwarty w tygodniu: 8:00 - 18:00.
                              ( w niedzielę:  8:00 - 11.00 i 12:00 - 18:00)

 Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii

Przeżywanie Triduum Paschalnego i Wielkanocy w czasie pandemii jest trudne. Dla wierzących najtrudniejszym doświadczeniem będzie niemożność uczestniczenia w liturgii Kościoła w najważniejszych wydarzeniach roku, w celebracjach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Fakt, że nie możemy wyjść z domu, nie oznacza, że Wielkanoc została odwołana. Jezus zmartwychwstaje – i to mimo okoliczności – jest dobra nowina, najlepsza, jaką może otrzymać świat.

Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu.

Nie mamy jednej, uniwersalnej recepty ani scenariusza, który pasować będzie do każdej sytuacji. Wśród naszych Czytelników są matki i ojcowie rozmodlonych rodzin, zapracowani księża, samotni, starsi, są i tacy, którzy w trakcie świąt Wielkiej Nocy przeżywać będą kwarantannę.

W przejrzystej formie graficznej proponujemy wiele rozwiązań na Triduum Paschalne i Wielkanoc. Można je potraktować jak elementy mozaiki, z której każdy wybierze te, z którymi czuł się będzie świątecznie i bezpiecznie.

E-book „Wielkanoc w domu” jest darmowy – zachęcamy, by dzielić się nim, by nikt nie musiał już pytać, jak przeżyć te święta bez wyjścia do kościoła.


Wielkanoc w domu. Plik do wydruku w formacie PDF dostępny 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getmedia/1f0c60b3-e945-486c-8ee5-5db439c542e2/Wielkanoc-w-domu-DO-WYDRUKU.aspx

 

Kwiaty 1Drodzy Kapłani,

      w tym jedynym, szczególnym i ważnym dniu ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa,
święto wszystkich kapłanów, stając w obliczu Wielkiej Tajemnicy Waszego powołania i wybrania przez Chrystusa – Najwyższego Pasterza pragniemy podziękować Chrystusowi za dar Waszego kapłaństwa, i Was, Drodzy Kapłani, zapewnić o naszej modlitwie, podziękować za Waszą codzienną posługę kapłańską. Dziękujemy za każdą Eucharystię, kazanie, rekolekcje, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymujemy nieustannie od Pana.

    Życzymy, aby towarzyszyła Wam ciągle bliskość tego, który was powołał i któremu oddajecie swe życie. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze błogosławi w Waszym apostolskim, kapłańskim powołaniu, niech będzie źródłem Waszej radości i spełnienia.

/Rada Parafialna/

 

BISKUP GLIWICKI

dnia 25 marca 2020 r.

       Nr 363/20/A

DEKRET

BISKUPA GLIWICKIEGO

            W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 25 marca 2020 roku, należy na terenie Diecezji Gliwickiej przestrzegać, do odwołania, następujących zasad:

 1. 1.Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych w przyjętych na dany dzień intencjach. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania każdego dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. Udzielam prawa wszystkim kapłanom prawa binacji w dni powszednie oraz trynacji w niedziele i święta nakazane.

            Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 1. 2.Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja była pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebranci – jeśli są – powinni przyjmować komunię świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni.
 2. 3.Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się
  z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
 3. 4.Duszpasterze zobowiązani są przypomnieć wiernym, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 4. 5.W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W takim wypadku kapłan powinien zachować jak najdalej idące środki ostrożności pamiętając o możliwości udzielenia sakramentu namaszczenia chorych pędzelkiem lub patyczkiem kosmetycznym, zaś komunii świętej za pomocą łyżeczki.
 5. 6.Kwestia sprawowania Mszy świętej w domach zakonnych bądź udzielania komunii świętej osobom konsekrowanym w tychże domach będzie każdorazowo regulowana odrębnym rozporządzeniem wydawanym na prośbę przełożonych poszczególnych domów, uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. W/w zezwolenia nie stanowią podstawy do udzielania komunii świętej podopiecznym zakładów opiekuńczych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.
 6. 7.Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach, jak również wszelkie rekolekcje i misje parafialne, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, pielgrzymki i wyjazdy organizowane przez parafie i inne agendy Diecezji Gliwickiej.
 7. 8.Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego.
 8. 9.Zaleca się by kościoły nadal pozostały otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie do 5 liczby osób przebywających w kościele. Odpowiedzialność za realizację tego ograniczenia spoczywa na księżach proboszczach. W razie braku możliwości wyegzekwowania realizacji przepisów władz państwowych księża proboszczowie mogą podjąć decyzję o ograniczeniu czasu otwarcia świątyni, a nawet o jej czasowym zamknięciu.
 9. 10.Duszpasterze powinni przypomnieć wiernym, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują ich do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Nadto powinni pouczyć wiernych, że ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnejdrogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 10. 11.W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna, wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, kaplica, salka parafialna bądź inne pomieszczenie (nie konfesjonał).

Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.

 1. 12.Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. spowiedź przez środki masowego przekazu (telefon, internet, itp.). Po ustaniu pandemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne.
 2. 13.Mając na względzie Notę Penitencjarii Apostolskiej z 20.03.2020 roku oraz przepisKapelanom szpitali zakaźnych oraz jednoimiennych dedykowanych leczeniu osób zarażonych wirusem COVID-19 tym pacjentom oraz personelowi, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej możliwości.
  1. 14.Korzystający z upoważnienia do absolucji generalnej zobowiązani są do zachowania następujących warunków:
  2. powinni przed skorzystaniem z upoważnienia zawiadomić o swoim zamiarze Biskupa Gliwickiego, a gdy jest to niemożliwie ze względu na poważną sytuację naglącą powinni jak najszybciej poinformować go o udzielonej absolucji generalnej;
  3. przed udzieleniem absolucji generalnej powinni zapytać penitentów – jeśli jest to możliwe – o ich wolę skorzystania z tej możliwości, jak również pouczyć ich o możliwość skorzystania z nadzwyczajnej drogi odpuszczenia grzechów, o której mowa w punkcie 10;
  4. za każdym razem powinni pouczyć penitentów korzystających z absolucji generalnej
   o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich tą absolucją objętych przy następnym indywidualnie sprawowanym sakramencie pokuty i pojednania, pod sankcją ponownego wpadnięcia w te grzechy;
  5. udzielający absolucji generalnej powinni – w miarę możliwości – zastosować odpowiednie środki nagłaśniające, aby penitenci mogli usłyszeć rozgrzeszenie;
  6. przy udzielaniu absolucji generalnej należy zachować obrzęd liturgiczny przewidziany w Ordo Paenitentie.
 3. 15.Wszystkich wiernych – zarówno duchownych jak i świeckich – zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim. Kapłanów i osoby konsekrowane proszę o jej odmawianie w swoich wspólnotach, zaś wiernych świeckich w swoich rodzinach.
 4. 16.Nadal zawieszona pozostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
 5. 17.Kapłani powinni zachowywać obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji swoich wiernych. Niech jednak – jeśli to możliwe – starają się o kontakt z nimi za pośrednictwem Internetu czy telefonii stacjonarnej lub komórkowej. W kontakcie osobistym niech pamiętają o środkach bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i o ograniczeniu liczby osób do 1.
 6. 18.Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna w ograniczonym wymiarze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. W Wielkim Tygodniu Kuria będzie nieczynna. Wszyscy Petenci są proszeni o załatwianie spraw nagłych za pośrednictwem swoich duszpasterzy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny lub mailowy.

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 1. 19.Duszpasterze powinni sprawować Mszę świętą w Niedzielę Palmową bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących. W celebracjach parafialnych należy pominąć procesję z gałązkami palmowymi zachowując jednak sam obrzęd pobłogosławienia gałązek palmowych.

W Niedzielę Palmową nie przewiduje się specjalnego spotkania dla młodzieży oraz uroczystej liturgii sprawowanej w kościele katedralnym.

 1. 20.W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz
  w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.
 2. 21.Udział wiernych w Mszy świętej Krzyżma, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej nie jest nakazany przepisami prawa kanonicznego oraz liturgicznego stąd wierni nie biorący udziału w tych celebracjach nie zaciągają jakiegokolwiek grzechu.
 3. 22.Msza święta Krzyżma – z pobłogosławieniem świętego Krzyżma, olejów chorych
  i katechumenów – zostanie przez Biskupa Gliwickiego odprawiona w formie prostej, w 
  katedrze, wyłącznie z udziałem zaproszonych przez niego kapłanów – współpracowników, bez udziału wiernych świeckich i osób konsekrowanych.
 4. 23.Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należycelebrować bądź koncelebrować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej. W celebracji należy pominąć obrzęd Umycia Nóg i procesję do Ciemnicy, pozostawiając Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.
 5. 24.Nie zezwala się na udzielanie wiernym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej komunii poza Mszą świętą. Usilnie zachęca się ich jednak do komunii świętej duchowej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 3.
 6. 25.Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 29.
 7. 26.Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych. Podczas adoracji krzyża nie należy oddawać mu czci przez ucałowanie, a jedynie przez przyklęknięcie.
 8. 27.Do Modlitwy Powszechnej przewidzianej w obrzędach liturgicznych należy dodać następujące wezwanie:

K: Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się z pandemią, * za osoby zarażone groźnym wirusem, * za wszystkich którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują chorym, * za sprawujących władzę i zabiegających o zażegnanie zagrożenia, * aby Bóg wspierał ich starania swoją mocą * i okazał miłosierdzie całemu światu.

GC: Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże w swojej ojcowskiej miłości wejrzyj na pokorne błaganie Twoich dzieci. + Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż swoje miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną prawicą od nieszczęścia pandemii, * abyśmy mogli wielbić Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

 1. 28.Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.
 2. 29.Duszpasterze niech zachęcą wiernych do przeprowadzenia adoracji Krzyża we wspólnotach rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy:

Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.

 1. 30.W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.
 2. 31.Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowaniatradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym należy natomiast zaproponować obrzęd Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347 – 1350 którego tekst należy umieścić na stronach internetowych parafialnych i diecezjalnych.
 3. 32.P
 4. w Liturgii Światła wyłącznie następujące obrzędy: zapalenie w kościele Paschału
  i odczytanie Orędzia Wielkanocnego;
 5. b)w Liturgii Chrzcielnej wyłącznie odnowienie Przymierza Chrztu świętego (bez pokropienia).

Przepisy końcowe

 1. 33.Proszę o umieszczenie informacji o transmisjach internetowych, radiowych
  i telewizyjnych (jaka godzina i jaki kanał bądź program ewentualnie pasmo radiowe itp.) nabożeństw Niedzieli Palmowej oraz Triduum Paschalnego szczególnie z Jasnej Góry oraz Katedry Gliwickiej.
 2. 34.Wszystkie parafie, które technicznie są w stanie przeprowadzić transmisje internetowe z własnych kościołów parafialnych proszone są o realizację tego dzieła. Księża Proboszczowie są proszeni o zamieszczenie, z wyprzedzeniem, na parafialnych stronach internetowych oraz w gablotach ogłoszeniowych informacji dotyczących kwestii poruszonych w niniejszym zarządzeniu.
 3. 35.W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, będą wydawane kolejne wskazania.

                                                                                                          + Jan Kopiec

                                                                                                          Biskup Gliwicki

            Ks. Sebastian Wiśniewski

                           Kanclerz


       Nr 357/20/A

DYSPENSA

OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA

WE MSZY ŚWIĘTEJ

            Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

            Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

                                                                                                          + Jan Kopiec

                                                                                                          Biskup Gliwicki


 

KOMUNIKAT


Drodzy Parafianie!
W związku z decyzją Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z dnia 14 marca 2020 r. o sprawowaniu Mszy Świętej wyłącznie bez udziału wiernych informujemy, co następuje:

1. Wszystkie zamówione intencje zostaną przez nas odprawione, jednakże zgodnie z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Msze św. odprawiane są bez obecności ludu w trosce o zdrowie wiernych.

2. Kościół parafialny będzie otwarty każdego dnia od godziny 8.00 do 18.00. W tych godzinach jest to czas dla osobistej modlitwy.

3. Zgodnie z poleceniem władz państwowych przypominamy, że w kościele nie powinno się znajdować jednorazowo więcej niż 50 osób. Zwracajmy też uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób.

4. Okazja do spowiedzi świętej w naszym kościele każdego dnia od godziny 8.00 – 8.15 i 17.45 – 18.00.

5. Kancelaria parafialna będzie nieczynna, w razie pilnych spraw proszę dzwonić 34/ 3577027.

 

6. W związku z możliwością przyrostu przypadków zarażenia koronowirusem na Śląsku w dniach od 16 do 29 marca br. zawiesza się działalność wszystkich grup parafialnych, wszystkie spotkania przy parafii zostają odwołane.

7. Istnieje możliwość wezwania kapłana do chorych znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze dnia.

8. Sprawy pogrzebowe można zgłosić o każdej porze dnia.

Zaistniała sytuacja jest trudna dla każdego z nas, ale mając na uwadze dobro duchowe i ludzkie zapewniamy o naszej dyspozycyjności i gotowości do udzielenia potrzebnego wsparcia. Będziemy również każdego dnia odprawiać Mszę Świętą do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Oprócz naszych niezwykłych zdolności do przetrwania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zachowywania środków ostrożności pamiętajmy o Bożej Opatrzności. Niech Pan Bóg będzie ostoją naszej nadziei i ufności. Chciejmy w tej wyjątkowej sytuacji włączyć się w modlitewne nawoływanie do Pana, aby uchronił zdrowie i życie nas samych, i tych, co chorują fizycznie i duchowo z powodu koronowirusa. Codziennie o 20.30 w naszych domach zapalmy świecę i razem z domownikami [jeśli są tacy] módlmy się przez Różaniec razem z Matką Najświętszą Uzdrowieniem Chorych w tej intencji: aby Boża Opatrzność zachowała nas w zdrowiu, odsunęła niebezpieczeństwo choroby, a wszystkim z tego powodu cierpiącym – ulżyła w chorobie i dodała sił i nadziei. Zaś tych, którzy ich wspomagają i sami narażeni są na niebezpieczeństwo, ochroniła przed złem i dała cieszyć się efektami ich wysiłków. Módlmy się za siebie wzajemnie o przeczekanie tego trudnego i niebezpiecznego czasu pod opieką patrona naszej parafii św. Józefa.
Niech Pan Wam błogosławi.
Szczęść Boże!
Ks.Proboszcz W.Ciosmak

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Diecezja gliwicka: 


wszystkie msze św. i nabożeństwa z udziałem

ludu odwołane
   

Bp Jan Kopiec – ordynariusz diecezji gliwickiej ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusa zdecydował się odwołać wszystkie msze św. oraz nabożeństwa z udziałem ludu w kościołach i kaplicach diecezjalnych. Publikujemy pełną treść dekretu.

    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

    1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

    2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;

    3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;

    4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;

    5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;

    6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;

    7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;

    8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;

    9. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

    + Jan Kopiec

    Biskup Gliwicki

 

Kazanie ks. Bpa Jana Kopca

Kazanie Biskupa Gliwickiego w trudnym czasie grasującej pandemii

- Gliwice, katedra - 15 III 2020 r.

„Gdzie szukać nam opieki”

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

Drodzy Widzowie gliwickiej telewizji Imperium!

Nie jest łatwo stanąć dziś przed Panem i próbować Go zapewniać, że dobrze sobie radzimy w naszym życiu. Od kilku miesięcy świat żyje przygaszony rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Każdego dnia zbieramy wieści, które nas przerażają, nie oszczędzając nas przed chaosem, a nierzadko przed zwątpieniem w nasze ludzkie możliwości. Nie trzeba nam, Moi Drodzy, tłumaczyć ciężaru naszych obecnych zmagań. Wczuwamy się serdecznie, w duchu szeroko pojętej solidarności, z mieszkańcami tylu krajów na wszystkich kontynentach, i wytrwale zadajemy sobie pytania o naturę tej niebezpiecznej choroby, o zagrażające dosłownie każdemu z nas konsekwencje zarażenia się nią. Bardziej jeszcze kierujemy naszą uwagę na niezbędne do podjęcia środki ratunkowe, by ta trudna sytuacja nas nie pokonała. W tym nurcie wszyscy się jednoczymy, bardzo poważnie myśląc o naszej sytuacji.

Przeżywamy dzisiaj Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu. Od Środy Popielcowej podejmujemy konkretne działania, by oczyścić nasze sumienia i staramy się pogłębić łączność z naszym Zbawicielem. Scena, przywołana w dzisiejszej liturgii Słowa głęboko przenika do naszych sumień. We wrogim dla Żydów środowisku Samarii żyła kobieta, z bardzo skomplikowanymi doświadczeniami życia. Mimo wszystko gdzieś na dnie jej serca gromadziła się tęsknota za odmianą, za uporządkowaniem, za doświadczeniem piękna czystego sumienia. Poradzić sobie nie potrafiła. Ale pełne wyrozumiałości słowa Chrystusa potwierdziły zaproszenie do wyboru innego sposobu życia. Obraz studni i ożywczej wody, atmosfera wyciszenia i wytchnienia, jakie daje orzeźwiająca woda, na pewno stanowi przenośnię także do naszych tęsknot, by też móc się nacieszyć nowymi siłami. W dłuższym wywodzie Pan Jezus przeprowadził z nieznajomą niewiastą obszerną katechezę o czymś, co wymyka się na zwykłych drogach ludzkiego życia. W słowach: „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4,14) zawarł podsumowanie. Przez takie zaakcentowanie ustalonego porządku nie możemy się odwrócić od świadomości, że ciągle jesteśmy niewystarczalni. Brakuje nam oczekiwanej pełni, skazani jesteśmy tylko na uporczywe dochodzenie do zabezpieczenia podstawowych naszych potrzeb.

Akurat w tym momencie naszej historii posiadamy wiele informacji, jak się zachować w nadzwyczajnych warunkach. Wszyscy, według własnych możliwości i kompetencji, układamy sposoby zaradzania grożącym nieszczęściom, płynącym z zagrażających niebezpieczeństw pandemii. Słyszycie o nich, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, bowiem zewsząd licznie napływają do nas. Ich celem, nie wchodząc w szczegóły, nie jest wzbudzanie obaw, lecz okazanie solidarności między nami wszystkimi - zwłaszcza z chorymi i zagrożonymi, z ich bliskimi, opiekunami, z rzeszą lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia, ale też z organami państwowymi i samorządowymi, także kościelnymi placówkami. W tym dziele jako Kościół powinniśmy przychodzić nade wszystko z pomocą duchową - z modlitwą i zawierzeniem Najlepszemu Bogu całej naszej sytuacji. Temu ma służyć nawet dyspensa od uczestnictwa we Mszy św., sformułowana przez Radę Stałą naszego Episkopatu przed dwoma dniami, a także we wczorajszym orędziu telewizyjnym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, by tym sposobem mieć więcej okazji na rozważanie najważniejszych spraw w perspektywie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. W tym kontekście moja decyzja, z którą na pewno zdołaliście się, Moi Drodzy, zapoznać, zachęcająca do sprawowania Mszy świętych bez udziału ludzi w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale sprawowanych przez gorliwych kapłanów w świątyniach naszej diecezji, stanowi - w moim głębokim przekonaniu - komentarz do tego wiodącego zamysłu. Bo troską najwyższą musi być zagwarantowanie wszystkim bezpieczeństwa w kontaktach wzajemnych, by jak najdalej wyeliminować groźbę zarażenia. Proszę nie traktować mojego zamysłu jako zamykania się na korzystanie ze źródeł łaski nadprzyrodzonej. Wręcz przeciwnie! Może tylko w taki sposób uda nam się uczciwiej spojrzeć na wartość każdego życia, które w obecnej sytuacji jest realnie zagrożone; może docenimy rolę postawy pokornej, szczerze wykazującej naszą odpowiedzialność za naszych bliźnich, zwłaszcza starszych, chorych, narażonych w pierwszym rzędzie na uderzenie choroby. Może też pomoże nam właściwie o sobie samych myśleć w wymiarze wielkiej wspólnoty.

Moi Drodzy! Nie tylko ja jestem świadomy duchowego nastawienia, że nikt nie chce ograniczeń i niedogodności - ale w aktualnej sytuacji nie ma innej drogi, jak tylko zdyscyplinowanie, a przy tym roztropność i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Nieodzowne jest niewpadanie w panikę, lecz świadome stosowanie wspólnych zarządzeń, stojących na straży dobra wspólnego. Proszę o to z tego miejsca, byśmy się stali na wzór Samarytanki z dzisiejszej Ewangelii, przemienionej w gorliwą, wierzącą głęboko niewiastą, o czym relacjonuje autor natchniony: „Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło wierzyć w Jezusa dzięki słowu kobiety świadczącej: <Powiedział mi wszystko, co uczyniłam>... I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: <Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata>” (J 4,39; 41-42). To dzięki niej tyle dobra mogło się dokonać! Czy z nami będzie podobnie? Czy z bardzo dojmującego położenia będzie możliwe wyprowadzenie ku jaśniejszej przyszłości? Ale najpierw przejść nam trzeba przez trudny egzamin rzeczywistych działań, unikających wszelkich ryzykownych zachowań. W przymusowej niemal zmniejszonej naszej aktywności można żarliwiej nawiązać w modlitwie kontakt z Bogiem, by zyskać duchowe siły. Tak apeluje Kościół w naszej Ojczyźnie, do takiej postawy zachęcają Episkopaty we wszystkich krajach na całym świecie, ze Stolicą Apostolską na czele. Módlmy się o wzajemną dojrzałość na tej wymagającej drodze, szukajmy opieki u Tronu Najwyższego, do którego prowadzi nas Matka naszego zawierzenia - Maryja, Matka naszego Zbawiciela. Błagajmy solidarnie o taki ostateczny wynik naszej obecnej, niełatwej sytuacji. Amen.

 

Dyspensa od obowizku uczestniczenia we Mszy w. niedzielnej 1

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski


Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

RÓŻNE DROGI JEDEN CEL

Informacje

Rekolekcje to piękny, choć zawsze wymagający czas. Chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc Ci przez ten weekend trochę odetchnąć od codziennych zajęć i choć odrobinę pokazać jak żyjemy, przy czym to nie jest istotą tych dni. 

W tym roku chcemy pochylić się nad prawdą powołania każdego człowieka – powołania do szczęścia, do nieba, do świętości. Którędy do nieba? Najbezpieczniejsza jest droga Twojego powołania. Wejść na tę drogę nie jest łatwo! Stąd nasze rekolekcje, mogą Ci one pomóc w postawieniu pierwszych kroków ku odpowiedzialnej decyzji, ku wejściu na drogę konkretnego poszukiwania.

Już od kilku tygodni przygotowujemy ten czas. Jeśli możesz pomódl się w naszej intencji oraz za tych, z którymi się spotkasz w seminarium.

Wysłanie  formularza będzie oznaczało  zgłoszenie się na Rekolekcje dla Poszukujących.

Rozpoczęcie piątek 13 marca o 16:00, zakończenie w niedzielę 15 marca ok 13:00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb-ZS-EOhkRMxT1uW_yUxQRwTaeHCC3cLB1-kC18w8Z5gTPw/viewform?fbclid=IwAR1NfZc0ZmWtvsygJh02VVtbh9HpmZau9waU8bpo0AMxWpn2V5rNS3yvIRk

 

 

 

11.02.2020 XXVIII Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy XXVIII Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego w 75. rocznicę objawień fatimskich oraz w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

O godz. 10:00 odbyła się Msza św. z błoslawieństwem lurdzkim sprawowana przez ks.Proboszcza Wojciecha Ciosmaka.
Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało przez Papieża Franciszka cytatem z Ewangelii św Mateusza : „«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) Promocja Orędzia odbyła się podczas Mszy św. w intencji chorych z naszej parafii.

 

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych 


pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa   w tym roku

odbędą się w soboty 7, 14 i 21 marca; 
 
                                  6, 13, 20  czerwca;  

                                 5, 12 i 19 września  

      ( o godz.15:00 )  w salce Domu Parafialnego  w Kaletach.
 

 

Dni skupienia dla narzeczonych

Parafia pw. Św. Krzyża w Strzebiniu zaprasza na dni skupienia dla narzeczonych w terminach:
22 lutego,
25 kwietnia,
20 czerwca,
26 września.

Porządek spotkania:
15:45 - modlitwa
16:00 - konferencja
16:30 - adoracja i okazja do spowiedzi
17:00 - Msza św.

 

Pielgrzymka do Włoch


Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Drutarni
organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 27.09. – 06.10.2020.

Koszty organizacyjne: 2070 zł + 100 euro na wstępy.

Trasa pielgrzymki:
• Wenecja
• Asyż
• Watykan/Rzym
• Monte Cassino
• Neapol
• Pompeje
• San Giovanni Rotondo
• Loreto
• Padwa

Spotkanie organizacyjne z możliwością wpłacenia zaliczki [200 zł] będzie w sobotę, 08.02.2020 o 18.30 w kościele w Drutarni.

 

 

 

 

 KONCERT KOLĘD 

      Tradycyjnie od Bożego Narodzenia do święta Ofiarowania Pańskiego uczestniczymy w kolędowaniu. Nie inaczej było w tym roku. W niedzielę 5 stycznia o godzinie 17.00 odbył się w naszej świątyni koncert kolęd w wykonaniu Chóru SONATA. Zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Chórzyści zaprezentowali swoje możliwości w repertuarze kolędowym. Słowo wiążące wygłosił p. Bogdan Łazaj. Występ był bardzo udany, o czym świadczyły brawa zgromadzonych w kościele słuchaczy. Ci, którzy byli obecni, potwierdzą na pewno, że był prawdziwą ucztą duchową i wspaniałym przeżyciem, chórzyści pod kierunkiem nowej p. dyrygent Oliwii Bentkowskiej znakomicie zaprezentowali kunszt wokalny. Nie korzystali z nagłośnienia w czasie śpiewu; mikrofon używany był tylko w czasie zapowiadania kolejnych bloków muzycznych i przedstawiania historii utworów. Zaśpiewali kolędy znane, ale sposób ich wykonania i aranżacja były zachwycające. Oprócz polskich kolęd takich jak: Wśród nocnej ciszy, W żłobie leży, Gdy śliczna panna, Bracia patrzcie jeno, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Gdy się Chrystus rodzi, Zaśnij Jezuniu, wybrzmiały także kolędy innych narodów, min. znana na całym świecie stara francuska kolęda Nad Betlejem w ciemną noc oraz zaśpiewana w języku czeskim kolęda Pojdem spolu do Bethlema. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd przez parafian przy akompaniamencie naszego organisty p. Hadyka.

 

DSC 7699

 

DSC 7702 

 

DSC 7708

 

DSC 7715

 

DSC 7717

 

DSC 7727

 

W Nowym Roku 2020
z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom,
przede wszystkim wielkiej ufności, nadziei i pokoju.
Niech Was Pan błogosławi i strzeże,
niech Was hojnie obdarzy swą łaską.
Szczęść Boże!

                                                                                        duszpasterze parafii Kalety

 

0001kolda

Pragniemy zaprosić wszystkich miłośników kolędowania oraz sympatyków naszego chóru SONATA na wieczór z tradycyjnymi polskimi kolędami, który odbędzie się w dniu 5 stycznia o godz. 17.00 w parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku. Jak co roku będziemy starali się śpiewem najpiękniejszych polskich kolęd wprowadzić słuchaczy w niepowtarzalny świąteczny nastrój. 
/Bogdan Łazaj/

 

 

sylwester 2019

       

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej parafii zaprasza na bezalkoholową Zabawę Sylwestrową do domu parafialnego. Spotkanie rozpoczniemy o 20.00, a o północy złożymy sobie noworoczne życzenia. W sposób szczególny zapraszamy młodzież zaangażowaną w tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapewniamy bufet i dobrą zabawę, prowadzoną przez DJ-a. Zgłoszenia w celach organizacyjnych u ks. Wikarych.
Wstęp jest bezpłatny.

Nie może Ciebie zabraknąć!


Zapraszamy

 

 

KSM Kalety założono 26 Października 2019 roku w parafii pod wezwaniem św. Józefa w Kaletach
Członkiem KSM może zostać każdy między 14 a 30 rokiem życia, pragnący wszechstronnie się rozwijać i aktywnie współdziałać z innymi dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Elementy aktywności KSM w Kaletach:
Diecezjalny Turniej Sportowy
Festyny,
Dyskoteki,
Wyjazdy na festiwale
Dyskusyjne spotkania otwarte,
modlitwa
I wiele więcej.......
Przyjdź i przekonaj się czym jest dla ciebie KSM w Kaletach.

Zapraszamy w każdy Piątek na godzinę 19:00 (po wieczornej mszy młodzieżowej)

Nowa stajenka w kościele

 

stajenka2019a

 

Bóg zapłać wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia.

Przede wszystkim Kapłanom, zwłaszcza za posługę w konfesjonale; całej służbie liturgicznej,

szafarzom, Organistom: Panu Leonardowi Hadykowi i Pani Katarzynie Plaza; Panu Markowi

Góreckiemu za choinki do szopek, Paniom: Aldonie Nowakowskiej, Paulinie Opuchlik,

Donacie Kot za przygotowanie stajenki, Pani Danucie Sośnicy za uszycie tła to stajenki.

Panu Michałowi Parys za oświetlenie stajenki. Panu Mariuszowi Wiaderek za przygotowanie

ministrantów, opiekę nad zakrystią i wystrój kościoła, Panom: Grzegorzowi Krupie; Romanowi

Kandzi; Sławomirowi Pyce i naszej młodzieży za pomoc w przygotowaniu stajenek i wystro-ju

kościoła., Państwu Sendel wraz z pracownikami „Bukieciarni” za dekoracje w kościele,

Pani Pelagii Kłosek za wysprzątanie kościoła oraz tym, którzy nie zostali wymienieni,

a którzy przyczynili się do uświetnienia świąt.

                                          /ks.Proboszcz/

 

                     Nowe elementy w stajence  zakupiono z dochodu tegorocznego jarmarku parafialnego.       

 

                                                

IMG 6515

 

IMG 6527

 

IMG 6536

 

IMG 6543

 

IMG 6571

 

IMG 6579

 

IMG 6589

 

IMG 6591

 

IMG 6549

 

IMG 6554

 

IMG 6547

                                         

 

 Życzenia 2019a

 

 

 

 
 

Statystyka duszpasterska - lata: 2015 - 2016 - 2017 - 2018

  2015 2016 2017 2018
Sakrament chrztu   44   32   49   39
I Komunia św.   45   51   51   64
Sakrament Bierzmowania   79   58   34   44
Sakrament Małżeństwa   16   14   18   20
Pogrzeby   78   61   73   70
Rozdzielono Komunii św. 123 540 126 350 127 138 125 346

Odwiedziny chorych:

kapłani w I piątki + 
szafarze w niedziele

1225

1029 

 

1019

967


 

 

 

 

Bajka o orle mówi o tym, że jeśli wierzymy w to, że możemy być tacy, jacy jesteśmy dzisiaj i tacy już będziemy na zawsze to marnujemy swój potencjał orła na bycie… kogutem.

Dzisiaj zacznę od przytoczenia bardzo mądrej i pouczającej bajki:
Bajka o orle„Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się i wyrastał ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu… bo przecież tak własne fruwają koguty.Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony.– Co to jest? – zapytał kurę stojącą obok.– To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura. – Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on.
Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał. I umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie…”
Być może zastanawiasz się, w jakim celu przytoczyłem tę krótką opowieść?
Chciałbym, abyś, mój Drogi Przyjacielu, spojrzał na siebie w nieco innym świetle. Zastanowił się chwile nad swoim życiem i sam sobie udzielił odpowiedzi na pytanie: ile w Twoim życiu było takich sytuacji, że rezygnowałeś z jakichś działań, bo uznałeś, że sobie nie poradzisz, że to co sobie wymarzyłeś, zwyczajnie Cię przerasta, lub, że nie zasługujesz na coś czego pragniesz…Uzależnienie od alkoholu niszczy nie tylko nasze „fizis”, czyli nasze ciało.
Uzależnienie niszczy główne źródło naszej wewnętrznej mocy: poczcie własnej wartości, które zapewnia wytrwałość, konsekwencję, świadomość własnych potrzeb i możliwości, zastępując je życzeniowym myśleniem i chaotycznym działaniem. Z pozoru funkcjonujemy całkiem zwyczajnie: uczymy się, pracujemy, zakładamy rodziny, mamy przyjaciół, plany, pomysły i jakoś tak się dziwnie składa, że duża część naszych działań, albo się nie udaje, albo nie sprawia nam satysfakcji. Nie wykorzystując dużej palety swoich umiejętności, zdolności, talentów, stoimy w miejscu, bo jakiś wewnętrzny głos szepce: „nie dasz rady… inni tak, ale dla ciebie to za trudne…”
A jakie jest remedium? Uwierz, że jesteś orłem! Uwierz, że jesteś zdolny do zrealizowania każdego swego pragnienia. Opuść małe podwórko i wypłyń na szerokie wody. Fruń! Realizuj swoje marzenia, poznawaj nowych ludzi, wspinaj się po niekończących się schodach rozwoju. To właśnie rozwój kształtuje naszą trzeźwość i jest jej największym przyjacielem. I co najważniejsze: nie otaczaj się malkontentami, którzy mówią, że czegoś się nie da zrobić!Wiem to z własnego doświadczenia.

8 grudnia, jak co roku, od 14 lat ponawiamy Akt Zawierzenia Maryi naszej modlitwy, naszych spraw, losów i spraw naszych dzieci. 

Plan Mszy świętych - zamiast tradycyjnej kolędy

 

Zgodnie ze zarządzeniem biskupa z dnia 16 X br. w tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają
odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast tego zapraszamy
na Msze Święte, które będą odprawiane za parafian mieszkających przy danych ulicach.
Podczas tych Mszy będzie święcona woda, przyniesiona przez parafian, dla pokropienia
mieszkania. Będzie też możliwość wzięcia poświęconej kredy dla odznaczenia drzwi
domostwa i pamiątkowego obrazka kolędowego.

W czasie Mszy św. będzie też okazja, aby złożyć tradycyjną ofiarę kolędową na potrzeby naszej parafii - w tym roku przede wszystkim na dokończenie budowy Domu Parafialnego.

 

Pamiętamy o ograniczeniach ilości osób w kościele. Dlatego zapraszamy przynajmniej jednego przedstawiciela rodziny na te Msze św. Reszta rodziny niech przeżywa te Msze św. na łączach Internetu. W dzisiejszej gazetce jest wkładka z propozycją odmówienia modlitw po przyjściu
z kościoła, pokropienia domostwa wodą święconą (wodę przynosimy na tę Mszę) i oznaczenia drzwi wejściowych.

 

 

 1. 27.12 - niedziela - godz. 6:30 - Ks. Rogowskiego

 2. 27.12 - II - godz.16:30 - Gajowa, Słowackiego i Pokoju

 3. 28.12 - poniedz. - godz. 7:00 - Kochanowskiego

 4. 28.12 - II - godz.18:00 - Sobieskiego, Chrobrego i Łokietka

 5. 29.12 - wtorek - godz.18:00 - Sienkiewicza, Wodna, Damrota

 6. 30.12 - środa - godz. 7:00 - Wolności Wrzosowa, Żeromskiego, Długosza

 7. 30.12 - II - godz.18:00 - Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki

 8. 01.01 - piątek - godz. 8:00 - Rymera, Lema, Bajeczna

 9. 02.01 - sobota - godz.18:00 - Kopernika, Tylna i PCK

 10. 03.01 - niedziela - godz. 6:30 - Kościuszki, Tuwima, Łączna i Krótka

 11. 03.01 - II - godz.16:30 - Matejki, Zagłoby, Twardowskiego

 12. 04.01 - poniedz. - godz.18:00 - Ks. Drozdka, Nałkowskiej

 13. 05.01 - wtorek - godz. 7:00 - Pl. Zjedn., Mickiewicza, Jana Pawła II, Brzozowa

 14. 05.01 - II - godz.18:00 - Słowiańska, Armii Krajowej, Nowa, Asnyka, Rycerska, Okrzei

 15. 06.01 - środa - godz.17:00 - Księżycowa, Polarna, Jaśminowa, Jodłowa, Czarneckiego

 16. 07.01 - czwartek - godz.18:00 - Działkowa, Jaworowa, Borka, Głowackiego

 17. 08.01 - piątek - godz. 7:00 - Dąbrowskiego, Anioła, Chmielna, Drzymały