Licznik odwiedzin

1664582

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

 

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym - Kościół parafialny w Kaletach-Jędrysku" dofinansowane z Rządowego programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5326/PolskiLad

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej  kalety.pl:

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym - Kościół parafialny w Kaletach-Jędrysku

https://kalety.bip.gov.pl/publiccontracts/view/48780

 

 

Polski ład

 

 

 

Messenger creation e27d444c b870 42eb 84f3 e36d1b5f55c9

 

 

JUBILEUSZOWY KONCERT CHÓRU SONATA


       W ten szczególny czas jubileuszu naszego chóru SONATA koncert rozpoczął Ks. Proboszcz W.Ciosmak nawiązując do znanego przysłowia, które mówi, że gdy słyszysz śpiew, tam idź, bo tam dobre serca mają. Dodał, iż dobrze, że są i chcą dzielić się śpiewem i dobrem z nami. Dobrze jest śpiewać na cześć Boga. Życzył chórzystom, by ich jubileusz 30 -lecia podwoił się. Chórzyści poprzez muzykę przekonywali zebranych, jak jest pięknym narzędziem do otwierania ludzkich serc. Wymownie na początku wybrzmiały słowa: śpiew jest miłością, śpiew jest nadzieją, śpiew jest przeżyciem, przynosi radość, łączy ludzi, da nadzieję na życie w pokoju. Bogdan Łazaj w imieniu chórzystów powitał wszystkich zgromadzonych na koncercie i zapewnił, że dla nich śpiew jest życiem, miłością, która w tkwi w ich sercach. Nawiązał do historii chóru, kiedy to 30 lat temu grupa ambitnych muzycznie przyjaciół postanowiła uczynić ze śpiewu codzienność i tak rozpoczęła się piękna historia rodziny śpiewaczej chóru SONATA. Dyrygenturą od samego początku zajęła się Iwona Skop. Chór zaprezentował się w nowych pięknych strojach ludowych, które chórzyści otrzymali dzięki dofinansowaniu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2023 oraz Urzędu Miasta Kalety. Burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi oraz dyr. MDK w Kaletach Marianowi Lisieckiemu złożyli podziękowanie za tworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturalnej i dedykowali wiązankę śląskich pieśni. Przerywnikiem był wspólny śpiew canonu „Obdarz nas pokojem” – łacińskie „Dona nobis pacem“ . Dalej usłyszeliśmy, że przez lata działalności śpiewacza grupa szybko się powiększała, do chóru dołączali ochoczo nowi artyści, zespół wspomogli swymi głosami także śpiewacy z powojennego chóru HARMONIA. W 1996 r. połączyli siły z chórem Hejnał ze Strzebinia i koncertowali razem przez 12 lat. W 1997 r. do naszego chóru dołączyli także śpiewacy z Miotka, Zielonej i Kuczowa. Połączone chóry zdobywały wiele nagród i wyróżnień, a ich repertuar był coraz bogatszy. Dzisiaj chór SONATA ma w swoim składzie osoby z bardzo dużym stażem, jak i nowicjuszy. Dedykowali kilka utworów parafianom, by podziękować za obecność na koncertach i życzliwe komentarze, które potwierdzają, że pasja chórzystów jest ważna, daje radość i pozytywne emocje. Chór SONATA od początku swego istnienia korzystał z dużego wsparcia ks. prałata Bernarda Fabiana. Salka katechetyczna stała się pierwszą salką prób chóru, a kościół miejscem pierwszych publicznych występów. Słowa podziękowania skierowali do ks.proboszcza Wojciech Ciosmakam, który darzy chór swoim wsparciem, on także w 2011 r. odnalazł historyczny sztandar chóru parafialnego. Odrestaurowany sztandar poświęcił ks. biskup Jan Wieczorek. Na zakończenie mogliśmy usłyszeć kilka utworów poświęconych św. Józefowi oraz pieśń ku czci Maryi, Matki Piekarskiej. Koncert zakończył się podziękowaniem p.dyrygent za uczenie szczególnej wrażliwości na muzykę, ona też podkreśliła rolę całego zespołu w budowaniu śpiewaczej rodziny. Za koncert podziękował ks.Ciosmak podkreślając, że śpiew na Śląsku ma swoje tradycje, złożył także życzenia dalszego rozwoju i pogłębiania przeżyć duchowych słuchaczy.

 

DSC 0986

 

DSC 0985

 

DSC 0984

 

DSC 0980

 

K3

 

K1

 

K1

 

 

K4

 

 

UROCZYSTA MSZA ŚW. Z OKAZJI 30 -LECIA CHÓRU SONATA

     W roku bieżącym Chór SONATA obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Wykonuje muzykę wokalną kompozytorów polskich i obcych różnych epok. Chór pod dyrekcją P. Iwony Skop wielokrotnie uświetniał ważne uroczystości w naszej parafii, odbyło się wiele koncertów okolicznościowych. Działalność Chóru to promocja polskiej twórczości religijnej i kultury muzycznej, jej znakomita prezentacja podczas koncertów, współczesne prawykonania zapomnianych dzieł dawnych kompozytorów polskiej muzyki kościelnej zachwycają wielu naszych parafian. Przemawiają przez muzykę w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana, z tego pozwalają nam czerpać radość, a także przypominają jak ważny jest śpiew chóralny w kościele, śpiew pieśni wielbiących Boga upiększający uroczystości religijne.
     W niedzielę 9 czerwca 2024 r. odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji CHÓRU SONATA i wszystkich zmarłych chórzystów. Przewodniczył jej ks.Proboszcz W.Ciosmak. Chórzyści rozpoczęli liturgię Mszy św. pieśnią ku czci św. Józefa Witaj Józefie, wierny sługo Boży ze zbioru Pieśnią i sercem. Na zakończenie Mszy św. wyśpiewali uroczyste Te Deum, usłyszeli też życzenia skierowane do nich przez Burmistrza Miasta Kalety K.Kandzię i Przewodniczącą Rady Miejskiej Janinę Perz, odczytał je Ks. Ciosmak i dołączył się do życzeń.
     Wciąż jednak istnieje zapotrzebowanie na nowych solistów. Chór zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do zespołu, a więc zarówno Panie, jak i Panów - ich obecność jest szczególnie potrzebna, bez żadnego przedziału wiekowego. Wystarczy tylko chęć i posiadanie podstawowych predyspozycji wokalnych, które wbrew pozorom, posiada każdy z nas
     Parafianie będą mogli posłuchać koncertu przygotowanego przez chórzystów specjalnie na tę okazję w niedzielę 16 czerwca br. godz. 17.00 w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy.

 

DSC 0947

 

DSC 0955

 

1S

 

2S

 

3S

 

4S

DSC 0847

 

DSC 0848

 

DSC 0850

 

DSC 0852

 

DSC 0890

 

DSC 0891

 

DSC 0909

 

DSC 0913

 

DSC 0915

 

DSC 0920

 

DSC 0924

 

DSC 0929

 

DSC 0939

 

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 

 

      Uroczystość Bożego Ciała – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uznawana jest za jedno z najważniejszych świąt kościelnych, z wyjątkową i bardzo uroczystą procesyjną oprawą. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 30 maja br. nasi parafianie dziękowali Bogu za Dar Eucharystii, tę radość wyrażali poprzez udział w uroczystej Mszy Świętej i procesji Eucharystycznej, aby zaprosić Chrystusa w te miejsca, gdzie na co dzień żyją. Kolejny raz mogli zdumieć się nad cudem Bożej miłości i pieśnią wielbić za wielkie dzieła, jakie Bóg czyni pośród swego ludu, mogli przyjść do Jezusa z głębokiej wiary, że On rzeczywiście w tej hostii jest obecny, że to nie tylko chleb, ale przede wszystkim Jezus Chrystus, Bóg człowiek, który do nas przychodzi, który karmi nas swoim ciałem, ale karmi też i słowem.
      Po Eucharystii o godzinie 8.00 w intencji dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św. wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy, w której uczestnicy procesji przeszli ulicami ks. Rogowskiego, ks. Drozdka, 1 Maja, Żwirki i Wigury i zakończyli ją na placu przy kościele. Po drodze procesja zatrzymywała się przy specjalnie zbudowanych czterech ołtarzach symbolizujących czterech Ewangelistów. Przy każdym kapłani odczytywali fragment z Pisma Świętego – Ewangelię Marka, Łukasza, Jana i Mateusza. Na ołtarzach wierni umieścili obrazy i podobizny Jezusa i Maryi, świece oraz pięknie przyozdobili je kwiatami. Dokoła ołtarzy umieścili gałązki z brzózek, które według starych wierzeń mają magiczną moc, przynosząc dostatek i zdrowie.
Bogactwo i rozmaitość w dekoracjach były wynikiem umiejętności opiekunów ołtarzy oraz ich starania o to, by ołtarz przygotować dostojnie. Ołtarze przyozdobione były pięknymi kwiatami. Ułożone były także przygotowywane pracowicie kwietne dywany, po których szedł kapłan z monstrancją. Tradycją związaną z Uroczystością Ciała i Krwi Chrystusa było sypanie przez dziewczynki kwiatów przed kapłanem niosącym Hostię. Wzdłuż trasy procesji domy przyozdobiono emblematami religijnymi, kwiatami, obrazami oraz innymi ozdobami.
     Wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przebiegu tej uroczystości, składamy serdeczne Bóg zapłać. Serdecznie podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarzy od wczesnych godzin porannych. Budowniczym ołtarzy, asyście, całej Służbie Liturgicznej, szafarzom, katechetce Danucie Dziuk, orkiestrze, strażakom, wszystkim grupom parafialnym, matkom z dziećmi, niosącym baldachim, sztandary, feretrony, nie wyłączając nikogo. Bez Was nie byłoby tak wzniośle i pięknie.
Błogosławiony Carlo Acutis mówił, że dla niego Eucharystia jest autostradą do nieba. Oby taką była dla każdego z nas. Życzmy sobie, żebyśmy tak mogli popatrzeć na Eucharystię. W homilii ks. Proboszcz nawiązał do Eucharystii, mówił o cudach eucharystycznych. Przywołał postać niewiasty związanej z niezwykłym zdarzeniem. Dziś też mamy miejsca związane z cudownymi wydarzeniami, jak choćby w Stodółce. Przywołał również postawę Tomasza Morusa, człowieka wielkiej wiary, który w komunii św. zawsze prosił o pomoc życiową. Tak ważna dziś jest postawa wobec Eucharystii.

 

 

DSC 0696

 

DSC 0702

 

DSC 0706

 

DSC 0811

 

DSC 0743

 

DSC 0750

 

DSC 0760

 

DSC 0768

 

DSC 0769

 

DSC 0785

 

DSC 0789

 

IMG 20240530 WA0049

 

IMG 20240530 WA0045

 

 

IMG 20240530 WA0035

 

IMG 20240530 WA0029

 

IMG 20240530 WA0022

 

IMG 20240530 WA00181

 

IMG 20240530 WA0075

 

IMG 20240530 WA0060

 

IMG 20240530 WA0059

 

IMG 20240530 WA0055

 

IMG 20240530 WA0053

 

IMG 20240530 WA0051

 

IMG 20240530 WA0062

 

IMG 20240530 WA00111

 

IMG 20240530 WA00141

 

IMG 20240530 WA00161

 Pielgrzymka dzieci do Leśniowa      

    We wtorek 28 maja br. dzieci z klasy III wraz z ks.Proboszczem naszej parafii W. Ciosmakiem i ks Proboszczem parafii z Drutarni K. Gocem oraz z wychowawcami: H.Ulfik i J.Kamińską, katechetką D.Dziuk, rodzicami udali się do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie. Podróż autokarem minęła radośnie i przyjemnie,  był śpiew i wspólna modlitwa. Pierwszym etapem była Msza Św. .Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za dar Pierwszej Komunii Św. Dziękując za dar Komunii świętej modliły się także, aby Maryja za pośrednictwem swego Syna wypraszała wiele łask, szczególnie w rodzinach. Potem nadszedł czas na rekreację, poznawanie okolicy, grillowanie. W czasie wolnym mieli możliwość nabrania wody ze źródełka, zakupienia słynnych krówek Leśniowskich oraz zobaczenia zwierząt, które są atrakcją nie tylko dla dzieci. Tamtejsza przyroda, zieleń i cisza sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na odpoczynek, regenerację, kontemplację, a także miejsce integrujące dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i Rodzicom, którzy pomagali zorganizować wyjazd.

IMG 20240531 WA0012

 

IMG 20240531 WA0008

 

IMG 20240531 WA0010

 

IMG 20240531 WA0011

 

IMG 20240531 WA0013

 

IMG 20240531 WA0019

 

IMG 20240531 WA0020

 

IMG 20240531 WA0022

 

IMG 20240531 WA0023

 

IMG 20240531 WA0024

 

IMG 20240531 WA0025

 

IMG 20240531 WA0026

 

IMG 20240531 WA0027

 

IMG 20240531 WA0028

 

IMG 20240531 WA0029

 

IMG 20240531 WA0031

 

IMG 20240531 WA0032

 

IMG 20240531 WA0038

 

IMG 20240531 WA0034

 

IMG 20240531 WA0043

 

IMG 20240531 WA0037

 

IMG 20240531 WA0044

 

 

Pielgrzymka do Koszęcina


      Pielgrzymowanie do Koszęcina z naszej parafii trwa już wiele lat. Pielgrzymowanie znamy z Biblii, Pan Jezus wraz z Rodzicami także pielgrzymował do Jerozolimy. Nasze życie uświadamia nam, że tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, a więc nasz pobyt jest określony i kiedyś się skończy. Pielgrzymki mają wymiar duchowy, ich celem jest pogłębienie wiary. Pielgrzymka do Parafii św. Trójcy do Koszęcina co roku zbliża do Boga i do ludzi, tworzy się wspólnota, dzięki której łatwiej można być w drodze z Bogiem. W tym roku była to szczególna uroczystość wyjątkowa, bo Suma Odpustowa była ku czci Trójcy Świętej w int. Parafian, Pielgrzymów i Gości z dziękczynieniem za 300 lat kościoła Trójcy Świętej w Koszęcinie. Mszę św. sprawował i homilię wygłosił ks. Piotr Górecki. Ks.Proboszcz powitał wszystkich zebranych swoich parafian i pielgrzymów z Kalet i Pniowca. Podczas homilii główny celebrans nawiązał do postaci ks. Karola Urbana, który jako proboszcz zbierał okoliczne legendy i wiadomości związane z okolicą, spisywał je. Opowiedział historię Wiktorii, której ukazała się trójka ubranych na biało identycznych dzieci pozostawiających ślady na piasku, które nie znikały. Przywołał postać Wincentego Kluczyńskiego, który miał 2 konie i postanowił furmanić. Gdy mu nagle zniknęły, pojawiło się białe dziecko z zapytaniem, czy wybuduje kościół, gdy potwierdził, obok zobaczył swoje konie. Przywołał także inne wydarzenia związane z historią kościoła. Stwierdził, że tu w Koszęcinie dzieją się cuda, bo to dzieło wiary naszych przodków, stąd uczestnicy wracają trochę lepsi. Każda pielgrzymka jest wartościowa i wyjątkowa, zawsze coś wnosi w nasze życie. 

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

TR4

 

TR5

 

TR6

 

DSC 0631

 

DSC 0646

 

DSC 0650

 

DSC 0662

 

DSC 0670

 

DSC 0673

 

DSC 0675

 

DSC 0691

 

 

 

 

Pokutne pielgrzymowanie


Maszerowali pieszo w nocy, by dziękować, prosić i przepraszać, w skupieniu, z modlitwą i śpiewem na ustach przemierzali drogę z Drutarni do Dyrd. Szli, śpiewali, modlili się, rozmawiali. Od momentu wejścia do kościoła w Drutarni, zaczął się prawdziwy maraton modlitewny. Zazwyczaj jest tak, że na co dzień nie mamy okazji, by się wyciszyć, posłuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Podczas kwartalnej pielgrzymki pokutnej można to zrobić. Są spokojni, radośni, spełnieni. Na pierwszy rzut oka widać, że to co robią, robią z przekonaniem, słusznością, wiedzą. Nie rozstają się z modlitwą, słuchają katechezy prowadzonej przez ks. Gwoździa, który prowadzi pielgrzymkę, komentują to, co usłyszeli albo po prostu nic nie mówią. Niezwykłą moc czuje się w takiej "przechodzonej" modlitwie. To nie jest tylko droga do pokonania. To jest droga, którą człowiek pokonuje w sobie.

442485873 294737030374894 2517463731122968756 n

 

442500945 294736890374908 7657003066850412806 n 1

 

444784530 294736860374911 7563082413377262948 n

 

444960037 294736990374898 265388593751634460 n 1

 

 

 

IMG 20240515 WA0010

 

I KOMUNIA ŚW. W NASZEJ PARAFII

 

 DSC 0413

 

 

DSC 0400

    Pierwsza komunia święta to wyjątkowe wydarzenie w życiu trzecioklasistów, którzy po raz pierwszy mieli okazję do przyjęcia do serca Jezusa Eucharystycznego. Tak też było w niedzielę 19 maja 2024 r. w naszej parafii.   W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny, Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 37 dzieci.

W tym dniu nasz kościół był odświętnie przystrojony, a dzieci przez ostatni tydzień uczestniczyły w komunijnych próbach. Po to, by wszystko wypadło jak najlepiej, a dzieci mogły zaznajomić się z przebiegiem uroczystej Mszy św. Dzieci przygotowywały się do przyjęcia sakramentu przez dłuższy czas, uczestnicząc w katechezie i przystępując do sakramentu pokuty.

Pierwsza komunia święta to niezwykle ważny moment w życiu każdego chrześcijanina, bowiem to właśnie wtedy czujemy nawiązanie ogromnej więzi i bliskości z Bogiem, przyjmując go do serca. Eucharystia daje każdej rodzinie i każdemu człowiekowi szansę na pogłębienie przyjaźni z Bogiem i na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Pierwsza Komunia zaś poszerza rodzicom drogę do tego, by zawsze karmić swoje dzieci wartościami i prawdą, którymi karmi nas sam Pan Bóg. Pierwsza Eucharystia daje też szansę na ugruntowanie wiary w młodych dziecięcych serduszkach. Nawiązując do jednej z katechez wygłoszonych przez Jana Pawła II pamiętajmy, że dzieci potrzebują miłości, dobrego przykładu i dojrzałości. To dzieci są kwieciem serca. „Tak jak maj jest piękny i bogaty – tak też dzieci są obrazem wiosny.” Warto sobie to wszystko uświadomić i wdrożyć w praktykę, a wtedy pierwsze spotkanie z Eucharystycznym Ciałem Chrystusa nie stanie się tylko epizodem i miłym wspomnieniem zapisanym gdzieś na fotografiach, ale głębokim przeżyciem, które na zawsze pozostawi ślad w sercu. A serce było ważnym elementem pierwszokomunijnej dekoracji w naszym kościele. Do wartości serca nawiązał Ks. Proboszcz podczas homilii, przestrzegał, by nie było puste jak serce Julii, która marzyła o pięknej sukience i w końcu ją zdobyła, zapominając, że są cenniejsze wartości. Najcenniejszym skarbem w życiu jest Pan Jezus. Najważniejsze jest to, co mamy w naszych sercach, czy cenimy sobie ten skarb, który otrzymaliśmy od Boga, a jest nim sam Bóg.

   Po uroczystej Mszy św. dzieci z ks. Ciosmakiem i rodzicami udali się pod krzyż misyjny, by tam pomodlić się o nowe powołania kapłańskie, by nie brakowało nigdy księży. Po południu odbyło się nabożeństwo majowe połączone z podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do oprawy uroczystości I Komunii, podziękowali także swoim rodzicom, nauczycielom, katechetce D.Dziuk, Ks. proboszczowi W.Ciosmakowi. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe obrazki. Przez cały tydzień dzieci przeżywać będą Biały Tydzień, który połączony zostanie z nabożeństwem majowym. Po uroczystościach udadzą się na pielgrzymkę dziękczynno-błagalną do Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie.

 

I KOMUNIA 0840

 

 

DSC 0320

 

DSC 0318

 

DSC 0338

 

DSC 0346

 

DSC 0347

 

DSC 0348

 

DSC 0361

 

DSC 0368

 

DSC 0374

 

DSC 0376

 

DSC 0394

 

DSC 0402

 

DSC 0405

 

DSC 0407

 

DSC 0411

 

DSC 0416

 

DSC 0416

 

DSC 0425

 

DSC 0430

 

DSC 0443

 

DSC 0447

 

DSC 0453

 

DSC 0463

 

DSC 0467

 

DSC 0487

 

DSC 0493

 

I KOMUNIA .1

 

DSC 0504

 

DSC 0508

 

DSC 0511

 

DSC 0513

 

DSC 0542

DSC 0565

 

DSC 0585

 

DSC 0609

 

DSC 0617

 

DSC 0606

 

Duchowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

     Uroczystości poprzedzające Święto Zesłania Ducha Świętego rozpoczęły się w sobotni wieczór 18 maja 2024 r. koncelebrowaną Mszą św. Następnie odbyło się czuwanie przygotowane przez naszą parafialną Wspólnotę Modlitewną Odnowy w Duchu Świętym, które było okazją do wspólnej modlitwy o przyjście Ducha Świętego, by poprowadził ku życiu głębszemu, mądrzejszemu i bardziej pobożnemu . W ramach nabożeństwa odbyło się uwielbienie i modlitwa wstawiennicza. Była też adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo. Na zakończenie Ks. Marcin podziękował za zaangażowanie w przygotowanie czuwania i oprawę muzyczno -modlitewną. Był to bardzo ubogacający czas dla zebranych parafian bogaty w błogosławione i owocne chwile w poczuciu żywego Kościoła otwartego na natchnienia Ducha Świętego.

 DSC 0289

 

DSC 0292

 

DSC 0293

 

DSC 0294

 

DSC 0297

 

DSC 0299

 

DSC 0300

 

 

 

DSC 0303

 

DSC 0307

 

DSC 0308

 

plakat zeslanie ducha swietego


                                                          MODLITWA ZGROMADZIŁA PARAFIAN W TRUSZCZYCY

     Maj to wyjątkowy czas, przyroda intensywnie rozkwita, świat budzi się do życia, jakby chciał swoim pięknem wyśpiewać pieśń uwielbienia, w tym miesiącu parafianie szczególną cześć oddają oni Matce Bożej w nabożeństwach majowych. W Truszczycy 16 maja 2024 r. ta modlitwa zgromadziła wiernych przy kapliczce Niepokalanej i krzyżu, poprzez modlitwę zawierzali oni jej swoje życie i najważniejsze sprawy. Piękne jest to, że można tam spotkać zarówno dzieci, ich rodziców, jak i starszych mieszkańców tej dzielnicy Kalet. Co roku towarzyszy temu spotkaniu nasza orkiestra, która pomaga śpiewem zagłębić się w modlitwę. Nabożeństwo kolejny raz  prowadził nasz ks. Proboszcz W. Ciosmak. Bóg zapłać wszystkim zebranym, wielka to wartość, gdy wiernych gromadzi wspólna modlitwa.

 

IMG 20240517 WA0000

 

IMG 20240517 WA0001

 

IMG 20240517 WA0002

 

IMG 20240517 WA0003

 

IMG 20240517 WA0004

 

 

 

 

 

Uroczysta Msza św. za Ojczyznę w naszym kościele

    W piątek, 3 maja, przypadła Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz W.Ciosmak w asyście Ks. Wikarego M. Wronki. Było wielu parafian, władze miasta, służby mundurowe, poczty sztandarowe, orkiestra. W homilii Pasterz Kościoła Kaletańskiego podkreślił ogromną wagę odpowiedzialności za Ojczyznę. Podkreślił, że miłość do Maryi od wieków gromadziła ludzi. To historia jest nauczycielką życia. Czy my dziś zaprosimy Maryję do naszego życia? W chwilach dziejowych Polacy odnosili się do naszej tożsamości. Jan Paweł II w książce pn. Pamięć i tożsamość podkreślał naszą odpowiedzialność za tożsamość. Duch narodu żyje swoim życiem, nie można go odbierać nasi przodkowie go ocalili, dziś musimy być im wdzięczni za wierność wartościom. Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, jeszcze bardziej zakorzeniła się w kulturze chrześcijańskiej, jednak musimy pamiętać, że Ojczyzna jest jedna, przesiąknięta poświęceniem i krwią tych, którzy oddali za nią życie. W Europie powinna dominować wiara, nie tylko troska o wspólne dobro. W walce o chrześcijański ład Europy duży wkład ma naród polski, który po latach niepodległości odrodził się jak fenix z popiołów. Nie ma przyszłości Polski bez zdrowej i silnej rodziny. Rodzina jest pierwszą drogą Kościoła. Rodzina Bogiem silna daje siłę człowiekowi i moc całemu narodowi. W modlitwie wiernych kapłani modlili się za Ojczyznę, by Polacy uznawali Ewangelię i prawo Boże, za obywateli przebywających na emigracji, w intencji żyjących i zmarłych strażaków, hutników i kominiarzy, by w ich rodzinach panowała miłość i zgoda.

Bez tytułu 

 

DSC 0161

 

DSC 0164

 

DSC 0166

 

DSC 0172

 

DSC 0186

 

DSC 0189

 

DSC 0192

 

DSC 0197

 

DSC 0201

 

DSC 0203

 

DSC 0204

 

DSC 0205

 

DSC 0206

 

DSC 0208

 

 

DSC 0213 

 

 

DSC 0227

 

DSC 0235

 

DSC 0237

 

DSC 0238

 

DSC 0253

 

DSC 0255

 

DSC 0275

 

DSC 0278

 

DSC 0280

 

 

 

 


           ODPUST PARAFIALNY

OD3

     Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym naszej parafii. Dzień odpustu parafialnego jest także związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Centralnym wydarzeniem jest zawsze suma odpustowa, którą prowadził zaproszony kapłan ks. dr Sebastian Marecki, dziekan dekanatu woźnickiego. Asystowali mu ks. dr Adam Kozak i ks. Paweł Gwóźdź oraz księża przybyli z innych parafii. Po uroczystym wprowadzeniu Ks.Proboszcz W.Ciosmak powitał wszystkich zebranych na uroczystości odpustowej ku czci św. Józefa, dokonał poświęcenia sztandaru parafii ufundowanego przez p. Marię Peła podkreślając, że sztandar jest oznaką wspólnoty i odniesieniem do św. Józefa.

   Główny celebrans rozpoczął homilię od cytatu z książki Benedykta XVI pt. Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Dodał, że jest to elementarz wskazujący, jak być katolikiem dzisiaj we współczesnej rzeczywistości. Cytat nawiązywał do przyszłości, która kształtuje się tam, gdzie ludzie się spotykają na gruncie formułującym życie i przekonania, a dobra przyszłość wyrasta tam, gdzie te przekonania wywodzą się z prawdy i prowadzą ku prawdzie. W dalszej części homilii nawiązał do atrybutów św. Józefa, są nimi akcesoria cieśli robotnika, światło oświetlające drogę i biała lilia, nazywana często Lilią św.Józefa. Nawiązał do porównania Jezusa do lilii, bo był w swojej duszy wolny od jakiejkolwiek skazy, od jakiegokolwiek grzechu. Lilia W religii ma wiele znaczeń, symbolizuje między innymi: piękno, miłość, czystość, dziewictwo, nadzieje i zwycięstwo. Na obrazach religijnych Opiekun Świętej Rodziny niemal zawsze trzyma w dłoni kwitnącą białą lilię. Obok narzędzi ciesielskich to najbardziej znany atrybut św. Józefa: Opiekuna Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, świętego, za wstawiennictwem którego modlą się ludzie pracy, kobiety w ciąży, małżeństwa, młodzi ludzie poszukujący swojej ścieżki życiowej i umierający. To prawdziwy Patron Spraw Wszelkich. Ks. Marecki podkreślił, że dzisiaj miłość i praca może budować naszą przyszłość, dlatego potrzeba małżonków, którzy będą cierpliwi w obdarowywaniu się miłością, potrzeba księży, którzy będą coraz bardziej zdyscyplinowani i cierpliwi w posługiwaniu ludowi,potrzeba dziadków, którzy będą ofiarnie pomagali w wychowywaniu wnuków, potrzeba narzeczonych, którzy będą odpowiedzialni. Zakończył świadectwem ks. Adolfa Bera, który modląc się podczas odpustu w naszym kościele otrzymał łaskę rozwiązania spraw trudnych. Życzył wszystkim parafianom, by chętnie przychodzili do św. Józefa i by ten nasz święty Patron pomagał nam stawać się lepszymi ludźmi w tych powołaniach, jakimi zostaliśmy obdarzeni.
     Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował celebransom za sprawowanie uroczystej Mszy św., orkiestrze, służbie liturgicznej i wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych. W godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste nabożeństwo odpustowe, które prowadził nasz wikary Ks. Marcin.

 

DSC 0980

 

DSC 0984

 

DSC 0987

 

DSC 0002a

 

 

DSC 0009a

 

 

DSC 0010

 

 

DSC 0011a

 

DSC 0024a

 

 

OD1

 

 

DSC 0026a

 

OD5

 

 

 DSC 0031a

 

DSC 0033a

 

DSC 0036a

 

DSC 0038a

 

DSC 0039a

 

DSC 0040a

 

 

DSC 0041a

 

DSC 0043a

 

DSC 0076a

 

DSC 0085a

 

DSC 0092a

 

 

OD6

 

 

OD8

 

OD9

 

DSC 0095a

 

DSC 0087a

 

DSC 0125a

 

DSC 0143a

 

DSC 0149a

 

OD10

Odpust2024a 

Sakrament bierzmowania w naszej parafii

        11 kwietnia br. w naszej parafii miała miejsca piękna uroczystość: młodzież klas drugich szkoły ponadpodstawowej z naszej parafii oraz parafii z Miotka i Drutarni przystąpiła do sakramentu bierzmowania. O godzinie 18.00 uroczystą procesją wejścia rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup A. Iwanecki w asyście ks. dziekana S. Mareckiego, naszego ks. proboszcza W.Ciosmaka, ks. proboszcza z Miotka A. Swadźby, ks.proboszcza z Drutarni K. Goca. Po przywitaniu biskupa przez księdza proboszcza, przedstawiciele rodziców poprosili Ekscelencję o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Podczas homilii ks. biskup zachęcał do pewnej i silnej wiary w moc Bożego działania w sakramencie bierzmowania, przywołał także przykład życia patronów Kongresu Eucharystycznego: św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa. Przedstawił etapy jego życia i dochodzenie do świętości. Prosił młodzież, aby z wiarą w sercu przystąpiła do sakramentu, podkreślając, że otwarte przyjęcie Bożego Ducha zależy od każdego z nich. Życzył młodzieży, aby Dary Ducha Świętego, które otrzymają, towarzyszyły im przez całe życie. Ksiądz biskup zwrócił się także do rodziców i wszystkich bliskich, którzy towarzyszyli kandydatom: podkreślił, że bardzo ważne jest, aby wspierać tych młodych ludzi, być zawsze blisko nich i własnym życiem dawać im przykład żywej wiary. Po homilii ksiądz biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców. Po Komunii świętej młodzi złożyli podziękowania biskupowi, duszpasterzom,animatorom i rodzicom.

 

 DSC 0842

 

DSC 0845

 

DSC 0854

 

DSC 0859

 

DSC 0862

 

DSC 0876

 

DSC 0877

 

DSC 0889

 

DSC 0897

 

DSC 0898

 

DSC 0908

 

DSC 0910

 

DSC 0916

 

DSC 0924

 

DSC 0942

 

DSC 0943

 

 

DSC 0952

 

DSC 0961

 

DSC 0964

 

DSC 0976

 

DSC 0978

 

 

 

ŻyczeniaWielkan2024 popr

 

Niedziela Wielkanocna

      Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto chrześcijaństwa. W tym roku obchodzimy je w naszej parafii pod znakiem pogłębienia wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii. Sprzyja temu otwarty w Niedzielę Palmową Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w każdej Mszy św., która jest ucztą Wielkiego Czwartku, ofiarą Wielkiego Piątku, światłem Wielkiej Soboty i zmartwychwstaniem Niedzieli Wielkanocnej, możemy uczestniczyć i karmić się Ciałem Chrystusa. Napełnieni radością wielkanocnego poranka składamy, Drogim Parafianom i Miłym Gościom, najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne dobroci, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA – Jezus żyje”. Niech wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa opromienia życie każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia nadzieją i rozpala miłość, która uzdalnia do pięknego życia w Bogu. Na ten świąteczny czas niech Zmartwychwstały Chrystus wszystkim Wam błogosławi udzielając swoich obfitych łask.

 

 

 

Wi3

 

Wi2

 

DSC 0816

 

DSC 0815

 

DSC 0815

DSC 0816

 

Wi1

 

 

Wi4

 

 

 

 

Wielka Sobota

 

     Wielka Sobota była czasem przygotowania się na najważniejsze święto chrześcijaństwa – Zmartwychwstanie Pańskie. Poprzez adorację Najświętszego Sakramentu i pokłon Krzyżowi po poświęcenie pokarmów nasi parafianie doświadczyli bliskości Boga pogłębiając swoją relację z Chrystusem i przygotowując się do radości Zmartwychwstania.

     O 19.00 bardzo wielu parafian zgromadziło się w kościele na uroczystej Mszy św. Wigilii Paschalnej. Zanim to nastąpiło, ks. Marcin przeniósł Najświętszy Sakrament do tabernakulum. W kościele przygasło światło, a przed kościołem rozpalono ogień, którego płomienie zostały poświęcone przez Ks.Proboszcza. Od poświęconego ognia zapalono paschał symbolizujący Chrystusa, czyli światłość świata, co ma uzmysławiać, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. W uroczystej procesji paschał został wniesiony przez Ks. Proboszcza do kościoła. Liturgia światła zakończyła się odśpiewaniem Orędzia paschalnego. Następnie była liturgia słowa, zamknęła ją homilia wygłoszona przez Ks. Ciosmaka. Dalsza część uroczystości Wigilii Paschalnej poświęcona była tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, a po niej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmiła zebranym Zmartwychwstanie Chrystusa.

 

DSC 0737

 

DSC 0738

 

DSC 0750

 

DSC 0761

 

DSC 0762

 

DSC 0763

 

 

 

 

Wielki Piątek


     Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy proces, mękę i śmierć Pana Jezusa. W naszej parafii przeżywaliśmy Drogę Krzyżową o godzinie 9.00, której przewodniczył Ks. Proboszcz W.Ciosmak. Główne uroczystości Wielkiego Piątku odbyły się o godzinie 18.00. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczęła się od procesji, która zmierzała w kierunku prezbiterium w ciszy. Nasi Kapłani przed ołtarzem przez chwilę leżeli krzyżem. Pierwszą częścią liturgii było czytania z Pisma Świętego, z których najważniejszym był opis Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana. Homilię wygłosił Ks. Marcin nawiązując do sytuacji Barabasza i naszej, zakończył pytaniem retorycznym do sumienia każdego z nas.  Następnie, po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej przyszedł czas na adorację krzyża. Ks. Ciosmak kolejno odsłaniał ramiona krzyża i śpiewał: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co odpowiadaliśmy: "Pójdźmy z pokłonem". Gdy Kapłani i Służba Liturgiczna oddali cześć krzyżowi rozdzielana była Komunia Święta mimo, że tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiono do ołtarza adoracji zwanego "grobem pańskim" na pamiątkę złożenia Ciała Jezusa w grobie. Następnie wyjątkowo licznie zgromadzeni uczestnicy Liturgii Wielkiego Piątku zgodnie z tradycją oddali cześć Krzyżowi Jezusa. Tego wieczoru krzyż Jezusa stanął w centralnym miejscy kościoła, tuż przed ołtarzem i pozostanie tam aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.

 

WP1

 

WP2

 

WP4

 

WP6

 

WP8

 

WP9

 

WP10

 

WP11

 

DSC 0720

 

DSC 0723

 

DSC 0726

 

DSC 0727

 

DSC 0729

 

DSC 0732

 

DSC 0733

 

DSC 0734

 

 

                Wielki Czwartek 


        W Wielki Czwartek wraz z rozpoczęciem Triduum Paschalnego  kończy się, trwający od Środy Popielcowej, okres Wielkiego Postu. Wieczorem w naszym kościele Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. 
To z Paschy Pana Kościół i sakramenty w nim sprawowane czerpią życie i moc. Msza święta w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa przez Chrystusa, stąd  nazywana jest Mszą Wieczerzy Pańskiej. Liturgia wielkoczwartkowa jest sprawowana w białych szatach liturgicznych. W wielkoczwartkowy wieczór zanurzamy się w liturgii najświętszych dni i trwamy w niej aż do radosnego świętowania zmartwychwstania. Uroczysta Msza św. sprawowana była za kapłanów naszej parafii, za kapłanów wywodzących się z naszej parafii, za kapłanów, którzy u nas sprawowali posługę, także za zmarłych kapłanów. Homilię wygłosił ks. Proboszcz podreślając wartość WIECZERNIKA. Na zakończenie Mszy św. złożono naszym kapłanom życzenia z okazji ustanowienia SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA. Ks. Wojciech podkreślił ważność modlitwy za kapłanów, by ich nigdy nie zabrakło w WINNICY PAŃSKIEJ. 

 

wcz

 

wcz1

 

wcz2

 

DSC 0689

 

wcz4

 

wcz5

 

DSC 0690

 

DSC 0692

 

DSC 0696        

 

DSC 0699

 

DSC 0700

 

DSC 0702

 

DSC 0699

 

DSC 0714

 

DSC 0716

 

 

 

 

 

KWIATY.1
     Wielki Czwartek to chwila zadumy nad rozpoczynającą się wkrótce Męką i Drogą Krzyżową naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jednak również chwila radości i wdzięczności – za dar Eucharystii i dar Kapłaństwa. W tym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

„Nie ma na świecie misji piękniejszej i godniejszej niż posługiwanie w Bożym imieniu, niż głoszenie Słowa Bożego i sakramentalne sprowadzenie Boga na ziemię, oczyszczanie i uwalnianie z grzechów ludzkich serc”
W ten tak ważny dzień Paschalny życzymy Wam, aby Wasze kapłaństwo rozkwitało. Niech więc Wasza posługa rodzi owoce zmartwychwstania. Niech Wasze serce przepełnia Boża miłość i ufność, że jesteście w Jego ręku. Wiara, że Wasze kapłaństwo ma sens. Nadzieja, że po śmierci zawsze jest zmartwychwstanie.
     Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy.A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga.Nasze serdeczne życzenia kierujemy do naszego proboszcza Księdza Wojciecha, ks. wikarego Marcina oraz w stronę tych kapłanów, którzy wywodzą się z naszej parafii i którzy w naszej parafii pracowali. Wszystkim życzymy błogosławieństwa Bożego i wytrwałości w ich kapłańskiej posłudze.

Dlatego dzisiaj prosimy za Wami:
Obdarz Ich, Panie, swymi łaskami.
I na kapłańskiej, niełatwej drodze
Błogosław Panie Ich pracy co dzień.
Szczęść Boże ten wielki Dar Waszego Kapłaństwa.

 

NIEDZIELA PALMOWA

        W niedzielę 24 marca 2024 r. na placu naszego kościoła zgromadzili się wierni, którzy tradycyjnym zwyczajem upamiętnili wjazd Jezusa do Jerozolimy uczestnicząc w uroczystej procesji wokół świątyni oraz Mszy Świętej. Po poświęceniu palm przez proboszcza parafii ks. Wojciecha Ciosmaka nastąpiło odczytanie fragmentu Ewangelii św. Marka.

        Niedziela Palmowa, znana również jako Niedziela Męki Pańskiej, inauguruje Wielki Tydzień - najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym chrześcijaństwa. To czas refleksji, modlitwy i wspominania ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa przed Jego zmartwychwstaniem. Nie tylko ma głębokie znaczenie religijne, ale także jest obchodzona z radością i tradycyjnymi obrzędami na całym świecie.

NPALmowa

 

NPALmowa1

 

NPALmowa2

 

NPAL4

 

NPAL5

 

NPAL6

 

NPAL9

 

NPAL10

 

 

 DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA

     Stało się już tradycją, że w piątek w V tygodniu Wielkiego Postu ulicami naszej parafii odprawiamy Drogę Krzyżową. Jest to dopełnienie naszych parafialnych rekolekcji i jeden z centralnych punktów okresu Wielkiego Postu. W piątek 22 marca o godz. 18.30 wielu parafian przybyło do kościoł, by później wyruszyć z krzyżem ulicami miasta. Wierni ze świecami w rękach podążali za krzyżem, dźwigając często niełatwy krzyż swojego codziennego życia. Modlitwie na Krzyżowej Drodze towarzyszyła zaduma i śpiew. Był to także czas dawania świadectwa wyznawanej wiary. Bywało, że zaskoczeni ludzie nie bardzo byli zorientowani, co dzieje się na ulicy. Krzyż, śpiew i modlitwa nie pozostawiały wątpliwości. Radością naszej parafii jest to, że bez względu na warunki atmosferyczne z roku na rok wzrasta liczba podążających Drogą Krzyżową.
    Procesja zakończyła się wspólną modlitwą i refleksją w centrum miasta, gdzie Ks.Proboszcz podziękował zebranym za wspólne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej, aby uczyć się postawy służby, aby dać świadectwo wiary przed naszymi braćmi, aby dać żywe świadectwo naszej wiary. Podziękował także osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, zwłaszcza p. Burmistrzowi, strażakom, ministrantom i osobom, które przygotowały poszczególne rozważania.

 

DSC 0642

 

DSC 0647

 

DSC 0661

 

DSC 0664

 

DSC 0667

 

DSC 0674

 

DSC 0677

 

DSC 0684

 

DSC 0686

 

 

Rekolekcje

   Zakończyły się rekolekcje w naszej parafii. Prowadził je o. Daniel Czasz, który posługuje we wspólnocie kamiliańskiej w Tarnowskich Górach i pracuje z chorymi. Podczas nauk dużo uwagi skupiał na cierpieniu, tłumaczył, dlaczego Bóg dopuszcza, że cierpienie nas spotyka. Nawiązywał do myśli Wiktora Emanuela Frankla, psychoterapeuty, który wskazuje 3 drogi w życiu ludzi. Najtrudniejsza jest droga trzecia, bo związana z cierpieniem, które nas otacza, z jednej strony pokazuje nam, że jest naszym udziałem, bo jesteśmy nieuważni, a z drugiej strony jesteśmy ofiarami działań genetycznych, modyfikacji żywności, modyfikacji klimatu, mamy coraz słabszy układ immunologiczny. Może poradzimy sobie z niektórymi chorobami, ale z chorobami duszy nie będziemy sobie w stanie poradzić. Obecnie obserwuje się brak relatywistycznego podejścia do wspólnej relacji, człowiek często nie potrafi rozmawiać, czuje się samotny. Rekolekcjonista wskazywał na przykład św. Kamila, który zawsze mówił, żeby umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie. Człowieka religijnego poznaje się po doświadczaniu cierpienia, potrafi on ofiarować je za drugiego, ofiaruje za tych, których kocha. Mamy wtedy odniesienie do Boga. Jest to modlitwa wstawiennicza, gdy w cierpieniu modlimy się za kogoś bliskiego, to jest to modlitwa z ofiarą, ta ofiara zamyka się w krzyżu.

   W drugim dniu rekolekcji mogliśmy kolejny raz podładować nasze duchowe akumulatory słuchając nauk nawiązujących do metaforyki cierpienia, O. Daniel zgłębiał sens i tajemnicę cierpienia, uczył jak wytrwać w szkole krzyża.

  Podczas wtorkowego rozważania tajemnicy cierpienia Ojciec Rekolekcjonista nauczał, jak zrozumieć człowieka chorego. Człowiek cierpiący przezywa etapy cierpienia i bólu, aby dojść do doskonałości. Mówił o 5 etapach pogodzenia się z cierpieniem. Pierwszy etap to rozpoznanie choroby i reakcja na wiadomość o chorobie, zaprzeczenie, kolejny to wewnętrzny  bunt, za jakie grzechy mnie to spotkało, dlaczego ja muszę cierpieć, pojawia się niemy krzyk, kiedy chorzy uświadamiają sobie, że są dla bliskich ciężarem. Trzeci etap to targowanie się z Bogiem, prosimy o łaski, by się spełniły. Etap czwarty to całkowite zobojętnienie, depresja, kryzys, choremu się wydaje, że już niczego nie potrzebuje, nigdy takiemu choremu nie można dawać fałszywej nadziei. Ostatni etap to świadomość, że możemy cierpienie ofiarować za innych, za tych, których kochamy, zamienić cierpienie na krzyż. Człowiek cierpiący gdy to sobie uświadomi, ma może być ofiarą za zbawienie świata. Etapy cierpienia czasami nie są po kolei. Człowiek w chorobie uświadamia sobie, że zdrowia nie można czasami przywrócić, ale można uratować duszę, zwrócić się do krzyża i ofiarować swoje cierpienie za zbawienie świata.

W ostatnim dniu rekolekcji pojawiła się nadzieja, która zawsze nam towarzyszy. O.Rekolekcjonista odwołał się do następującej legendy: Na strychu od wieków płonęły trzy świece. Pierwszą świecą była miłość, powiedziała „Tyle jest bólu na świecie, tyle niesprawiedliwości, ludzie są dla siebie źli, ranią się na wzajem, po co ja wam jestem…” Po tych słowach zgasła. Drugą świecą była wiara, powiedziała „Miłość umarła, świat jest okrutny, ludzie są zagubieni, bez celów, też jestem niepotrzebna…” I zgasła. W tym momencie na strych weszło malutkie dziecko. Zobaczyło, co się dzieje i wykrzyknęło przerażone: „Co wy robicie?! Nie gaśnijcie, ja się boję ciemności!” Wtedy odezwała się trzecia świeca, głos miała ciepły, spokojny: „Nie martw się kochanie, dopóki ja płonę, możemy zapalić pozostałe świece, ja jestem NADZIEJA”. Nadzieja jest ostatnią instancją, która pomaga nam w życiu. Cokolwiek byśmy nie przeżyli, to nadzieja będzie trwała tak długo, dopóki żyjemy. Nawet kiedy będziemy umierać, będziemy mieli nadzieję, że wszystko będzie dobrze, będziemy mieli nadzieję, że otworzymy oczy w nowej rzeczywiistości. Nadzieja wiąże się też z życiem ziemskim. Wokół nas dokonuje się cudów, wymodlonych uzdrowień. O.Daniel je wskazywał. Przekonywał, że każdą sytuację można wyprostować. W nadziei Bój jest całkowicie ukryty. Nadzieja jest naszą ostatnią instancją życia na ziemi. Nadzieja będzie zawsze się w nas tliła przez świadectwa ludzi uzdrowionych. Nawet kiedy w życiu przyjdzie taki moment, że stracisz wiarę, miej nadzieję. Cierpieniu trzeba stawić czoło, bo po drugiej stronie mamy świadomość, że cierpienie  dobrze przeżyte może być zaczątkiem naszego zbawienia. 

Na zakończenie rekolekcji Ojciec Rekolekcjonista udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Rekolekcje wniosły w nasze życie nowe spojrzenie na cierpienie, chorobę, drugiego człowieka, odpowiedzialną miłość, rodzinę. Słuchając nauk potrafiliśmy odnaleźć w nich siebie, swoje życie i myśli. Dzięki tym słowom zrozumieliśmy, jak ważne jest to, by żyć zgodnie z sobą i z Bogiem, by nie poddawać się w trudnych chwilach i zawierzyć wszystko Bogu.

 

Rekolekcje 2024a

 

 

 

rek12

 

rek13

 

 rek.14

 

rek.11

 

rek3

 

rek4

 

rek5

 

rek9

 

rek.2

 

 

  EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA to pokonanie wybranej trasy w nocy, medytowanie i zmaganie się z własnymi słabościami. W trakcie przejścia uczestnicy mają czas na refleksję i spotkanie z Bogiem. EDK to także wewnętrzna podróż, która pozwala spojrzeć w głąb siebie i uczy pokory. To forma duchowości, która dla wielu staje się sposobem na życie. W EDK najważniejsze jest pragnienie zmiany. Nocna droga jest tylko narzędziem, jest to czas na skupienie . Dzisiaj bardzo modne są różnego rodzaju challenge, wyzwania, zadania. Bardzo wielu ludzi w różnych dziedzinach, na różne sposoby chcą poznawać swoje granice. Granice swoich możliwości, ekstrema swojej osoby. Ekstremalna Droga Krzyżowa to nie jest challenge do wstawienia później na Facebooku, to zupełnie nie o to chodzi. Wiecie kiedy droga krzyżowa, staje się ekstremalną? Wtedy kiedy w codzienności trzeba pójść za Jezusem. I stanąć po stronie prawdy. A okazji do tego jest tak wiele w świecie, w którym żyjemy.

IMG 20240320 WA0012

 

IMG 20240320 WA0013

 

IMG 20240320 WA0014

 

IMG 20240320 WA0016

 

IMG 20240320 WA0017

 

droga krzyzowa 20247

 

ulotka tyl3 1

 

 ROZWAŻANIA MĘKI PAŃSKIEJ Z PIEŚNIAMI WIELKOPOSTNYMI

   Okres Wielkiego Postu zachęca do rozważania tajemnicy męki i śmierci Chrystusa. Chcąc pomóc głęboko przeżyć i na nowo odkryć, jak ważna dla ludzkiego życia jest to tajemnica, w piątek, 1marca 2024 r. chór Sonata poprowadził Drogę Krzyżową. Mogliśmy posłuchać wielkopostnych pieśni w aranżacji chóralnej.Wysłuchaliśmy Drogi Krzyżowej chcąc doświadczyć obecności Jezusa w dramacie Męki Pańskiej. Mieliśmy okazję Jezusowi oddać wszystko podczas tej drogi krzyżowej. Aby wszystko zamienił w Bożą miłość.  Pójść do Jezusa. Mogliśmy Go odnaleźć i przyjąć głęboko do serca. 
Kościół wypełnił się wiernymi, którzy wsłuchiwali się w drogę z rozważaniami czytanymi przez p. Bogdana Łazaja. Chór pod dyrekcją p. Iwony Skop wyśpiewał pieśni: PER CRUCEM, OGRODZIE OLIWNY, ZAWITAJ UKRZYŻOWANY, STABAT MATER, LUDU MÓJ LUDU, WITAJ GŁOWO, OTO JEZUS UMIERA, JEZU CHRYSTE PANIE MIŁY, BŁOGOSŁAWCIE PANA, BOŻE MÓJ, JUŻ NA KRZYŻU, TAM NA WZGÓRZU STAŁ, W TOBIE JEST ŚWIATŁO, DOBRANOC GŁOWO ŚWIĘTA. Ta droga krzyżowa była dla wszystkich zgromadzonych modlitwą i formą przygotowania do świąt. Zaangażowani w to dzieło chórzyści spełniali się w nim muzycznie i duchowo, z wyczuciem budowali nastrój modlitwy.
Ks. Proboszcz W.Ciosmak podziękował chórzystom za podrywanie serc parafian do Boga poprzez pieśni pasyjne.

 

 DSC 0601

 

DSC 0603

 

DSC 0625

 

DSC 0625

 

DSC 0633

 

DSC 0635

 

 

 

chor sonata droga krzyzowa2024

 

pielrzymka Rogocz

 

POGRZEB NASZEGO  KOŚCIELNEGO
śp. LUCJANA MAZURA

 

L.Mazur3

 

      Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Lucjan Mazur, były kościelny naszej parafii. Pogrzeb zmarłego odbył się w środę 7 lutego br. w naszym kościele o godz.11.00. Licznie zgromadzeni parafianie biorący udział we Mszy św. pogrzebowej wdzięczni za oddaną posługę  na rzecz naszej parafii polecali wraz z kapłanami i służbą liturgiczną jego duszę Bożemu miłosierdziu. Na czas modlitwy i Mszy św. zapełniła się nasza świątynia, w której przez wiele lat towarzyszył uczestniczącym w uroczystościach i nabożeństwach. Mszy św. przewodniczył Ks.Proboszcz W.Ciosmak w koncelebrze z Ks. Bronisławem Jakubiszynem, Ks. Michałem Wąsem i Ks. Mariuszem Woźniakiem. W homilii ks. Ciosmak zaznaczył fakt, że żegnano kogoś, kto przez wiele lat zaznaczył się w naszej parafii, kogoś, kto kochał Matkę Bożą, należał do Koła Różańcowego, z różańcem przeżywał życie rozważając jego tajemnice. Dodał, że trumna najbliższej osoby w kościele to wielkie rekolekcje dla całej rodziny. To także wielkie rekolekcje dla całej parafii, bo śp. Lucjan był u nas kościelnym, był związany z naszym kościołem. Służył nam wszystkim, był na każdą prośbę, nawet kilka razy w ciągu dnia, bo mieszkał przecież tak blisko kościoła. Nawet furtkę miał, żeby było bliżej. Dla kościoła, parafii często zostawiał najbliższą rodzinę, wszelkie uroczystości rodzinne i wszelkie prace, bo trzeba było być. Dlatego dziś wdzięcznym sercem dziękujemy naszemu bratu Lucjanowi. Dziękujemy w imieniu parafii za każde dobro, które jest owocem Jego rąk i serca dla naszego kościoła i parafii.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.
R. I. P.

 L.Mazur 7.02.2024     

Mazur2

 

Mazur 1

 

Mazur5

 

Mazur6

 

Mazur8

 

Mazur9

 

 

 

 

Pogrzeb wieloletniego dyrektora szkoły śp. Zenona Cieśli


    Uroczystości pogrzebowe śp. Zenona Cieśli odbyły się w poniedziałek 5 lutego br. w naszym kościele. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. Proboszcz W.Ciosmak i wygłosił homilię. Podkreślił wielki talent zmarłego dyrektora do organizowania różnych przedsięwzięć, świetny kontakt z uczniami, nauczycielami i pracownikami, jego zamiłowanie do muzyki, kreatywne zaangażowanie w pracę szkoły, ogromny zasób wiedzy pedagogicznej i życiowej. Zmarłego pożegnał również burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia dziękując mu za kreatywne kierowanie szkołą, aktywność społeczną, zaangażowanie w harcerstwo, uczestnictwo w wielu pracach jako radnego. Z wielkim żalem pożegnała zmarłego wieloletniego dyrektora również społeczność szkolna, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy środowiska oświatowego. Obecna była delegacja uczniów z pocztem sztandarowym. Zmarły dyrektor miał 90 lat.

 

Z.Cieśla b

 

Z.Cieśla 6b

 

Z.Cieśla 4b

 

Z.Cieśla 3b

 

Z.Cieśla 2b

 

Z.Cieśla 6b

 

Za kolędę dziękujemy!

We wtorek 23 stycznia br. zakończyły się tegoroczne odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii, tzw. „kolęda”. Jako duszpasterze chcemy Wam serdecznie podziękować za wspaniałą atmosferę modlitwy i spotkania. Dziękujemy za wspólną modlitwę, duszpasterskie rozmowy, za dzielenie się z nami swoimi doświadczeniami życiowymi: radościami i smutkami Waszej codzienności. Szczególnie  chcemy podziękować za każde dobre słowo skierowane pod naszym adresem. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” także za ofiary kolędowe. 
Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie
Wasi duszpasterze

W niedzielę 28.01.2024 od godz.14.00 kolęda dodatkowa dla tych, którzy z różnych względów nie mogli przyjąć
kolędy w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia można składać w zakrystii.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Kolędy czar

       Kolęda od wieków łączy pokolenia w najpiękniejszym czasie Bożego Narodzenia. Świąteczne śpiewanie jest wspólną tradycją dla osób obchodzących Święta, bez względu na wyznawaną wiarę. W niedzielę 7 stycznia 2024 r. w naszej parafii odbył się kolejny już koncert kolęd w wykonaniu chóru SONATA pod dyrekcją p. Iwony Skop. W tym roku mogliśmy usłyszeć piękne interpretacje najbardziej lubianych kolęd, pieśni i pastorałek, które wypełniły nasze serca i wprowadziły nas we wspaniały nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Koncert rozpoczął p. Bogdan Łazaj od przywitania zebranych parafian i krótkiego wprowadzenia zachęcając jednocześnie do wspólnego śpiewania oraz zasłuchania się w piękne kolędowe melodie. Pierwszym zaprezentowanym utworem była kolęda W żłobie leży. Pięknie wykonane kolęd: Dzisiaj w Betlejem, Przybieżeli do Betlejem, Z Narodzenia Pana Dzień Dziś Wesoły, Raduj się Świecie, Pójdźmy, pójdźmy, aż do Betlejem”, Nad Betlejem w ciemną noc i inne zachwyciły wielu. Nasi chórzyści pokazują, że możemy chwalić Pana Boga nie tylko przez codzienną modlitwę, ale również przez piękno – muzyki i śpiewu.
       Tegoroczny koncert kolęd chóru SONATA był pięknym przeżyciem dla wszystkich. Wsłuchanie się w śpiew pozwoliło zagłębić się w „atmosferze żłóbka”, w atmosferze pokoju i radości z Bożego Narodzenia oraz cieszyć się obecnością małego Jezusa wśród nas. Kierujemy słowa uznania dla wszystkich wykonawców oraz serdeczne podziękowania za to, że chcieli podzielić się „grającą w duszy kolędą” i w ten sposób wspólnie z nami, pokłonić się Dzieciątku w tym wyjątkowym czasie.

 

DSC 0007

 

DSC 0008

 

DSC 0009

 

DSC 0012

 

DSC 0016

 

DSC 0019

 

DSC 0031

 

DSC 0027

 

koncert 2

Koncert 4

 

Koncert7

 

 Plakat koncert kolęd 2024

 

PLAN KOLĘDY  2024
Księża kolędujący: 1. Ks. Proboszcz ; 2. Ks. Marcin

Poniedz. 08.01.24  godz. 15.00
1. Łokietka (od końca); Kościuszki (od końca).
2. Reja (od Leśnej), Bema (od początku),

Wtorek 09.01.24  godz.15.00
1. Prusa, Piastów, Spokojna, Leśna 34 - 26,.
2. Leśna 25 - 1,

Środa 10.01.24  godz.15.00
1. Traugutta, Topolowa (od początku), Zielona, Lipowa (od końca),
2. Gwoździa (od 32 do 1),

Czwartek 11.01.24  godz. 15.00
1. Żwirki i Wigury (od początku), Ligonia (od początku),
2. Konopnickiej (1 - 2), Brzechwy, Truszczyca (od końca),

Piątek 12.01.24  godz. 15.00
1. Słowiańska, Nowa, Rycerska, Karola Miarki (od początku),
2. Asnyka, Armii Krajowej, Okrzei (od początku),

Sobota 13.01.24  godz. 14.00
1. Sobieskiego (od końca),
2. Chrobrego (od końca),

Niedziela 14.01.24  godz, 14.00
1. Sienkiewicza (od lasu - lewa strona), Brzozowa,
2. Sienkiewicza (od lasu - prawa strona) Młodzieżowa, Długosza,

Poniedz. 15.01.24  godz. 15.00
1. Lubliniecka - od końca (bez nr 19).
2. Wojska Polskiego (od początku), Kosmonautów (od pocz.), Chopina (od pocz.),

Wtorek 16.01.24  godz.15.00
1. Lubliniecka nr 19, Krasickiego, Dworcowa (od końca), Harcerska (do nr 10),
2. Imbirowa, Gawlika (od początku), Harcerska 28 i 30,

Środa 17.01.24  godz.15.00
1. Fabryczna 1 - 11, 4 - 6
2. Kaczorowskiego, Kilińskiego, Fabryczna 27 - 13,

Czwartek 18.01.24  godz. 15.00
1. Słowackiego, Gajowa i Pokoju.
2. Lubocz, Mickiewicza (od końca), Jana Pawła II,

Piątek 19.01.24  godz. 15.00
1. Działkowa (od początku), Jaworowa (od końca),
2. Borka (od początku),Głowackiego (od końca),

Sobota 20.01.24  godz. 14.00
1. Ks. Rogowskiego 2 - 62,
2. Ks. Rogowskiego 1 - 41,

Niedziela 21.01.24  godz, 14.00
1. Kochanowskiego od końca - prawa strona, PCK.
2. Łączna, Kochanowskiego od końca - lewa strona,

Poniedz. 22.01.24  godz. 15.00
1. Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki,
2. Polarna, Księżycowa (od końca), Jaśminowa (od początku),

Wtorek 23.01.24  godz. 15.00
1. Czarneckiego, Anioła (od początku), Jodłowa,
2. Dąbrowskiego (od lasu) Anioła (7 i 19), Chmielna (od Wolności), Drzymały,

 

Świąteczny  klimat

     Urok BOŻEGO NARODZENIA niewątpliwie  podkreśla świąteczny wystrój  i takiego nie zabrakło w naszym parafialnym kościele.  Stajenka i cały świąteczny wystrój naszego kościoła to zasługa aktywnej  i kreatywnej  ekipy , która  zajmuje się bożonarodzeniowymi dekoracjami . Są profesjonalistami  w tym fachu. Serdeczne Bóg zapłać!  Przede wszystkim Ks.  Proboszczowi i Ks. Marcinowi, służbie liturgicznej, szafarzom, Panu Markowi Góreckiemu za choinki, Paniom: Aldonie Nowakowskiej, Paulinie Opuchlik i Donacie Kot, Panu Mariuszowi Wiaderek,  Panu Grzegorzowi Krupie, naszym lektorom i młodzieży z KSM  za pomoc w przygotowaniu stajenki i wystroju kościoła, pracownikom „Bukieciarni” za kwiaty i świąteczne dekoracje, Pani Pelagii Kłosek wraz z mężem za wysprzątanie kościoła oraz tym, którzy nie zostali wymienieni, a którzy przyczynili się do świątecznego wystroju naszego kościoła i stajenki przy Domu Parafialnym. Dziękujemy także naszym organistom za piękną oprawę muzyczną świąt. 

 

DSC 0154

 

DSC 0155

 

DSC 0157

 

Pasterką rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia


    To jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym, podczas którego rozważamy tajemnicę wcielenia. Dniem Wigilii rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Najważniejsze, aby Chrystus narodził się także w naszych sercach, dlatego zgromadziliśmy się o północy, by Go powitać. Chrystus narodził się już raz w Betlejem, ale my musimy starać się żyć tak, by zachowywać go w swoim sercu każdego dnia od nowa. Święta Bożego Narodzenia mają tak wyjątkowy charakter ze względu na to, że wciąż pamiętamy o ich duchowym wymiarze. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Tegoroczną Pasterkę jak co roku uświetniła oprawa muzyczna naszej orkiestry. Pasterce o północy przewodniczył ks. Proboszcz W.Ciosmak.

 

BN2

 

BN3

 

BN4

 

BN5

 

BN6

 

BN7

 

 

 

BN9

 

BN10

 

BN12

 

BN13

 

 

 

 

 

 

 

 

BN2023strona1a

 

IMG 20231218 WA0013

 

mama plaakt roraty 2023

 

 

 

 

 

PLAN KOLĘDY 2023 – 2024
Księża kolędujący: 1. Ks. Proboszcz ; 2. Ks. Marcin


Środa 27.12.23  godz. 14.00
1. Ks. Drozdka w Kaletach 24 - 1,
2. Nałkowskiej, Ks. Drozdka w Kaletach (25 - 34 ),

Czwartek 28.12.23  godz. 14.00
1. Pl. Zjednoczenia 17 - 2, ks. Drozdka w Jędrysku (do mostu),
2. Mikołeska,

Piątek 29.12.23  godz. 14.00
1. Lema, Bajeczna, Rymera (do 18),
2. Rymera (1 - 15), Tuwima i Krótka (od końca),

Sobota 30.12.23  godz. 14.00
1. Kopernika (od końca) i Tylna (od początku)
2. Matejki (od początku), Zagłoby, Twardowskiego (10 - 1),

NOWY ROK 2024

Wtorek 02.01.24  godz. 15.00
1. 1-go Maja 47 - 1 (nieparzyste).
2. 1-go Maja 58 - 2 (parzyste),


Środa 03.01.24  godz. 15.00
1. 1-go Maja 92 - 88 - 86 - 72,
2. 1-go Maja 84 - 82 - 76 - 74,

Czwartek 04.01.24  godz. 15.00
1. 1-go Maja 90 - 80 - 78,
2. 1-go Maja 96 - 94a - 94,

Piątek 05.01.24  godz. 15.00
1. 1-go Maja 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 55 - 53 - 51.
2. Wolności 1 - 13 i 2 - 12 (obie str.), Wodna, Damrota,

Sobota 06.01.24 r. TRZECH KRÓLI

Niedziela 07.01.24  godz, 14.00
1. Wolności (parzyste - od lasu do nr 14)
2. Wolności (nieparzyste - od lasu do nr 15) Wrzosowa, Żeromskiego,

Poniedz. 08.01.24  godz. 15.00
1. Łokietka (od końca); Kościuszki (od końca).
2. Reja (od Leśnej), Bema (od początku),

Wtorek 09.01.24  godz.15.00
1. Prusa, Piastów, Spokojna, Leśna 34 - 26,.
2. Leśna 25 - 1,

Środa 10.01.24  godz.15.00
1. Traugutta, Topolowa (od początku), Zielona, Lipowa (od końca),
2. Gwoździa (od 32 do 1),

Czwartek 11.01.24  godz. 15.00
1. Żwirki i Wigury (od początku), Ligonia (od początku),
2. Konopnickiej (1 - 2), Brzechwy, Truszczyca (od końca),

Piątek 12.01.24  godz. 15.00
1. Słowiańska, Nowa, Rycerska, Karola Miarki (od początku),
2. Asnyka, Armii Krajowej, Okrzei (od początku),

Sobota 13.01.24  godz. 14.00
1. Sobieskiego (od końca),
2. Chrobrego (od końca),

Niedziela 14.01.24  godz, 14.00
1. Sienkiewicza (od lasu - lewa strona), Brzozowa,
2. Sienkiewicza (od lasu - prawa strona) Młodzieżowa, Długosza,

Poniedz. 15.01.24  godz. 15.00
1. Lubliniecka - od końca (bez nr 19).
2. Wojska Polskiego (od początku), Kosmonautów (od pocz.), Chopina (od pocz.),

Wtorek 16.01.24  godz.15.00
1. Lubliniecka nr 19, Krasickiego, Dworcowa (od końca), Harcerska (do nr 10),
2. Imbirowa, Gawlika (od początku), Harcerska 28 i 30,

Środa 17.01.24  godz.15.00
1. Fabryczna 1 - 11, 4 - 6
2. Kaczorowskiego, Kilińskiego, Fabryczna 27 - 13,

Czwartek 18.01.24  godz. 15.00
1. Słowackiego, Gajowa i Pokoju.
2. Lubocz, Mickiewicza (od końca), Jana Pawła II,

Piątek 19.01.24  godz. 15.00
1. Działkowa (od początku), Jaworowa (od końca),
2. Borka (od początku),Głowackiego (od końca),

Sobota 20.01.24  godz. 14.00
1. Ks. Rogowskiego 2 - 62,
2. Ks. Rogowskiego 1 - 41,

Niedziela 21.01.24  godz, 14.00
1. Kochanowskiego od końca - prawa strona, PCK.
2. Łączna, Kochanowskiego od końca - lewa strona,

Poniedz. 22.01.24  godz. 15.00
1. Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki,
2. Polarna, Księżycowa (od końca), Jaśminowa (od początku),

Wtorek 23.01.24  godz. 15.00
1. Czarneckiego, Anioła (od początku), Jodłowa,
2. Dąbrowskiego (od lasu) Anioła (7 i 19), Chmielna (od Wolności), Drzymały,

 

8 grudnia święto Dzieci Maryi

    8 grudnia jest dniem, w którym wspominamy cudowne wydarzenie, jakim było niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Uświadamiamy sobie na nowo, że Maryja-Matka Syna Bożego-została zachowana od grzechu pierworodnego i była wolna od skłonności do złego. Tego dnia swoje święto obchodzi Grono Dzieci Maryi. Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Marcin Wronka dwie dziewczyny wypowiedziały swoje przyrzeczenia i dołączyło do Marianek. Pozostałe Marianki odnowiły swoje przyrzeczenia, by jeszcze raz wyrazić swoją chęć naśladowania Maryi w swoim życiu. Każda otrzymała z rąk opiekuna grupy, ks. Marcina, medalik przedstawiający Niepokalaną, który jest znakiem przynależności do Maryi i przypomina o wytrwaniu w służbie. Kolor wstążki oznacza wiek i staż Marianek. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne wypowiedzenie Aktu ofiarowania się Matce Bożej i odśpiewanie hymnu. Dużą radością jest towarzyszenie grupom Marianek w ich podążaniu śladami Maryi do Jej Syna. Oby jak najwięcej dziewcząt chciało pięknie przeżywać swoją młodość, wpatrując się w Matkę Boga. Podczas tej Mszy św. członkowie Żywego Różańca rodziców za dzieci odnowili swoje zobowiązania modlitwy za dzieci. Na koniec zostały poświęcone medaliki i książeczki dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.

DSC 0511

 

DSC 0524

 

DSC 0527

 

DSC 0530

 

DSC 0533

 

DSC 0534

 

DSC 0540

 

DSC 0546

 

DSC 0556

 

DSC 0559

 

DSC 0561

 

DSC 0567

 

 

 

DSC 0578

 

DSC 0579

 

DSC 0578

 

8.12

 

8.12 a

 

 

 

Godzina łaski2

 

GÓRNICZE ŚWIĘTO

       Tradycyjnie 4 grudnia br. w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. w intencji górników i ich rodzin. Przewodniczył jej ks. Proboszcz W.Ciosmak. Witając zebranych parafian podkreślił fakt, że u progu Adwentu prosimy o wstawiennictwo św. Barbary, jej miłość do Chrystusa, złożony ślub czystości, sławne męczeństwo na przełomie III i IV wieku przyczyniły się do rozsławienia jej kultu w całym Kościele. Dodał, że od wieków wzywano jej wstawiennictwa jako patronki ludzi ciężko pracujących, narażonych na nagłą i niespodziewaną śmierć, dlatego św. Barbara jest patronką górników.
      Podczas homilii podziękował wszystkim za obecność, by wyrażać miłość do Boga, dziękować za pracę, która zawsze wszystkich łączyła. Wskazał św. Barbarę jako postać, która prowadzi do wiary, uzewnętrznia się miłością trudną, wymagającą poświęceń, otwartą na każdego człowieka. Dodał, że nie ocalimy życia, jeśli nie poświęcimy go dla Jezusa. I chociaż czasami krzyż, cierpienie towarzyszą nam w życiowej drodze, to często są one przyczynkiem do nawrócenia. Niech pokarmem dla nas jest Eucharystia, którą proponuje nam św. Barbara trzymająca kielich w swoim ręku. Warto też być dobrym jak chleb, warto być prezentem dla drugiego.
    W modlitwie wiernych kapłan prosił o to, by św. Barbara wypraszała łaski dla górników i ich rodzin, a także tych, którzy poszukują pracy.
    Na zakończenie odczytał życzenia władz samorządowych i w imieniu kapłanów życzył górnikom błogosławieństwa Bożego oraz pewności dnia jutrzejszego. Podziękował także orkiestrze za uświetnienie uroczystej Mszy św., p. BurmistrzowiK.Kandzi i wszystkim zebranym za obecność.

 

 Zyczenia

 

IMG 20231204 WA0025

 

 

 Bez tytułu
 
 
Gór1
 
 
Gór2
 
 
 
Gór4
 
 
 
Gór 5
 
 
 
Gór 6
 
 
 
Gór 7
 
 
 
Gór 8
 
 
 
Gór9
 
 
 
Gór10
 
 
 
Gór11
 
 
 
 
Gór12
 
 
 
 
Gór13
 
 
 
Gór14
 
 
 
Gór15
 
 
 
 

 

spotkanie z slowem bozym plakat1

 

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

         Od wielu lat Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywana jest jako święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym dniu odbywa się ceremonia przyjęcia nowych kandydatów na ministrantów i promocja na wyższe stopnie liturgiczne.
         Nie inaczej było w naszej parafii. 26 listopada, w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00, celebrowanej przez Ks. Proboszcza Wojciecha w asyście Ks. Marcina w intencji całej służby liturgicznej i ku czci św. Cecylii w intencji chóru, orkiestry i naszych organistów. Ks. Ciosmak po przywitaniu chóru, służby liturgicznej i wszystkich zebranych parafian podkreślił ważność tego dnia i dodał, że służba liturgiczna to służba samemu Bogu. Podczas homilii mówił o szczególnym obecnie wezwaniu do służby, którą trzeba z wiarą i pokorą pełnić, trzeba z wiarą patrzeć na każdego człowieka także tego najmniejszego, który już od poczęcia ma duszę. 
          Dwóch chłopców rozpoczęło rok przygotowania i próby do bycia ministrantem i przyjęło komeżki. To Filip Rydzkowski i Paweł Ludwicki. Ministrantami zostali ustanowieni i przyjęli kołnierze: Paweł Janczyk, Kacper Ślusarczyk, Dawid Labus, Paweł Gatys, Piotr Dalkowski.Za lektora został przyjęty Filip Dalkowski. Krzyżem Chrystusa zostali wyróżnieni lektorzy, którzy wyróżniają się pobożnością, odpowiedzialnością, sumiennością i zaangażowaniem w życie parafii: Jakub Bawełek, Wiktor Myland, Szymon Strzebińczyk. Wszyscy oni otrzymali podziękowania i nagrody. Za 100% obecność na nabożeństwach różańcowych nagrodzono Pawła Gatysa, a także dwóch innych z wysoką frekwencją różańcową: Dawida Labusa i Pawła Janczyka. Ks. Proboszcz szczególnie podziękował prezesowi Liturgicznej Służby Ołtarza Mariuszowi Wiaderkowi za prowadzenie ministrantów i wszelkie prace w zakrystii oraz wokół kościoła. Podziękował także rodzicom i prosił wszystkich parafian o modlitwę za młodych chłopców.
         Wydarzenie to jest wielką radością dla całej wspólnoty parafialnej. Polecajmy w naszych modlitwach Liturgiczną Służbę Ołtarza prosząc o nowe powołania i wytrwanie. Pamiętajmy w naszych modlitwach również o chórzystach, organistach i orkiestrze, by poprzez swoją posługę przyczyniali się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii.
Każdy z nich został obdarzony różnymi talentami, a o realizacji  ich powołania przekonaliśmy się kolejny raz wsłuchując się w piękny liturgiczny śpiew.

 

 IMG 20231126 WA0002

 

IMG 20231126 WA0003

 

IMG 20231126 WA0004

 

IMG 20231126 WA0005

 

IMG 20231126 WA0006

 

IMG 20231126 WA0008

 

IMG 20231126 WA0010

 

UCHK

 

UCHK1

 

UCHK2

 

UCHK3

 

UCHK4

 

UCHK5

 

UCHK6

 

UCHK7

 

UCHK8

 

UCHK9

 

UCHK10

 

UCHK11

 

UCHK12

 

UCHK13

 

UCHK14

 

UCHK15

 

UCHK16

 

UCHK17

 

UCHK19

 

UCHK19

 

UCHK20

 

UCHK21

 

UCHK22

 

UCHK24

 

UCHK25

 

UCHK26

 

UCHK28

 

UCHK29

 

UCHK30

 

UCHK31

 

URODZINY KS. WIKAREGO MARCINA WRONKI

 

      11 listopada br. w Święto Niepodległości swoje urodziny i imieniny obchodził nasz kapłan Ks.Marcin Wronka. Podobnie jak Msza św. odprawiana z okazji urodzin Ks. Proboszcza, tak samo ta Msza w intencji naszego ks. Wikarego miała bardzo uroczysty wymiar, była koncelebrowana. Uczestniczyło w niej wielu Parafian, przedstawicieli grup parafialnych. Wierni dziękowali Panu Bogu za posługę ks. Marcina w naszej parafii i prosili o opiekę Bożą i Matki Najświętszej na dalsze lata Jego kapłaństwa. Na zakończenie zabrzmiało bardzo donośnie Te Deum, dlatego też wierzymy, iż wszystkie życzenia spełnią się naszemu Wikaremu z naddatkiem. Ks.Proboszcz życzył mu , by wzorem patrona św. Marcina podążał walecznie za Panem odnajdując Jego ślady w życzliwości ludzi, do których został posłany. Ks. Marcin podziękował wszystkim zgromadzonym parafianom za pamięć i życzliwość, złożone życzenia oraz udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. 

      Z okazji kolejnej rocznicy urodzin składamy Księdzu Marcinowi serdeczne życzenia wielu łask Bożych, umacniających w pasterskiej posłudze i we wszelkich doświadczeniach na drodze życia. Życzymy Bożego błogosławieństwa: dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha, poczucia spełnienia wyrażającego się we wdzięczności  i życzliwości wiernych oraz satysfakcji z owoców nowych działań.

 

KWIATY.1

 

DSC 0843

 

DSC 0844

 

DSC 0878

 

DSC 0880

 

DSC 0884

 

DSC 0864

 

DSC 0866

 

DSC 0869

 

DSC 0872

 

DSC 0887

 

DSC 0890

 

DSC 0893

 

DSC 0894

 

 

Msza Święta za Ojczyznę

   Pieśnią w asyście orkiestry w dniu 11 listopada br. o godz. 10.00. rozpoczęła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę w naszym kościele. Mszy św. przewodniczył ks. Wojciech Ciosmak, który przywitał wszystkich troszczących się za Ojczyznę suwerenną, niepodległą. W homilii przypomniał, że mamy możliwość wspólnej Mszy świętej za Ojczyznę, o którą każdy z nas musi się troszczyć, o którą każdy z nas musi zabiegać. Miłość Ojczyzny to nie tylko pamięć historii, to nie tylko wspominanie wielkich wydarzeń, które miały miejsce na kartach historii naszego narodu, nie tylko wspominanie o wielkich bohaterach. Dodał, że Święto Niepodległości to nie dzień kojarzony przez niektórych z dniem wolnym od pracy, to nie okazja nadrobienia zaległości w domowych porządkach czy wyjazdu do rodziny. Rozważał, co zrobić, by pamięć wydarzeń z przeszłości rzutowała na decyzje podejmowane rozważnie w teraźniejszości. Patriotyzm to przejaw wielkości ludzkiego życia -dodał. W skarbcu narodowego dziedzictwa odnajdujemy tego przykłady. Przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia , który twierdził, że po Bogu najważniejsza jest miłość do Ojczyzny, że istnieje obowiązek obrony kultury rodzinnej. Podstawą wszystkich cnót jest miłość do Ojczyzny, która uczy męstwa, sluży słabym, potrzebującym opieki, uczy wielkoduszności. Miłość do Ojczyzny daje siłę na chwile trudne. jest troską o dobro wspólne. Za Janem Pawłem II powiedział, że miłość do Ojczyzny jest miarą naszej szlachetności ponad podziałami. Zasada "zło dobrem zwyciężaj" powinna być dewizą w polityce wspólnego dobra. Polityka to zadanie dla ludzi wielkich duchem. Na zakończenie ks, Proboszcz podziękował wszystkim za udział we Mszy, zwłaszcza dzieciom pięknie wystrojonym w stroje ludowe, pocztom sztandarowym, orkiestrze, służbie liturgicznej.

DSC 0703 

 

DSC 0705

 

DSC 0706

 

DSC 0707

 

DSC 0711

 

DSC 0715

 

DSC 0720

 

DSC 0723

 

DSC 0726

 

DSC 0727

 

DSC 0729

 

DSC 0732

 

DSC 0733

 

DSC 0734

 

DSC 0747

 

DSC 0748

 

DSC 0750

 

DSC 0751

 

DSC 0757

 

DSC 0759

 

DSC 0760

 

DSC 0761

 

DSC 0762

 

DSC 0764

 

DSC 0768

 

DSC 0770

 

DSC 0774

 

DSC 0775

 

DSC 0777

 

DSC 0783

 

DSC 0789

 

DSC 0797

 

DSC 0810

 

DSC 0811 

 

DSC 0816

 

DSC 0824

 

DSC 0825

 

DSC 0827

 

DSC 0830

 

DSC 0831

 

DSC 0832

 

DSC 0833

 

IMG 20231111 WA0016

 

 

 

IMG 20231111 WA0019

 

IMG 20231111 WA0019

 

IMG 20231111 WA0020

 

IMG 20231111 WA0021

 

 

                                      msza za ojczyzne.2023 jpg                                         

 

 

Ostatnia ziemska droga matki kapłana

 

     Zmarła była osobą kochającą Boga, żyła zawsze blisko Boga i kochała Kościół, zanurzona w tajemnicy Boga dała piękny przykład życia i modlitwy – mówił w kazaniu ks. Proboszcz W.Ciosmak, który w sobotę 4 listopada przewodniczył uroczystościom pogrzebowym śp. Krystyny Brol, matki ks. Jana Brola pochodzącego z naszej parafii. Razem z ks.Janem i 13 kapłanami żegnali naszą parafiankę, która udzielała się także na plebanii, pomagała w kuchni, pomagała przy porządkach, była dobrą duszą, niejednemu dodawała otuchy. Cechowało ją dobre serce, życzliwość, niesienie pomocy na różnym ludziom oraz duch prawdziwej pobożności, wyniesiony z domu rodzinnego i realizowany zwłaszcza przy pomocy modlitwy różańcowej. Niech sam Dobry Bóg będzie dla niej nagrodą za wszelkie dobro, które starała się pełnić na ziemi, a paciorki różańcowe, zroszone łzami jej matczynego cierpienia, przyjętego krzyża z pokorą, bez narzekania, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, kiedy chorowała, będą dla niej tą niebieską drabiną, po której Matka Najświętsza zaprowadzi ją po nagrodę do Swojego Syna. Niech odpoczywa w pokoju! 

 

pogrzeb4

 

pogrzeb5

 

pogrzeb6

 

pogrzeb7

 

pogrzeb8

 

pogrzeb9

 

pogrzeb11

 

pogrzeb12

 

pogrzeb13

 

 

Ku pamięci tych , których już nie ma wśród nas.

     1 listopada – Święto Zmarłych, jest to wyjątkowy czas, w którym każdy z nas skłaniał się do zadumy i refleksji nad przemijaniem. To był czas, kiedy odwiedzaliśmy groby swoich bliskich zmarłych. Odmawialiśmy się za nich modlitwę, zapalaliśmy znicz. W tym dniu wspominaliśmy wszystkich, których już z nami nie ma. Jak co roku na naszym cmentarzu po nieszporach świątecznych w kościele odbyła się procesja na cmentarz i nabożeństwo za zmarłych. W godzinach wieczornych wielu parafian uczestniczyło w różańcu na cmentarzu.

 

 

 20231101 144103

 

20231101 144142

 

20231101 203841

 

20231101 204346

 

20231101 204642

 

 

 

 

 PLAKAT ADORACJA

 

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

W niedzielę 29 października obchodziliśmy rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli naszej parafialnej świątyni, w której gromadzimy się na modlitwie, słuchamy słowa Bożego, ale najważniejsze, że możemy się spotkać z Chrystusem i karmić jego Ciałem. Dzień poświęcenia kościoła jest analogią do przyjęcia przez człowieka chrztu świętego. Od czasu poświęcenia budynek kościoła stał się świątynią Boga. Dziękowaliśmy Bogu za nasz kościół, za obecnego w nim Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Przychodźmy do domu Boga, a On nas ugości, pokrzepi, przebaczy i da nam łaskę zbawienia.

 

Rocznica poświęcenia kościoła 2023

 

Rocznica poświęcenia kościoła .a.2023

 

 URODZINY KS.PROBOSZCZA

 

    W sobotę 21 października celebrowana była Msza św. z okazji urodzin Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka. Pamiętaliśmy o nim w modlitwach, szczególnie uczestnicząc we Mszy świętej sprawowanej w jego intencji. Ksiądz Proboszcz dziękował Bogu za dar życia i kapłaństwa. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w dalszej pracy kapłańskiej. Urodzinowa Msza Święta była okazją, aby złożyć naszemu Duszpasterzowi szczere życzenia, okazać wdzięczność i życzliwość parafian. Wiele było pięknych słów i kwiatów, jednak najważniejszym darem była modlitwa i Komunia Święta ofiarowana w jego intencji. Proboszczowi życzymy wielu sił oraz dalszej życzliwości parafian w opiece nad parafią.Składamy serdeczne podziękowania za pracę duszpasterską w naszej parafii i życzymy Księdzu Proboszczowi obfitości Bożych darów oraz radości płynącej ze służby Bogu i ludziom.

 

DSC 0435

 

DSC 0447

 

DSC 0495

 

DSC 0468

 

DSC 0538

 

DSC 0552

 

DSC 0560

 

DSC 0572

 

DSC 0578

 

DSC 0585

 

DSC 0590

 

DSC 0602

 

DSC 0613

 

DSC 0622

 

 

 

Życzenia dla ks. proboszcza

 

 

KWARTALNA PIELGRZYMKA POKUTNA

 

Pielgrzymka pokutna

 

 

13 września br. wieczorem

odszedł do Pana pierwszy biskup gliwicki śp. Jan Wieczorek

 

bp.J

     Był pierwszym biskupem gliwickim, ustanowiony ordynariuszem po utworzeniu diecezji w 1992 roku. Mottem jego posługi były słowa „Servire populo” – Służyć ludowi.

     Biskup Jan Wieczorek urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach k. Olesna. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 roku w Opolu z rąk bp. Franciszka Jopa. Sakry biskupiej 16 sierpnia 1981 roku na Górze Świętej Anny udzielił mu bp Alfons Nossol. W latach 1981–1992 był biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Od 25 marca 1992 roku był biskupem ordynariuszem diecezji gliwickiej. Na emeryturę przeszedł 31 grudnia 2011 rokuWraz ze śp. bp. Gerardem Kuszem tworzył od podstaw struktury nowej diecezji, powołując do życia wiele instytucji i dzieł, w tym Kurię Diecezjalną. Jego szczególną troską był Ośrodek Edukacyjno-Rehablilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Podjął decyzję m.in.: o przejęciu od Skarbu Państwa i odbudowie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, utworzeniu instytucji kształcenia muzyków kościelnych, gliwickiego oddziału "Gościa Niedzielnego". Historycznym wydarzeniem było przyjęcie papieża Jana Pawła II na gliwickim lotnisku 17 czerwca 1999 roku.Wśród księży wspierających go w tej pracy był m.in. śp. ks. infułat Paweł Pyrchała, zmarły 22 sierpnia br.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Jana Wieczorka odbędą się w dniach 22-23 września 2023 roku.
Plan uroczystości:
Piątek 22 września 2023 roku
9.00 – Wystawienie trumny z ciałem śp. Biskupa Jana Wieczorka w kościele pw.
           św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (parafia św. Michała Archanioła, obok Kurii Diecezjalnej) oraz czuwanie modlitewne. Możliwość wpisu do księgi kondo-lencyjnej;
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Alberta Wielkiego
           w Gliwicach (obok Kurii Diecezjalnej) i dalsze czuwanie;
17.00 – Przewiezienie trumny z ciałem śp. Biskupa Jana Wieczorka do kościoła
           katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach;
17.30 – Modlitwa różańcowa w kościele katedralnym;
18.00 – Msza święta żałobna w kościele katedralnym (eksporta); przewodniczy
           Biskup Gliwicki Sławomir Oder, homilię wygłosi Biskup Paweł Stobrawa,
           emerytowany biskup pomocniczy opolski;
20.00 – Nieszpory za zmarłych w kościele katedralnym; przewodniczy i homilię
           wygłosi Biskup Pomocniczy Gliwicki Andrzej Iwanecki;
22.00 – Zakończenie czuwania modlitewnego w kościele katedralnym.

Sobota 23 września 2023 roku
6.30 – Rozpoczęcie czuwania modlitewnego przy trumnie z ciałem śp. Biskupa
          Jana Wieczorka w kościele katedralnym;
10.00 – Czas na przemówienia przedstawicieli instytucji i wspólnot świeckich (po
          uprzednim zgłoszeniu w kancelarii Kurii Diecezjalnej);
11.00 – Msza święta pogrzebowa w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach; przewodniczy Arcybiskup Metropolita Katowicki Adrian Galbas SAC, homilię wygłosi Biskup Senior Jan Kopiec;
          po Mszy Świętej pochówek w krypcie kościoła katedralnego.

1. Akredytacji dla przedstawicieli mediów udziela Rzecznik Prasowy Diecezji
Gliwickiej ks. dr Krystian Piechaczek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2. Wszystkich, których wolą jest złożenie kwiatów lub wieńców pogrzebowych, prosimy by zamiast tego złożyli ofiarę na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, który był miejscem szczególnie bliskim sercu śp. Biskupa Jana Wieczorka. Ofiarę będzie można złożyć w dniu pogrze-bu w kościele katedralnym.
3. Czcigodnych Księży prosimy, by w dniu pogrzebu o godz. 11.00 we wszystkich świątyniach diecezji zabiły dzwony jako wyraz modlitewnej łączności całej wspólnoty diecezjalnej.

Polecajmy śp. Biskupa Jana Wieczorka Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDOWY DOMU PARAFIALNEGO

W roku 2020 wykonano:
1. Rozebranie istniejącego podłoża betonowego na galerii przy budynku
2. Odcinkowe odkrywanie murów piwnicy, wykop o głębokości 2,40 m, w miejscu
galerii i 1,30 m w pozostałej części budynku.
3. Oczyszczenie muru, uzupełnienie tynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
powłokowej oraz termicznej ze styroduru oraz ułożono folię kubełkową.
4. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem.
5. Wymurowanie z cegły klinkierowej obrzeża galerii oraz warstwy podłoża pod
posadzkę na galerii.
6. Arkady z cegły klinkierowej wzmocnione rdzeniami żelbetowymi.
7. Dach nad arkadami z pokryciem dachówką karpiówką i obróbkami blacharskimi.
8. Fundamenty i mury fundamentowe pod przedłużenie galerii z podjazdem dla osób
niepełnosprawnych
9. Zakończenie arkad z cegły klinkierowej od strony podjazdu.

W 2021 roku wykonano:
1. Przebudowa 2 pomieszczeń ubikacji na piętrze budynku: rozbiórka istniejących
ścianek działowych, wykonanie nadproży w ścianie zewnętrznej i rozebranie części
ścian z cegły pełnej o grub. 25 cm dla powiększenia pomieszczeń ubikacji, wymiana
instalacji wod - kan, elektrycznej i c.o. w ubikacjach, uzupełnienie tynków, wymiana
okien, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie pomieszczeń, montaż
armatury, montaż kabin ustępowych z płyt laminowanych HPL, wymiana drzwi
w ubikacjach z powiększeniem istniejących otworów drzwiowych.
2. Przebudowa pomieszczenia na parterze w celu wykonania ubikacji przystosowanej
dla osób niepełnosprawnych w zakresie: wykonania ścianki działowej, instalacji
wod-kan, elektrycznej, tynki, wymiana okna, wykonanie otworu drzwiowego
z osadzeniem drzwi, licowanie ścian i posadzka z płytek ceramicznych, montaż
armatury.
3. Wymiana czterech drzwi wewnętrznych z powiększeniem istniejących otworów na
parterze budynku.
4. Balustrada w arkadach na galerii.
5. Wymiana 10 okien wraz z parapetami wewnętrznymi.
6. Gzyms z cegły klinkierowej pomiędzy ścianą parteru, cokołem budynku
7. Izolacja termiczna cokołu budynku i licowanie płytkami kamienia „dzikiego” z Żyglina.
8. Mury oporowe żelbetowe pochylni dla osób niepełnosprawnych.
9. Nawierzchnia z kostki betonowej na podłożu z tłucznia na pochylni dla osób
niepełnosprawnych i terenie obok.

W 2022 roku wykonano:

1. Przeróbkę balustrady przy schodach wewnętrznych celu jej podwyższenia do
wymaganej wysokości.
2. Kontynuacja licowania cokołu budynku płytkami kamiennymi, licowanie płytkami
kamiennymi podstopni w schodach przy głównym wejściu do budynku.
3. Pomost o konstrukcji stalowej ocynkowanej na pochylni dla osób niepełnosprawnych.
4. Podkład betonowy na pochylni w części zadaszonej.
5. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń ubikacji na parterze budynku: rozbiórka
istniejących ścianek działowych, wykonanie nadproży w ścianie zewnętrznej
i rozebranie części ścian z cegły pełnej o grub. 25 cm dla powiększenia pomieszczeń
ubikacji

W 2023 roku wykonano:

1. Kontynuacja przebudowy pomieszczeń ubikacji na parterze budynku w zakresie
wymiany okien, wykonania ścianek działowych z cegły, wymiana instalacji wod-kan,
elektrycznej i c.o. w ubikacjach, uzupełnienie tynków, licowanie ścian płytkami
ceramicznymi, malowanie pomieszczeń, montaż armatury, montaż kabin ustępowych
z płyt laminowanych HPL, wymiana drzwi w ubikacjach z powiększeniem
istniejących otworów drzwiowych.
2. Przebudowa instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, montażem wyłącznika
p.poż., oświetlenia awaryjnego, wymianą rozdzielni głównej i rozdzielni na
poszczególnych kondygnacjach.
3. Naprawa tynków, roboty porządkowe w piwnicy, białkowanie sufitów i ścian piwnic.
4. Zabudowa 2 drzwi o odporności ogniowej w pomieszczeniu kotłowni z przeróbką
istniejących otworów.
5. Wymiana uszkodzonych i obluzowanych płytek na posadzce malowanie sufitów
i ścian holu na parterze budynku.
6. Montaż balustrady i pochwytów przy pochylni dla osób niepełnosprawnych.
7. Kontynuacja licowania płytkami z kamienia cokołu budynku i konstrukcji wsporczej
pochylni.
8. Aktualnie wykonuje się izolację termiczną ściany pod arkadami z przygotowaniem
pod licowanie płytkami klinkierowymi.
Zakupiono płytki betonowe na wykonanie nawierzchni pochylni pod zadaszeniem
i płytki klinkierowe elewacyjne oraz podłogowe i schodowe do prac wykończeniowych
posadzki pod arkadami i schodów zewnętrznych.

 

                            Inauguracja Roku Katechetycznego i Szkolnego 2023/2024

      4 września br. odbyła się Inauguracja Roku Katechetycznego i Szkolnego 2023/2024. Udział w rannej Mszy św. wzięli uczniowie, nauczyciele, katecheci, rodzice. Zebrani dziękowali Bogu za minione wakacje i wypraszali Jego błogosławieństwo na nowy rok szkolny. W homilii ks. Marcin mówił o błogosławieństwie Bożym, które jest potrzebne, aby dobrze rozpocząć i przeżyć nowy czas nauki i obowiązków. Nawiązał do ekologii potrzebnej w relacjach szkolnych. Życzył, by czas spędzony w szkole pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania. Podczas Mszy świętej ks. Marcin dokonał błogosławieństwa tornistrów oraz przyborów szkolnych.

 

 

DSC 0229

 

DSC 0233

 

DSC 0234

 

DSC 0241

 

DSC 0244

 

DSC 0248

 

DSC 0249

 

DSC 0256

 

DSC 0280

 

DSC 0269

 

DSC 0297

 

DSC 0301

 

DSC 0305

 

DSC 0308

 

DSC 0322

 

DSC 0333

 

DSC 0326

 

                                                         100 Lat służby i oddania OSP Kalety

      2 września 2023 r., kaletańska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach świętowała wspaniały jubileusz 100-lecia swojej działalności. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w intencji strażaków, która odprawiona została przez Ks.Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w asyście kapelana powiatowego strażaków OSP Ojca Ireneusza Sajewicza w naszym kościele.To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło naszych strażaków, wielu zaproszonych gości, także z czeskiego Vitkova, mieszkańców, władze samorządowe, poczty sztandarowe oraz naszą orkiestrę. Modlitwa była nie tylko okazją do dziękczynienia za 100 lat służby społeczności lokalnej, ale także momentem refleksji nad wielkim znaczeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w życiu naszej parafii i miasta. Homilię wygłosił O. Ireneusz Sajewicz podkreślając znaczenie tej setnej rocznicy, zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla ogólnego bezpieczeństwa. Wyraził wdzięczność i podziw dla druhów za ich poświęcenie i gotowość do działania w każdej sytuacji. Podczas uroczystości poświęcono figurę św. Floriana. Figura św. Floriana będzie  przy strażnicy OSP w Kaletach, przypominając wszystkim druhom o ich misji i wartościach, które towarzyszą strażackiemu powołaniu.
   Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie miejskiej orkiestry dętej przeszli ulicami naszego miasta do nowej siedziby OSP. Nową strażnicę poświęcił proboszcz Wojciech Ciosmak wraz z Ojcem Ireneuszem Sajewiczem. Setna rocznica istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Kalety była nie tylko okazją do refleksji, ale także do radosnego świętowania. To był dzień pełen wzruszeń, dumy i wspólnoty, który na zawsze pozostanie w sercach naszych strażaków, a ich stuletnia historia służby niech będzie inspiracją dla młodych naszych parafian, aby kontynuowali tę piękną drogę oddania i poświęcenia.

 

 

100 lecie OSP 2023 1

 

100 lecie OSP 2023 2

 

100 lecie OSP 2023 3

 

100 lecie OSP 2023 4

 

OSP3

 

OSP9

 

100 lecie OSP 2023 6

 

100 lecie OSP 2023 5

 

OSP6

 

OSP8

 

100 lecie OSP 2023 31

 

OSP1

 

100 lecie OSP 2023 7

 

100 lecie OSP 2023 21

 

100 lecie OSP 2023 22

 

100 lecie OSP 2023 23

 

 

POŻEGNANIE NASZEGO WIKARIUSZA KSIĘDZA ZBIGNIEWA

W niedzielę 27 sierpnia 2023 r. pożegnaliśmy księdza Zbigniewa, który odchodzi od nas na placówkę proboszczowską do Sierot. Każdy kapłan wie, że jego życie nie może być związane z jednym miejscem, ale idzie tam, gdzie Bóg go pośle. Po 3 latach pracy w Kaletach opuszcza nas ks. Zbigniew Kociubiak. Ksiądz biskup powierzył mu parafię Sieroty. Ks. Zbigniew trwale się zapisał w naszej wspólnocie. Parafianie wraz z proboszczem żegnali go serdecznie ale z pogodą ducha, wiedząc, że idzie na upragnione probostwo. Życzymy mu, aby nowa placówka przyniosła mu wiele radości i wiele okazji do spalania się dla Boga i braci w wierze. Zapewniamy o pamięci w modlitwie. Niech hojny Pan wszystko Księdzu wynagrodzi, we wszystkim błogosławi i szczodrze obdarowuje wszelkimi łaskami, a ludzka życzliwość towarzyszy w każdym dniu dalszej pracy kapłańskiej. Ks. Zbigniew wyraził serdeczne podziękowanie tym wszystkim, z którymi miał okazję współpracować oraz wszystkim parafianom za czas posługi duszpasterskiej w naszej parafii.

Szczęść Boże księże Zbigniewie!

DSC 0015

 

DSC 0022

 

DSC 0029

 

DSC 0035

 

DSC 0047

 

DSC 0095

 

DSC 0133

 

DSC 0149

 

DSC 0156

 

DSC 0164

 

DSC 0180

 

DSC 0198

 

DSC 0203

 

DSC 0206

 

DSC 0214

 

 

 

Msza w intencji Solidarności

 

Bez tytułu2
     Uroczystą Mszę św. w intencji NSZZ Ruchu Solidarności w Kaletach odprawił ks. proboszcz W.Ciosmak  15.08. br. w naszym kościele. Msze w intencji Solidarności odbywają się w naszej parafii od lat. To już tradycja upamiętniająca rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, które stały się podwalinami przemian wolnościowych po 1989 roku. To również nawiązanie do tradycji ruchu solidarnościowego w Kaletach. Rozpoczynając Mszą św. ks. Ciosmak nawiązał do święta Maryjnego i Ewangelii zaznaczając, że Maryja pragnie przyjść do nas jak do domu Zachariasza i tak jak wtedy przynosi nam Jezusa, ukazuje wzór pielgrzymowania po ziemi. Zachęcał, by wpatrując się w Nią naśladować jej cnoty. Homilię wygłosił ks. Z. Kociubiak rozważając, czym jest niebo i jak jest w niebie. Zaznaczył, że wierni zwracają się do Maryi z wieloma sprawami jak do swojej matki. Maryją jest bowiem Matką Miłości, matką zatroskaną, bo nigdy nie słyszano, by opuściła kogoś, kto się do Niej ucieka. Niebo Maryi jest miejscem miłości i troski o każdego człowieka. Podkreślił, że celem naszego ziemskiego pielgrzymowania jest powołanie do nieba. Na zakończenie Mszy św. odbyło się błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msza św. miała symboliczny również wymiar, bowiem przed nami wybory, a wśród wiernych często brak solidarności, stąd szczególnie dobitnie wybrzmiał apel ks. Proboszcza, by wspierać się wspólnie w modlitwie i razem budować dom, którym jest nasza Ojczyzna.

 

 

Bez tytułu1

 

 

 

 

Bez tytułu

 

Bez tytułu3

 

Bez tytułu4

 

Bez tytułu5

 

Bez tytułu6

 

Bez tytułu7

 

Bez tytułu8

 

 

 

 PIELGRZYMKA ROWEROWA

KALETY – ZBROSŁAWICE

 

        X Parafialna Pielgrzymka Rowerowa już za nami! W sobotę 01.07. grupa rowerowych pielgrzymów pobłogosławiona przez proboszcza wyruszyła na pielgrzymkowy szlak w kierunku Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Zbrosławicach . Ruszyliśmy lasem w stronę Pniowca, by następnie w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i MB Fatimskiej w Strzybnicy zatrzymać się na mały odpoczynek i część modlitewną naszej wyprawy. Odmówiliśmy różaniec modląc się tajemnicami radosnymi - powierzając Matce Bożej wszystkie intencje z którymi pielgrzymowaliśmy. Ruszyliśmy dalej przez pałac w Rybnej i Laryszów, by o godz. 11 dotrzeć do celu naszego pielgrzymowania - Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Zbrosławicach. Serdecznie przywitał nas proboszcz parafii ks. Marcin Wojtczak, grupa parafian z Kalet i nasz wikary ks. Marcin Wronka, który dojechał do nas samochodem. Ks. proboszcz opowiedział nam o historii sanktuarium i cudownej figurki MB Zbrosławickiej. Jest to miejsce cudów, gdzie nie jedno małżeństwo pragnące potomstwa uprosiło dla siebie łaskę rodzicielstwa i są na to autentyczne świadectwa. Ok. godz 11:30 została odprawiona msza św. w intencji wszystkich pielgrzymów i parafian przez naszego wikarego ks. Marcina. Po wspólnej eucharystii był czas na odpoczynek, wspólne świętowanie i zabawy w pięknym ogrodzie przy sanktuarium. Były konkursy z nagrodami, a pielgrzymi którzy brali udział we wszystkich dziesięciu pielgrzymkach rowerowych otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zaś pielgrzymi otrzymali książeczki ze Słowem Bożym. Uhonorowaliśmy także nagrodami najmłodszą uczestniczkę- lat 12 i najstarszą - lat 76. Ruszyliśmy dalej przez Kamieniec i następnie długim podjazdem w kierunku Księżego Lasu, by tam w zabytkowym kościele z XIIIw. p. w. św. Michała zatrzymać się na kolejny przystanek modlitewny. Odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i po zrobieniu pamiątkowej fotki ruszyliśmy dalej w drogę przez Brynek, Boruszowice i Mikołeskę, by ok. godz. 18:40 wrócić do naszej parafii. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej! Powitał nas proboszcz, który zgodnie z tradycją obficie skropił wodą święconą każdego pątnika. Przed Najświętszym Sakramentem podziękowaliśmy Bogu i Matce Najświętszej za czas pielgrzymowania. Po błogosławieństwie mogliśmy jeszcze obejrzeć film ze zdjęciami ze wszystkich dotychczasowych pielgrzymek. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji pielgrzymki: Miasto Kalety - Leśny zakątek Śląska, Panu burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzia za koszulki z logiem miasta i parafii, za wsparcie finansowe, udostępnienie samochodu Urzędu Miasta z niezawodnym kierowcą panem Krzysztofem i przychylność dla naszej rowerowo-pielgrzymkowej inicjatywy, Panu Piotrowi Fronczek - naszemu rowerowemu przewodnikowi - za wytyczenie trasy i piękne zdjęcia, Panu Grzegorzowi Kukowka, który przez ostatnie 9 lat był odpowiedzialny za wytyczenie trasy, liderce naszej wspólnoty Beacie Halamus za kolejne podjęcie inicjatywy rowerowej pielgrzymki, księdzu Marcinowi Wronka za eucharystię i czas spędzony z nami. Dziękujemy także liderom poszczególnych grup rowerowych, a szczególnie chłopakom" od skrzyżowań " - Wasza pomoc jest zawsze bezcenna! Dziękujemy Wam drodzy pielgrzymi za udział i życzymy wysłuchania pielgrzymkowych intencji oraz Bożej opieki i wstawiennictwa Maryi w dalszej drodze życiowego pielgrzymowania ! Do zobaczenia za rok. Szczęść Boże.

Organizatorzy

DSC05645

 

20230701 115242 

 

20230701 125651  

 

 20230701 123731

 

DSC05602

 

DSC05606

 

DSC05624

 

DSC05639

 

DSC05649

 

DSC05665

 

IMG 20230702 WA0000

 

DSC05713

 

DSC05726

 

DSC05755

 

 IMG 20230702 WA0005

 

IMG 20230702 WA0015

 

 

IMG 20230706 WA0001

 

DSC05764

 

DSC05773

 

 


Termin: 01.07.2023r. (sobota)


Cel: Sanktuarium Macierzyństwa Najśw. Maryi Panny w Zbrosławicach
Start: godz. 7:30 z placu kościelnego
Długość trasy: ok 60 km
Powrót do Kalet: ok. godz. 18:30
Trasa: Kalety - Pniowiec - Strzybnica - Rybna -
Miedary - Laryszów - Ptakowice - Zbrosławice
Kamieniec - Księży Las - Boruszowice - Mikołeska - Kalety

Program: Strzybnica – kościół – odpoczynek, część modlitewna
Zbrosławice – kościół – Msza św. ok. godz. 11:00 , odpoczynek,
ognisko w ogrodzie przy kościele Księży Las – kościół – odpoczynek,
część modlitewna Kalety – kościół – błogosławieństwo przed Najświętszym Sakramentem

Zapisy: w zakrystii lub na plebanii. Potrzebny pesel do
ubezpieczenia, podpis, opłata 20 zł., rozmiar koszulki. Obowiązkowe spotkanie organizacyjne: 29.06.2023r. (czwartek) po zakończeniu Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy osoby, które chcą dojechać samochodem na mszę świętą ok. godz. 11.00 i wspólne świętowanie (możliwość otrzymania koszulki po
wcześniejszym zapisie).

Informacje dodatkowe:
* Każdy z uczestników pielgrzymki bierze w niej udział na własną odpowiedzialność
* Wyjazd na pielgrzymkę osób niepełnoletnich wyłącznie za zgodą pisemną rodziców i przydzielonym opiekunem. Zgody dać kierownikowi wycieczki (p. Beacie Halamus)
* Każdy uczestnik powinien mieć sprawny rower. Organizator ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa osoby mającej niesprawny rower.
* Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do poruszania się na drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Co warto zabrać: sprawny rower, oświetlenie, zapasową dętkę, prowiant, napoje, kurtkę przeciwdeszczową, wygodny strój sportowy (zalecany strój rowerowy), obuwie trzymające się nogi (trampki, adidasy), kask
rowerowy, elementy odblaskowe (kamizelkę odblaskową, opaskę), koc/matę do siedzenia na trawie podczas pikniku.
Zalecamy spakowanie wszystkich rzeczy do sakw rowerowych lub ewentualnie do torby przypiętej do bagażnika.

Organizatorzy: Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku
Patronat: Urząd Miasta Kalety.

 

 

 

                                         ZAKOŃCZENIE ROKU
                                   SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

 

     W piątek 23.06.2023 r. uroczystą Mszą Świętą o godzinie 8.00 zakończyliśmy kolejny rok szkolny i katechetyczny. Msza św. zgromadziła uczniów, rodziców, nauczycieli, katechetów - jednym słowem WSZYSTKICH, którzy chcieli podziękować dobremu Bogu za kończący się rok szkolny i wszystko, co udało się w trakcie tego roku osiągnąć.
Mszę Świętą koncelebrował ks. Proboszcz W.Ciosmak przy asyście grupy ministrantów. W kazaniu skierowanym przede wszystkim do dzieci Ks. Ciosmak nawiązał do opowieści o pielgrzymie, który w drodze spotkał trzech zapracowanych ludzi i porównał ich do uczniów w szkole. Wśród uczniów tak jak wśród napotkanych zapracowanych ludzi są różne postawy i cele. Podkreślił wartość uczniów, dla których nauka ma sens. Zachęcał wykorzystując słowa Ewangelii, by uczniowie gromadzili skarby w niebie, by byli dobrymi ludźmi. Przywołał tragiczne zdarzenie z łodzią podwodną i fakt, że nigdy nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza ścieżka życia, dlatego musimy być czujni także w czasie wakacji. Zachęcał do modlitwy rano i wieczorem, do uczestnictwa we Mszy św. przynajmniej raz w tygodniu, aby z Jezusem radośnie przezywać wakacyjny czas. Życzył uczniom i nauczycielom dobrego odpoczynku, by Jezus chronił i bronił ich od wszelkiego zła, bo różne nieszczęścia się zdarzają. Życzył im również dobrego i owocnego pielgrzymowania wakacyjnego po różnych pięknych miejscach i spotkania wartościowych ludzi, którzy są świadkami naszej wiary. Każdy z nas może być świadkiem Pana Jezusa, również podczas wakacji, gdziekolwiek będziemy modląc się i chodząc do Kościoła.
     Podczas modlitwy wiernych zgromadzeni modlili się za wszystkich, którzy w wychowywaniu dzieci biorą udział: księży, katechetów, rodziców, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły. Wspólnie modliliśmy się i podziękowaliśmy za cały rok oraz w intencji rozpoczynających się wakacji. Jednocześnie życzymy, aby ten czas zasłużonego odpoczynku był udany, bezpieczny i przeżyty w bliskości Boga.

 

DSC 0470

 

DSC 0473

 

DSC 0474

 

DSC 0479

 

DSC 0482

 

DSC 0488

 

DSC 0490

 

DSC 0494

 

DSC 0493

 

DSC 0499

 

 

 

 

Uroczystość Bożego Ciała


     Pod błękitnym i słonecznym niebem 8. czerwca br., procesja ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa przeszła ulicami naszej parafii. Wierni wyszli na ulice prosząc Chrystusa o błogosławieństwo dla swoich domów i rodzin. Procesje prowadzili kapłani z naszej parafii. Obchody święta w naszej parafii rozpoczęły się od Mszy św. o godzinie 8.00. Następnie ul. Ks. Rogowskiego, ul.ks. Drozdka, ul. 1 Maja, ul. Żwirki i Wigury przeszła Procesja Eucharystyczna. Ołtarze przygotowane przez parafian znajdowały się: I. Plac Zjednoczenia, II. ołtarz na posesji + p. Herberta Wilka, III przy Krzyżu na ul. Żwirki i Wigury, IV ołtarz na placu kościelnym przy figurze Chrystusa Króla. W uroczystej procesji uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne sypiące kwiatki, wspólnoty wraz z pocztami sztandarowymi reprezentującymi poszczególne wspólnoty działające w naszej parafii, strażacy oraz orkiestra. Uczestniczyli także licznie przybyli parafianie - zarówno dzieci i dorośli, młodsi i starsi, którzy uczestniczyli w dzisiejszym święcie całymi rodzinami. Procesja zakończyła się w kościele błogosławieństwem.
    Doświadczenie wiary przez człowieka domaga się jej uzewnętrzniania. To potrzeba, która wyzwala w człowieku chęć wyrażania jej wobec innych. Dzięki temu ta wiara wzrasta zarówno w tym, który ją okazuje na zewnątrz, jaki i w tym, który jest świadkiem tak przeżywanej wiary. Mieszkańcy parafii w modlitewnym skupieniu ze śpiewem na ustach tłumnie uczestniczyli w procesji by zademonstrować swoją wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy wszystkim parafianom za obecność na procesji i modlitwę. Także osobom i grupom budującym ołtarze oraz wszystkim, którzy uczcili Najświętszą Eucharystię uczestnicząc w procesji ulicami naszego miasta. Niech dobry Bóg błogosławi w życiu każdemu z nas.

DSC 0251

 

DSC 0268

 

DSC 0260

 

zdj

 

BC1

 

BC2

 

BC3

 

 

DSC 0275

 

DSC 0277

 

DSC 0279

 

DSC 0281

 

DSC 0279

 

DSC 0283

 

DSC 0283

 

DSC 0287

 

DSC 0290

 

DSC 0294

 

DSC 0291

 

DSC 0294

 

DSC 0303

 

DSC 0309

 

DSC 0298

 

DSC 0297

 

DSC 0309

 

DSC 0310

 

DSC 0311

 

DSC 0313

 

 

 

DSC 0329

 

DSC 0338

 

DSC 0337

 

 

 

PIELGRZYMKA DO KOSZĘCINA

      Co roku z naszej parafii pielgrzymi maszerują z kapłanem kilkanaście kilometrów, by dojść do Koszęcina. Tak było i w tym roku. Pielgrzymi wyruszyli 4 czerwca 2023 r. po rannej Mszy św. spod naszego kościoła ze śpiewem i modlitwą na ustach i w sercu. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwała służba sanitarna, gotowa nieść pomoc potrzebującym, bowiem w pielgrzymce uczestniczyły dwie pielęgniarki, a także służba porządkowa - która kierowała ruchem za pomocą chorągiewek. Droga wiodła przez las - ulubione miejsce spotkań pielgrzymów z przyrodą. Ks. Marcin Wronka przez całą pieszą pielgrzymkę prowadził śpiew i modlitwę. Pozwalał również odetchnąć i doświadczyć obecności bliźniego, który szedł obok. Ksiądz Proboszcz w drodze na chwilę przyłączył się do pielgrzymów. Pogoda dopisywała, atmosfera modlitwy sprzyjała pozytywnym emocjom, śpiew dodawał otuchy. Bezpiecznie i na czas pielgrzymi doszli do miejsca docelowego, którym był kościół św. Trójcy w Koszęcinie. Uczestniczyli tam w odpustowej Mszy św. wielbiącej Trójcę Świętą. To miejsce wyjątkowe, co roku skupia wielu pielgrzymów, porusza ludzką wiarę. Od wielu lat pielgrzymowali do Koszęcina nasi dziadkowie, rodzice, teraz pielgrzymują kolejne pokolenia z podziękowaniami i prośbami wiedząc, że tu znajdą Prawdziwie Obecnego Boga. Tegoroczna grupa pielgrzymów - choć mało liczna- skorzystała z tej niepojętej miłości, którą obdarza Trójca Święta. To była dla nich przestrzeń spotkania Boga i człowieka.
     Droga powrotna minęła pielgrzymom bardzo szybko – rozmodlona grupa mknęła drogą witana radośnie dzwonami naszego kościoła oraz ks. Proboszcza u drzwi naszego kościoła. Po krótkim nabożeństwie oraz błogosławieństwie ks. Ciosmak podziękował wszystkim za zaangażowanie i tworzenie wspólnoty modlitewnej. Do domu wrócili pełni wrażeń, zadowoleni i radośni. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki za godne reprezentowanie naszej parafii w Koszęcinie i ks. Marcinowi za podjęcie trudu pielgrzymowania oraz stworzenie atmosfery pozwalającej przeżyć ten czas modlitewnie i wspólnotowo.

 

DSC 0242

 

DSC 0243

 

DSC 0244

 

DSC 0246

 

DSC 0247

 

IMG 20230604 WA0004

 

IMG 20230604 WA0005

 

IMG 20230604 WA0006

 

IMG 20230604 WA0007

CZUWANIE W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

       Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Jezus wypełnia swoją obietnicę daną uczniom: Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy / J 14,16/.Duch Święty jest dopełnieniem Chrystusowego dzieła. Jezus z miłości oddał swoje życie i zesłał na ziemię swojego Ducha, który jest miłością. Od chwili zesłania Ducha Świętego ogień miłości obecny jest w życiu ludzi. Duch Święty powoduje w nas wiarę i miłość dzięki którym wchodzimy w osobowy i bezpośredni kontakt z Chrystusem. On mieszka wtedy w naszym wnętrzu i w naszych sercach. Dlatego tak ważne było czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego 27 maja 2023 r.  dla Wspólnoty Króla Miłości. Uczestnicy słuchali podczas Mszy św. z otwartymi sercami Słowa Bożego. Prosili, aby dary udzielane obficie Ludowi Bożemu znalazły w nich właściwy grunt do wydania owocu stokrotnego. W czasie Mszy św. mieli możliwość wspólnej modlitwy psalmami, czytania i psalmy wprowadziły zebranych w modlitewne skupienie. Homilię wygłosił ks. Marcin Wronka. W modlitwie powszechnej zebrani parafianie powierzyli Bogu wszystkie przyniesione w sercach intencje. Było to wspólne radosne przeżycie, za które dziękowali Bogu podczas czuwania modlitewnego wypełnionego modlitwą i śpiewem. Na zakończenie przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem każdy mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo poprzedzone modlitwą. Czuwanie zakończyło się westchnieniem do Maryi podczas wspólnego śpiewu kierowanego do Matki Bożej.

DSC 0211

 

DSC 0209

 

DSC 0223

 

DSC 0224

 

DSC 0227

 

DSC 0228

 

DSC 0234

 

DSC 0238

 

DSC 0241

 

 

wigilia zeslania ducha sw 2 1   

 

 

   IMG 20230516 WA0005

 

Pierwsza Komunia św.

 

DSC 0034

                                  Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin                                                                                                                            /Św. Jan Paweł II, Łódź, 13 czerwca 1987/

      W uroczystość Wniebowstąpienia Pana 21 maja 2023r.  w naszym kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 11.00, 46 dzieci po raz pierwszy przystąpiło do pierwszej komunii św. Wcześniej z bijącym sercem i olbrzymią tremą dziewczynki i chłopcy także po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze w pięknie udekorowanej przez rodziców świątyni. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz W. Ciosmak. Po przywitaniu dzieci z Jezusem i ich prośbie skierowanej do Ks. Proboszcza, by odprawił Mszę św. w ich intencji, w intencji ich rodziców i chrzestnych, przedstawiciele rodziców zapewniali o odpowiedzialnym przygotowaniu ich dzieci do przyjęcia Jezusa do ich dziecięcych serc oraz prosili o udzielenie dzieciom pierwszej Komunii św. Podczas homilii Ks.Ciosmak odwołał się do przykładu chłopca, który w pełni zaufał Jezusowi. Ks. Proboszcz zapewniał dzieci o uczestnictwie w wielkiej tajemnicy wiary, o tym, że Jezus jest w sercach tych, którzy Go kochają. Prosił, by dzieci żyły wiarą. Odwołał się do dnia swojej I Komunii św. i podkreślił, jak ważny jest przykład wierzących rodziców, przy boku których można wzrastać w wierze. Aby tak było, potrzebne jest sięganie po Biblię. Podstawowym prezentem dla dzieci powinno być Słowo Boże, Biblia.
       Na zakończenie życzył dzieciom, by wzrastały w wierze, by byli dla siebie dobrzy, aby miłość, którą Bóg nas obdarowuje, była ich siłą. Podczas uroczystej Mszy św. dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i przyjęły Jezusa do swoich serc. Wzruszającym elementem uroczystości było podziękowanie rodzicom za trud wychowania i opiekę. Uroczysta Msza św. zakończyła się  wspólną modlitwą przy krzyżu misyjnym. 
    W godzinach popołudniowych dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły w nabożeństwie majowym. Dzieci podziękowały ks. proboszczowi, kapłanom, pani katechetce, rodzicom, rodzicom chrzestnym, panu organiście, służbie liturgicznej, nauczycielom za przygotowanie ich do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe obrazki. Pierwsza Komunia Święta oraz Sakrament Pokuty i Pojednania to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

.

 DSC 0032

 

1

 

DSC 0433

 

DSC 0437

 

DSC 0451

 

DSC 0456

 

DSC 0456

 

DSC 0477

 

DSC 0483

 

DSC 0497

 

DSC 0500

 

DSC 0514

 

DSC 0520

 

DSC 0534

 

DSC 0535

 

DSC 0041

 

DSC 0045

 

DSC 0552

 

DSC 0554

 

DSC 0558

 

DSC 0561

 

DSC 0563

 

DSC 0578

 

DSC 0587

 

DSC 0610

 

DSC 0611

 

DSC 0633

 

DSC 0641

 

DSC 0645

 

DSC 0644

 

DSC 0646

 

DSC 0653

 

DSC 0655

 

DSC 0059

 

DSC 0061

 

DSC 0065

 

DSC 0067

 

DSC 0071

 

DSC 0076

 

DSC 0078

 

DSC 0098

 

DSC 0101

 

DSC 0106

 

DSC 0113

 

 

Nabożeństwo majowe w Truszczycy

 

     Miesiąc maj jest już od wieków czasem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach można spotkać ludzi zgromadzonych na nabożeństwach, nazywanych powszechnie majówkami. Zapewne jest wiele osób, które pamiętają wspólne spotkanie modlitewne odbywające się w ubiegłym roku przy kapliczce usytuowanej w Truszczycy. Miejsce to pięknie przyozdobione kolorowymi szarfami i świeżymi kwiatami i w tym roku mimo deszczu gromadziło całe rodziny na wspólnej modlitwie, której przewodniczył ks. proboszcz W. Ciosmak.  Taka aura stwarzała szczególną atmosferę przedziwnego czaru chwili, ubogaciła ją także nasza orkiestra. Wszyscy zgromadzeni dali piękne publiczne świadectwo wiary.

DSC 0391

 

DSC 0392

 

DSC 0401

 

 

 

DSC 0406

 

DSC 0406

 

DSC 0407

 

DSC 0410

 

DSC 0412

 

 

Uroczystość NMP Królowej Polski

   3 maja 2023 roku w naszym kościele odbyły się uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się od Mszy. św. w intencji Ojczyzny i rodaków przebywających na emigracji oraz w intencji żyjących i zmarłych strażaków, kominiarzy i hutników  i ich rodzin  z udziałem władz samorządowych naszego miasta, pocztów sztandarowych, służb mundurowych i parafian. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak, a homilię wygłosił ks. Marcin Wronka. W trakcie Mszy za Ojczyznę zostały odczytane życzenia dla naszych strażaków z okazji ich święta. Po Mszy św. uczestnicy wraz z orkiestrą przemaszerowali ulicami naszego miasta pod pomnik Bojownikom o Wolność i Demokrację, gdzie wzięli udział w  drugiej części uroczystości.

 

DSC 0294

 

DSC 0296

 

DSC 0301

 

DSC 0306

 

DSC 0308

 

DSC 0312

 

DSC 0314

 

DSC 0319

 

Homilię głosił ks. Marcin Wronka, nawiązał do ikony i Ewangelii. Dla nas wierzących Jezus Chrystus jest ikoną Boga niewidzialnego.Ikona zawiera postać, którą przedstawia.Ta postać jest realna, obecna. Jezus Chrystus jest ikoną Boga.Ks.Marcin przekonywał, że Pan Bóg jest obecny w Chrystusie.Maryja też jest ikoną Pana Boga. W Jej życiu realne jest działanie Pana Boga, Jego realna obecność.Patrząc na świetych również można dostrzec działanie Boga.Na zakończenie homilii wyraził życzenie, abyśmy jako ludzie wierzący byli ikoną Boga, aby wierni mogli w nas dostrzec działanie Boga.

 

DSC 0320

 

DSC 0321

 

DSC 0322

 

DSC 0325

 

DSC 0330

 

DSC 0331

 

DSC 0332

 

DSC 0335

 

DSC 0336

 

DSC 0337

 

DSC 0339

 

DSC 0340

 

DSC 0347

 

DSC 0348

 

DSC 0349

 

DSC 0350

 

DSC 0351

 

DSC 0352

 

DSC 0353

 

DSC 0354

 

DSC 0355

 

DSC 0357

 

Odpust ku czci św. Józefa

    Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa zgromadziła w naszej parafialnej świątyni kapłanów i wiernych, którzy przybyli na ucztę przygotowaną przez Pana. Właśnie tę myśl zaakcentował kaznodzieja i sumiasta, którym w tym roku był dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gliwickiej ks.dr Krystian Piechaczek.Proboszcz parafii św. Józefa ks. Wojciech Ciosmak na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych parafian i gości. Przedstawiając głównego celebransa uroczystej celebracji podkreślił fakt, iż jest to jego kolega kursowy, razem 33 lata temu z rąk biskupa przyjmowali święcenia kapłańskie. Do kapłanów celebrujących Mszę św. odpustową dołączył ks. dr Adam Kozak, dyrektor Wydziału Muzykologii Kurii Gliwickiej. Następnie ks. Ciosmak zaprosił wszystkich zgromadzonych do owocnego przeżywania uroczystości odpustowej. W homilii kaznodzieja podkreślił zasługi św. Józefa w całkowitym oddaniu Bogu i wypełnianiu Jego woli. Zaznaczył również, że ten wielki i pokorny Patron stanowi dla wszystkich wzór w pięknym życiu na chwałę Boga, wzór budowania relacji z Bogiem, wzór umiłowania pracy, która jest dobrem zabezpieczającym naszą godność. Życie w wierności Bogu zawsze wydaje błogosławione owoce. Uczy tego właśnie św. Józef.Dziękujemy za uczestnictwo w uroczystościach wszystkim zgromadzonym parafianom, zaproszonym kapłanom z dekanatu, szafarzom, orkiestrze, organistce, pocztom sztandarowym, Służbie Liturgicznej, Mariankom. Odpustowa uroczystość zakończyła się dziękczynieniem Jezusowi Eucharystycznemu za dar św. Józefa i procesją eucharystyczną dokoła kościoła, dziękowaliśmy naszemu patronowi za opiekę nad nami i prosiliśmy, by dalej czuwał nad całą parafią. W godzinach popołudniowych odbyły się uroczyste nieszpory odpustowe prowadzone przez ks. K.Piechaczka. Niech nasz Patron – św. Józef błogosławi ks. Proboszczowi i wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przygotowania i przebiegu uroczystości odpustowych

 

 DSC 0164

 

DSC 0166

 

DSC 0172

 

DSC 0178

 

DSC 0180

 

DSC 0187

 

DSC 0188

 

DSC 0191

 

DSC 0196

 

DSC 0199

 

   Podczas homilli głowny celebrans odwołał sie do  Listu Apostolskiego  Papieża Franciszka  zatytułowanego  Patris corde, co można przetłumaczyć jako Ojcowskim sercem. w którym opisana jest postawa św. Józefa względem Jezusa. Ks. Piechazzek przypomniał zebranym, że św. Józef był zwykłym robotnikiem, rzemieślnikiem z Galilei.Utrzymywał siebie i rodzinę z pracy własnych rąk.Był czlowiekiem niesamowitej wiary, ufności w Boże plany. O tym przypominało mu jego imię Józef z hebrajskiego znaczyło Bóg pomnoży, Bóg doda. Żył przekonaniem, że Pan Bóg osobiście będzie uzupełniał wszelkie braki, niedostatki. Bóg powierzył mu życie Najświętszej  Maryi Panny. i życie Jezusa Chrystusa, cieszył się niesamowitym zaufaniem Pana Boga.Pismo św. nazywa go  człowiekiem sprawiedliwym, co oznacza czlowieka oddanego bez reszty Bogu, szukajacego w Bogu oparcia,rady, opieki, całą ufność pokładał w jego łasce. W naszej parafii czczony jest jako człowiek pracy. Ks. Krystian wskazał na wartość pracy, która stanowi wartość samą w sobie, pozostaje w centrum naszych zainteresowań. Pan Bóg potrafi cieszyć się owocami swojej pracy, podziw pojawia się się w chwilach odpoczynku po pracy. Wskazał, że praca nie może być czymś przytłaczającym, pozbawiać godności Bożego dziecka. Nasza codzienna praca ma również wpływ na efekt końcowy naszego ziemskiego życia, na nasze zbawienie. Człowiek pracując doskonali samego siebie. Praca uświeca, sprawia, że stajemy sie podobni do Boga Stwórcy. Nawiązał do teologa wrocławskiego Romana Rogowskiego, który opisuje w swoich książkach wydarzenia z wypraw w Himalaje, przywołał zdarzenie, gdy ekspedycja musiała pokonać rwący strumień przez zdezelowany most linowy. Było to możliwe tylko ze wsparciem św. Józefa. Dodał, że ten zdezelowany most przypomina naszą relację do Boga. Zapomnieliśmy o tej relacji dzisiaj. Może nam pomóc św. Józef, aby ten most naprawić, spoić modlitwą, pracą. Praca św. Józefa przypomina, że również Bóg nie pogardził praca, która zabezpiecza  naszą godność. Trud i wysiłek związany z pracą nie mogą przyslonić nam duchowej korzyści, które z niej płyną. To dzięki pracy stajemy się bardziej ludźmi. Na zakończenie dodał, że praca ma być okazją do zbliżenia do Boga, do współpracy z Nim, aby inni ludzie łatwiej rozpoznawali Boga, by łatwiej mogły się spełnić Jego plany zbawienia świata.  

 

 

DSC 0202

 

DSC 0203

 

DSC 0204

 

DSC 0205

 

DSC 0207

 

DSC 0209

 

DSC 0211

 

DSC 0214

 

DSC 0223

 

DSC 0228

 

DSC 0232

 

DSC 0233

 

DSC 0240

 

DSC 0246

 

DSC 0277

 

DSC 0283

 

DSC 0287

 

DSC 0289


    Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. 

 

Imieninowe życzenia dla ks. Wojciecha

   23 kwietnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha, głównego patrona Polski oraz patrona ks. Proboszcza Wojciecha  Ciosmaka (w tym roku przeniesione na 26 kwietnia z uwagi na trwającą Oktawę Wielkanocy). W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy życzenia imieninowe, wyrażając wdzięczność za dotychczasową posługę oraz zapewniając o modlitewnej pamięci. Życzymy Księdzu Proboszczowi przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyły świętość, gorliwość i poświęcenie. Życzymy życia mocą miłości i mocą tej wiary, którą ofiarował nam Jezus Chrystus. Szczęść Boże!

 

KWIATY.1

 

                     

                      Pogrzeb śp. Genowefy Brol - gospodyni naszej parafii z 20-letnim stażem

 

 p.Gienia.5   IMG 20230421 WA00041

 

p.GIENIA .1

 

 


     22 kwietnia 2023 r. w sobotnie przedpołudnie odbył się pogrzeb osoby, która posługiwała w parafii przez wiele lat. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 12 księży: ks. proboszcz Wojciech Ciosmak , obecni księżą wikarzy: ks. Zbigniew Kociubiak, ks. Marcin Wronka, ks. Antoni Swadźba – proboszcz parafii z Miotka, ks. Krzysztof Goc – proboszcz parafii z Drutarni, poprzedni wikarzy: ks. Rafał Grunert, ks. Mariusz Kuźba, ks. Łukasz Krawiec, ks. Krzysztof Ochab, księża pochodzący z naszej parafii: ks. Łukasz Meinert, ks. Mariusz Woźniak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach ks. mgr Kazimierz Tomasiak. Wyrazy duchowej jedności przysłali także księża niegdyś pracujący w parafii.
    Jak mówił w pogrzebowym kazaniu Ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak była uosobieniem ewangelicznej Marii i Marty. Parafialna gospodyni przez 20 lat gotowała wyśmienicie i znakomicie piekła ciasta, była matką parafialnej kuchni. W tym wszystkim niezmiernie skromna, cicha, pokorna, dyskretna. Można na nią było liczyć we wszystkim. Łączyła w swojej codzienności ewangeliczne postawy Marii i Marty. Omadlała każdą pracę na plebanii, omadlała kapłanów. To właśnie taka Maria i Marta w jednej osobie. Maria zasłuchana w Jezusie –symbol życia kontemplacyjnego i Marta – symbol życia czynnego, posługiwania. Gotowała dla kapłanów z parafii, wielu szacownych gości podczas wizytacji biskupiej, podczas rekolekcji, dla księży z dekanatu podczas konwentów i odpustów parafialnych, urodzin kapłanów pozostając życzliwą, otwartą i serdeczną wobec każdego, kogo spotkała. Wiedziała, że służba musi być pełna dobroci i miłości dla drugiego człowieka. Niech Pan Bóg ten trud jej wynagrodzi. Dziś chcemy podziękować nie tylko za dar życia naszej siostry Genowefy, ale i niebywały dar miłości okazywanej drugiemu człowiekowi, każdemu spotkanemu na jej drodze życia. Szczególnie podziękował ks. Proboszcz, który zlozył na grobie zmarłej siostry Genowefy bukiet 20 czerwonych róż za 20 lat posługiwania. 

 

 

20230422 112713

 

IMG 20230423 WA0003

 

nekrolog1

 

p. Gienia 2

 

Letni wyjazd w Góry Świętokrzyskie

Letni wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat jest organizowany przez fundację Młodzi na Progu z siedzibą w Zabrzu. Jest to już 5. edycja tego rodzaju wyjazdów. Cecha charakterystyczną tych wyjazdów jest podział dnia na część formacyjną (religijną) oraz część rekreacyjną (atrakcje, zwiedzanie, zabawy itd.)
 
Informacje dotyczące wcześniejszych edycji letnich wyjazdów można znaleźć na poniższych stronach:
 
Zapisy u ks. Marcina (należy wtedy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł oraz podać adres e-mail rodzica uczestnika).
 

ulotka 01a      ulotka 02a

 

KONWENT WIELKANOCNY

           W czwartek, 13 kwietnia 2023 r. w naszym kościele odbył się konwent wielkanocny dekanatu z udziałem 13 kapłanów. Co roku w okresie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego księża każdego dekanatu spotykają się w innej parafii na Konwencie Wielkanocnym. To tradycyjne spotkanie nawiązuje do zgromadzenia apostołów w Wieczerniku cieszących się ze spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

-Oto dzień, który pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. W tym czasie powiemy jeszcze inaczej: oto czas, który pan uczynił. Oktawa Wielkanocna Zmartwychwstania Chrystusowego to czas, w którym czytając Pismo Św. odnajdujemy Chrystusa, który dał się poznać przy łamaniu chleba. Chcemy Go poznawać, chcemy Go szukać w jego słowie, we wspólnocie. Dlatego właśnie co roku my kapłani gromadzimy się w naszym dekanacie, aby pod przewodnictwem dziekana sprawować Eucharystię, odnajdywać Chrystusa i prosić Go, aby był w naszej wspólnocie, żeby obdarzał zdrowiem, wszelkimi łaskami nas i wspólnoty parafialne, w których pracujemy. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie zawsze w naszym życiu i ożywia naszą codzienność. - tymi słowami Ksiądz Proboszcz W. Ciosmak przywitał zebranych kapłanów naszego dekanatu na Konwencie Wielkanocnym.
         Uroczystej Mszy św. przewodniczył wicedziekan Ks. Antoni Swadźba z parafii z Miotka, Słowo Boże wygłosił Ks. Rudolf Badura, proboszcz parafii w Lubszy. Podczas homilii podkreślił fakt, że kilkunastu kapłanów naszego dekanatu wspólnie gromadzi się, by sprawować Najświętszy Sakrament w obecności parafian. Zachęcał do pokłonienia się nad dwoma sakramentami: KAPŁAŃSTWA i EUCHARYSTII. Syn Boży wybrał do sprawowania EUCHARYSTII Apostołów, a tym samym ustanowił SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA. To dwie połączone ze sobą tajemnice. Eucharystię wierni otrzymują z rąk kapłana. Dłonie kapłana są konsekrowane do sprawowania Eucharystii. Biały kruchy kawałek chleba poprzez posługę kapłana mocą Ducha Św. staje się ciałem Chrystusa, zwyczajne gronowe wino staje się krwią Chrystusa. Wielka tajemnica wiary, a zarazem namacalny dowód na działanie Boga w świecie. Ten konsekrowany chleb staje się potęgą, której zwyciężyć nie jest w stanie żadna siła. Dla tego chleba są budowane wspaniałe katedry zadziwiające pięknem cały świat. Przed Najświętszym Sakramentem zginali kolana cesarzowie i królowie, magnaci i szlachta, mieszczanie i chłopi, bogaci i biedni. Ludzie oddawali życie, by chronić Eucharystię. Chorzy w ostatnich chwilach swego życia często pragną wiatyku jako pokarmu. Komunię św. potajemnie przenoszono do więzień, aby wlać w serca skazańców iskrę nadziei. Ofiara mszy św. sprawowana jest na wszystkich kontynentach. Wiara uczniów Chrystusa koncentruje się wokół Mszy św., gdyż tam spotykają żywego Boga, który bogactwem swojego miłosierdzia pragnie wszystkich obdarowywać. Każdy może poczuć, jak wielka jest siła EUCHARYSTII. Jej dar jest związany z darem KAPŁAŃSTWA, zaszczytem, który niebywale zobowiązuje. Kapłan jest mostem, po którym wierny dochodzi do nieba, wskazuje wiernym drogę do świętości. Kapłaństwo jest darem Boga dla człowieka. Nie będzie nowych powołań, jeśli wierni nie będą o to się modlić, szanować posługę kapłańską. KAPŁAŃSTWO i EUCHARYSTIA –dwie tajemnice miłosierdzia Bożego, dar Chrystusa Pana dla dobra wiernych, nieustanna obecność Boga pośród nas.
        W czasie Eucharystii księża modlili się za kapłanów, również ogarniali modlitwą zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w parafiach dekanatu. Na zakończenie Mszy św. Ks. Proboszcz podziękował za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszone Słowo Boże.

 

konwent3

 

KONWENT4

 

KONWENT5

 

KONWENT7

 

KONWENT8

 

KONWENT9

 

KONWENT10

 

KONWENT13

 

KONWENT15

 

KONWENT18

 

KONWENT19

 

KONWENT 2

 

 

 

WIELKANOC 2023

 

20230409 060608      20230409 060609

 

 

20230409 060649

 

20230409 060704

 

20230409 060659

 

20230409 060708

 

 

 

 

 

W2023

W2023a

 

W2023b

 

W2023d

 

W2023f

 

W2023g

 

W2023h

 

W2023k

 

 

W2023l

 

W2023m

 

W2023n

 

NIESZPORY  ŚWIĄTECZNE

 

W2023o

 

W2023p

 

W2023r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKA SOBOTA

   W Wielką Sobotę w godzinach dopołudniowych parafianie modlili się przy Bożym Grobie, korzystali z sakramentu pokuty, a w godzinach popołudniowych w naszym kościele tradycyjnie kapłani święcili pokarmy. W koszyczku wielkanocnym najczęściej znajdowała się: wędlina, sól, jajka, baranek, chleb, a także ciasto. Każdy z pokarmów ma swoją symbolikę, a wszystkie poświęcone produkty spożywano się podczas śniadania w Wielką Niedzielę.

   Wieczorem celebrowana była liturgia Wigilii Paschalnej. Uroczystość rozpoczęła się od Liturgii Światła, podczas której odbywało się poświęcenie ognia. Ta część celebracji sprawowana była przed kościołami. Ks. Proboszcz święcił ogień, od którego zapalił paschał. Następnie wszedł z nim do kościoła, a wierni zapalili od paschału świece. Światło, które jest symbolem Chrystusa, rozświetlało wnętrze świątyni. Później nastąpiła Liturgia Słowa. W tym dniu odczytywanych było 9 fragmentów Pisma Świętego. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, usłyszeliśmy wszystkie dzwony. Kolejną częścią jest Liturgia Chrzcielna, podczas której odbywało się poświęcenie wody, a także udzielenie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie celebrowana była Liturgia Eucharystyczna, podczas której uczestnicy przyjęli Ciało Chrystusa.

 

W 0122

 

W 0124

 

W 0128

 

W 0130

 

 DSC 0131

 

DSC 0133

 

DSC 0135

 

DSC 0137

 

DSC 0138

 

DSC 0139

 

DSC 0145

 

 

 

 

 

 

 

WIELKI PIĄTEK

7 kwietnia przeżywaliśmy Wielki Piątek. Tego dnia upamiętniamy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Rano odbyła się droga krzyżowa prowadzona przez ks.proboszcza W.Ciosmaka, zgromadziła ona wielu parafian na wspólnej modlitwie. Wieczorem także nasz kościół jaśniał ilością zgromadzonych wiernych. Na początku Liturgii Męki Pańskiej nasi kapłani leżeli krzyżem przed ołtarzem i nastąpiła dłuższa chwila milczenia. Wszyscy zgromadzeni klęczeli, była to chwila intensywnej, skupionej modlitwy. Tajemnicy Wielkiego Piątku nie da się wyrazić słowami, trzeba pomilczeć, trzeba się bardzo uniżyć przed Panem Bogiem. Następnie odbyła się Liturgia Słowa Bożego. Po niej homilię wygłosił ks. Mariusz. Kolejno odbyło się osłonięcie krzyża i Komunia święta. Po zakończeniu Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do miejsca adoracji, Grobu Pańskiego.

 

DSC 0075

 

DSC 0076

 

DSC 0077

 

DSC 0078

 

DSC 0080

 

DSC 0081

 

DSC 0082

 

DSC 0085

 

DSC 0088

 

DSC 0089

 

DSC 0093

 

DSC 0098

 

DSC 0099

 

DSC 0106

 

DSC 0109

 

DSC 0114

 

DSC 0117

 

DSC 0118

 

DSC 0119

 

DSC 0121

 

Życzenia dla Księży z okazji ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

 

Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
„… i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam…”
ks. Jan Twardowski

WCzŻWCZ14

 

WIELKI  CZWARTEK

   Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypadł 6 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, miała miejsce szczególna Msza św. W kościele katedralnym biskup gliwicki wraz z kapłanami odprawił Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święcił oleje, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący z biskupem odnawiali przyrzeczenia kapłańskie. Wieczorem w naszym kościele parafialnym Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżniono tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste. Msza św. miała charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biły dzwony.

 

20230406 184055

 

WCZ1

 

WCZ2

 

WCZ3

 

WCZ4

 

WCZ5

 

WCZ6

 

WCZ8

 

WCZ10

 

WCZ12

 

WCZ13

 

WCZ16

 

 

WCZ17

 

 

 

20230406 185812

 

20230406 185940

 

20230406 191411

 

20230406 191555

 

20230406 192143

 

20230406 192232

 

20230406 192445

 

20230406 192449

 

20230406 192454

 

20230406 192543

 

20230406 192543

 

20230406 192526

 

20230406 192627

 

20230406 192717

 

 

 

20230406 192755

 

20230406 192800

 

20230406 192821

 

 

18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

 

     W dzisiejszą niedzielę przypada 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Papież zmarł w Watykanie w wigilię niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. Miał 84 lata. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. Był trzecim co do długości w historii papiestwa - po św. Piotrze i Piusie IX. Wybrany podczas konklawe 16 października 1978 r., został 264. papieżem w dziejach. Był zarazem pierwszym od 455 lat następcą św. Piotra, który nie był Włochem i pierwszym papieżem Słowianinem. Jan Paweł II, nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

W naszym kościele o 15.00 odbyło się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z modlitwą różańcową. Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było bliskie naszemu Papieżowi. Wspólna modlitwa prowadzona przez ks. proboszcza W.Ciosmaka była dziękczynieniem za dar apostolskiego życia i posłannictwa św. Jana Pawła II. Zebrani parafianie dali świadectwo wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II .

Ostatnie miesiące obfitują w różnego rodzaju ataki na św. Jana Pawła II. Jest to próba obalenia jego autorytetu przez niszczenie świętości. Dyskredytując osobę papieża, pozbawia się ważnego punktu odniesienia w sprawach wiary i obyczajów. Dobitnie odnosi się do tej sytuacji nasz biskup gliwicki Sławomir Oder:

Spójrzmy na Niedzielę Palmową - po ludzku wydaje się ona momentem klęski Chrystusa najpierw radośnie przyjmowanego okrzykiem "Hosanna", a potem opluwanego, wyszydzonego, skazanego na śmierć. Ale prawdziwą historię pisze Bóg. Te wszystkie ludzkie działania są tu niejako momentem oczyszczenia, pokazania, kto jest kim. Prawdziwym protagonistą historii jest Chrystus, bo ta Niedziela Palmowa tak naprawdę kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Kościół wykrzyczy to, śpiewając o szczęśliwej winie, która pozwoliła, aby Bóg, tak bardzo miłujący człowieka, w tej tajemnicy najpiękniej objawił swoją miłość.  Jestem przekonany, że i w sytuacji obecnej ludzie, którzy pozwalają sobą manipulować i dziś w taki sposób odnoszą się do Jana Pawła II - ci sami, którzy krzyczeli "Hosanna" i go przyjmowali, teraz plują, krzyczą, pokazują palcami - pewnego dnia staną wobec rzeczywistości, która obroni się sama, poprzez krystaliczność i wielkość życia Jana Pawła II, poprzez wielkość jego przesłania. Przyjdzie czas, kiedy i ci ludzie będą gotowi do przyjęcia tego wielkiego daru, jakim w osobie Jana Pawła II obdarzyła nas Opatrzność.

 

DSC 0073

 

DSC 0072

 

DSC 0071

 

DSC 0070 

Letni wyjazd w Góry Świętokrzyskie

Letni wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat jest organizowany przez fundację Młodzi na Progu z siedzibą w Zabrzu. Jest to już 5. edycja tego rodzaju wyjazdów. Cecha charakterystyczną tych wyjazdów jest podział dnia na część formacyjną (religijną) oraz część rekreacyjną (atrakcje, zwiedzanie, zabawy itd.)
 
Informacje dotyczące wcześniejszych edycji letnich wyjazdów można znaleźć na poniższych stronach:
 
Zapisy u ks. Marcina (należy wtedy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł oraz podać adres e-mail rodzica uczestnika).
 

ulotka 01a      ulotka 02a

 

Droga krzyżowa z wymownym znakiem

Tradycją w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej ulicami miasta. W atmosferze szumu ulicy, rozświetlonej reflektorami samochodów, wyznawaliśmy swoją wiarę w zbawczą Mękę Zbawiciela. W uroczystości uczestniczyli nasi kapłani, służba liturgiczna, wierni oraz przedstawiciele wspólnot, którzy prowadzili modlitwę przy poszczególnych stacjach. Odpowiednio dobrane głębokie rozważania do poszczególnych stacji, modlitwy i pieśni, jak też skupienie, towarzyszyły uczestnikom Drogi Krzyżowej. Nabożeństwu przewodniczył ks. Zbigniew Kociubiak. Droga Krzyżowa zakończyła się w centrum miasta. W tym roku typowo towarzyszył parafianom deszcz, który nagle został przerwany przepiękną tęczą, która szerokim łukiem z wtórną tęczą rozpościerała się nad uczestnikami procesji i niesionym krzyżem. Był to wymowny znak, bowiem w Starym Testamencie tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Jest także wymieniona w Mądrości Syracha jako jeden z przejawów stworzenia, które domaga się oddawania Bogu czci (Syr 43,11-13).

Droga Krzyżowa zakończyła się błogosławieństwem na rozesłanie. Ks. Proboszcz W.Ciosmak podziękowaniami wszystkim parafianom za udział i wspólną modlitwę oraz piękne świadectwo wiary, przedstawicielom poszczególnych wspólnot i ks. wikarym za rozważania na poszczególnych stacjach, podziękował strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa, służbie liturgicznej za niesienie krzyża, władzom miasta za pomoc w organizacji.

Po ulicach Kalet rozbrzmiał śpiew i modlitwa, może jakiemuś sercu, które mimochodem mijało uczestników drogi krzyżowej, Pan Bóg da łaskę nawrócenia. Dzięki temu może w następnym roku będzie nas jeszcze więcej.

 

DSC 0003

 

DSC 0010

 

DSC 0011

 

DSC 0016

 

DSC 0020

 

 

 

DSC 0021

 

DSC 0023

 

DSC 0024

 

DSC 0025

 

DSC 0028

 

DSC 0055

 

DSC 0060

 

DSC 0062

 

DSC 0064

 

 

Czcigodny ks. Rekolekcjonisto, O.Boguchwale

 

 

W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękujemy Ojcu za głoszenie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.

Dziękujemy za trud i ofiarowany czas, zapał, wszelkie dobro, którego doświadczaliśmy, za czas osobistej refleksji nad Słowem Bożym, by jak najwięcej dobra zostało w nas. Mogliśmy dzięki Tobie uwierzyć, że pokój Chrystusowy może zamieszkać w naszych rodzinach, tym pokojem, dobrem i radością będziemy starali się dzielić, w sercach czynić dobro. Dziękujemy za naukę stanową dla mężczyzn i kobiet, za świadectwo wiary, za rekolekcje szkolne i słowa kierowane do młodych.

Życzymy  Ojcu Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha św. oraz nieustannego wzrastania w darze i tajemnicy kapłaństwa.

KWIATY.1 

 

9      11

 

 

Rekolekcje - katecheza dla poszukujących swojego miejsca w Kościele.

        Trwają rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o.Boguchwała Orczyka, który każdą naukę rozpoczyna wezwaniem św. Jana Pawła II : Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rozpoczynając rekolekcje prosił, by każdy zgromadzony parafianin pomodlił się za 5 osób, które lubi i 5 osób, których nie lubi. W swoich homiliach zachęca do otwarcia na drugiego człowieka, do otwarcia na Kościół. Przypomina wiernym, że na każdej Mszy się wyznajemy wiarę w święty Kościół. Przekonuje nas, że Chrystus umiłował Kościół, abyśmy byli szczęśliwi. Bóg posłał Jezusa, był on podobny do nas. Kościół św. nie jest idealny, ale pochodzi od świętego. Podczas Mszy św. wyznajemy wiarę w świętych obcowanie, czyli wierzymy, że są wartości. Kościół na ziemi jest uświęcany przez Chrystusa, a uświęcenie człowieka jest jego celem. Komunia św. to jedność ludzi z Bogiem. Panu Bogu zależy na jedności z każdym człowiekiem. W Kościele dzięki łasce Bożej osiągamy świętość. Prowadzący rekolekcje franciszkanin zapewnia nas, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, zaprasza nas, byśmy byli przyjaciółmi Jezusa. Dzieciom w tym pomagamy wskazując, co mają robić. To miłość jest istotą, duszą świętości. O.Boguchwał przywołał przykład Korczaka, który nie był w wierze chrześcijańskiej, a jednak oddał życie i z miłością był z dziećmi do końca w obozie koncentracyjnym. Bóg widzi uczynki miłości, to miłość wspomagana rozumem kieruje myślami dziecka, młodzieży, dorosłego. Kościół gromadzi nas na drodze do uświęcenia, Duch św. nas przemienia, uświęca. Człowiek podejmuje ciągłe oczyszczenie. Każdy z nas potrzebuje oczyszczenia, pokuty, także za grzechy innych. Rekolekcjonista powołał się na św. Jana Pawła II, który napisał, że Kościół jest święty, ponieważ cieszy się życiem łaski. Chcemy być dobrzy, a czynimy źle. To Bóg musi nas przemienić, dlatego Kościół żyje w łasce uświęcającej. Na ołtarzu jest mnóstwo łask, możemy zabierać je dla siebie. Jako chrześcijanie ciągle staramy się wzrastać w świętości, pomagają nam w tym kapłani, którzy uświęcają Kościół poprzez swoją modlitwę, przez posługę sakramentów. Są żywymi przykładami dla innych, oni nam pomagają wzrastać w świętości. Rekolekcjonista zachęcał parafian, by odpowiadać miłością na dar Chrystusa, nie odpłacajmy złem za zło. Przekonywał nas, że miłosierdzie Boże, Duch św. dotyka każdego z nas, aby każdy z nas był przyjacielem Jezusa. Świętość mierzy się tym, jak człowiek odpowiada miłością drugiemu. Jezus chce nam pomagać zmieniać się.

https://www.youtube.com/watch?v=bbJfeE4t2S4

27.03.2023

27.03.2023 a

27.03.2023 b

REKOLEKCJE 2023c

REKOLEKCJE 2023 e

 Co zrobić, by osiągnąć szczęśliwe życie?

     W poniedziałkowy wieczór na nauki rekolekcyjne została zaproszona młodzież naszej parafii. Spotkanie miało dwie części – nauka rekolekcyjna i modlitwa. Rekolekcjonista zaproponował im, by pomodlili się za wszystkich młodych, aby łaska Boża dotknęła młodych ludzi.
Rekolekcjonista odwołał się do Ewangelii i przywołał sytuację, kiedy młody człowiek przyszedł do Jezusa i pytał, co ma zrobić, by osiągnąć szczęśliwe życie. Odszedł od Jezusa smutny, bo był bogaty i bogactwo przysłoniło mu wartości. Dzisiaj też niektórzy odwracają się od Jezusa, nie ma w nich łaski uświecającej. o.Boguchwał przekonywał młodych, że Bóg stworzył nas do szczęścia. Wszyscy chcemy być szczęśliwi i szukamy szczęśliwego życia. Pan Bóg na to odpowiada, błogosławi, daje każdemu miłość, woła każdego osobiście do szczęścia. Rekolekcjonista przekonywał, że prawdziwe szczęście nie polega na bogactwie, władzy, sławie. Prawdziwe szczęście znajduje się w miłości Bożej. Miłość od Boga do Ciebie rodzi miłość do drugiego. Niektórzy mają serce zamknięte, nie przyjmują miłości Boga podczas gdy miłość sprawia dobro. Niektórzy są bogaci, a nie są szczęśliwi. Nosimy w sobie pragnienie zdrowia, miłości, zgody, chcemy być kimś wartościowym, lubianym. Człowiek chce być dobrym, ale nie zawsze potrafi. Jezus nam obiecuje, że nam pomoże w życiu, pomoże byśmy lepiej żyli nawet z ludźmi trudnymi. Jeśli go poprosimy, zaprosimy do swojego życia, da nam nowe myślenie, da nowe siły. Zycie nam się uda, jeśli będziemy żyli miłością Bożą. Prowadzący rekolekcje przywołał przykład swojej matki, która miała wiarę i miłość od Boga, Bóg dał jej szczęśliwe życie w miłości. Jezus może zmienić życie każdego z nas, dlatego warto spotkać się z Jezusem, On pomaga osiągnąć wieczność. Powinniśmy pokazać Jezusowi problemy, opowiedzieć, co nas smuci, co nie podoba, powinniśmy zaprosić Go do swojego życia. Jeśli zwrócimy się do Niego po imieniu, będziemy skracali drogę do zbawienia. Jezus chce każdemu przywrócić godność, wartość, daje siłę, miłość. Zwróć się do Jezusa – to słowa zachęty, by być blisko Jezusa, co jest gwarancją nieba. Szczególnie młodzi powinni przyjąć Jezusa do swego serca, do swego życia.
    W części modlitewnej przedstawiciel młodzieży przed Najświętszym Sakramentem podziękował Jezusowi za przyjaźń, prosił o pomoc i opiekę, podziękował za cierpienie i zmartwychwstanie. Młodzi w ciszy i skupieniu powierzyli Jezusowi swoje życie. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

Młodzież rekolekcje 2023

 

Zapis transmisji z Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Józefa w Kaletach Jędrysku w piątą niedzielę Wielkiego Postu 26 marca 2023r. - wieczorem, pierwszy dzień Rekolekcji Wielkopostnych :

17.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym ;

18.00 - Msza Święta z nauką ogólną ;

19.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn.

https://www.youtube.com/watch?v=5dlsDIAJHZ4

 

    W kolejnych naukach z wielkim przekonaniem nasz rekolekcjonista przekonywał nas, że Jezus chce przez nas czynić dobro. My jako świeccy mamy sprawować posłannictwo, możemy wiele zrobić, ponieważ mamy narzędzia od Boga. Naszym zadaniem jest budowanie królestwa Bożego poprzez świeckie normalne rzeczy sprawowane na chwałę Bożą. Ojciec rekolekcjonista przekonywał uczestników  Mszy św. ,że  inicjatywa świeckich jest  konieczna w odkrywaniu  sposobów, by rzeczywistość społeczną przeniknąć życiem chrześcijańskim. To Jezus przez nas działa. Jako świeccy jesteśmy wezwani przez Boga do apostołowania. Nie powinniśmy odpowiadać złem za zło. Nawet trudności życiowe, jeśli są cierpliwie znoszone, mogą być darem. Możemy je ofiarować Bogu. Ojciec Boguchwał zachęcał, by pomagać księżom w  budowaniu wartości w parafii. Możemy pokonywać zło w rodzinie, pracy. Bóg się nami posługuje w  budowaniu ładu wokół nas. Wielkim bogactwem były spotkania z Ojcem Rekolekcjonistą podczas rekolekcji szkolnych. Ojciec Boguchwał potrafił poderwać uczniów do aktywności w uczestnictwie w rekolekcjach, przekonywał dzieci klas I-III, że Duch św. pomaga, potrafi wiele, otwiera oczy, uszy, przemienia serce ze złego na dobre, otwiera serce dla Jezusa. Uczniów kls IV-VIII zachęcał uczniów do czytania Słowa Bożego, czasami jedno zdanie może zmienić  życie. Zapraszał do przyjaźni z Jezusem i Duchem św.,  tłumaczył, co robi Duch Św. Usłyszeli, że Duch Św. otwiera oczy,rozum, dobrą wolę, otwiera uszy, serce na dobro, na miłość. Duch św. przemienia egoistę przyjaciela, pomaga we wszystkim jeśli go o to poprosimy i wezwiemy. 

https://www.youtube.com/watch?v=iL2UsE3sBNE&list=TLPQMjkwMzIwMjN4OGPP2fApAg&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=XrfkDXTYwk4

 2

 

 

 

4

 

 

 

6

 

7

 

14

 

13

 

15

 

16

 

 

 

Rekoilekcje 2023

 

 

 

Droga Krzyżowa z udziałem chóru SONATA

   Już po raz kolejny w naszym kościele odbyła się Droga Krzyżowa z udziałem chóru SONATA. Wydarzenie o tyle nietypowe, że przy zachowanej formie nabożeństwa, tradycyjne rozważania zastąpiły pieśni pasyjne wykonane przez chórzystów dyrygowanych przez p. Iwonę Skop. Wysoką jakość wykonania od lat zapewniają nasi lokalni artyści. W tegorocznym repertuarze znalazły się następujące pieśni: Ogrodzie Oliwny, Krzyżu święty, Zawitaj ukrzyżowany, Sabat Mater, Jezu ufam Tobie, Witaj głowo, Oto Jezus umiera, Jezu Chryste Panie, Ludu mój ludu, Błogosławcie Pana, Boże mój, Już na krzyżu, Odszedł Pasterz, Dobranoc głowo oraz tam na wzgórzu. Słowo wiążące prowadził p. Bogdan Łazaj. Wszystko to stanowiło okazję do refleksji i zadumy nad sensem trudu codziennej Drogi Krzyżowej. Piękna oprawa muzyczna drogi krzyżowej miała na celu wprowadzić parafian w nastrój świadomego przeżywania zarówno rekolekcji wielkopostnych, jak i Wielkiego Tygodnia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Na zakończenie ks.Proboszcz W.Ciosmak podziękował wszystkim członkom chóru Sonata oraz Pani dyrygent Iwonie Skop za wykazaną inicjatywę i uświetnienie nabożeństwa. Wydarzenie wpisało się przepięknie w okres Wielkiego Postu.

 

DK2023

 

DK2023a

 

DK2023b

 

DK2023c

 

DK2023d

 

DK2023e

 

DK2023f

 

Letni wyjazd w Góry Świętokrzyskie

 

Letni wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat jest organizowany przez fundację Młodzi na Progu z siedzibą w Zabrzu. Jest to już 5. edycja tego rodzaju wyjazdów. Cecha charakterystyczną tych wyjazdów jest podział dnia na część formacyjną (religijną) oraz część rekreacyjną (atrakcje, zwiedzanie, zabawy itd.)
Informacje dotyczące wcześniejszych edycji letnich wyjazdów można znaleźć na poniższych stronach:
Zapisy u ks. Marcina (należy wtedy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł oraz podać adres e-mail rodzica uczestnika).
 
 
 
ulotka 02a 

ulotka 01

 

 

plakaty A3 2023 droga krzyż.s

 

ulotka tyl 2023 1s.a

 

 

 

 

W piatek 3 marca br. zapraszamy wszystkich chętnych , którzy chcą wynagrodzić Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalemu Sercu Maryi, na Nocną Pielgrzymkę Pokutną - rozpoczęcie godz.21.00 Msza św. w kościele w Bruśku,
w każdym kościele -Brusiek, Drutarnia, Kalety, Miotek będzie adoracja i różaniec. Zakończenie Mszą św. się w Miotku
w sobotę ok. 5.00. 

 

 plakat1

 IMG 20230225 WA0009

 

ŚDZCH

 

DZ.Chorego1

MODLITWA CHORYCH

Jezu, pełen miłosierdzia i dobroci dla dźwigających krzyż choroby, starości lub niepełnosprawności, obdarz swoją łaską i błogosławieństwem wszystkich cierpiących oraz tych, którzy im pomagają i leczą. Umacniaj wiarę w sercach doświadczanych bólem i samotnością. Spraw, aby chorzy z nadzieją oczekiwali ulgi w cierpieniu i pociechy. Udziel im łaski głębokiej radości, pokoju serca, i odwagi, by dźwiganie krzyża było dla nich czasem wzrastania w wierze i chrześcijańskiej nadziei. Chroń nas wszystkich przed rezygnacją i zwątpieniem w miłość Bożą. Tobie cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.   Amen.

       

 

 

 

 

 

W 125. rocznicę urodzin ks.dziekana Konrada Krawczyka

Proboszcz parafii  1945 r. do 1963 r. 

       Ksiądz Konrad Krawczyk urodził się 1 lutego 1898 r. w Rudzie Śląskiej. Miał niełatwe dzieciństwo. W wieku 5 lat utracił ojca, kolejarza (zginął w katastrofie kolejowej). Odtąd matka z pięciorgiem dzieci żyła w trudnych warunkach. Starsze siostry przyszłego księdza służyły w klasztorach żeńskich, w których później pozostały jako zakonnice. Starszy brat studiował - dzięki pomocy miejscowego proboszcza - teologię, zaś Konrad pozostał pod opieką matki, która pracowała u kupca Weissa jako praczka. Konrad dobrze się uczył, więc nauczyciele zachęcali matkę, aby posłała go do gimnazjum. W Rudzie Śl. istniało wówczas, utrzymywane precz hr. Balestrema, progimnazjum (6 klas), gdzie chłopca po złożonym egzaminie przyjęto, zwalniając go od opłat za naukę. Uczył się także w Zabrzu, Maturę uzyskał w Gliwicach. Z końcem roku 1916 Konrad został powołany do wojska, a w maju 1917 r. wyruszył na front do Francji. Ranny wrócił do Rudy Śl. w 1919 r. Następnie podjął pracę w kopalni, by zapracować na studia teologiczne, które rozpoczął w 1920 r, we Wrocławiu. Podczas wakacji pracował, to w kopalnianym biurze rachunkowym, to w tartaku, tak iż studia ukończy ł bez długu. Świecenia kapłańskie przyjął 2.03. 1924 r. we Wrocławiu. Pełnił kolejno: obowiązki wikariusza w Pawłowicach, Wrocławiu, Chorzowie - Batorym, a następnie został katechetą gimnazjalnym w Rybniku, Katowicach, Rudzie - Wirku i w Chorzowie. Dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach z dnia 1.09. 1945 ks. Konrad Krawczyk został mianowany administratorem, a później proboszczem parafii św. Józefa w Kaletach - Jędrysku.
   W parafii trzeba było leczyć rany po minionej wojnie. Kiedy po pięcioletniej przerwie udał się na kolędę, z bólem serca stwierdził, że brakuje wielu mężów i synów. Były takie domy, w których nie było ani jednego mężczyzny.
W wojnie poległo 101 parafian, wielu jeszcze znajdowało się w niewoli. Już w pierwszym roku posługi kapłańskiej założył Kongregację Panien, Żywy Różaniec, chór kościelny, Stowarzyszenie Pan Miłosierdzia. Sprowadził nowe dzwony’, przeprowadził remonty kościoła. Założył Dzieła Kapłańskie Parafii Jędrysek, aby wspierało Powołania Kapłańskie. Odnowił Bractwo Matek Chrześcijańskich i Apostolstwa Modlitwy. Całą wspólnotę parafialną poświęcił Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W miarę upływu lat dawały się coraz silniej we znaki represje ze strony władz totalitarnych. Np. na poświęcenie Fabrycznego Domu Kultury przybyli „obaj wojewodowie”. Przy obiedzie ks. Krawczyk siedział między nimi, a oni nie odezwali się do niego ani słowem. W l963 roku przed odejściem na emeryturę, w piśmie do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu, ks.Konrad Krawczyk napisał:

„ Przekroczyłem 65 lat życia i przenoszę się na skutek doznanych przykrości w stan spoczynku.”.

Na własne życzenie ks. Konrad Krawczyk przeszedł z dniem 31 sierpnia na emeryturę, ponieważ stan zdrowia nie pozwalał mu na dalsze proboszczowanie. W Kaletach - ciągu 18 lat posługi ks. Krawczyka – sakrament chrztu przyjęło 2340 dzieci, 856 par stanęło na ślubny kobiercu, 715 parafian odeszło do Domu Ojca Niebieskiego. Ks. dziekan Konrad Krawczyk pożegnał się i parafianami. Podziękował im za wszelkie dobro, które było jego udziałem. Zamieszkał w Kończycach koło Zabrza w klasztorze sióstr służebniczek, Zmarł nagle na atak serca 28.03. 1967 r. Pogrzeb odbył się 31.03.67 r, w Kaletach - Jędrysku. Wzięli w nim udział: ks. bp Józef Kurpas z Katowic, ks, bp Henryk Grządziela z Opola,
80 kapłanów i liczni wierni.

Nie zapominajmy o ks. proboszczu Konradzie w naszej modlitwie.

„Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 7-9).

ks, prałat Bernard Fabian

/ źródło: BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA KALETY marzec 1995 r./

 

 

 

 

URODZINY Księdza Wikarego

KWIATY.1
Czcigodny Solenizancie,

Z okazji kolejnej rocznicy Urodzin składamy Księdzu Zbigniewowi serdeczne życzenia wielu łask Bożych, umacniających w pasterskiej posłudze i we wszelkich doświadczeniach na drodze życia.

 Prosimy przyjąć serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa: dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha, poczucia spełnienia wyrażającego się we wdzięczności

i życzliwości wiernych oraz satysfakcji z owoców nowych działań.

 

plakat o1.2023

 

 

Śpiewem adorowali narodzonego Jezusa.

   6 stycznia 2023 r. w naszym kościele odbył się bożonarodzeniowy koncert chóru SONATA pod batutą dyrygenta Pani Iwony Skop. Chórzystów przywitał ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak zapraszając zgromadzonych licznie parafian do aktywnego odbioru. Pan Bogdan Łazaj powitał wszystkich słowami pięknej współczesnej kolędy pn. Zatrzymajcie się ludzie na chwilę, szczególnie podkreślił szybkie tempo życia i konieczność odnajdywania w sobie ciszy, by spotkać Boga. Jest to warunkiem tego, by w wirze życia nie minąć ubogiej stajenki, nie minąć krzyża przy drodze, a przede wszystkim nie minąć świątyni, która jest mieszkaniem Boga. Podczas koncertu zebrani parafianie mieli okazję posłuchać tradycyjnych kolęd, były też nowe pozwalające zasłuchać się w piękne kolędowe melodie. W pierwszej części zaśpiewali: Dzisiaj w Betlejem, Zapalcie światła na ziemi, Do Betlejemu, Daleko w stajence, Nad Betlejem. Kolejne kolędy i pastorałki także pozwoliły zagłębić się w przyjemny stan ducha, który kolejny raz pozwolił nam uwierzyć, że możemy być lepsi, życzliwsi dla drugich, chętniej pomagamy. Pięknie wybrzmiały: W żłobie leży, każdy dzień świętości pełny, Z narodzenia Pana, Za gwiazdą i na koniec Zatrzymajcie się ludzie na chwilę. Na zakończenie ks.Ciosmak podziękował za piękny koncert, zapraszając do kontynuowania tej wieloletniej tradycji dającej możliwość wspólnego kolędowania w naszym kościele.

 

DSC 0274

 

DSC 0277

 

DSC 0278

 

DSC 0279

 

DSC 0280

 

DSC 0283

 

DSC 0284

 

DSC 0291

 

DSC 0297

 

DSC 0303

 

DSC 0322

 

DSC 0326

 

 

 

 

 

 

Odezwa Biskupa Gliwickiego w związku ze śmiercią Papieża Seniora Benedykta XVI


163

Drodzy Diecezjanie!
Ze smutkiem zwracam się dzisiaj do Was, dzieląc się wiadomością o odejściu z tej ziemi do Pana Papieża Seniora Benedykta XVI w wieku 95 lat. Jest to prawo, wyznaczone przez naszego Stwórcę, żeby każdy z nas po życiu ziemskim, przeszedł przez bramę śmierci w wieku ponad 95 lat życia, by stanąć twarzą w twarz przed Panem wszelkiego stworzenia. Tak na pewno my wszyscy przyjmujemy to Boże wydarzenie. Jeżeli odczuwamy smutek to dlatego, że utraciliśmy na ziemi Człowieka Bożego, pełnego żywego odniesienia do najwyższych prawd, które starał się w swym długim życiu pielęgnować nie tyle dla własnego wzrastania, ile dla obfitowania dla pożytku innych ludzi. Całe swe życie - od pobożnego domu rodzinnego aż do ostatniego ziemskiego tchnienia - starał się budować na żywym, wewnętrznym zjednoczeniu z naszym Zbawicielem, którego poznawał swym umysłem, ale przede wszystkim wyznawał całym swoim trwaniem na ziemi i dążeniem do zjednoczenia z Nim.

Josepha Ratzingera rozpoznajemy w historii Kościoła, jako następcę św. Piotra, który w 2005 roku przyjął imię Benedykta XVI, przewodzącego wyznawcom Chrystusa zgodnie z ustanowieniem samego Jezusa Chrystusa.

Do tego zadania był dobrze przygotowany. Wywodzący się z bawarskiej ojczyzny, odebrał solidne wykształcenie, co umożliwiło mu wejście do najwybitniejszych ośrodków akademickich w rodzinnych Niemczech, m. in. na uniwersytety w Bonn, Monastyrze w Westfalii, Tybindze czy Ratyzbonie. Ceniony jako profesor i wykładowca, służył szerokiemu społeczeństwu swoimi talentami. Bardzo oczytany, stał się autorytetem w dziedzinie nie tylko teologii, ale także filozofii, literatury, a nawet muzyki.

Znany jest powszechnie jego autorytet jako doradcy teologicznego biskupów niemieckich w czasie obrad II Soboru Watykańskiego. Wszystkie jego predyspozycje skłoniły papieża Pawła VI w 1977 r. do nominacji 50-letniego wybitnego teologa na stolicę arcybiskupią w Monachium i rychłego włączenia go w skład Kolegium Kardynalskiego. Już w rok później wziął udział w dwóch konklawe, z którego w sierpniu wyszedł papież Jan Paweł I, a w październiku tego roku Jan Paweł II. Papież, wywodzący się z Polski mianował go w 1982 r. prefektem bardzo ważnej watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary – i stanowisko to piastował do swego wyboru na Stolicę Piotrową. Na pewno wielu z Was, Siostry i Bracia, pamiętają jego wybór po śmierci Jana Pawła II, gdy kard. Joseph Ratzinger, liczący już 78 lat, podjął ciężar odpowiedzialności za Kościół katolicki w całym świecie.

Był na tym urzędzie bardzo aktywny - zwołał 5 konsystorzy, podczas których mianował 90 kardynałów, na całym świecie mianował kilkuset biskupów, z których 22 osobiście jako papież wyświęcił - w tym dwóch Polaków, wyniósł na ołtarze 45 świętych i 870 błogosławionych osób, odbył 24 podróże zagraniczne, wśród nich w maju 2006 r. do Polski. To najważniejsze formy aktywności. Bogate było jego nauczanie w czasie licznych uroczystości i wizytacji diecezji rzymskiej, opublikował wiele książek i artykułów. Ciosem była zapowiedź dnia 11 lutego 2013 r., że z dniem 28 lutego tego roku papież ustąpi ze swego urzędu, doświadczając słabości zdrowotnych. Od chwili ustąpienia przez blisko 10 lat, zamieszkując w ciszy klasztoru w ogrodach watykańskich, pamiętał o nas wszystkich, ogarniając swymi modlitwami cały Kościół i wszystkie jego potrzeby.

Wzmagające się słabości i cierpienia fizyczne włączał w prośby o wzmacnianie sił duchowych wszystkich wierzących na całym świecie. Dziś on sam przeszedł już do błogosławionego pokoju.

Osobę Zmarłego Papieża-Seniora polecam wspólnocie naszego Kościoła Diecezjalnego prosząc o włączenie się w modlitewne trwanie przed tronem Najwyższego, by swego gorliwego Sługę i Pasterza rzesz wiernych przyjął do swej chwały. Znakiem włączenia się naszej diecezji w oddanie hołdu zmarłemu 265. Następcy św. Piotra będzie Msza św., na którą zapraszam w dzień Jego pogrzebu, w czwartek 5 stycznia 2023 r. do katedry gliwickiej.

Złączony w modlitwie ze wspólnotą diecezjalną,

Wasz biskup
† Jan Kopiec

Gliwice, 31 grudnia 2022 r.

 

 

 

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH    2022 – 2023

Księża kolędujący:  1. Ks. Proboszcz ;  2. Ks. Zbigniew  ;  3. Ks. Marcin

Wtorek
27.12.2022
godz. 14.00

1. Ks. Rogowskiego 62 - 2,

2. Ks. Rogowskiego 41 - 1,

3. Tylna (od końca) i Kopernika.

Środa

28.12.2022
godz. 14.00

1. Twardowskiego (1 - 8), Zagłoby, Matejki,

2. Kochanowskiego od początku - lewa strona, Łączna,

3. Kochanowskiego od początku - prawa strona, PCK.

Czwartek
29.12.2022

godz. 14.00

1. Wolności (nieparzyste - od nr 15) (po drodze) Żeromskiego, Wrzosowa,

2. Wolności (parzyste - od nr 14 do lasu),                                     

3. Damrota, Wodna, Wolności 1 - 13 i 2 - 12 (obie str.).

Piątek
30.12.2022
godz. 14.00

1. Sienkiewicza (od początku - prawa str) Długosza, Młodzieżowa,

2. Brzozowa, Sienkiewicza (od początku - lewa strona),

3. Moniuszki, Witosa, Korfantego, Morcinka.

NOWY  ROK  2023
Poniedziałek
02.01.2023
godz. 15.00

1. Jana Pawła II, Mickiewicza (od Placu Zjednoczenia),

2. Jaśminowa (od końca), Księżycowa (od początku), Polarna,

3. Jodłowa, Anioła od końca, Czarneckiego.

Wtorek
03.01.2023
godz. 15.00

1. Głowackiego (od początku), Borka (od końca),

2. Chmielna (od Wolności), Drzymały, Dąbrowskiego (od początku),

3. Jaworowa (od początku), Działkowa (od lasu).

Środa

04.01.2023

godz. 15.00

1. Rymera (od 14 do lasu), Bajeczna, Lema,

2. Krótka (od początku),Tuwima (od końca) i Rymera (12 – 1),

3. ks. Drozdka w Jędrysku (od mostu); Pl. Zjednoczenia 2 - 15.

Czwartek
05.01.2023

godz. 15.00

1. Ks. Drozdka w Kaletach (34 -  25), Nałkowskiej,

2. Ks. Drozdka w Kaletach 1 - 24 (od straży),

3. Pokoju, Gajowa i Słowackiego.

Sobota

07.01.2023
godz. 14.00

1. Lubocz, Mikołeska,

2. Okrzei (od końca), Armii Krajowej, Asnyka,           

3. Karola Miarki (od końca), Rycerska, Nowa, Słowiańska.

Niedziela

08.01.2023
godz. 14.00

1. Gwoździa (od 1 do 32),

2. Gawlika (od końca), Harcerska 28 i 30, Lubliniecka nr 19.

3. Harcerska (od nr 10),  Dworcowa (od początku), Krasickiego (od początku).

Poniedziałek

09.01.2023

godz. 15.00

1. Fabryczna 13 - 27, Kilińskiego, Kaczorowskiego,

2. Fabryczna 6 - 4 i 11 - 1,

3. Imbirowa, Lubliniecka - od początku (bez nr 19).

Wtorek
10.01.2023
godz. 15.00

1. Chrobrego (od początku),

2. Sobieskiego (od początku),

3. Łokietka (od początku); Kościuszki (od początku).

Środa

11.01.2023

godz. 15.00

1. Konopnickiej (1 - 2), Brzechwy, Truszczyca (od początku),
2. Ligonia od końca, Żwirki i Wigury (od 1 Maja)

3. Lipowa (od początku), Zielona, Traugutta, Topolowa.

Czwartek
12.01.2023

godz. 15.00

1. Kosmonautów (od końca), Chopina (od końca), Wojska Polskiego (od końca),

2. Leśna 1 - 25,

3. Leśna 26 - 34, Spokojna, Piastów i Prusa.

Piątek

13.01.2023

godz. 15.00

1. Bema (od Prusa), Reja,

2. 1-go Maja 94a - 94 - 96,

3. 1-go Maja 55 - 53 - 51 i 62 - 64 - 66 - 68.

Sobota

14.01.2023

godz. 14.00

1. 1-go Maja 70 - 72 - 82,

2. 1-go Maja 88 - 86 - 92,

3. 1-go Maja 78 - 80 - 90.

Niedziela

15.01.2023
godz. 14.00

1. 1-go Maja 74 - 76 - 84,

2. 1-go Maja 2 - 58 (parzyste),

3. 1-go Maja 1 - 47 (nieparzyste).

22.01.2023 w niedzielę od 14:00 - Kolęda dodatkowa dla tych, którzy nie mogli jej wcześniej przyjąć.

 

 ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

 

    Boże Narodzenie urzeka przez piękny wystrój kościołów . I w naszej parafii jest pięknie wykonana świąteczna dekoracja kościoła, nasza świątynia przybrała bożonarodzeniowy wystrój. Pojawiły się elementy bożonarodzeniowej szopki, którym towarzyszą choinki i światełka. Dzieciątko w noc wigilijną zapaliło płomień swej obecności, przyszło do nas z orędziem światła. Przyjmijmy to światło do naszych serc, niech rozświetla nam życie swoim blaskiem, jak rozświetla jasnością nasz kościół.

 

IMG 20221225 WA0027a

 

IMG 20221225 WA0028a

 

IMG 20221225 WA0029a

 

IMG 20221225 WA0030a

 

IMG 20221225 WA0031a

 

IMG 20221225 WA0032a

 

 

 

BN2022Kv2a

 

 

8 grudnia Niepokalane Poczęcie NMP. To wyjątkowy dzień!


        Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny jest obchodzone 8 grudnia. To niezwykły dzień. Szczególna jest zwłaszcza Godzina Łaski dla całego świata obchodzona w naszej parafii po raz szósty. Podczas modlitwy w tym czasie, można było wiele wyprosić…
Jaka jest historia nabożeństwa? Matka Boska wielokrotnie ukazywała się pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 roku. Pierina zobaczyła płaczącą Maryję. Jej pierś przebijały trzy miecze. Madonna powiedziała wówczas trzy słowa: „Modlitwa, ofiara, pokuta”. Najważniejszym objawieniem jest to z 8 grudnia 1947 roku. Właśnie wtedy Maryja powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.” Maryja zapowiedziała, że dojdzie do masowych nawróceń. Dusze zatwardziałych grzeszników zostaną poruszone łaską Bożą i na nowo będą wierne Stwórcy.
      8 grudnia podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP Dzieci Maryi obchodziły swoje święto . O godzinie 17:00 odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców. Cieszymy się, że mimo trudnych czasów nasza wspólnota może się rozwijać i gratulujemy wszystkim tym dziewczynom, które za wzór obrały naszą Główną Patronkę, Maryję! W czasie tej Mszy św. rodzice odnowili swoje zobowiązania modlitwy za dzieci.

 

 IMG 2457

 

IMG 2460

 

IMG 2468

 

IMG 2491

 

IMG 2519

 

IMG 2538

 

IMG 2542

 

IMG 2544

 

IMG 2549

 

IMG 2555

 

IMG 2571

 

 

Msza święta ku czci św. Barbary w intencji górników

      Msza św. sprawowana w intencji górników, ich rodzin, emerytów  górniczych oraz za tych, którzy odeszli już na „wieczną szychtę" przez ks. Proboszcza W.Ciosmaka odbyła się w naszym kościele 4 grudnia 2022r. Uroczysty charakter podkreślała asysta górniczego pocztu sztandarowego i udział naszej orkiestry . W kościele zgromadzili się górnicy z rodzinami oraz licznie parafianie. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu – z burmistrzem K.Kandzią i przewodniczącą Rady Miejskiej J.Perz. Ks.Proboszcz podkreślił wyjątkowość zawodu górnika. Nie tylko trudnego i wymagającego, ale bardzo niebezpiecznego, a przede wszystkim niezwykle potrzebnego. Podczas mszy św. polecał całą brać górniczą, wskazywał, że intensywność tej modlitwy wzrasta, kiedy patrzymy na popyt na węgiel i problemy związane z jej deficytem. Oddając całą Brać Górniczą św. Barbarze życzył górnikom dużo sił i nadziei w niełatwych dla górnictwa czasie. Przekazał także życzenia skierowane do górników przez władze samorządowe. Niech św. Barbara otacza naszych górników swoją opieką i strzeże każdego dnia.

 

 

 

DSC 0425

 

DSC 0424

 

 

DSC 0423

 

DSC 0426

 

DSC 0430

 

DSC 0442

 

 

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

           Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą i zwieńczeniem roku liturgicznego. Podczas uroczystej koncelebrowanej Mszy św. wsłuchiwaliśmy się uważnie w słowa Chrystusa, naszego Króla, by kiedyś nie zabrzmiały one dla nas jak wyrok, lecz były nagrodą i zaproszeniem do wiecznego Królestwa Chrystusa w niebie.

Ks.Proboszcz W.Ciosmak powitał całą służbę liturgiczną, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy złożyli ślubowanie, aby wiernie służyć Chrystusowi Królowi, powitał nasz chór SONATA, który z okazji św. Cecylii szczególnie uświetnił Mszę św., wszystkich członków orkiestry, naszych organistów, kolejarzy obecnych z okazji św. Katarzyny oraz dzieci, które przyjęły chrzest i dołączyły do naszej wspólnoty parafialnej:Agnieszkę Gabrielę Rogocz, Mikołaja Jacka Mazura, a także dziecko, które w rocznicę chrztu rodzice przynieśli do kościoła dziękując za rok łaski u Boga – Franciszka Czarnotę. Chrystusowi Królowi zawierzył nasze rodziny, naszą ojczyznę i cały świat, aby zawsze Królestwo Boże zwyciężało. Podczas homilii ks. Ciosmak podkreślił wartość wspólnoty Kościoła, który został uposażony w sakramenty mocą Bożą, aby karmić się Ciałem Chrystusa. To my dzisiaj mamy budować Królestwo Jezusa na ziemi. Jezus nas powołuje, Jezus przychodzi do nas, bo chce nam dać swoje Królestwo. Ks.Proboszcz wskazał 3 miejsca, gdzie w dzisiejszych czytaniach jest mowa o Królu: scena pod krzyżem, gdy z Niego drwili, napis na krzyżu –Król Żydowski i scena na krzyżu. Wskazał na różne postawy ludzi wystawianych na próby. Podkreślił, że Chrystus jest Królem nie z tego świata, jest Królem Miłosierdzia, Królem Wszechświata, który przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli, swoi Go ukrzyżowali. Postawa ludzi, którzy stali i przyglądali się –to postawa obojętności. Tak jest czasem i w naszym życiu –stoimy i patrzymy licząc na to, że samo się rozwiąże. My dziś mamy budować królestwo Boże w naszych sercach, mamy trwać w łasce, służyć Bogu ze czcią i bojaźnią budować królestwo prawdy i życia, królestwo sprawiedliwości i miłości, świętości i łaski. Na zakończenie podkreślił, że Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, jest wartością, do której musimy codziennie wzrastać.

Podczas Mszy św. wręczono dyplomy i nagrody ministrantom i lektorom, którzy wyróżniają się służbą. Za wzorową służbę przy ołtarzu nagrodzono Jakuba Gatysa

Najlepsi na nabożeństwach różańcowych byli:

1.   Filip Dalkowski (32)

2.   Piotr Dalkowski (32)

3.   Krzysztof Kopyciok (27)

4.   Dawid Labus (26)

Krzyż zasługi otrzymał lektor Witold Gabryś.

Wyróżniono Nikodema Galiosa nominowanego na lektora.

Dyplom ministranta otrzymali:

1.   Filip Dalkowski

2.  Mateusz Golec

Szczególne podziękowania skierowano do Mariusza Wiaderka, który zajmuje szczególne miejsce wśród Liturgicznej Służby Ołtarza. Ks. Proboszcz podziękował również ks. Zbigniewowi za opiekę nad ministrantami.

Podczas Mszy św. pięknie wybrzmiał Hymn do św. Cecylii w wykonaniu naszych chórzystów pod dyrekcją dyrygentki p. Iwony Skop. Śpiewali także Pieśń radości, Błogosławione serca, Pieśń dziękczynną, pieśń Chrystus Królem, Modlitwa o pokój.

 

 

 

DSC 0124

 

DSC 0130

 

DSC 0132

 

DSC 0144

 

DSC 0299

 

 

 

DSC 0199

 

DSC 0172

 

DSC 0197

 

DSC 0211

 

DSC 0211

 

DSC 0232

 

DSC 0241

 

DSC 0254

 

DSC 0255

 

DSC 0269

 

DSC 0255

 

DSC 0288

 

DSC 0281

 

DSC 0364

 

DSC 0381

 

 

 

 

 

 

 

Urodziny ks. Wikarego Marcina Wronki

 

      W Święto Niepodległości swoje 35. urodziny obchodził ks. Marcin Wronka. Ksiądz Marcin wraz z ks. Proboszczem Wojciechem Ciosmakiem i ks. Zbigniewem Kociubakiem  sprawował o godz. 17.00 Mszę św. w swojej intencji, modlił się także za swoich bliskich i za parafian. Na Eucharystii zgromadzili się parafianie, rodzina ks. wikarego,  przybyli  też przedstawiciele grup parafialnych. Na zakończenie zaśpiewaliśmy Księdzu Marcinowi radosne "Życzymy, życzymy", złożono życzenia. Ks.Proboszcz  podkreślił w życzeniach dla niego fakt, iż mimo krótkiego czasu pracy w naszej parafii już zaskarbił sobie sympatię parafian i życzył Solenizantowi owocnej posługi duszpasterskiej  w naszej parafii.

 

 

DSC 0087

 

DSC 0092

 

DSC 0095

 

DSC 0100

 

DSC 0108

 

DSC 0110

 

DSC 0111

 

DSC 0112

 

DSC 0114

 

DSC 0115

 

DSC 0116

 

 

 

ks.Marcin urodziny

Księże Marcinie,

w dniu Twoich urodzin bukiet najserdeczniejszych życzeń.
Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Życzymy pogody ducha, zdrowia i radości każdego dnia.
Do życzeń dołączamy naszą modlitwę.
Szczęść Boże!

Parafianie

 

ŚWIĘTOWANIE  NIEPODLEGŁOŚCI

      Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. również w naszym kościele zanoszona była modlitwa dziękczynna za dar niepodległości kraju. Uroczysta Eucharystia została odprawiona o godz. 10.00. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak. W 104. rocznicę odzyskania niepodległości modliliśmy się za tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że Polska pojawiła się po 123 latach na mapach świata jako kraj niezawisły, wolny i niepodległy. Msza św. zgromadziła władze miasta, wielu parafian, strażaków, policjantów, sportowców, orkiestrę, poczty sztandarowe. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co uczynił dla naszego narodu. Modliliśmy się też w intencji tych, którzy służą i bronią naszej Ojczyzny. Święto było również zaproszeniem, by żyć wartościami, których bronili polscy żołnierze w 1920 r. i dawać świadectwo wiary – umiłowania Boga i Ojczyzny.

.

DSC 0031

 

DSC 0032

 

DSC 0033

 

DSC 0034

 

DSC 0035

 

DSC 0036

 

DSC 0038

 

DSC 0044

 

DSC 0046

 

DSC 0051

 

DSC 0052

 

DSC 0055

 

DSC 0056

 

DSC 0059

 

DSC 0061

 

DSC 0063

 

DSC 0065

 

DSC 0067

 

DSC 0074

 

DSC 0079

 

DSC 0082

 

 

W listopadzie oddaj siebie i bliskich św. Józefowi


     W czasie listopadowych dni uczestnicy nowej akcji modlitewnej ku czci świętego Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – a naszego patrona św. Józefa zachęcają do powierzania mu siebie i swoich najbliższych. Po październiku spędzonym w Wieczerniku w towarzystwie Maryi, której powierzaliśmy nasze troski, zapraszają, by razem z Nią u progu adwentu oddać się w opiekę Jej Oblubieńcowi. Możemy wspólnie wzywać wstawiennictwa opiekuna Pana Jezusa podczas codziennej modlitwy, poczuć się bezpiecznie i pozwolić otoczyć się silnym ramieniem temu, który, jak Maryja, powiedział Bogu „tak”. Wbrew niektórym wyobrażeniom św. Józef nie był starcem, a silnym mężczyzną, podporą Maryi i opiekunem Jezusa. Święty z Nazaretu jest uosobieniem męstwa, siły i wiary - zaufał Bogu, choć z ludzkiego punktu widzenia wcale nie było to łatwe. Św. Bernard z Clairvaux powiedział: „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego”. Jego wstawiennictwa wzywają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Patronuje ojcom, matkom, cierpiącym, konającym, pracującym, młodzieży, uchodźcom - wspiera każdego, kto się do niego ucieka. Został wybrany na OPIEKUNA Syna Boga - czy można mieć lepszego opiekuna dla siebie i swojej rodziny? Spędźmy listopad ze św. Józefem - poznając go i wzywając jego wstawiennictwa w różnych naszych ważnych sprawach.

 

 św. Józef

Wszyscy Swieci 3 1024x574

Kościół Katolicki obchodzi 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu wspominamy w kościele wszystkich świętych i błogosławionych, modląc się za ich wstawiennictwem. 1 listopada jest to czas, w który wzbudza w nas zawsze refleksję na temat sensu życia. Przypomina także wszystkim o ich powołaniu do świętości.

W Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada o 14:00 - nieszpory świąteczne i odczytanie zmarłych, którzy odeszli od nas od listopada ubiegłego roku;

o 14:30 - procesja na cmentarz i nabożeństwo za zmarłych.

o 17.15 - Różaniec za zmarłych w kościele i wypominki.

o godz. 20.00 - różaniec zostanie odmówiony również na cmentarzu. Zapraszamy !!!

W środę - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny

Msze św.: 7:00 , 8:00 , 9:00 - za zmarłych zalecanych , 17:00 z udziałem dzieci

i o 18:30 z udziałem młodzieży.

O 17:45 Różaniec za zmarłych i wypominki.

„Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.”

Zwyczajowo wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza.

Pamiętajmy również o tym, że modlitwa jest szczerym oraz prawdziwym wyrazem miłości i pamięci o naszych bliskich zmarłych.

 

ZAPROSZENIE

 

ODNOWA 2022 

URODZINY KS. PROBOSZCZA

 

    Podczas wieczornej Mszy Świętej w piątek 21 października br. polecaliśmy w naszej modlitwie naszego księdza Proboszcza Wojciecha Ciosmaka, który obchodził swoje urodziny, w modlitwie polecaliśmy Bogu jego zmarłych Rodziców, zmarłych z rodziny oraz dobrodziejów. Urodzinowa Msza Święta była okazją, aby złożyć naszemu Duszpasterzowi szczere życzenia, okazać wdzięczność i życzliwość parafian. Wiele było pięknych słów i kwiatów, jednak najważniejszym darem była modlitwa i Komunia Święta ofiarowana w jego intencji. Delegacje grup parafialnych i władz miasta reprezentowane przez p.Burmistrza K.Kandzię złożyły na ręce księdza Proboszcza życzenia wraz z kwiatami. Ksiądz Proboszcz dziękował Bogu za dar życia i kapłaństwa. Składamy serdeczne podziękowania za pracę duszpasterską w naszej parafii i życzymy Księdzu Proboszczowi obfitości Bożych darów oraz radości płynącej ze służby Bogu i ludziom.

 

DSC 0063

 

DSC 0064

 

DSC 0068

 

DSC 0069

 

DSC 0072

 

DSC 0073

 

DSC 0078

 

DSC 0079

 

DSC 0080

 

DSC 0081

 

DSC 0082

 

DSC 0083

 

DSC 0086

z okazji urodzin zyczymy proboszczowi

 

 

 KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH

      Koncertem Pieśni Maryjnych, w wykonaniu chóru SONATA z Kalet, zakończono w sobotę 15 października wieczorną Mszę św. w naszej parafii. Chórzyści, pod dyrekcją p.Iwony Skop, wykonali pieśni związane z miesiącem maryjnym,
a także na koniec błagali Boga o pokój na świecie wykonując utwór pt. Obłoki ludzkich rąk podnoszą się. Koncert rozpoczął się o godz. 19.00, a chórzystów i wszystkich zgromadzonych w kościele parafian i gości powitał ks. prob. Wojciech Ciosmak.

Chór SONATA zaprezentował podczas koncertu kilka pieśni związanych z obchodzonym właśnie w Kościele katolickim miesiącem maryjnym, w tym Maryjo, ja Twe dziecię, O Niepokalana, Omni Die dic Marie, Piekarska, Zdrowaś Królewno Wyborna, Signore delle cime i Ave Maryja. Utworom towarzyszyło krótkie wprowadzenie w wykonaniu p. Bogdana Łazaja, które zapowiadało treść pieśni, ale i opisywało atmosferę październikowych dni. Chórzyści zaśpiewali również utwory, które szczególnie przypadły do gustu naszemu Papieżowi Abba Ojcze, Ojcowski dom i kompozycję do słów Papieża Błogosławione serca.
Na zakończenie dobitnie wybrzmiały słowa:
Obłoki ludzkich rąk podnoszą się
modlitwę niosąc, jak święty dar.
Spraw Panie, niech już nigdy ściśnięta pięść
nad naszą ziemią nie wzniesie się.
O pokój, Panie nasz, błagamy Cię.
Publiczność zgromadzona w kościele wysłuchała pięknych pieśni przygotowanych na dzisiejszy koncert i dziękowała chórzystom za wysoki poziom wykonawczy oklaskami. 

 DSC 0001

 

DSC 0008

 

DSC 0030

 

DSC 0025

 

DSC 0039

 

DSC 0055

 

 

WITAMY NOWEGO WIKAREGO 

Wronka 1

 

- Ks. Marcin Wronka – powiedział ks. biskup w pewne czerwcowe popołudnie. W kurialnej sali wstałem z lekko bijącym sercem.
- Parafia św. Józefa w Kaletach - Jędrysku, gratuluję! - kontynuował bp Jan Kopiec i uścisnął moją dłoń. W mojej głowie była pustka, żadnych skojarzeń. Nie znałem tych terenów diecezji gliwickiej, ponieważ urodziłem się i dorastałem w całkiem innej części diecezji. Urodziłem się w Zabrzu – tam spędziłem dzieciństwo i okres młodzieńczy. Najpierw była Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, gdzie rodzice przynieśli mnie do chrztu. Kolejną parafią była już tylko Parafia Świętego Krzyża - w niej przyjąłem I Komunię Świętą i sakrament bierzmowania. Do szkoły średniej dojeżdżałem do Zabrza - Helenki - tam znajdowało się liceum salezjańskie. Będąc raczej „ścisłowcem” w sposób naturalny po maturze wybrałem Politechnikę Śląską. I tak rozpocząłem studia na Wydziale Transportu. Jednak pomiędzy dworcem autobusowym a budynkiem politechniki znajdował się kościół mariacki, w którym odbywała się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zawsze przed zajęciami lub po nich tam wstępowałem. W końcu podjąłem decyzję o wstąpieniu do seminarium, choć o zostaniu księdzem myślałem już wcześniej wielokrotnie. Ukończyłem pierwszy rok studiów na politechnice i po nim, w 2007 roku, rozpocząłem nowe studia – teologię kapłańską. W opolskim seminarium spędziłem 6 lat kończąc je pracą magisterską z pogranicza teologii i nauk ścisłych. Sakrament święceń przyjąłem w 2013 roku. Moją pierwszą parafią była Parafia św. Jacka w Gliwicach - Sośnicy, gdzie spędziłem 5 lat. Zajmowałem się tam m.in. Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz Szkołą Nowej Ewangelizacji. Później była Parafia Chrystusa Króla w Bytomiu - Stolarzowicach, w której byłem 4 lata. W niej również opiekowałem się Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz gronem Dzieci Maryi i grupą biblijną. A teraz…Teraz Kalety i Parafia św. Józefa. Nowe doświadczenia, nowi ludzie i nowe wyzwania…/Ks. Marcin Wronka/

Nowemu ks. wikaremu życzymy wielu owoców posługi kapłańskiej i wielu darów Ducha Św. w codziennym życiu wśród nas.

 

 

 

Rozpoczęli kolejny rok nauki i duchowej formacji


    Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej uczestniczyli 1 września we Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny i katechetyczny. Mszy św. w naszym kościele przewodniczył Ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak. Nosząc w sobie doświadczenia poprzedniego trudnego roku nauczania zdalnego wszyscy zebrani pragnęli Panu Bogu powierzać siebie. Ks.Proboszcz zachęcał uczniów podczas homilii do podjęcia pracy nad sobą i rozwijania swoich talentów i życzył im wzrastania w wierze. Na zakończenie odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. Po Mszy św. uczniowie udali się na inaugurację roku szkolnego do szkoły.

 

DSC 0062 

 

DSC 0063

 

DSC 0066

 

DSC 0070

 

DSC 0071

 

DSC 0075

 

DSC 0077

 

DSC 0089

 

 

 

DSC 0115

 

DSC 0117

 

DSC 0119

 

DSC 0127

 

DSC 0146

 

DSC 0171

 

DSC 0172

Pożegnanie księdza Damiana


  ks.Cisło  Ks. Damian Cisło kończy na mocy dekretu diecezjalnego posługę duszpasterską w charakterze wikariusza w naszej parafii z racji tego, że został mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Był z nami przez pięć lat zaskarbiając sobie w tym czasie  sympatię parafian. Dzisiaj w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. podczas uroczystej niedzielnej Mszy Świętej pożegnaliśmy ks. Damiana dziękując za czas posługi.

Księże Damianie,
w tym szczególnym dniu dla Ciebie wyrażamy wdzięczność Bogu za dar poznania Ciebie, dobrego kapłana i dobrego człowieka. Dziękujemy Ci za trud i pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczność. Dałeś się poznać jako człowiek sympatyczny, wrażliwy i wyrozumiały. Poświęcałeś wiele uwagi Mariankom, Wspólnocie Modlitewnej Odnowa w Duchu Św., nieraz wyruszałeś na pielgrzymki piesze i rowerowe, a najmłodszych parafian zachęcałeś śpiewem i grą na gitarze do wspólnego śpiewu na chwałę Pana. Pokazywałeś, że dobry humor, a przede wszystkim uśmiech jest niezbędny w kontaktach z Panem Bogiem.
Pragniemy podziękować Ci za Twoje świadectwo żywej wiary, za piękne słowa kierowane do nas podczas homilii, dziękujemy za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za każde słowo, które przekazywałeś podczas posługi w konfesjonale, a także to podczas zwykłej rozmowy. Jesteśmy pełni podziwu dla kształtu i rozwoju Twojego apostolskiego powołania.
Życzymy, aby w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania towarzyszyła Ci Łaska Boża i moc Ducha Świętego.
Życzymy abyś dzięki tej Mocy miał siłę do pokonywania wszelkich trudności i by Twoje serce przepełniała Miłość, którą będziesz mógł się dzielić z potrzebującymi i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu.
Żegnając Cię, zawierzamy Twoją dalszą pracę duszpasterską Maryi – Królowej Polski, ale także Królowej i Matce wszystkich kapłanów. Niech wyjedna Tobie u swojego Syna – wiekuistego kapłana zdroje niewyczerpanych łask i błogosławieństwo, które jakże potrzebne jest w dzisiejszej, trudnej pracy duszpasterskiej.
Szczęść Boże

Rada Parafialna

KWIATY.1 

 

DSC 8170

DSC 8134M

 

DSC 0041

DSC 0046

 

DSC 0002

 

DSC 0005

 

DSC 0015

 

DSC 0017

 

DSC 0025

 

DSC 0028

 

DSC 0029

 

DSC 0035

 

DSC 0039

DSC 0046

 

DSC 8073

 

DSC 8076M

 

DSC 8052

 

DSC 8161

 

DSC 8166M

 

DSC 8134

 

 

Msza za Solidarność

W święto 15 sierpnia 2022 r. , w naszym kościele odprawiona została Msza św. w intencji “Solidarności” w rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych. Przewodniczył Jej ks. proboszcz W.Ciosmak w asyście ks. D.Cisło.
W Eucharystii uczestniczyli związkowcy z “Solidarności”. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe “Solidarności” oraz Marianek. Na zakończenie Mszy św. ks. Ciosmak dokonal poświęcenia ziół i kwiatów.

SOLIDar

 

Solid

 

 

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA ROWEROWA
do  Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Truskolasach

    W sobotę 9 lipca 2022 r. w godzinach rannych wyruszyła z naszego kościoła rowerowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej (Kościół pw. Świętego Mikołaja) w Truskolasach. Przed pielgrzymami była do przejechania rowerami trasa wiodąca kolejno przez  Strzebiń – Boronów – Herby – Węglowice – Truskolasy – Kuleje – Tanina – Lisów – Hadra – Cieszowa – Koszęcin - Kalety. Pielgrzymka była prowadzona przez przodownika turystyki kolarskiej Grzegorza Kukowkę, który przygotował optymalną trasę. Przewodnikiem duchowym był ks. Damian Cisło. Organizacyjnie wyjazd przygotowała p. Beata Halamus we współpracy z parafianami z grupy modlitewnej Wspólnota Odnowy w Duchu św. oraz Sekcją Turystyki Kolarskiej w Kaletach i Urzędem Miasta Kalety. Pogoda im sprzyjała, chłodny lekki wiatr i lekkie ochłodzenie były idealne do jazdy na rowerze. W drodze odwiedzili ks. Jarosława Wiśniewskiego, obecnie proboszcza parafii w Olszynie, który podzielił się wspomnieniami. Pielgrzymi bezpiecznie dotarli na miejsce przywitani przez ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka i burmistrza naszego miasta Klaudiusza Kandzię. W południe uczestniczyli wszyscy we Mszy św., by wypraszać potrzebne łaski dla siebie i parafii, prosili, aby jadąc rowerami również widzieli tych, którym oni też mogli pomóc. Po jej zakończeniu odbył się piknik przy klasztorze sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, gdzie była możliwość odpoczynku, upieczenia kiełbasek przy ognisku oraz wzięcia udziału w grach. W drodze powrotnej w kościele pw. MB Matki Kościoła odbyła się część modlitewna prowadzona przez ks. Damiana. O 19.00 witały ich dzwony naszego kościoła. Wrócili z uśmiechnięci i radośni, mimo pokonania 88 km. Ks. Damian podziękował p. Beacie za zaangażowanie, ciekawą i wartościową inicjatywę będącą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w postawie zawierzenia Matce Boskiej Łaskawej. Pielgrzymi kolejny raz zatrzymali nasze myśli i uświadomili nam, że nasze życie to ciągła pielgrzymka, nieustanne bycie w drodze i zbliżanie się do Boga.

 

IMG 20220709 WA0003

 

IMG 20220709 WA0004

 

IMG 20220709 WA0005

 

IMG 20220709 WA0006

 

IMG 20220709 WA0007

 

IMG 20220709 WA0010

 

IMG 20220709 WA0012

 

IMG 20220709 WA0013

 

IMG 20220709 WA0014

 

IMG 20220709 WA0014

 

IMG 20220709 WA0016

 

IMG 20220709 WA0015

 

IMG 20220709 WA0018

 

IMG 20220709 WA0018

 

IMG 20220709 WA0020

 

 

 

 

Boże Ciało 2022 w naszej parafii

      W związku z pandemią, procesja Bożego Ciała ulicami naszego miasta nie odbyła się z powodu pandemii zarówno w 2020, jak i 2021 roku. W tym roku to się zmieniło.
Dopisała nam pogoda i ceremonii tego wielkiego święta towarzyszyło wielu parafian, w tym tegoroczne dzieci w strojach komunijnych oraz sypiące kwiatki i nasi kapłani wraz z ministrantami, lektorami i szafarz. W procesji uczestniczyli strażacy niosący baldachim i nasza orkiestra. Procesja wyruszyła z kościoła po Mszy św. o 8.00. Na trasie procesji spotkaliśmy udekorowane okna i 4 pięknie przygotowane przez parafian ołtarze. Przy każdym z czterech ołtarzy była czytana ewangelia, odmawiane suplikacje oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
      Dziękujmy Bogu, że udało nam się ponownie wyjść w procesji wiary na ulicę naszej miejscowości. Dobrze się było wspólnie pomodlić. Boże Ciało to okazja manifestowania wiary i rozważania jej. Serdeczne Bóg zapłać parafianom zaangażowanym w przygotowanie pięknych ołtarzy, orkiestrze i wszystkim, bez których ta uroczystość by się nie odbyła.

 

DSC 0486

 

DSC 0494

 

DSC 0495

 

DSC 0540

 

 

DSC 0500

 

DSC 0502

 

DSC 0504

 

DSC 0506

 

DSC 0509

 

DSC 0510

 

DSC 0511

 

DSC 0513

 

DSC 0514

 

DSC 0518

 

DSC 0520

 

DSC 0522

 

DSC 0531

 

DSC 0536

 

BC2022a

 

BC2022b

 

IMG 20220616 WA0016

 

 

IMG 20220616 WA0017

 

IMG 20220616 WA0008

 

IMG 20220616 WA0009

 

IMG 20220616 WA0011

 

IMG 20220616 WA0012

 

 

 

IMG 20220616 WA0015

 

IMG 20220616 WA0007

 

IMG 20220616 WA0006

 

IMG 20220616 WA0013

 

IMG 20220616 WA0005

 

IX PIELGRZYMKA ROWEROWA

KALETY – TRUSKOLASY

                                                                          ********************************

Termin: 9.07.2022 r. (sobota)

Cel:Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
         (Kościół p.w. Świętego Mikołaja)

Start: godz. 7:20 z placu kościelnego

Długość trasy: 82 km

Powrót do Kalet: ok. godz. 18:30

Trasa: Kalety – Koszęcin – Boronów – Herby – Węglowice – Truskolasy

– Węglowice – Tanina – Lisów – Hadra – Cieszowa – Kalety

Program:         Boronów – kościół – odpoczynek, część modlitewna

Herby – kościół – odpoczynek, część modlitewna

Truskolasy – Kościół – Msza święta ok. godz. 12:00

Piknik przy klasztorze sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus

Tanina – odpoczynek w plenerze

Koszęcin – kościół p.w. Trójcy Św. – część modlitewna

Zapisy: w zakrystii lub na plebanii do 26.06.2022. Potrzebny pesel, podpis, opłata 20 zł.

Obowiązkowe spotkanie organizacyjne: 6.07.2022. (środa) o godz.18.30.

Zapraszamy osoby, które chcą dojechać samochodem na mszę świętą ok. godz. 12.00 i wspólne świętowanie (możliwość otrzymania koszulki po wcześniejszym zapisie).

Informacje dodatkowe:

• Wyjazd na pielgrzymkę osób niepełnoletnich wyłącznie za zgodą pisemną rodziców i przydzielonym opiekunem. Zgody dać kierownikowi wycieczki.

• Pielgrzymka jest prowadzona przez przodownika turystyki kolarskiej, który jest
zaopatrzony w apteczkę i podstawowe narzędzia.

• Każdy uczestnik powinien mieć sprawny rower. Organizator ma prawo nie dopuścić do
uczestnictwa osoby mającej niesprawny rower.

• Poruszanie kolumny rowerzystów odbywać się będzie zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.

Co warto zabrać:

sprawny rower, oświetlenie, zapasową dętkę, prowiant, napoje, kurtkę przeciwdeszczową,
wygodny strój sportowy (zalecany strój rowerowy), obuwie trzymające się nogi (trampki,
adidasy), kask rowerowy, elementy odblaskowe (kamizelkę odblaskową, opaskę), koc/matę do siedzenia na trawie podczas pikniku. Zalecamy spakowanie wszystkich rzeczy do sakw
rowerowych lub ewentualnie do torby przypiętej do bagażnika.

Organizatorzy: Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Józefa w Kaletach.

Współorganizator: Sekcja Turystyki Kolarskiej w Kaletach.

Patronat: Urząd Miasta Kalety.

 

 

PIELGRZYMKOWY TRUD

      Każda pielgrzymka jest wartościowa i wyjątkowa, zawsze coś wnosi w życie tych, którzy odważnie podejmują trud pielgrzymowania i tych, którzy poświęcili swój czas i serce dla pięknego przeżycia tego dnia. 12 czerwca 2022 r. z naszej parafii w godzinach rannych po pierwszej niedzielnej Mszy św. wyruszyła grupa pielgrzymów z ks.Damianem Cisło do Koszęcina. Pogoda dopisywała, atmosfera modlitwy sprzyjała pozytywnym emocjom, śpiew dodawał otuchy. Bezpiecznie i na czas pielgrzymi doszli do miejsca docelowego, którym był kościół św. Trójcy w Koszęcinie. Uczestniczyli tam w odpustowej Mszy św. wielbiącej Trójcę Świętą. To miejsce szczególne, wierzymy, że musiało się tam wydarzyć coś niezwykłego i doniosłego, że to miejsce co roku skupia wielu pielgrzymów, porusza ludzką wiarę, właśnie tu w tym miejscu, zbudowano kościół, do którego przez wieki pielgrzymowały tysiące ludzi z podziękowaniami i prośbami, ludzi, którzy wiedzieli, że tu znajdą Prawdziwie Obecnego Boga. I w tym roku także nasza grupa pielgrzymów skorzystała z tej niepojętej miłości, którą obdarza Trójca Święta. To była dla nich przestrzeń spotkania Boga i człowieka.
   W godzinach popołudniowych dzwony naszego kościoła oznajmiały radośnie ich powrót. Powitał pielgrzymów ks. Proboszcz W.Ciosmak i po krótkim nabożeństwie oraz błogosławieństwie podziękował wszystkim za zaangażowanie i tworzenie wspólnoty modlitewnej. Ks. Damian podziękował pielgrzymom za wsparcie i klimat współodpowiedzialności, podziękował także wszystkim, którzy włączyli się w organizację pielgrzymki oraz zadbali o to, aby wszyscy bezpiecznie wrócili do domu.

DSC 0382

 

DSC 0385

 

DSC 0390

 

DSC 0406

 

DSC 0396

 

DSC 0422

 

DSC 0424

 

DSC 0442

 

DSC 0463

 

DSC 0479

 

DSC 0479

 

 

 

 ROCZNICA I KOMUNII Św.

     Komunia Święta Rocznicowa to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na ponowne przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka.  5 czerwca 2022r. w naszej parafii odbyła się Komunia Święta Rocznicowa. Dzieci przybyły ubrane w odświętne stroje, aby odnowić swoje spotkanie z Bogiem. Mszę świętą w intencji dzieci i ich rodziców celebrował ks. Z.Kociubiak. Podczas homilii, którą wygłosił ks. Proboszcz W.Ciosmak, zwrócił uwagę na istotę uroczystości komunii rocznicowej, jak i na chrzest dzieci, który umożliwił im przeżywanie rok temu pierwszej Komunii. Skierował słowa wdzięczności do rodziców, którzy przynosząc kiedyś dzieci do chrztu zobowiązali się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Wspomniał, że dzieci, które przystąpiły do Komunii Świętej Rocznicowej są znakiem, że o tym zobowiązaniu pamiętali i szczerze starali się je wypełniać. Po zakończeniu homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego. W uroczystości wzięło udział wielu parafian i przybyłych gości. Dzieciom jak i rodzicom życzymy wytrwałości w wierze.

DSC 0337

 

DSC 0340

 

DSC 0342

 

DSC 0343

 

DSC 0344

 

DSC 0345

 

DSC 0347

 

DSC 0349

 

DSC 0351

 

DSC 0352

 

DSC 0354

 

DSC 0355

 

DSC 0359

 

DSC 0362

 

DSC 0365

 

 

                                             Dzieci komunijne na pielgrzymce

     Tradycją każdej parafii jest organizowanie dziękczynnej pielgrzymki dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Głównym celem jest dziecięce dziękczynienie za dar Komunii, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka ma również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem. Niezapomnianych wrażeń i to nie tylko duchowych dostarczyła dzieciom z klasy trzeciej pielgrzymka autokarowa do Leśniowa. 31 maja, we wtorek, dzieci pod opieką ks.Proboszcza W.Ciosmaka , nauczycieli i rodziców odwiedziły Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie. Podczas Mszy świętej w leśniowskim sanktuarium ksiądz Proboszcz modlił się razem z dziećmi za ich rodziny i prosił o opiekę Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Po tej uczcie duchowej przyszła pora na coś dla ciała. Po zmianie stroju z pielgrzymkowego na sportowy zatrzymali się w zaciszu otoczenia sanktuarium, był czas wolny, w którym nie zabrakło lodów i zakupów leśniowskich krówek, był także grill i napoje. Pogoda ducha uczestników pielgrzymki, była odzwierciedleniem w pełni słonecznej aury wtorkowego dnia. Za przygotowanie pielgrzymki dziękujemy ks.Proboszczowi, Rodzicom, a także Pani katechetce D.Dziuk i nauczycielom: J.Kurzei, B.Kubiak, A.Pyrek .

 

IMG 20220531 WA0007 

 

IMG 20220531 WA0016

 

IMG 20220531 WA0017

 

IMG 20220531 WA0020

 

IMG 20220531 WA0023

 

IMG 20220531 WA0025

 

IMG 20220531 WA0028

 

IMG 20220531 WA0030

 

IMG 20220531 WA0032

 

IMG 20220531 WA0035

 

IMG 20220531 WA0030

 

IMG 20220531 WA0038

 

 

ZESŁANIE2022a

 


Jest w naszej orkiestrze dętej 95-letnia siła 


       W sobotę 21 maja br. w naszym kościele parafialnym zgromadziła się Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Mariana Lisieckiego, aby w towarzystwie zaproszonych gości świętować 95- lecie istnienia, modlić się za zmarłych i żyjących muzyków oraz ich rodzin. Licznie zgromadzeni wierni oraz przedstawiciele władz wyrazili wdzięczność za ich zaangażowanie i trwałe ślady w rozwoju naszej parafii i miasta. We Mszy św. w intencji orkiestry uczestniczyli starosta partnerskiego miasta Vitkov Pavel Smolka z małżonką, burmistrz partnerskiego miasta Ustroń Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Ustronia Marcin Janik z radnymi, poseł Tomasz Głogowski, władze naszego miasta, radni, zaproszeni goście, parafianie oraz Orkiestra Dęta ZUŠ z Vitkova i Orkiestra Dęta OSP Dominikowice.Uroczystą jubileuszową Mszę św. sprawował ks. W.Ciosmak. Podczas homilii podkreślił rolę muzyki w osiąganiu harmonii ducha. Podziękował naszej orkiestrze – pasjonatom za uczestnictwo w dziele budowania kultury muzycznej, za służbę przez muzykę, za jej kolejnych kapelmistrzów. Polecił Bożemu Miłosierdziu zmarłych członków orkiestry i młodych muzyków, którzy kochają to, co robią. Ks.Proboszcz podziękował za obecność orkiestry na uroczystościach patriotycznych i religijnych, za granie podczas Wielkanocy, kiedy orkiestra oznajmia całemu miastu wczesnym rankiem, że Chrystus Zmartwychwstał. Nasza orkiestra towarzyszy Chrystusowi Eucharystycznemu na ulicach Kalet podczas procesji Bożego Ciała, grają na odpuście ku czci naszego patrona, podczas procesji na cmentarz , są w kościele, gdy żegnamy kolejny rok, piękno ich grania dodało radości przeżywania spotkania z Bogiem podczas rocznicy śmierci Jana Pawła II. Na zakończenie życzył, by św. Cecylia wypraszała radość i pokój w realizowaniu pasji muzykowania na chwałę Bogu i uciesze ludzi. Odczytał także życzenia burmistrza naszego miasta K. Kandzi oraz przewodniczącej Rady Miejskiej J.Perz, dziękali oni za wieloletnią aktywność, pracę artystyczną i zaangażowanie, obecność w życiu kulturalnym i społecznym naszego miasta,życzyli dalszego rozwoju orkiestry, a także satysfakcji ze współnego muzykowania. 

 

 DSC 0976

 

DSC 0977

 

DSC 0979

 

DSC 0985

 

DSC 0992

 

DSC 0993

 

 

 

DSC 1015

 

DSC 1016

 

DSC 1021

 

 

Nabożeństwo majowe z poświęceniem figurki Matki Bożej

   

 W czwartek 19 maja 2022 r. mieszkańcy Truszczycy wraz z ks.Proboszczem W.Ciosmakiem zaprosili parafian na nabożeństwo majowe połączone z poświeceniem figurki Matki Bożej. Figura Maryi przedstawia Matkę Bożą w geście szeroko otwartych ramion, co symbolizuje Jej pragnienie zaproszenia wszystkich do modlitwy, a także do całkowitego zawierzenia i posłuszeństwa Panu Bogu. Zebranych przywitała orkiestra, po czym ks. Ciosmak odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia figury Matki Bożej, która jest wyrazem serca, potrzeby ze strony fundatorów, uświęcenia przestrzeni codzienności. Znalazła się przy ul. Dębowej dzięki inicjatywie p. Pawła Rupika. Następnie Ksiądz poprowadził modlitwę do Miłosiernej Matki Boskiej i śpiew Regina Coeli. Modlitwy przeplatały śpiewy maryjne. Na zakończenie wszystkich zebranych pobłogosławił. Zebrani śpiewem chwalili Najświętszą Maryję Pannę, składając Bogurodzicy hołd czci . Proboszcz podziękował razem z burmistrzem K.Kandzią Panu Rupikowi za figurę Matki Bożej i opiekę nad dzwonnicą i przydrożnym krzyżem. Będzie to szczególne miejsce w Truszczycy, gdzie wierni będą mogli powierzać Bogu swoje sprawy licząc na orędownictwo Matki Bożej . W uroczystości parafialnej udział wzięło wielu parafian, za obecność i wspólną modlitwę oraz udział orkiestry serdeczne Bóg zapłać.

 

DSC 0950

DSC 0946

 

DSC 0876

 

DSC 0877

 

DSC 0913

 

DSC 0927

 

DSC 0929

 

DSC 0935

 

DSC 0946

 

DSC 0918

 

DSC 0898

 

DSC 0881

 

 I KOMUNIA ŚW. 

 

  Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii, ale przede wszystkim dla rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. W tym roku ten najważniejszy moment w swoim życiu religijnym – dzień Pierwszej Komunii Świętej odbył się 15 maja 2022 r. – podczas Mszy św. o godz. 11.00. Uroczystą Mszę św. sprawował Ks,Proboszcz Wojciech Ciosmak w asyście ks. Łukasza Meinerta. W homilii ks.Ciosmak nawiązał do dekoracji – aniołów z sercami w dłoniach, życzył dzieciom, by zawsze otwarte były na Jezusa i nieśli innym miłość i wdzięczność, życzył im także, by przepełniała je dziecięca radość, gdyż to był ich pierwszy osobisty krok na drodze wiary. Na zakończenie Mszy św. dzieci pierwszokomunijne podziękowały swoim rodzicom wręczając im róże. Po zakończeniu Mszy św. przeszły pod krzyż misyjny, by tam wspólnie pomodlić się. W godzinach popołudniowych trzecioklasiści byli uczestnikami nabożeństwa majowego, podczas którego otrzymały pamiątkowe obrazki. Dziękujemy P. Danucie Dziuk za przygotowanie dzieci podczas katechezy do tej ważnej w ich życiu uroczystości,  rodzicom za przygotowanie i wystrój kościoła  oraz wszystkim, którzy starali się, by ta piękna uroczystość pozostawiła trwały ślad w sercach dzieci. Wszystkim dzieciom, jak i rodzicom, gratulujemy tego wydarzenia i życzymy, by ono jeszcze głębiej umacniało ich w miłości do Chrystusa obecnego w Eucharystii.

 

    

 

DSC 0686

DSC 0626

 

DSC 0629

 

DSC 0642

 

DSC 0664

 

DSC 0666

 

DSC 0674

 

DSC 0700

 

DSC 0705

 

DSC 0714

 

DSC 0781

 

DSC 0784

 

DSC 0783

 

DSC 0794

 

DSC 0798

 

DSC 0800

 

DSC 0858

 

 IMG 0003

 

IMG 0014

 

IMG 0014

 

IMG 0066

 

IMG 0068

 

IMG 0086

 

 

Majowa uroczystość MB Królowej Polski

    3 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny, żyjących i zmarłych strażaków, kominiarzy i hutników z naszej parafii i ich rodzin.
Była też szczególna intencja – gościliśmy w naszej parafii naszego byłego wikarego JUBILATA – ks. Jana Krawca, który dziękował Bogu za 50 lat kapłańskiej służby. Uroczystość uświetniła orkiestra i udział pocztów sztandarowych. Mszy św. przewodniczył Ks. Jan Krawiec, razem z nim liturgię sprawował ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak i nasz wikary ks. Zbigniew Kociubiak. Gościliśmy także kapłana pochodzącego z naszej parafii ks. Franciszka Pyrka. Msza św. rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Podczas homilii ks. Jan nawiązał do naszego nastawienia do życia, zachęcał do kreatywnego patrzenia na otaczający świat, do owocnego życia w czasie pod opieką Maryi, by osiągnąć wieczność. Na zakończenie ks. Proboszcz i przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli życzenia ks. Jubilatowi. Odczytano także życzenia dla strażaków licznie obecnych na Mszy św.
    Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. życzymy wszystkim trwałego pokoju. Niech Polacy pamiętają o ludziach, dzięki którym możemy spokojnie spać i z dumą patrzeć na wszystko, co za nami. Silna Polska to wielkie dobro, które tworzymy wszyscy razem, a dzięki dobru, sile i byciu razem zawsze przetrwamy.

 

 

 

3 maja 2022.12

 

3 maja 2022.11

 

3 maja 2022.8

 

3 maja 2022.6

 

3 maja 2022.5

 

3 maja 2022.3

 

3 maja 2022.2

 

3 maja 2022.1

 

 

Uroczystość odpustowa w parafii

 


      Co roku parafianie i goście 1 maja gromadzą się na wspólnej modlitwie z racji odpustu w naszym kościele. Tak było i w tym roku. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Michał Wąs. W homilii podkreślił szczególną rolę św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi. Podkreślał, że odpust w parafii to okazja do szczególnego dziękczynienia Panu Bogu za wszelkie łaski codzienności, które spotykają każdego człowieka.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za liczny udział w Uroczystości Odpustowej ku czci patrona naszej parafii – św. Józefa. Księdzu Michałowi Wąsowi serdeczne Bóg zapłać za przewodniczenie uroczystej Sumie odpustowej i wygłoszoną homilię. Dziękujemy za udział w Sumie odpustowej ks. Adamowi Kozakowi, orkiestrze, pocztom sztandarowym, a także wszystkim parafianom uczestniczącym oraz przybyłym gościom.

   

 

1 maja 2022

 

1 maja 2022.f

 

1 maja2022b

 

1 maja 2022.a

 

1 maja 2022.d

1 maja 2022.e

 

 

 

Bez tytułuODPUST2022a

 

 

 

PROMOCJA PUBLIKACJI   KSIĄDZ KAROL KLOSE I JEGO DZIEŁO   

     Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach zaprosiła parafian 28.04.2022 r. o godz. 18.00 do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na wieczór autorski Pana Jana Myrcika poświęcony jego książce, pt. "KSIĄDZ KAROL KLOSE I JEGO DZIEŁO". Autor opowiadał o licznych swoich publikacjach, zachęcał do pochylania się nad tym, co stanowi „przeszłości ołtarze”, by przyszłe pokolenia mogły poznać ich wartość i je cenić. Odniósł się także do sytuacji wojennej podkreślając tragizm walczących i doświadczających wojny. Zgromadzeni parafianie mogli poznać genezę powstania publikacji o ks.Klose, poznać źródła, z których korzystał opisując nieprzeciętną postać budowniczego naszego kościoła, probostwa i cmentarza. Podziękował mu Burmistrz naszego miasta K.Kandzia, Ks.Proboszcz W. Ciosmak, przewodnicząca Rady Miejskiej J.Perz oraz dyr. Miejskiego Domu Kultury w Kaletach M,Lisiecki. Podziękowano także wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie publikacji.

 

DSC 0543

 

DSC 0554

 

DSC 0560

 

DSC 0565

 

DSC 0569

 

DSC 0570

 

DSC 0573

 

DSC 0574

 

DSC 0576

 

DSC 0539 

 

 

ŻYCZENIA 2022

 

Wielkanocny wystrój naszego kościoła

     W okresie Triduum Paschalnego i Świat Wielkanocnych w naszym kościele pojawiają się dekoracje, których nie zobaczymy przy żadnej innej okazji. Wystrój ten jest starannie planowany i  przygotowywany, by pomóc wiernym w modlitwie. Po okresie Wielkiego Postu, kiedy w kościołach nie ma kwiatów, Wielkanoc jest przepełniona różnokolorowymi kwiatami. 

BG2022a

 

BG2022

 

BG2022b

 

BG2022c

 

 

Czas rekolekcyjnych nauk za nami

   Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwalał lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czas, który pozwala lepiej zrozumieć istotę tych świąt. To właśnie podczas rekolekcji bardziej zagłębialiśmy się w mękę Chrystusa i uświadamialiśmy sobie prawdy, o których na co dzień, żyjąc w biegu, często zapominamy. Udział w rekolekcjach wielkopostnych  był dla nas przede wszystkim czasem zadumy i refleksji nad własnym życiem. Zastanowienia się, w którym miejscu jestem i na jakim poziomie mojego życia jest moja wiara i drugi człowiek.
   Dziękujemy Ks. Mieczysławowi Hałaszce za świadectwo wiary, za przybliżenie nam wartości Mszy św.,wartości rodziny, szacunku do autorytetów,szacunku do wykonywanej pracy i drugiego człowieka. Sedrdeczne Bóg zapłać także za zatroskanie o nas, byśmy potrafili sensownie przeżyć czas naszej doczesności, byśmy godnie przeżyli święta Zmartwychwstania Pańskiego.

IMG 2928a

 

IMG 2924a      IMG 2923a

 

IMG 2921a      IMG 2916a

 

IMG 2914a     IMG 2913a

 

IMG 2906a     IMG 2912a

 

Rekoilekcje 2022 doc 2

 

III EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

     Wspólnota Odnowy w Duchu Św. w Kaletach zaprasza do udziału w III Kaletańskiej Nocnej Drodze Krzyżowej w dniu 01.04.2022r.
Rozpoczęcie mszą św. o godz. 20.00 w kościele św. Franciszka w Miotku – pójdziemy przez kościół św. Józefa w Kaletach Jędrysku – adoracja przed Najświętszym Sakramentem i zakończenie ok godz. 01.00 w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Drutarni. Trasa będzie liczyć ok. 14 km. i przebiegać będzie w milczeniu za wyjątkiem rozważań Męki Pańskiej przy 14 stacjach. Pójdziemy głównie bocznymi i leśnymi drogami dlatego należy zadbać o odpowiedni ubiór i latarki. Zachęcamy do zabrania własnego krzyża. Poświęćmy trud nocnego marszu Bogu zanosząc do Niego chowane w naszych sercach intencje. Podejmijmy to wyzwanie i w ciemności nocy znajdźmy Boga, który jest Światłością.

Wszystkie informacje wraz regulaminem dostępne są na stronie parafii Kalety, stronie odnowy Kalety , ulotkach oraz facebooku.

 

 EDK2022

 

ulotka tyl 2022 1 1

 

 

 

 

Droga krzyżowa w oprawie muzycznej.

 

       Wiele razy byliśmy już w swoim życiu na Drodze Krzyżowej. W dzieciństwie było to pójście na nabożeństwo z chęci zaspokojenia dziecięcego pragnienia, aby przyjrzeć się z bliska Jezusowi przybitemu do krzyża o wiele większego niż wzrost małego chłopca. W młodości bywaliśmy na Drodze Krzyżowej z młodzieńczej gorliwości, a czasem może dla uzyskania podpisu w indeksie do bierzmowania. W piątkowy wieczór wchodziliśmy na Drogę Krzyżową, by jej poszczególne stacje – we właściwej im kolejności – poznawać niemal na pamięć. Tych Dróg Krzyżowych było w naszym życiu wiele. Aż po tegoroczny Wielki Post, w którym – z racji wojny na Ukrainie – Droga Krzyżowa stała się dla wielu, a na pewno dla każdego człowieka z Ukrainy, codziennością, bowiem codziennie odkrywają, co tak naprawdę znaczy niepewność w oczekiwaniu, codziennie dotykają krzyża Jezusa.
      W czas oczekiwania Wielkiejnocy Chór SONATA pod dyrekcją Pani Iwony Skop włączył się 11 marca 2022 r. koncertem i rozważaniami w Drogę Krzyżową, które za sprawą piękna muzyki koiła serca uczestników tego nabożeństwa w czasie bardzo trudnym, bo dotkniętym wojną. Pomiędzy poszczególnymi utworami czytane były rozważania. Nawiązywały one bezpośrednio do treści pieśni. Czytał je ze wspaniałą dykcją i zaangażowaniem Pan Bogdan Łazaj. Pieśni i rozważania uzupełniały się wzajemnie, tworząc niecodzienne przesłanie Ewangelii. Koncert chóru SONATA mimo wielu nastrojowych i smutnych pieśni, miał radosne przesłanie, ponieważ śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa przyniosły dar zbawienia. Każdy człowiek, który uwierzy Chrystusowi otrzyma ten wspaniały dar, dar nadal aktualny w XXI wieku. Takim właśnie przesłaniem kaletańscy chórzyści podzielili się podczas występu w naszym kościele parafialnym.
     Ministrantów z krzyżem do każdej stacji prowadził krótki utwór „ Któryś za nas cierpiał rany”. Niezwykle podniośle zabrzmiały pieśni w wykonaniu chórzystów: Ogrodzie oliwny, Krzyżu Święty, Zawitaj ukrzyżowany, Stabat Mater, Witaj Głowo, Oto Jezus umiera, Jezu Chryste Panie miły, Ludu mój ludu, W Tobie jest światło, Już na krzyżu, Odszedł Pasterz, Dobranoc Głowo Święta, Tam na wzgórzu stał. Śpiewana droga krzyżowa była głębokim przeżyciem religijnym i artystycznym sprzyjającym wyciszeniu i modlitwie. Melodie poszczególnych stacji odznaczały się łagodnością i zaskakują różnorodnością tempa, co z tekstem B. Łazaja stanowiło piękną całość. Oryginalność formy tego nabożeństwa, piękne nowe stroje chórzystów na pewno pozostawią ślad w niejednym sercu zarówno wykonawców, jak i uczestników. Wśród wielu śladów, po których dzisiejszy człowiek bezmyślnie kroczy lub które dumnie zaznacza, jest i ten niezatarty i wiecznie niepokojący ludzkie serca – ślad losu Jezusa. Za ten ślad chórzystom Chóru SONATA serdeczne Bóg zapłać.

 

 DSC 0531

 

DSC 0508

 

DSC 0509

 

DSC 0511

 

DSC 0514

 

DSC 0515

 

DSC 0517

 

DSC 0518

 

DSC 0522

 

DSC 0529

 

 

 

   PARAFIANIE ŻEGNALI NASZEGO ORGANISTĘ

 

JM18

 

   W słoneczną sobotę 12 lutego 2022 r. odbył się pogrzeb naszego wieloletniego organisty śp. Józefa Mazura, który przeżył w naszej rodzinie parafialnej 95 lat. Żegnała go rodzina, znajomi, sąsiedzi, ludzie, dla których był przykładem wiary i oddania temu, co stanowiło dla niego sens życia. Wartość szczególną w jego życiu miała muzyka. Dlatego też podczas Mszy św. pogrzebowej przy organach, za którymi tak często zasiadał śp. Józef, usiadł jego uczeń, organista z Woźnik. Uroczystość miała piękną, muzyczną oprawę także dzięki obecności naszej kaletańskiej orkiestry. We Mszy św. pogrzebowej, której przewodniczył ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak, uczestniczył również nasz były wikary ks. Michał Wąs, który na tę szczególną Mszę św. przyjechał do nas z Bytomia, by oddać wdzięczność zmarłemu za jego wieloletnią posługę w Kościele Parafialnym.

           Zebrani na ceremonii pogrzebowej składali modlitwę na ołtarzu Chrystusa dziękując Bogu za życie śp. Józefa Mazura, który całe życie szedł świadomie naprzeciw Tajemnicy, której na imię wieczność. Wielu parafian serdecznie wspomina Jego gościnność, serdeczność, wspomnienia i muzykę, którą bardzo ukochał, był nauczycielem w Szkole Muzycznej w Lublińcu, wielu jego uczniów gra dzisiaj na instrumentach, grają w naszej orkiestrze, wielu parafian pamięta, jak uczył ich gry na różnych instrumentach w Ognisku Muzyczny mieszczącym się w budynku szkoły podstawowej. Muzyka zajmowała szczególne miejsce w jego sercu. Dla niego każdy instrument był świętością. Nieraz przywracał im drugie życie i nie potrzebował za to zapłaty.  

Zmarły był człowiekiem ogromnej sumienności i głębokiej wiary. Powszechnie lubiany i ceniony przez wszystkich, którzy spotykali go na swej drodze lub znali z działalności przy parafii. Był ważną osobą we wspólnocie naszej parafii :

- przez wiele lat był organistą i organizatorem śpiewu kościelnego , tak ważnego dla życia parafii;

- z radością prowadził parafialne adorację, które ubogacał pięknym śpiewem i dźwiękami organ.

Jego śpiew i gra na organach były wyjątkowo przeniknięte modlitwą. Dzięki temu talent Pana Józefa nie zagłuszał tego, co w kościele najważniejsze. Jego talent, od Boga dany, do Boga prowadził całe rzesze wiernych.

Parafianie pamiętają go jako człowieka uczynnego, otwartego dla innych, człowieka uśmiechniętego, życzliwego, człowieka skupionego na modlitwie. Są tacy, którzy określają go jako człowieka do zgody. Dla sąsiadów to człowiek dobry, życzliwy ludziom.

     Ks. Proboszcz podczas homilii pogrzebowej wspominał, że Kościół, wiara i miłość były dla niego drogowskazem, którym się kierował pokonując wszystkie zawirowania życia. Przypomniał słowa św. Augustyna „bis orat, qui cantat” (dwa razy się modli, kto śpiewa). – Pan Józef zajmował się śpiewem religijnym, który z natury jest modlitwą. Modlitwa bowiem nie jest samym mówieniem. Modlitwa to uniesienie ducha, to poezja, to śpiew. Nasz organista potrafił stworzyć modlitewny klimat, jakże ważny w kościele. Był nauczycielem gry i akompaniamentu dla swoich uczniów. Był charyzmatycznym i skromnym nauczycielem. To był człowiek, który miał w swoim życiu harmonię pracy i życia.

Pamiętamy, jak po codziennej Mszy św. podążał w skupieniu pod nasz krzyż misyjny, by zapalić światło i modlić się o zbawienie swej duszy i najbliższych. Parafianie pamiętają także to, że wielką pasją zmarłego oprócz muzyki była motoryzacja: jeździł na motorowerze, na pojazdach elektrycznych, było to dla niego tak ważne, że nawet wtedy, gdy już nie mógł, trudno mu było z tego zrezygnować.   Na zakończenie homilii ks. Ciosmak dedykował naszemu Drogiemu Organiście modlitwę ks. Jana Twardowskiego w ostatniej godzinie życia:

                  „Pod twe stopy zechciej przyjąć Panie

                 moje życie zamiast śmierci, jak różaniec”.

Śp. Józef Mazur swą zawodową posługę pełnił przez wiele lat w naszym kościele grając do mszy, chrzcin, ślubów i pogrzebów wielu mieszkańców naszego miasta. To była wyjątkowa posługa. Grał na organach tutejszego kościoła i był więc z nim i jego historią nierozerwalnie związany. Kolejne pokolenia naszych parafian były przy wtórze jego dźwięków chrzczone, szły do pierwszej komunii, bierzmowania, ślubu, a on wciąż grał na swych ukochanych organach. Prosimy Boga o przyjęcie go do siebie, o wielką radość w niebie, za wielkie dzieła, jakich dokonał. Swoją wdzięczność za posługę zmarłego wyraził listem ks.Biskup Jan Kopiec. 

Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

 

 

JM17

 

20220212 125552

 

20220212 125856

 

JM3

 

JM4

 

JM5

 

JM7

 

JM9

 

JM10

 

JM14

 

JM15

 

JM16

 

 

 

Józef Mazur 

 

Składając deklarację podatkową

 

możemy 1% podatku przekazać na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego,

zachęcamy, aby tę część przekazać na rzecz naszej wspólnoty na dokończenie budowy DOMU PARAFIALNEGO.

Wzór potrzebny do wypełnienia deklaracji podatkowej znajduje się poniżej:  

 

KRS

 

Poszukiwanie drogowskazów Ducha Świętego

    Trwa Synod o synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wierzących. Ma to być przestrzeń do podjęcia dialogu na temat zmian w Kościele.
      W sobotę 5 lutego 2022 r. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy katedrze w Gliwicach, odbyło się spotkanie koordynatorów synodalnych z biskupami diecezji gliwickiej, żeby omówić postępy w pracach i wymienić się doświadczeniami. We wprowadzeniu bp Jan Kopiec przekonywał, że synod nie polega na demokratycznym podejmowaniu decyzji, żeby "Kościół był tylko miejscem, w którym się dobrze czujemy", lecz na wzięciu odpowiedzialności za Kościół i uporządkowaniu niektórych spraw. Biskup Jan Kopiec wyjaśnił podstawowe pojęcia związane z Synodem oraz wskazał problemy, z jakimi mierzy się wspólnota Kościoła.
     Ks. prof. Jan Kochel, koordynator prac synodalnych w diecezji gliwickiej, wyjaśniał, że są one realizowane w trzech obszarach: parafia, młodzież i peryferia Kościoła. Za przebieg drogi synodalnej wśród młodzieży odpowiedzialny jest ks. Tomasz Wolnik, akcentował w swoim wystąpieniu potrzebę wzajemnego słuchania. Bycie w Kościele to nie tylko bycie widzem. To odpowiedzialność za siebie, ale także za swoją wspólnotę parafialną. Synod stwarza możliwość aktywności, która pozwala na więcej niż bycie tylko uczestnikiem Mszy św., stwarza możliwość stanięcia w prawdzie ze sobą, z innymi i życia w Kościele.
     W naszej parafii sposobem na czynne włączenie się w dyskusje synodalne było m.in. wypełnienie ankiety. Dziękujemy tym, którzy pochylili się nad ankietą, przemyśleli analizowane w niej problemy i zapisali swoje przemyślenia, dziękujemy za poświęcenie swojego czasu oraz przekazanie cennych opinii i informacji. Wyniki ankiety przekazaliśmy do Diecezjalnego Zespołu Synodalnego, są przestrzenią dialogu w ważnych sprawach Kościoła.

 

5a

 4a

 

1a

 

2a

 

 

URODZINY KS. ZBIGNIEWA

       W środę 26 stycznia br. swoje kolejne urodziny obchodził ks. Zbigniew Kociubiak. Ksiądz Wikary sprawował wraz z ks. Proboszczem W.Ciosmakiem i ks. D. Cisło o godz. 17.00 Mszę św. w swojej intencji, modlił się także za swoich bliskich i za parafian. Na Eucharystii zgromadzili się parafianie, wśród nich byli przedstawiciele grup parafialnych. Na zakończenie życzenia Solenizantowi składali ministranci, marianki, młodzież KSM, byli też członkowie Róż Różańcowych, delegacja ze szkoły oraz Urzędu Miasta. Życzenia złożył także Ksiądz Proboszcz. Nawiązując do postaci św. Pawła życzył Solenizantowi między innymi, aby mógł kiedyś powiedzieć tak jak św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza : W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia…”. Wdzięczni Bogu za dar kapłaństwa i posługę w naszej parafii zgromadzeni zaśpiewali Księdzu Zbyszkowi radosne "Życzymy, życzymy". A na koniec Mszy św. była niespodzianka. Okazało się, że wszyscy obecni w kościele zostali poczęstowani przez ministrantów cukierkami.

 

 DSC 0342

 

DSC 0344

 

DSC 0343

 

DSC 0345

 

DSC 0347

 

DSC 0348

 

DSC 0351

 

DSC 0350

 

 

KWIATY.1

 Księże Zbigniewie, w dniu Urodzin życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą Bożą ku świętości, obfitości łask Bożych od naszego Pana i błogosławieństwa na każdy dzień życia. Niech Bóg da Księdzu łask wiele. Prowadzi do nieba. 

Spotkanie z Chrystusem i uwielbianie Go poprzez wspólny śpiew, modlitwę , rozważanie słowa Bożego.

      17-go stycznia 2022 r. po wieczornej Mszy Świętej spotkaliśmy się na Wieczorze Uwielbienia, aby w trakcie wspólnej modlitwy i śpiewu radośnie dziękować za przyjście Pana Jezusa. Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości i łączy. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Wieczór kolęd i uwielbienia to jedna z propozycji Odnowy w Duchu Świętym w Kaletach na świąteczny czas. W poniedziałkowy wieczór kościół parafialny w Jędrysku rozbrzmiał najpiękniejszymi polskimi kolędami oraz piosenkami wielbiącymi Jezusa, które dzięki atmosferze tego miejsca, choinek i stajenki nabrały jeszcze większej mocy. Było modlitewnie, pięknie, wzruszająco, nastrojowo…
Ks. Damian Cisło dołączył do zgromadzonych parafian z garścią przemyśleń ewangelicznych i rozważaniem słowa Bożego.

 

DSC 0328ł\

 

DSC 0332i

 

DSC 0336e

 

DSC 0334g

 

DSC 0337d

 

DSC 0340b

 

styczeń 2022ca

 

SONOD O SYNODALNOŚCI  

ANKIETA

https://www.dropbox.com/s/wjx5dgvb51tz6jq/ANKIETA_DLA_PARAFIAN.pdf?dl=0

 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Koncert kolęd w wykonaniu chóru SONATA to na świątecznej liście przyjemności pozycja równie wyczekiwana jak piernik, prezenty i choinka. To muzyczne uczta składająca się z najlepszych bożonarodzeniowych dań – kolęd i pastorałek, tych znanych bardziej i mniej. Chór SONATA pod dyrekcją p. Iwony Skop uprzyjemnił koncertem kolęd świąteczne popołudnie 6 stycznia 2022 r. Ks. Proboszcz W.Ciosmak przywitał muzycznych artystów i parafian obecnych na koncercie i wspólnym kolędowaniu. Chórzyści rozpoczęli koncert kolędą Bracia patrzcie jeno, w której autor F.Karpiński sugeruje, by porzucić wszystko ,czym żyjemy i pójść do stajenki pokłonić się Panu. Muzyczne aranżacje kolęd i pastorałek przeplatane były słowem wiążącym przygotowanym przez p. Bogdana Łazaja oraz wspólnym śpiewem kolęd: Bóg się rodzi , Tryumfy króla niebieskiego , Mędrcy świata monarchowie przez wszystkich parafian. Do wspólnego śpiewu zachęcał energicznymi dźwiękami naszych organ p. Leonard Hadyk. Chórzyści pięknym śpiewem zapewniali nas, że maleńka przyszła miłość i cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. W kolędzie Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego wyśpiewali pytanie kierowane do Jezusa - gdzie Jego berło, gdzie korony? W kolejnej kolędzie Przy onej górze usłyszeliśmy, jak pasterze uwijają się w stronę świecącej zorzy, by zobaczyć, gdzie jest to święte mieszkanie. Radośnie wybrzmiała też kolęda Nad Betlejem w ciemną noc, Pospieszcie o wierni, Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem, Gore gwiazda Jezusowi. Nie zabrakło też szczególnej kolędy kołysanki Zaśnij Jezuniu. Koncert zakończono wykonaniem 4 kolęd: Raduj się świecie, W żlobie leży, Dzisiaj w Betlejem i Każdy dom świętości pełny. Na koniec tradycyjnie wszyscy zgromadzeni razem z chórzystami i p.Hadykiem zaśpiewali najpiękniejszą kolędę Cicha noc. Ks. Proboszcz złożył podziękowanie p.dyrygent , chórzystom, p. Hadykowi i parafianom za obecność. Wyrażamy wdzięczność za chwile wzruszeń i artystycznych uniesień, których chór dostarczył słuchaczom. Był to wzruszający koncert, kolędowe radosne muzykowanie podbiło serca publiczności, spotykając się ze wzruszeniem i zachwytem wielu w kościele i na łączach internetowych.

IMG 20220106 WA0008

 

IMG 20220106 WA0009

 

IMG 20220106 WA0010

 

IMG 20220106 WA0012

 

 DSC 0228

 

 

 

DSC 0228

 

DSC 0230

 

DSC 0231

 

DSC 0234

 

 

DSC 0237

 

DSC 0241

 

DSC 0250

 

DSC 0257

 

DSC 0273

 

DSC 0274

 

 

0001b

 


STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM...


      Okres Bożego Narodzenia, Nowego Roku i początek stycznia to czas, gdy w kościele można podziwiać stajenkę bożonarodzeniową, która przedstawia Świętą Rodzinę i miejsce narodzenia Chrystusa. Żeby łatwiej nam było uwierzyć we wszechmoc Boga, w Jego miłość, kolejny raz w naszym kościele mamy stajenkę. W tym roku inną niż dotychczas, mamy kolejne elementy krajobrazu stajenki wykonane przez lokalnego artystę Pana Ryszarda Wysockiego. Jego misterna konstrukcja, jedyna w swoim rodzaju, bogata, kolorowa, zbudowana z wielu elementów, robi wrażenie i dzięki temu stajenka z roku na rok jest piękniejsza i bardziej okazała. Całość stwarza wrażenie. Wśród wielu elementów krajobrazu stajenki Bóg rodzi się dyskretnie. Kolejny raz zaprasza nas cicho i cierpliwie do wejścia na drogę do Betlejem. Dekoracja w kościele ma nam pozwolić na chwile zadumy i rozmyślań. I budzić w nas radość, przypominać o jedności rodziny i jej największych wartościach: wzajemnej trosce, miłości, szacunku i pomocy. Ksiądz proboszcz W.Ciosmak serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia kościoła na święta Bożego Narodzenia.

IMG 20220102 WA0003

 

IMG 20220102 WA0007

 

IMG 20220102 WA0008

 

IMG 20220102 WA0009

 

DSC 0222

 

 

DSC 0220

 

 

DSC 0211DSC_0219.jpg

 

DSC 0202

 

DSC 0205

 

0001ż2021

 

 

 Plan Mszy świętych - zamiast tradycyjnej kolędy


   Zgodnie ze zarządzeniem biskupa z dnia 23 X br., podobnie jak w ubiegłym roku, w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast tego zapraszamy na Msze Święte, które będą odprawiane za parafian mieszkających przy danych ulicach. Podczas tych Mszy będzie święcona woda, przyniesiona przez parafian, dla pokropieniamieszkania. Będzie też możliwość wzięcia pamiątkowego obrazka kolędowego oraz poświęconej kredy dla odznaczenia drzwi domostwa. W czasie Mszy św. będzie też okazja, aby złożyć tradycyjną ofiarę kolędową na potrzeby naszej parafii - w tym roku podobnie jak w ubiegłym, na dokończenie budowy Domu Parafialnego.
    Pamiętamy o ograniczeniach ilości osób w kościele. Zapraszamy przedstawicieli rodzin na te Msze św. Reszta rodziny niech przeżywa te Msze św. na łączach Internetu.


1. 27.12 - poniedz. - godz.18:00 - Mikołeska, Lubocz, Truszczyca, Konopnickiej, Brzechwy,
2. 28.12 - wtorek - godz.18:00 - Lubliniecka, Fabryczna, Kaczorowskiego, Kilińskiego
3. 29.12 - środa - godz.18:00 - Chopina, Wojska Polskiego, Kosmonautów, Reja, Bema,
4. 30.12 - czwartek - godz.18:00 - Leśna, Prusa, Piastów, Spokojna i Młodzieżowa
5. 01.01 - sobota - godz. 16:30 - Mickiewicza, Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki
6. 02.01 - niedziela - godz.16:30 - Jana Pawła II, Matejki, Zagłoby, Twardowskiego Brzozowa
7. 03.01 - poniedz. - godz.18:00 - Ks. Drozdka, Nałkowskiej, Ligonia,
8. 04.01 - wtorek - godz.18:00 - Rymera, Tuwima, Łączna i Krótka, Lema, Bajeczna,
9. 05.01 - środa - godz.18:00 - Sobieskiego, Chrobrego i Łokietka, Kościuszki,
10. 06.01 - czwartek - godz.16:30 - Ks. Rogowskiego, Gajowa, Słowackiego i Pokoju
11. 07.01 - piątek - godz.18:00 - Kochanowskiego, Kopernika, Tylna i PCK
12. 09.01 - niedziela - godz.16:30 - Sienkiewicza, Wodna, Damrota, Anioła, Chmielna, Drzymały
13. 10.01 - poniedz. - godz.18:00 - Pl. Zjedn., Wolności, Wrzosowa, Żeromskiego, Długosza
14. 11.01 - wtorek - godz.18:00 - 1-go Maja 96 - 94a - 94 - 92 - 88 - 86 - 90 - 78 - 80
15. 12.01 - środa - godz.18:00 - 1-go Maja 82 - 72 - 70 - 68 - 62 - 64 - 66 - 51 - 53 - 55
16. 13.01 - czwartek - godz.18:00 - 1 Maja 1 - 58, Żwirki i Wigury,
17. 14.01 - piątek - godz.18:00 - Krasickiego, Dworcowa, Harcerska, Gawlika, Imbirowa
18. 16.01 - niedziela - godz.16:30 - Gwoździa, Lipowa, Zielona, Traugutta, Topolowa, K.Miarki,
19. 17.01 - poniedz.- godz. 18:00 - Dąbrowskiego, Działkowa, Jaworowa, Borka, Głowackiego
20. 18.01 - wtorek - godz.18:00 - Słowiańska, Armii Krajowej, Nowa, Asnyka, Rycerska, Okrzei
21. 19.01 - środa - godz.18:00 - Księżycowa, Polarna, Jaśminowa, Jodłowa, Czarneckiego

 

 

 

mama plaakt roraty 2

 

 

8 grudnia - Święto Marianek

 

   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronackim Dzieci Maryi. 8 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 17.00 Dzieci Maryi na znak przynależności do Marianek otrzymały medaliki zawieszone na wstążce odpowiedniego koloru. Dziewczyny z ich opiekunem ks. Damianem Cisło przygotowały liturgię słowa i oprawę muzyczną. Marianki odnowiły swoje przyrzeczenia. Są to dziewczęta, które poprzez poznawanie TAJEMNICY MARYI pragną jeszcze mocniej przybliżyć się do Boga. Naśladowanie Maryi pomaga im budować Świat BOŻY. Dziewczęta wiedzą, że każdy dobry człowiek jest dla świata - w każdym czasie - łaską samego Boga. Stając się Służebnicami Maryi wierzą w DOBRO w każdym człowieku. Marianki uczestniczą we Mszy św. ze sztandarem na uroczystościach parafialnych. Są na wszystkich nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny.

MArianki10

 

marianki 2 2 

 

marianki 3a

 

marianki 4 2

 

marianki 5 2

 

marianki 7 2

 

marianki 8 2

 

marianki9 2

 

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ


      W niedzielę 28 listopada 2021 r. w 125. rocznicę utworzenia naszej parafii odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji ofiarodawców tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Karolowi Klozemu (1823 – 1902) – założycielowi parafii i największemu fundatorowi naszego kościoła. Ze względu na chorobę ks.Proboszcza Mszy św. przewodniczył ks.Damian Cisło w asyście ks. Zbigniewa Kociubiaka. Dzięki inicjatywie P. Herberta Labusa, który pozyskał sponsorów pamiątkowej tablicy, przy akceptacji naszego ks.Proboszcza W.Ciosmaka, który dokonywał uzgodnień tego projektu z kurią diecezjalną, udało się przedsięwzięcie zrealizować. Tablicę wykonał i zawiesił na Domu Parafialnym Pan Grzegorz Krupa.  Ponieważ ofiarodawcy przekazali większą sumę pieniędzy niż było potrzeba na pokrycie kosztów tablicy poświęconej ks. Klozemu, postanowiono z pozostałej kwoty wykonać poręcze dla niepełnosprawnych przy wejściu do kościoła. Zaś dr Józef Kalinowski przygotowuje we współpracy z Panem Janem Myrcikiem pamiątkowe wydanie najważniejszych informacji o parafii i Ks. Kloze pn. KSIĄDZ KAROL KLOZE I JEGO DZIEŁO. Dziękujemy i serdeczne Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie, a ofiarodawcom za hojność i ofiarność.
      Po celebracji Mszy św. w intencji ofiarodawców tablicy pamiątkowej odbyło się na placu kościelnym uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej. Ks. Damian podkreślił zasługi ks. Klozego i podziękował darczyńcom za ufundowanie tablicy.

TAB.2

TAB3

TAB4

TAB5

TAB6

TAB9

TAB10

TAB11

TAB12

TAB13

TAB14

TAB16

TAB17

TAB19

Ks. Karol Kloze

    W „Katolik”...8/1892 czytamy o nim „ można przyjąć jako zasadę postępowania ks. prob. Karola Kloze przy realizacji wszystkich jego zamiarów, bo był nie tylko mężem czynu, ale i realistą”
Karol Klose urodził się 29 lipca 1823 roku w Lublińcu. Po uzyskaniu maturalnego świadectwa rozpoczął studia teologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 sierpnia 1846 roku. Był wikarym w Leśnicy k/Strzelec oraz Rudacu k/Raciborza (e-ncyklopedia...2012). Z dniem 27 listopada 1849 roku został administratorem parafii żyglińskiej, a dekret powierzenia mu urzędu proboszcza pochodzi z dnia 8 września 1852 roku (L. Musioł).
Pracując w parafii żyglińskiej pełnił przez dłuższy czas funkcję powiatowego inspektora na powiat bytomski. Należał do kapłanów wyjątkowo energicznych, a przy tym roztropnych. Skutecznie realizował swoje zamierzenia, realistycznie rozplanowane; cechowało go zdyscyplinowanie i zmysł organizatorski.
    W 1879 roku założył parafialne Bractwo św. Michała Archanioła, w 1887 Bractwo Najświętszego Sakramentu Ołtarza i w tym samym roku Bractwo Żywego Różańca, a w 1893r. III Zakon św. Franciszka, a w następnym Stowarzyszenie św. Rodziny. Ożywił ruch pątniczy, wspólnie z pielgrzymami maszerował do Pani Jasnogórskiej wraz z wiernymi z osad należących do żyglińskiej parafii . Nowy, murowanu kościół w Żyglinie prawie przez 22 lata nie posiadał wieży - dzwonnicy. Starania o jej wzniesienie podjął skutecznie ks. Karol, bowiem 21 czerwca 1873 roku wmurował pod budowlę wieży kamień węgielny, z wymaganą w takich przypadkach celebracją liturgiczną. A już 11 października 1874 roku umieszczona została na wzniesionej wieży gałka z krzyżem. (J. Hejda; L. Musioł).
    Ks. Karol Klose obchodził 2 sierpnia 1896 roku złoty jubileusz święceń kapłańskich. Dnia 2 sierpnia w niedzielę odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. K. Klose, naszego proboszcza i honorowego dziekana. Z rana o godzinie 9 zebraliśmy się przed probostwem, aby złożyć jubilatowi życzenia. Po przemówieniu p. J. Gawlika, zaprowadzono jubilata w procesji i muzyką do kościoła, gdzie się odbyło nabożeństwo za parafian. Po nabożeństwie w tym samym porządku odprowadziliśmy jubilata na probostwo.. Wieczorem odbył się wspaniały pochód, który prowadził p. Edward Mazur z Starego Chechła; górnicy wystąpili w swych odświętnych mundurach, a dziewczyny w strojach ludowych. Aby okazać swoje przywiązanie do proboszcza przybyli na uroczystość przedstawiciele z wielu okolicznych wsi. („Katolik”...93/1896).
Niespodziewanie na energicznego proboszcza nałożyła kuria wrocławska nowe zadanie, budowę plebanii wraz z kaplicą w Jędrysku, który wraz z Truszczycą należał do parafii żyglińskiej. Osady Kuczów i Kalety objęte były wtenczas jurysdykcją parafii lubszeckiej (J. Hejda; L. Musioł).
    Ks. K. Klose otrzymał parcelę budowlaną w Jędrysku jako darowiznę, a własne środki finansowe zaangażował w sporządzenie dokumentacji budowlanej, kalkulacyjnej i wybudowanie plebanii z mieszkaniem oraz wystawienie przy niej dużej sali jako kaplicy, w której można było koncelebrować Msze św. Początek budowy kaplicy to maj 1895 roku, a ukończono ją jesienią tego roku. Poświęcenie kaplicy odbyło się w listopadzie 1896 roku. W tym samym miesiącu bp G. Kopp nadał jej status kościoła parafialnego dla Jędryska i Truszczycy (J. Hejda; L. Musioł). Przedsiębiorczy ks. Karol ustanowił fundację z kapitalem 50 000 marek. Odsetki od kapitału były przeznaczone na utrzymanie proboszcza tej nowej parafii (L. Musioł).
Ale już wcześniej, bo 13 listopada 1896 roku Królewska rejencja w Opolu powiadomiła ks. K. Klose, o wydaniu zezwolenia, na utworzenie na północnym obszarze parafii katolickiej wspólnoty z części parafii wielkożyglińskiej. Wyłączenie tego obszaru nastąpiło 14 grudnia 1896 roku.
    Dnia 20 listopada tego roku ks. kardynał Georg Kopp erygował nową parafię. W jej skład obok Jędryska, gdzie wystawiona została plebania z kaplicą, przyłączone zostały jeszcze dalsze cztery wioski: Zawodzie, Kuczów, Truszczyca i Kalety. W sumie nowo powstała parafia liczyła około 1500 mieszkańcow (J. Myrcik...1996; L. Musioł).
W Kaplicy zawieszony został obraz M.B. Nieustającej Pomocy. Już w dniu 28 listopada 1896 roku zostało w niej odprawione pierwsze nabożeństwo, a potem następne, co trwało, aż do wybudowania nowego kościoła i jego poświęcenia. W tym samym dniu dotychczasowy proboszcz żygliński otrzymuje nominację na administratora parafii w Jędrysku (J. Hejda).
Dekret na proboszcza nosi datę 23 grudnia 1897 roku. Ks. K. Klose przeniósł się do nowej parafii w Jędrysku już 19 stycznia 1897 roku jako administrator; należała ona do dekanatu tarnogórskiego (L. Musioł).
Miejsce parafii Jędrysek w dekanacie tarnogórskim. Parafia Jędrysek wraz z innymi osadami, które weszły w jej skład, położona była w dawnej północnej części parafii żyglińskiej. Odległość osad w prostej linii do żyglińskiego kościoła była znaczna, wielokilometrowa. W dniu założenia parafii należały do niej następujące osady: Jędrysek, Truszczyca, Kuczow, Kalety i Zawodzie. Lecz książę kardynał Kopp zarządził, że osada Zarach należąca do Truszczycy, została dołączona do parafii żyglińskiej, ponieważ była położona bliżej niej, aniżeli Jędryska („Katolik”... 140/1897).
    W tych miejscowościach na przełomie XIX z XX stuleciem, liczba katolików przekraczała nieco 1500 osób. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku powstał w Kaletach najpierw zakład produkcji celulozy, a następnie papieru; dynamizowało to rozwój osadnictwa. Z pewnością nie uszło to uwadze proboszcza żyglińskiego i stało się powodem jego troski duszpasterskiej, bo w żadnej z wymienionych wcześniej miejscowości nie było katolickiego kościoła. Prawdopodobnie to ks. K. Klose zaprojektował utworzenie z nich samodzielnej parafii. A znając jego zdecydowanie, rozwagę i dyscyplinę wobec koncepcji, do których był przekonany, powinno się to było zrealizować. Miał miejsce pewien incydent pomiędzy nim a proboszczem lubszeckim, co do przynależności Kalet i Kuczowa do nowej jędryskiej parafii, ale w końcu doszło do porozumienia.
Ks. K. Klose zabiera się do wystawienia nowego kościoła. Dnia 29 maja 1899 roku, wtenczas już 76 letni kapłan, ciągle zdumiewająco aktywny i zaradny, rozpoczął swój zamiar od poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła w parafii jędryskiej.
     Budowę powierzono mistrzowi budowlanemu z Tarnowskich Gór, Kotzulli. Prace posuwały się szybko i to na tyle, że już 14 września 1899 roku wciągnięto nowy krzyż na szczyt wieży kościoła. Tym wcale niełatwym montażem kierował polier ciesielski p. Sycha. Przy tej uroczystości zaprezentowała się kapela z Wielkiego Żyglina („Katolik”...110/1899), o której wspomniano już wcześniej przy jubileuszu 50-tej rocznicy kapłaństwa ks. Karola Klose w 1896 roku.
Poświęcenie kościoła. We wtorek 14 sierpnia 1900 roku miało miejsce poświęcenie kościoła p.w. św. Józefa w Jędrysku. Akt poświęcenia odbył się o godzinie 10:00, a dokonał go ks. proboszcz Karol Nerlich z Piekar Śląskich, w asyście ks. lokalisty Józefa Czaji z Miasteczka i ks. proboszcza K. Orlinskiego z Wielkiego Żyglina. Po odczytaniu św. Ewangelii wygłosił wzruszające kazanie, w polskim języku, ks. proboszcz Szymon Korpak z Rybnej (dzisiejsza Strzybnica).
Koszta budowy. Wyniosły one około 42 000 mk. Kościół nie był jeszcze kompletnie wyposażony, a na dzień poświęcenia brakowało jeszcze: organy, bocznych ołtarzy i należało dostawić sporo ławek („Katolik”... 99/1900).
Na ścianach prezbiterium, które otaczały główny ołtarz, wymurowane były trzy otwory okienne. Drewniane ramy do nich wykonano z wyrachowana estetyką. Napisano, że wypełniono je szkłem różnokolorowym; prawdopodobnie były to witraże. Kompozycje kolorowych szkieł przedstawiały figuratywne postacie, które zapewnie symbolizowały osoby cieszące się kultem świętych. Ich zarysy można dostrzec na fotografii Rajmunda Gryca. Witraże zostały zakupione przez czterech dobrodziejów, należał do nich także mistrz Kotzulla („Katolik”...95/1900). Obecny wewnętrzny wystrój kościoła odbiega od tego z czasu po jego wybudowaniu i następnych lat. Bez wątpienia największe zasługi, także od strony finansowej, w wybudowaniu kościoła miał sędziwy proboszcz i dziekan K. Klose.
     Pogrzeb zasłużonego kapłana. Ks. K. Klose zmarł 8 marca 1902 roku w parafii, która była mu tak bardzo bliska i zapewnie z tego powodu, że osadzona na ziemi lublinieckiej. Pochowany został na parafialnym cmentarzu w niewielkiej odległości od kościoła, który wystawił.

ZAŚPIEWALI AKATYST KU CZCI ŚW. JÓZEFA

 

2

- Witaj, Święty Oblubieńcze Oblubienicy Dziewiczej! – to słowa, które jak refren przewijały się przez cały tekst Akatystu ku czci św. Józefa.

21 listopada 2021 r., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zgromadzeni w naszym kościele na nabożeństwie wierni mieli okazję włączyć się w śpiew prastarego hymnu ku czci Oblubieńca NMP. Modlitwę poprowadził Chór Stowarzyszenie Przyjaciół Lublinieckiej Fary. Był to akatyst – hymn liturgiczny ku czci naszego patrona, Oblubieńca Bogarodzicy. Chórzyści pięknie zaprezentowali utwór ze swojego bogatego repertuaru: O Józefie, Opiekunie. Mogliśmy także wysłuchać modlitewnych wezwań do św. Józefa przeplatanych mniejszymi formami poezji liturgicznej – kondakionami i ikosami (13 kondakionów i 12 ikosów). Melodia Akatystu jest oparta na powtórzeniach, podobnie jak litanie. Dźwięczny śpiew wypełnił mury naszego kościoła, a jego charakter pozwalał z łatwością odczytać wschodnie „korzenie” tego hymnu.

Po zakończonym nabożeństwie ks.Proboszcz W.Ciosmak podziękował p.dyrygent Dominice Sowa i chórzystom za przygotowanie i wykonanie Akatystu, które przez wiernych zostało nagrodzone brawami. Po raz kolejny mogliśmy przekonać się, że chórzyści to ludzie, którzy poprzez śpiew odkrywają swoją życiową misję i dla których muzyka nie jest tylko obowiązkiem z racji wykonywanego zawodu, bądź godziną próby zwieńczoną zaśpiewaniem na Mszy niedzielnej. Jest czymś więcej, jest uwielbieniem, a przy tym - stylem życia.

Akatyst ku czci św. Józefa wpisuje się w obchody Roku Świętego Józefa, który ogłosił Papież Franciszek wraz z publikacją Listu apostolskiego Patris corde ogłoszonego 8 grudnia 2020 roku. Za pobożne odśpiewanie Akatystu można w tym roku uzyskać odpust zupełny.

3

 

5

 

6

 

1a

 

 

MSZA  ŚW. ZA OJCZYZNĘ

 

     Wyjątkowa była liturgia z 11 listopada 2021 roku, którą sprawował i homilię wygłosił ks.proboszcz W.Ciosmak. Była celebrowana w nawiązaniu do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzonej w tym miesiącu. Msza św. za Ojczyznę, była czasem modlitwy za Naród. Ks.Proboszcz w kazaniu wskazał na najważniejsze z tragicznych momentów dziejów państwa oraz na cierpienia rodaków. Wskazując na wartość, jaką jest cierpienie Narodu, które prowadzi ku wolności, akcentował ważne wydarzenia historyczne w dziejach narodu polskiego, wskazywał, iż cierpienie jest drogą, wartością, która we właściwym czasie przynosi pożądane skutki. We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele Samorządu: burmistrz K.Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej J.Perz wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Miasta, zaproszeni goście z partnerskiego miasta Vitkov ze starostą P.Smolką, poczty sztandarowe, strażacy oraz liczni mieszkańcy naszego miasta. Od strony muzycznej uroczystość uświetniła orkiestra naszego miasta. Po Mszy św., w drugiej części obchodów, nastąpiło przejście pod pomnik Bojownikom o Wolność i Demokrację i złożenie wiązanek kwiatów.

 

DSC 0296

 

DSC 0297

 

DSC 0303

 

DSC 0304

 

DSC 0308

 

DSC 0310

 

DSC 0312

 

DSC 0314

 

DSC 0315

 

DSC 0317

 

DSC 0318

 

DSC 0320

 

DSC 0321

 

DSC 0322

 

DSC 0323

 

DSC 0324

 

DSC 0325

 

DSC 0327

 

DSC 0328

 

DSC 0332

 

DSC 0334

 

DSC 0336

 

plakat o swietej rodzinie 1

 

KONKURS  TAJEMNICE RÓŻAŃCA W OBRAZACH

    Aby pogłębić znajomość Tajemnic Różańca Świętego i zainspirować młodych naszych parafian do aktywnego udziału w nabożeństwach różańcowych ks.Proboszcz W.Ciosmak wraz z katechetkami D.Dziuk i M.Kokoszką ogłosili konkurs pn. Tajemnice różańca św. w obrazach. Uczestnicy konkursu wybierali jedną z 5 tajemnic różańca z części radosnej, światła, bolesnej czy chwalebnej i tworzyli ilustrację. 5 listopada 21 r. rozstrzygnięto konkurs i wręczono przygotowane przez ks. Ciosmaka dyplomy i nagrody.
Kategoria I-III
1. miejsce Aleksandra Bobola kl. II c
2. miejsce Hanna Przybyła kl. II b
Kornelia Borek kl. II b
3. miejsce Hanna Toborek kl. III b
Hanna Glanc kl. III b

Kategoria IV-VI
1.miejsce Kacper Kwoka kl. IV a
2. miejsce Weronika Lach kl. V b
Martyna Nowak kl. V b
3. miejsce Iga Krawczyk kl. V b
Szymon Kotala kl. IV a

Wyróżnienia:
Alicja Kidawa kl. I b
Maria Czaja kl. II b
Natalia Helisz kl. I b
Emilia Helisz kl. I b
Emilia Szcześniak kl. II b
Emma Kłos kl. II b
Xsenia Gambuś kl. I
Zofia Prandzioch kl. II c
Błażej Droździok kl. I a
Paweł Gatys kl. III a
Kamil Gawor kl. III a
Marta Radziej kl. III a
Mikołaj Machnik kl. III b
Dominika Rozanka kl. III a
Sonia Kulawik kl. III b
Ks.Proboszcz podziękował wszystkim za udział w konkursie i zaangażowanie, wszystkim uczestnikom konkursu p. D.Dziuk wręczyła pamiątkowe dyplomy, drobne niespodzianki i słodycze. Tajemnice różańca w formie plastycznej można oglądać na przygotowanej przez nasze katechetki wystawie prac. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,  zwycięzcom gratulujemy.

DSC 0174  DSC 0175  DSC 0176

 

DSC 0177  DSC 0178    DSC 0179

 

DSC 0180  DSC 0183  DSC 0184

 

DSC 0185  DSC 0188    DSC 0189

 

DSC 0190    DSC 0191    DSC 0192

 

DSC 0194   DSC 0195   DSC 0196

 

DSC 0197    DSC 0198   DSC 0199

 

DSC 0200  DSC 0201  DSC 0203

 

DSC 0204    DSC 0205   DSC 0207

 

DSC 0209   DSC 0210   DSC 0211

 

DSC 0212      DSC 0215  DSC 0216

 

DSC 0218   DSC 0219    DSC 0227

 

DSC 0228  DSC 0234   DSC 0235

 

DSC 0237  DSC 0240   DSC 0249 

 

DSC 0252  DSC 0253  DSC 0256

 

 

Pamięć o zmarłych żyje w nas


    W pierwszy dzień listopada - uroczystość Wszystkich Świętych oddajemy hołd wszystkim tym, którzy weszli już w poczet zbawionych jako orędowników u Boga. W tym czasie wielu odwiedza groby swoich bliskich. Ludzie zapalają znicze, zostawiają kwiaty i podkreślają, że choć o zmarłych powinniśmy pamiętać przez cały rok, to Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas wyjątkowy. W tym czasie ważna jest relacja z bliskimi, którzy odeszli i pamięć o nich. Wieczorem, 1 listopada nasz cmentarz jaśniał światłem tysięcy zniczy, które przez cały dzień parafianie ustawiali na grobach swoich bliskich. Obchodom Wszystkich Świętych towarzyszy wiara w nieprzemijalność życia i nadzieja, że śmierć nie oznacza kresu istnienia. O tym przypomina pięknie oświetlony krzyż na naszym cmentarzu skłaniający do modlitwy i zadumy nad tajemnicą życia i śmierci.

IMG 20211027 WA0002

 

IMG 20211101 WA0010

 

IMG 20211101 WA0011

 

IMG 20211101 WA0012

 

IMG 20211101 WA0013

 

IMG 20211101 WA0014

 

IMG 20211101 WA0015

 

IMG 20211101 WA0016

 

IMG 20211101 WA0017

 

 

 

 

Urodziny ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka

Z tej to okazji kierujemy do szacownego solenizanta moc gorących urodzinowych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Matka Boża sprawi, aby trudna i odpowiedzialna posługa duszpasterska w naszej Parafii była owocna i sprawiała księdzu radość. Wszyscy śpiewamy solenizantowi głośne – 100-lat. Jednocześnie w imieniu wszystkich naszych parafian, dziękujemy księdzu za wszystko, co robi dla naszej Parafii.

   Wspólnota parafialna uczestniczyła w wieczornej Mszy św., w której modliliśmy się w intencji dzisiejszego solenizanta i jego rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo. Burmistrz naszego miasta w delegacji z radnymi oraz delegacje grup parafialnych złożyli na ręce księdza proboszcza życzenia wraz z kwiatami. Ks. Proboszcz podziękował za wyrazy życzliwości i solidarności w pracy kapłańskiej, podkreślił, iż to bardzo miłe, kiedy w tym szczególnym dniu pamiętają o kapłanach osoby bliskie, znajomi, przyjaciele, parafianie. Choć często tego nasi kapłani nie pokazują, to właśnie ten dzień w sercu jest bardzo ważny. Dzięki okazanej życzliwości wiedzą, że otaczają ich serdeczni ludzie. I to właśnie dla nich coś znaczą. I to właśnie na nich zawsze mogą w życiu liczyć. Są ludzie, których ślad nie zaciera się w pamięci. To oni tworzą ścieżkę dźwiękową naszych serc. Ich piękno rodzi się w sercu, odbija w oczach i żyje w uczynkach.

DSC 0098 

 

DSC 0099

 

DSC 0102

 

DSC 0105

 

DSC 0107

 

DSC 0109

 

DSC 0111

 

DSC 0113

 

DSC 0116

 

DSC 0118

 

DSC 0120

 

DSC 0122

 

DSC 0129

 

DSC 0131

 

DSC 0136

 

DSC 0139

 

DSC 0145

 

DSC 0149

 

DSC 0154

 

DSC 0154

 

DSC 0155

 

DSC 0159

DSC 0155

 

DSC 0165

 

DSC 0163

 

DSC 0166

 

Życzenia Urodzinowe dla ks.Proboszcza 2021

 

POGRZEB KS. KAZIMIERZA SZALASTY

19.10.2021 r. w kościele św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie odbył się pogrzeb naszego byłego proboszcza - ks. Kazimierza Szalasty. Zmarł 16 października, w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, w wieku 76 lat i w 52. roku kapłaństwa. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, w ostatnim czasie przebywał w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec, a wśród koncelebrujących był bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Homilię wygłosił pochodzący z naszej parafii ks. Adam Kozak, przywołał słowa zapisywane przez śp. Ks.Kazimierza , podkreślił Jego zaangażowanie w duszpasterstwo głuchoniemych , chorych i potrzebujących pomocy, mówił o Jego życiu pełnym Bożej i mądrej treści. Dziękował za dar jego życia i kapłaństwa. Wspominał także w kazaniu, że szczególnym rysem duchowości zmarłego kapłana było umiłowanie Eucharystii. Przez wszystkie lata aż do ostatniej, którą odprawił 28 września. - Z pieczołowitością, z pobożnością i bez pośpiechu sprawował Najświętszą Ofiarę, zawsze starannie się do niej przygotowując - wspominał. Odsłaniał oblicze Chrystusa głuchoniemym, a także niewidomym i umysłowo upośledzonym, a więc ludziom często zepchniętym na margines życia, odrzuconym, niezrozumianym. I to był też jego szczególny przymiot - umiejętność rozmowy, pomocy i służby każdemu człowiekowi, a szczególnie doświadczonemu przez życie - zauważył ks. Kozak. Podziękował także ks.Kazimierzowi za 25 letnią przyjaźń.

     W imieniu naszej parafii zmarłego proboszcza pożegnali ks.proboszcz Wojciech Ciosmak, burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz przedstawiciele grup parafialnych. Licznie żegnali ks. Kazimierza członkowie grup duszpasterskich i świeckich. Nie zabrakło również rodziny Księdza Kazimierza na czele z siostrą zmarłego. Na zakończenie odczytano słowa pożegnania i podziękowania za kapłaństwo dobrego i wrażliwego serca z pełnym zaangażowaniem w duchowy rozwój przekazane przez od arcybiskupa Wiktora Skworca, także podziękowanie generalnego duszpasterza głuchoniemych .

Ksiądz Szalasta przez wiele lat był zaangażowany w duszpasterstwo osób niesłyszących. Już w czasie seminarium ukończył odpowiednie kursy, a po święceniach włączył się w tę posługę najpierw w diecezji katowickiej, a następnie przez 16 lat w diecezji gliwickiej, gdzie był pierwszym diecezjalnym duszpasterzem inwalidów słuchu.

Po Mszy św. pogrzebowej uczestnicy ceremonii pogrzebowej przeszli na cmentarz, gdzie w rodzinnym grobowcu złożono ciało zmarłego kapłana.

SZAL1

 

SZAL2

SZAL3

 

SZAL4

 

SZAL5

SZAL6

SZAL7

 

SZAL8

 

SZAL9

 

SZAL10

 

SZAL11

 

SZAL12

 

SZAL13

 

SZAL14

 

SZAL15

 

SZAL16

 

SZAL17

 

SZAL18

 

SZAL19

 

SZAL20

 

SZAL21

 

SZAL22

 

SZAL23

 

SZAL24

 

SZAL25

 

SZAL26

 

SZAL27

 

SZAL28

 

SZAL29

 

SZAL30

 

SZAL31

 

SZAL32

 

SZAL33

 

SZAL34

 

SZAL35

 

SZAL37

 

SZAL39

Zmarł śp. ks. Kazimierz Szalasta

Szalasta 2 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie..

        Dnia 16 października 2021 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Kazimierz Szalasta, były proboszcz naszej parafii. Kazimierz Władysław Szalasta urodził się 23 sierpnia 1945 roku w Zabrzu Pawłowie jako syn Alfreda i Zofii zd. Donoth. Po ukończeniu w 1963 roku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 26 marca 1970 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął z rąk Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza święcenia prezbiteratu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: św. Józefa w Katowicach Załężu (1970-1793), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1973-1977), św. Wojciecha w Mikołowie (1977-1980), NSPJ w Nakle Śląskim (1980-1984) oraz Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1984-1987), gdzie w latach 1986-1987 pełnił funkcję administratora parafii. Następnie w 1987 roku został proboszczem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach Szopienicach, a od 29 lutego 1992 roku w parafii Wniebowzięcia NMP w Olszynie, gdzie zastała go decyzja o utworzeniu diecezji gliwickiej. W latach 1995-2003 był proboszczem parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku i dziekanem dekanatu Woźniki (1999-2002). Od 2003 do 2010 roku był rezydentem w parafii św. Jerzego w Gliwicach Łabędach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zamieszkał w domu rodzinnym w Zabrzu Pawłowie, a od 2017 roku w Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach.

W diecezji katowickiej był moderatorem diecezjalnego centrum duszpasterstwa głuchoniemych, niewidomych i umysłowo upośledzonych (1988-1992), duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych w różnych ośrodkach duszpasterskich, członkiem Synodalnego Zespołu Studyjnego ds. Duszpasterstwa Specjalnego (1973-1976). Należał do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej (1976-1986) oraz Rady Kapłańskiej (1986-1991). Był także ojcem duchownym kapłanów dekanatu Katowice Wschód (1989-1992).

W diecezji gliwickiej był w latach 1992-2008 pierwszym diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych. Stworzył diecezjalne struktury tego duszpasterstwa oraz przygotowywał innych kapłanów do kontunuowania misji posługi ludziom chorym.

Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Szalasty odbędzie się we wtorek 19 października br. w rodzinnej parafii św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie (archidiecezja katowicka). O godz. 10.30 wprowadzenie ciała do kościoła i modlitwa różańcowa. O godz. 11.00 Msza pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego. Po Mszy ciało ks. Kazimierza zostanie złożone w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Z naszej parafii zamówiony jest autokar,który wyruszy sprzed kościoła we wtorek 8.30.Chętni,którzy chcieliby udać się na pogrzeb,proszeni są o zapisywanie się w zakrystii  podając swój adres i pesel.

 

 

SZALASTA.1
Zmarła s. Florentyna Otyli
Lubus

 

   s.Florentyna1

S. M. Florentyna - Otylia Labus urodziła się 26 marca 1935 roku w Jędrysku (Kalety), w rodzinie wielodzietnej. Była trzecim dzieckiem w ośmioosobowej rodzinie. Ojciec s. Florentyny Wiktor nie wrócił z II wojny świato-wej. Matka Klara Labus, wdowa, w trudnych czasach powojennych wychowywała siedmioro dzieci. W 1960 r. Otylia mając 25 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Katowicach. 21 listopada 1960 roku otrzymała strój zakonny. Po okresie nowicjatu 30 listopada 1961 r. złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby wieczyste s. Florentyna złożyła dnia 2 grudnia 1966 r. ofiarując się Bogu na całe życie. Służyła na 6 placówkach i miała istotny wkład w życiu Kościoła przez posługę ludziom starszym, chorym i cierpiącym, a także jako zakrystianka . Przez 9 lat (3 kadencje) była Siostrą Przełożoną. Podczas wielu lat elżbietańskiej posługi Siostra wykonywała różnorakie prace i zadania. Przebywając w Domu Prowincjalnym w Katowicach posługiwała w kuchni. Służyła na placówce w Dębiu, gdzie była zakrystianką. Ochoczym sercem podejmowała kolejne zadania na placówce w Tychach - Urbanowicach. Po przeniesieniu do Popielowa przez kilka-naście lat pełniła funkcję przełożonej domu, pracowała w zakrystii i przeprowadzała remonty domu, w których pomagali jej bracia. Po zamknięciu domu w Popielowie
s. Florentyna została przeniesiona do Izbicka, a stamtąd do Strzelec Opolskich. Wiek i stan zdrowia zadecydowały, że przeniesiono s.Florentynę do Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu. Tam przez ostatnie 10 lat korzystając z kaplicy, będącej na miejscu, windy i warunków sprzyjających osobom starszym, codziennie uczestniczyła we Mszy św. i korzystała z sakramentów. Tu posługę i opiekę duchową pełnią Ojcowie Oblaci. Swój czas i pracę Siostra Florentyna poświęcała wspólnocie sióstr pomagając w kuchni, ogrodzie, posłudze przy chorych siostrach. Ostatni okres czasu był dla Siostry Florentyny czasem zmagania z ogromnym cier-pieniem, które znosiła w łączności z krzyżem Chrystusa, ofiarując je za Zgromadze-nie, Kościół i swoich bliskich, którzy otaczali Siostrę Florentynę wspaniałą opieką, pamiętając o Siostrze i Cioci. W listopadzie w tym roku obchodziłaby 60. rocznicę ślubów zakonnych.
S. Florentyna zmarła 18 września 2021 r. w Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu, otoczona wspólnotą sióstr, zaopatrzona sakramentem chorych - wiatykiem, który stał się jej pokarmem na drogę do Domu Ojca. Msza św. w jej intencji z udziałem naszego ks. Proboszcza W. Ciosmaka, burmistrza naszego miasta K. Kandzi, przewodniczącej Rady Miejskiej J.Perz, i wielu parafian z Kalet została odprawiona w środę 22 września 2021 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Jej bliscy są przekonani, że wniosła wiele błogosławieństwa w ich życie, w życie tych, których spotykała i za których się modliła. Wiemy, że przez lata blisko towarzyszyła Jezusowi Eucharystycznemu poprzez pełnienie posługi zakonnej.
     Żegnając s. Florentynę, która wiernie i radośnie trwała w dziele, które powierzył jej Pan, kierujemy przede wszystkim z wdzięcznością naszą modlitwę do Boga za jej modlitwę, pracę – za życie przeniknięte wiarą.. Prosimy Pana Jezusa Chrystusa, by w swoim miłosierdziu przyjął Ją do radości wiecznej.

 

S.Otylia2

 

Urodziny  Ks. Damiana Cisło.

    Podczas niedzielnej wieczornej Mszy św. 19 września 2021 r. polecaliśmy w naszej modlitwie naszego księdza wikarego Damiana Cisło, który obchodził swoje urodziny. Delegacje grup parafialnych oraz delegacja Rady Miejskiej naszego miasta złożyli na ręce Księdza życzenia i wiązanki kwiatów wraz zapewnieniem modlitwy w intencji kapłana, solidarności z nim zwłaszcza w chwilach trudnych. Ksiądz, który czuje oparcie w swoich parafianach, nabiera nowych sił i chęci do dalszej trudnej pracy kapłańskiej odczuwając w tym też radość, satysfakcję i sens swoich wysiłków.

    Dzień Urodzin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Zapewniając o tej wdzięczności, w imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus – będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej. Życzymy Ci ks. Damianie , aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc. Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi. Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci,abyś szedł przez życie z dobrocią w sercu otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w pracy w naszej parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.
Szczęść Boże.

 DZIECKO I KWIATY

 

DC1 

 

DC2

 

 

 

DC4

 

DC5

 

DC6

 

DC7

 

DC8

 

DC9

 

DC10

 

DC11

 

 

Ks. LEON CZESŁAW KACHEL

 

Kachel1

 

Zmarł Ksiądz Leon Czesław Kachel,
kapłan,który urodził się w naszej parafii, a sprawował posługę w Stanach Zjednoczonych.

     Ks. Leon Czesław Kachel w tym roku obchodził 64. rocznicę święceń kapłańskich. Ojciec Czesław (OSPPE - Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) urodził się 28 czerwca 1931 roku, dokładnie w dniu 27 urodzin swojej matki Weroniki, w Kaletach. Jego ojciec, Stanisław Kachel, zmarł w wyniku wypadku przy pracy dwa miesiące po narodzinach Leona. Miał dwie siostry: Gertrudę Misiudę mieszkającą w Kaletach oraz Celię, która zmarła w wieku 6 lat. Przyszły ksiądz wychowywał się pod opieką babci ze strony matki, pomagając jej w gospodarstwie aż do ukończenia szkoły średniej. Po przyjęciu do seminarium ojców paulinów Leonowi nadano imię Czesław. Studiował filozofię w Krakowie oraz teologię w Warszawie. 29 czerwca 1957 roku w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej został wyświęcony na kapłana przez bł. Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski. O. Czesław uczył katechezy aż do 1976 r., kiedy to wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po trzyletnim pobycie w USA trafił do Rhode Island. Ks. Peter Narewski poinformował go, że diecezja Providence poszukuje kapelana szpitalnego i tak 8 grudnia 1979 r. rozpoczął posługę w szpitalu w Newport, gdzie służył 7 lat. Następnie został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Coventry, a trzy lata później powierzono mu funkcję kapelana w szpitalu św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Providence. Służył tam przez prawie 30 lat, aż do przejścia na emeryturę w rezydencji św. Jana Vianneya w Providence, gdzie mieszkał do śmierci. Zmarł 5 września 2021r. 

Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w naszym kościele w niedzielę 26 września o godz. 11.00.

 

 

 

Kachel5

 

Kachel6

 

Kachel7

 

Kachel8

 

Kachel10

 

Kachel3

 

 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. 

 

Czac Wysz

12 września Kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, i Matka Elżbieta Czacka, fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zostali oficjalnie włączeni przez papieża Franciszka do grona błogosławionych. List Apostolski, w którym papież wpisał w poczet błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Różę Czacką, odczytał po łacinie kard. Semeraro, a następnie w języku polskim bp Michał Janocha. Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 roku Ruchu Apostolskiego "Rodzina Rodzin" Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły siostry Aleksandra Maczuga i Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

  

NOWY ROK KATECHETYCZNY I SZKOLNY ROZPOCZĘTY...
      Nadszedł długo wyczekiwany pierwszy dzień września. To dla nas wszystkich dzień szczególny. W bieżącym, 2021 roku jest to nie tylko data rozpoczęcia nauki, ale również przywrócenia stacjonarnej formy edukacji po wielu miesiącach nauczania zdalnego czy hybrydowego. Powrót do tego, co w szkole najważniejsze, możliwości bycia razem, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, ale również przyjaciół. Zainaugurowaliśmy go uroczystą Mszą św., której przewodniczył nasz ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak. Szczególnie ważny i uroczysty był moment dla dzieci z klas pierwszych, którym kapłan poświecił tornistry i przybory szkolne.

IMG 0967

 

 

Msza święta w 40. rocznicę poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”

    15 sierpnia 2021 r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszym kościele odprawiona została Msza św. w intencji 40-tej rocznicy poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”. W Eucharystii uczestniczyli związkowcy z „Solidarności” , zaproszeni goście związani z NSZZ „Solidarność”, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, władze naszego miasta i licznie zgromadzeni parafianie. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Wojciech Ciosmak wraz z ks.wikarym Damianem Cisło. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe: Solidarności , Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach i sztandar Marianek. W homilii ks. Proboszcz nawiązał do roli Solidarności w walce o wolność i dobro Ojczyzny. Mówił też o ludzkiej solidarności i odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny. Wspomniał czasy młodości, gdy ruch solidarnościowy prężnie działał, gdy prześladowano tych, którzy próbowali walczyć o godność i ludzką solidarność. Docenił ogromną rolę Maryi, która od wieków jak matka czuwa nad każdym z nas. Przywołane zostały słowa wielkich Polaków prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Ks. Ciosmak wskazywał konieczność dialogu ,spojrzenia wykraczającego poza doraźne korzyści i interesy. Potrzeba dzisiaj ludzi otwartych na rozwiązywanie trudnych problemów, na ludzką solidarność, posiadających szacunek wobec oponentów i przeciwników. Stale, nieustannie potrzebni są ludzie solidarności, gotowi do szukania porozumienia, do uczciwego i godziwego kompromisu. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za piękny Maryjny ornat, który założył pierwszy raz z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP.

 

 

15 sier 3

 

 

15 sier 2

 

15 sier 1

 

Bez tytułu.4

 

Bez tytułu.6

 

sierpień 2021.5

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

 

11 czerwca 2021 r. ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak w naszej parafii, w naszym kościele udzielił uczniom klas ósmych Sakramentu Bierzmowania, który jest sakramentem potwierdzającym wiarę w Jezusa Chrystusa, sakramentem Ducha Świętego i Jego darów, aby mężnie wiarę tę rozwijać, bronić i według niej żyć. Każdy otrzymał zewnętrzny znak sakramentu bierzmowania, został namaszczony olejem świętym. Jak będzie ta wiara na co dzień wyglądać zależy przede wszystkim od samych bierzmowanych, którym życzymy wiary i licznych owoców Ducha Świętego. Katechetami młodzieży przystępującej do bierzmowania w szkole są ks. Zbigniew Kociubiak i katechetka Małgorzata Kokoszka. W kościele przygotowywał młodzież do bierzmowania ks. Damian Cisło. Na zakończenie przedstawiciele młodzieży podziękowali mu za przygotowanie do tego ważnego dnia, ks.Damian sam dla każdego przygotował niespodziankę. Podziękowali także ks.Proboszczowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, za wygłoszenie słowa Bożego i prosili o modlitwę w ich intencji. Ks.Ciosmak kierując do nich wskazania zwrócił szczególnie uwagę na owoce Ducha Świętego, na ich wartość w życiu każdego człowieka. Młodzieży towarzyszyli ich rodzice i świadkowie bierzmowania.

Życzymy Wam, Kochana Młodzieży, abyście umocnieni darami Ducha św. odważnie szli przez życie i świadczyli o swojej przynależności do Chrystusa. Chrystusa, z którym życie jest wymagające, ale jakże piękne! Gdyż tylko to, co wymaga od nas trudu starania ma dla nas prawdziwą wartość.

.DSC 0817

 

DSC 0818

 

DSC 0819

 

DSC 0820

 

DSC 0823

 

DSC 0825

 

DSC 0827

 

DSC 0829

 

DSC 0833

 

DSC 0834

 

DSC 0835

 

DSC 0837

 

DSC 0838

 

DSC 0839

 

DSC 0842

 

DSC 0843

 

DSC 0844

 

DSC 0847

 

DSC 0852

 

DSC 0853

 

DSC 0855

 

DSC 0858

 

DSC 0859

 

I KOMUNIA ŚW  W NASZEJ PARAFII

 

DSC 0815

 

Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,

bo Ty mnie kochasz najgoręcej,

Ty mi się dzisiaj oddałeś cały,

w tej przenajświętszej Hostii białej.

     Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym. 16 maja 2021r.  w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klasy III a  po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Eucharystii. Dzieci z klasy III b i III c miały uroczystą Mszę św. o godz.13.00.  Wszyscy dzień wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą  także po raz pierwszy  spotkały się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
     Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kościołem, gdzie przybyły ksiądz  proboszcz  Wojciech Ciosmak powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie i procesyjnie weszły do świątyni. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej  wzruszeń. Rodzice przygotowali piękną dekorację związaną tematycznie z Biblią, dlatego też do tej dekoracji nawiązał ks. Proboszcz w homilii porównując dzieci do baranków, które powinny być pokorne, uczynne, cierpliwe. Dzieci podczas Mszy św. odnowily przyrzeczenia chrzcielne. Njaważniejszą dla nich chwilą było przyjęcie I KOMUNII.  Na zakończenie dzieci w akompaniamencie gitary ks. Damiana podziękowały Jezusowi śpiewem za dar I Komunii , także swoim rodzicom , księżom, osobom, które pomogły im przygotować się do I Komunii św. Niech to wielkie wydarzenie wyryje niezatarte piętno w ich życiu, aby zawsze kochały Jezusa, jak najczęściej gościły Go w swoim sercu i były wierne Jego nauce. Pierwsza Komunia Święta była  dla dziecka i dla jego rodziców szansą na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest  niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Przed końcowym blogosławieństwem  ks. Proboszcz podziękował osobom zaangażowanym za pomoc w przygotowaniu uroczystości, kapłanom, katechetom, Rodzicom za piękne  przygotowanie dekoracji i wysprzątanie kościoła i domu parafialnego, dziękował za oprawę muzyczną, podziękowania złożył także p. Zbigniewowi Nowak, który przygotował stelaże na plac kościelny do banerów oraz p. Danucie Sośnicy za uszycie banerów. 
Wszystkim dzieciom życzymy, by na zawsze zaprzyjaźniły się z Jezusem!

DSC 0808

 

DSC 0814

 

DSC 0326

 

DSC 0355

 

DSC 0406

 

DSC 0490

 

DSC 0451

 

DSC 0499

 

DSC 0522

 

DSC 0476

 

DSC 0562

 

DSC 0571

 

DSC 0635

 

DSC 0669

 

DSC 0677

 

DSC 0711

 

DSC 0722

 

DSC 0734

 

DSC 0738

 

DSC 0764

 

DSC 0766

 

DSC 0788

 

DSC 0790

 

 

 

 plakat3 1

MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ I STRAŻAKÓW

    Wielu z nas leży na sercu dobro i przyszłość Polski. Oprócz wielu ważnych i cennych inicjatyw mających na celu promowanie patriotyzmu i wzmacnianie poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, niezwykle istotna jest modlitwa. Dlatego wiele osób z naszej rodziny parafialnej przyjęło zaproszenie do wspólnie przeżywanej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
3 maja 2021 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i uchwalenia Konstytucji 3 maja, w naszym kościele odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny oraz strażaków i ich rodzin. Szcególną rolę w opiece nad naszą Ojczyzną pełni Maryja, co podkreśli w wygłoszonej homilii ks. Damian. Na zakończenie Ks.Proboszcz odczytał życzenia władz miasta skierowane do strażaków z okazji ich święta, powierzył strażaków Matce Bożej, aby czuwała nad nimi każdego dnia, kiedy wyjeżdżają do jakiejkolwiek akcji, bo tylko w rękach Maryi każdy z nas może czuć się bezpieczny, a Maryja wie, jak nam najlepiej pomóc.

DSC 0221

 

3 maja 2021a

 

3 maja 2021b

 

3 maja2021c

 

3 maja2021d

 

3 maja2021e

 

 OPUST PARAFIALNY 

     1 maja nasza parafia obchodziła Uroczystość Odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Jest to szczególny dzień w roku, kiedy składamy dziękczynienie naszemu patronowi i powierzamy się Jego opiece. Modlimy się za nasze rodziny oraz dobrodziejów naszej parafii. W tym roku dodatkowym powodem świętowania jest Rok Jubileuszowy św. Józefa. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom, że dla naszej wspólnoty wybrali na Patrona św. Józefa. Kiedy świętowaliśmy odpust ku jego czci i trwa Rok św. Józefa, był to dla naszej wspólnoty dzień szczególny. 1 maja w dzień odpustu nasza parafia czciła Patrona Eucharystią, której przewodniczył ks. Mariusz Woźniak. W homilii wygłoszonej przez niego usłyszeliśmy wiele o naszym Patronie. Święty Józef poprzez swoje cnoty sam nigdy nie zabiegał o chwałę dla siebie i tak jak każdy święty nie przesłaniał swoją osobą tego, komu służył i wierzył. Święty Józef zawsze był postrzegany jako mąż sprawiedliwy, pobożny, dyskretny, słuchający Boga ojciec i wychowawca. Dopełnieniem Sumy odpustowej było uroczyste „Te Deum…”,procesja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jako parafia mamy za co dziękować św. Józefowi. Jemu dziękujemy za dyskretną, ale skuteczną opiekę nad rodzinami parafii. Dziękujemy za obecność parafianom i odpustowym gościom w kraju i zagranicą, dziękujemy obecnym o w kościele oraz tym, którzy łączą się z nami przez transmisję internetową. Wszystkim życzymy obfitości łask Bożych za wstawiennictwem św. Józefa.

 

ODPUST1

Odpust2

 

Odpust7

Odpust4

 

Odpust5

 

Odpust6 

 

Odpust 8

 

Odpust 9

 

Odpust 10

 

Odpust 11

 

Odpust 12

 

Odpust13

 

Odpust14

 

Odpust16

 

Odpust17

 

Odpust18

 

Odpust21

 

Odpust22

 

Odpust23

 

Odpust24

Pogrzeb ks. Wernera Olejnika

 

 

    Uroczystościom pogrzebowym zmarłego ś.p. ks.Wernera Olejnika przewodniczył w środę 14 kwietnia 2021 r. bp Andrzej Iwanecki. Z racji obostrzeń w liturgii w świątyni uczestniczyli kapłani i najbliższa rodzina, a dla pozostałych wiernych przed kościołem został zainstalowany telebim. Ks.Biskup w homilii podkreślił, że zmarły ksiądz Werner pozytywnie odpowiedział na powołanie Boga do kapłaństwa Chrystusowego. Przypomniał, że młody Werner Olejnik, leżąc w szpitalu krótko przed maturą, spotkał dobrego kapłana, który zainspirował go do wstąpienia do seminarium kilka miesięcy później. Biskup wyraził też nadzieję, że takim samym przykładem zmarły proboszcz stanie się dla obecnego pokolenia młodych ludzi. Zmarłego proboszcza żegnali m.in. księża ze wspólnego rocznika w seminarium oraz z rodzinnej parafii w Gorzowie Śląskim. Pojawiły się także wzruszające wspomnienia o nim ze strony wójta Gminy Boronów,  przedstawicielek rady parafialnej i młodzieży, której sprawy bardzo leżały na sercu śp. ks. Olejnikowi.

   Biskup Iwanecki ogłosił też decyzję o ustanowieniu administratorem parafii w Boronowie ks. Krzysztofa Misiudę, wywodzącego się z naszej parafii. Życzymy mu, by Duch Święty umacniał go w podejmowaniu duszpasterskich zadań, by wierni powierzeni jego opiece wzrastali w wierze i w Eucharystii odnajdywali źródło uświęcania życia.

 

WO1

 

WO2

 

WO3

 

WO4

 

WO5

 

WO6

 

WO8

 

WO11

 

 

 

Zmarł ks. Werner Olejnik, był wikariuszem w naszej parafii.

Proboszcz

Śp. ks. Werner Olejnik miał 58 lat, proboszczem w Boronowie był od 2000 roku.

Ks. Werner Olejnik urodził się 8 czerwca 1962 roku w Gorzowie Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1987 roku w Opolu. Pracował jako wikary w parafiach św. Franciszka w Zabrzu, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, św. Józefa w Kaletach-Jędrysku. Od 2000 roku był proboszczem parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie (dekanat Sadów).

Nie tak dawno, 21 marca w związku z sytuacją epidemiczną w liście do parafian napisał:

„Życie postawiło nas wszystkich wobec egzaminu wiary. Nie gaśmy naszego życia modlitwy. To w naszych gorliwych modlitwach możemy polecić dobremu Bogu to wszystko, co nosimy w sercach. Na modlitwę nigdy nie jest za późno. Idąc za naszym Zbawicielem nawet drogą krzyża, dojdziemy kiedyś do zmartwychwstania, a to przecież jest cel naszego życia i nasze powołanie. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: »Jam zwyciężył świat«.

Polecając naszą Wspólnotę Parafialną Bożej Opatrzności i wstawiennictwu naszej Patronki Królowej Różańca Świętego, pozdrawiam serdecznie”.

O terminie pogrzebu poinformujemy później.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

/źródło Gość Niedzielny Gliwicki/

Uroczystości pogrzebowe:

Eksporta – wtorek 13 kwietnia br. o godz. 18.00 w parafii Najświętszej Maryi Panny
                  Królowej Różańca Świętego w Boronowie.

Pogrzeb – środa 14 kwietnia br. o godz. 12.00 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca   
                 Świętego w Boronowie i pochówek na cmentarzu parafialnym.

 

Wspomnienie Ks. Wernera Olejnika


     Zaskoczyła mnie bardzo smutna informacja o śmierci ks. Wernera. Razem z nim byłem wikarym w naszej parafii w latach 1996-1998. Gdy był u nas wikarym, wspominam go jako gorliwego kapłana wspierającego proboszcza w duszpasterstwie, całym sercem był oddany naszej parafii. Wiedział, po co jest księdzem. Gdy przyszedłem tu do naszej parafii, przywitał mnie po bratersku, jego kapłaństwo mi imponowało. Swoją postawą, kapłańską i ludzką, zyskał u każdego szacunek. Jego kazania zawsze zostawały w sercu i pamięci.
    Umiał z każdym się dogadać. Był uprzejmy, pogodny, wesoły, pracowity, skromny, uczynny... Można by tak długo wymieniać. Mieszkaliśmy w Domu Parafialnym i żyliśmy jak jedna rodzina. Dużo rozmawialiśmy. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, dla wszystkich wyrozumiały, dla każdego miał dobre słowo. Nadal nie mogę uwierzyć w jego śmierć. Nigdy na nic się nie skarżył i nigdy na nic nie narzekał. Jeśli o kimś mówił, to zawsze tylko dobrze. Tym zjednał sobie życzliwość moją i ks. proboszcza.
    Jako wikariusz był niezwykle gorliwy i pobożny. Często widziałem, jak w ciszy modli się, sam w kościele medytował i adorował Chrystusa. Potrafił nie jechać na dzień wolny, jeśli było coś do zrobienia na parafii. Całym sercem był oddany Panu Bogu i Kościołowi. Uczył religii w naszej szkole podstawowej i średniej. Dla dzieci z naszej parafii i ich rodziców miał zawsze serce pełne dobroci. Żył skromnie, dużo rozdawał innym i troszczył się o innych.
    Dwa lata temu przyjechał do naszej parafii z prośbą o wsparcie Mikołaja chorego na sitowczaka. Gdy szła pielgrzymka do Częstochowy przez Boronów, przywitał, częstował, co miał. Był „ludzkim” księdzem, zatroskanym o każdego, obok żadnego nie przeszedł obojętnie. Długo będę go wspominał. To wielka strata, ale widocznie Bóg chciał mieć już go blisko siebie.

/Ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak/

Uroczystość odpustowa w parafii

Składamy serdeczne Bóg zapłać za liczny udział w Uroczystości Odpustowej ku czci patrona naszej parafii – św. Józefa. Księdzu Michałowi Wąsowi serdeczne Bóg zapłać za przewodniczenie uroczystej Sumie odpustowej i wygłoszoną homilię. Dziękujemy za udział w Sumie odpustowej ks. Adamowi Kozakowi, orkiestrze, pocztom sztandarowym, a także wszystkim parafianom uczestniczącym oraz przybyłym gościom.

 

Z wielkim przekonaniem nasz rekolekcjonista przekonywał nas, że Jezus chce przez nas czynić dobro. My jako świeccy mamy sprawować posłannictwo, możemy wiele zrobić, ponieważ mamy narzędzia od Boga. Naszym zadaniem jest budowanie królestwa Bożego poprzez świeckie normalne rzeczy sprawowane na chwałę Bożą. Ojciec rekolekcjonista przekonywał uczestników  Mszy św. ,że inicjatywa świeckich jest  konieczna w odkrywaniu  sposobów, by rzeczywistość społeczną przeniknąć życiem chrześcijańskim. To Jezus przez nas działa. Jako świeccy jesteśmy wezwani przez Boga do apostołowania. Nie powinniśmy odpowiadać złem za zło. Nawet trudności życiowe, jeśli są cierpliwie znoszone, mogą być darem. Możemy je ofiarować Bogu. Ojciec Boguchwał zachęcał, by pomagać księżom w  budowaniu wartości w parafii. Możemy   pokonywać zło w rodzinie, pracy. Bóg się nami posługuje w  budowaniu ładu wokół nas.

 

 

 

 

 WIELKANOC2021 1a

Rezurekcja 2021

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”.
Alleluja!

O godz. 6.00 rano procesją rozpoczęła się Msza św. Rezurekcyjna. Nabożeństwu przewodniczył ks. prob. Wojciech Ciosmak. Msza Rezurekcyjna była ostatnim punktem obchodów ku czci Zmartwychwstałego Pana. Udziałem w uroczystej Rezurekcji: procesji i Mszy Świętej nasi kapłani i parafianie obwieścili światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa.

W homilii ks. Proboszcz podkreślił, jakie znaczenie ma Wielkanoc, odwołał się do doświadczenia świąt przez dzieci i odniósł do obecnego świata i filozofii życia. Mówił o szacunku do życia i wiary, podkreślił, że Wielkanoc to wezwanie do każdego z nas, by głosić słowa prawdy miłości, wiary, by w codzienności dawać świadectwo wiary. Życzył, byśmy umocnieni Zmartwychwstaniem mogli się podnosić, by zmierzać do zbawienia. Życzył także, aby święta były wielkim doświadczeniem mocy i miłości Chrystusa, by światło Zmartwychwstałego przynosiło miłość do rodzin.
Bądźmy podobni do apostołów Piotra i Jana, którzy spieszą się do grobu Jezusa. I w nas ma się zrodzić wiara i w nas ma się zrodzić pragnienie świadectwa o cudzie zmartwychwstania. Uczestniczymy w sztafecie pokoleń, głoszącej fundamentalną prawdę chrześcijańską. Dzisiaj jest bardzo potrzebna mocna wiara, aby świadczyć przed ludźmi, że Jezus żyje. Świat staje się wobec nas coraz bardziej wymagający. Nie możemy być podobni do żołnierzy strzegących grobu, którzy przespali moment zmartwychwstania Chrystusa. My nie możemy przespać swego życia. Trzeba nam głosić swoim życiem, że Jezus zmartwychwstał.

Kończąc przeżycia związane z Wielkim Tygodniem Ks proboszcz wyraził wdzięczność tym, którzy wspierali parafię podczas świątecznej pracy. Podziękowania skierował do: kapłanów, kościelnego, organistów i całej służby liturgicznej, tym, którzy przygotowali Ciemnicę i Boży Grób, podziękował p. Grzegorzowi Krupie, pracownikom Bukieciarni i tym, którzy ofiarowali kwiaty do Bożego Grobu. Państwu Pelagii i Andrzejowi Kłosek za wysprzątanie kościoła, p. Ryszardowi Wysockiemu z Zielonej - za wykonanie ciemnicy, pracownikom porządkującym teren wokół kościoła i plebanii.

 

 Zm21

 

Zm1

 

Zm2

 

Zm16 str

 

 

 

 

 

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią w naszym kościele mogą przebywać
w jednym czasie 24 osoby. Na ławkach są wyznaczone miejsca oznaczone kartkami, bardzo
prosimy parafian o zachowanie dystansu i zasiadanie w ławkach w wyznaczonych miejscach
pojedynczo. Przypominamy o dezynfekcji dłoni oraz o zasłanianiu twarzy.
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

Czcigodni Kapłani!

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamia sobie łaskę Waszego powołania.

W tym dniu zwracamy się do Was, będąc świadomymi, że Wasza rola w Kościele jest konieczna i niezastąpiona.

Z okazji Dnia Kapłaństwa życzymy, aby Chrystus, który wybrał Was i powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych zadań. Niech Was wspiera, rozumie i umacnia światłem i mocą Swego Ducha. Niech Droga, na którą Was zaprosił Najwyższy Kapłan będzie dla Was drogą świętości. Niech Duch Św. nie opuszcza Waszych serc, lecz przenika do ich głębi przynosząc radość i pociechę, a każdy dzień napełnia Swymi darami na pięknej, ale niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.

Życzymy również niegasnącego zapału w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny oraz wielu wspierających Was serc, umysłów i rąk oraz życzliwości tych, którym posługujecie.

 

 

    Kwiaty 1

 

 

 

                   Rekolekcje3 1

 

W  trudnym czasie pełnym niepokoju związanego z epidemią mieliśmy ogromną łaskę przeżywać rekolekcje wielkopostne. Szczególne podziękowania za czas słuchania Słowa Bożego, nauk oraz spowiedzi kierujemy do O.Rajmunda Krzysztofa Guzika prowadzącego wielkopostne zamyślenie.
Dziękujemy za Słowo Boże kierowane do nas.
Dziękujemy za ten czas, w którym mieliśmy okazję uwrażliwić nasze sumienia.
Słowa Rekolekcjonisty przybliżyły nas do Boga i pomogły zrozumieć sens modlitwy, cierpienia, przebaczenia, pomogły wziąć do ręki różaniec i otworzyć się na łaski płynące z modlitwy różańcowej. Na pewno w każdym z nas zostało zasiane małe ziarenko, które będzie kiełkowało tak, byśmy mogli prawdziwie przeżyć radość Zmartwychwstania Pana. Rekolekcje wniosły w nasze życie nowe spojrzenie na drugiego człowieka, miłość, cierpienie, przebaczenie, rodzinę. Słuchając nauk potrafiliśmy odnaleźć w nich siebie, swoje życie i myśli. Dzięki tym słowom zrozumieliśmy jak ważne jest to, by żyć zgodnie z sobą i z Bogiem, by nie poddawać się w trudnych chwilach i zawierzyć wszystko Bogu. To piękne, jak prostymi słowami mówił nam O.Rajmund o życiu, o trudnościach, o ich pokonywaniu, o tajemnicy podjęcia krzyża. Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie nas do spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego. Życzymy dużo zdrowia, radości i dalszego niestrudzonego entuzjazmu w głoszeniu Słowa Bożego.
Niech nasz patron św. Józef wyprasza przeorowi z Sulejowa pokój serca na dalsze lata kapłańskiej posługi. Dziękujemy za  wszystkie owoce tego szczególnego czasu Łaski. Za kształtowanie naszej świadomości i postaw religijnych.

 

 

REKOL2021c

 

REKOL2021

 

REKOL2021a

 Rekolekcje 2021w 1

 

    Kuria Diecezjalna w Gliwicach ze smutkiem zawiadamia, że dnia 15 marca 2021 roku odszedł do wieczności śp. Biskup Gerard Kusz, emerytowany biskup pomocniczy gliwicki. Uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Gerarda ze względu na obowiązujące obecnie przepisy sanitarne sprawowane były w ograniczonym wymiarze. 20 marca w kościele katedralnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbyła się Msza Św. pogrzebowa,  przewodniczył jej kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, homilię wygłosił Biskup Gliwicki Jan Kopiec. Po liturgicznym obrzędzie ostatniego pożegnania trumna przewieziona została do kościoła pw. Św. Anny w Dziergowicach.

 

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII

Zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkich parafian na nabożeństwa wielkopostne:

Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.15

Droga Krzyżowa – w piątek:

dla młodzieży i dorosłych w piątek po Mszy św. o godz. 17.30

⦁dla dzieci czwartek po Mszy św. szkolnej godz. 17.30

Za pobożny udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub w kancelarii.

 

                                     DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

 

plakat

 

     Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 25 marca decyzją Episkopatu Polski ustanowiono Dniem Świętości Życia. Mając w sercu słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae, że: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia”, włączmy się w modlitwę w intencji obrony życia ludzkiego. Życie ludzkie jest szczególnie zagrożone w jego początkowej fazie, poprzedzającej narodzenie dziecka. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Polski mówił: „Jeśli mamy żyć Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie”. Każdy z wierzących ma możliwość włączenia się w modlitwę za tych, którzy są najbardziej bezbronni, poprzez Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja, to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję każdego dnia ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.
Serdecznie zachęcamy do modlitwy i złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

 

Środa Popielcowa 

 

dzień zadumy i modlitwy rozpoczyna Wielki Post

 

      Środa Popielcowa w kościele katolickim rozpoczyna Wielki Post. Oznacza to zakończenie karnawału i rozpoczęcie oczekiwania na Wielkanoc. W Środę Popielcową wiernych obowiązuje post ścisły czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.
     Zgodnie z tradycją w Środę Popielcową kapłani posypują tego dnia głowy wiernych popiołem na znak pokuty.
W czasie kościelnej ceremonii księża wypowiadają słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Popiół pozyskiwany jest z palm poświęconych na Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.

    Tradycja posypywania głowy popiołem pochodzi z VIII wieku, jednak dopiero w XI wieku papież Urban II, posypywanie popiłem uczynił zwyczajem obowiązującym w całym Kościele. Środa Popielcowa czasem zwana także Popielcem rozpoczyna Wielki Post, który jest czasem zadumy i przygotowań do Wielkanocy. Wiernych obowiązuje w tym czasie ścisły post. Wierni, którzy przekroczyli 14 rok życia powinni zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby pomiędzy 18 a 60 rokiem życia obowiązuje post ścisły tzn. ograniczenie liczby posiłków do trzech i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

                 ŚDZCH

                     „Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy obciążeni jesteście a ja Was pokrzepię.” (Mt. 11, 28)

  

Drodzy Parafianie

Kierujemy serdeczne pozdrowienia, życzenia i słowa wsparcia do wszystkich chorych naszych parafian. Czynimy to w związku ze Światowym Dniem Chorego, który obchodzić będziemy 11 lutego.

Choroba i związane z nią cierpienia nie omijają nikogo z nas. Stanowią duże wyzwanie szczególnie w okresie pandemii i trudnych doświadczeń niejednego parafianina. Są one przejmującym doświadczeniem, w którym poznajemy słabość własnej natury, ale jednocześnie ogrom nadziei i piękno życia. Wówczas także przekonujemy się niejednokrotnie o wartości nieocenionej pomocy, na jaką możemy liczyć ze strony najbliższych lub personelu medycznego.

Chorym parafianom naszej wspólnoty parafialnej życzymy rychłego powrotu do zdrowia. Ich domowym i zawodowym opiekunom bardzo dziękujemy za oddaną służbę w ratowaniu ludzkiego życia. Niech tego wsparcia nigdy nie zabraknie żadnemu choremu!

 

 

 

                                        URODZINY KS. ZBIGNIEWA

   Ksiądz Zbigniew Kociubiak sprawował razem z ks.Proboszczem i ks. Damianem  26 stycznia br. o godz. 17.00 Mszę św. w swojej intencji, modlił się także za swoich bliskich i za parafian. Jak zwykle na uroczystej Eucharystii zgromadzili się nasi parafianie, by wspólnie dziękować Bogu za dar posługi ks. Zbigniewa , a także prosić o potrzebne łaski w kapłaństwie i życiu prywatnym. Przybyły też delegacje parafialnych grup wspólnotowych i władz naszego miasta. Na zakończenie były życzenia. Życzymy Solenizantowi między innymi, aby mógł kiedyś powiedzieć tak jak św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza : W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia…” Życzymy także, by Księdza życie było żywym głosem Ewangelii, żeby było wymownym świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości. Niech Najświętsza Maryja Panna – Pani Łaskawa otacza Księdza Matczyną miłością i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski zdrowia i wszelkiej pomyslności.

Szczęść Boże !

Kwiaty 1

 

DSC 0175

 

DSC 0172

 

DSC 0174

 

DSC 0185

 

DSC 0193

 

DSC 0190

 

DSC 0201

 

DSC 0204

 

DSC 0205

 

DSC 0206

 

DSC 0207

 

DSC 0211

 

DSC 0212

 

 

 

 

Statystyka duszpasterska - lata: 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Sakrament chrztu

32

49

39

41

24

I Komunia św.

51

51

64

27

50

Sakrament Bierzmowania

58

34

44

81

39

Sakrament Małżeństwa

14

18

20

14

5

Pogrzeby

61

73

70

76

84

Rozdzielono Komunii św.

126 350

127 138

125 346

129 420

75 340

 

 

 BOŻONARODZENIOWY WYSTRÓJ KOSCIOŁA

 

DSC 0265

 

DSC 0258

 

DSC 0259

 

DSC 0260

 

DSC 0261

 

DSC 0263

 

DSC 0266

 

STAJENKA NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

 

DSC 0269

 

DSC 0270

 

 

 

 

 

        BN2020s

 

 

  Plan Mszy świętych - zamiast tradycyjnej kolędy 

      Zgodnie ze zarządzeniem biskupa z dnia 16 X br. w tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają      

odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast tego zapraszamy  

na Msze Święte, które będą odprawiane za parafian mieszkających przy danych ulicach.  

Podczas tych Mszy będzie święcona woda, przyniesiona przez parafian, dla  pokropienia 

mieszkania. Będzie też możliwość wzięcia poświęconej kredy dla odznaczenia drzwi 

domostwa i pamiątkowego obrazka kolędowego.

         W czasie Mszy św. będzie też okazja, aby złożyć tradycyjną ofiarę kolędową na potrzeby naszej parafii - w tym roku przede wszystkim na dokończenie budowy Domu Parafialnego.

Pamiętamy o ograniczeniach ilości osób w kościele. Dlatego zapraszamy przynajmniej jednego przedstawiciela rodziny na te Msze św. Reszta rodziny niech przeżywa te Msze św. na łączach Internetu.  W dzisiejszej gazetce jest wkładka z propozycją odmówienia modlitw po przyjściu 

z kościoła, pokropienia domostwa wodą święconą (wodę przynosimy na tę Mszę) i oznaczenia drzwi wejściowych. 

 

Msze św. kolędowe
 1. 27.12 godz. 6:30 Ks. Rogowskiego
 2. 28.00 godz. 7:00 Gajowa, Słowackiego i Pokoju
 3. 28:12 godz.18:00 Kochanowskiego
 4. 29:12 godz.18:00 Sobieskiego, Chrobrego i Łokietka
 5. 30.12 godz. 7:00 Sienkiewicza Wodna, Damrota
 6. 30:12 godz.18:00 Wolności Wrzosowa, Żeromskiego, Długosza
 7. 31.12 godz. 7:00 Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki
 8. 02.01 godz. 7:00 Rymera, Lema, Bajeczna
 9. 02.01 godz.18:00 Kopernika, Tylna i PCK
10. 03.01 godz. 6:30 Kościuszki, Tuwima, Łączna i Krótka
11. 03.01 godz.16:30 Matejki, Zagłoby, Twardowskiego
12. 04.01 godz.18:00 Ks. Drozdka, Nałkowskiej
13. 05.01 godz. 7:00 Pl. Zjednoczenia, Mickiewicza, Jana Pawła II, Brzozowa
14. 05.01 godz.18:00 Słowiańska, Armii Krajowej, Nowa, Asnyka, Rycerska, Okrzei
15. 06.01 godz.16:30 Księżycowa, Polarna, Jaśminowa, Jodłowa, Czarneckiego
16. 07.01 godz.18:00 Działkowa, Jaworowa, Borka, Głowackiego
17. 08.01 godz. 7:00 Dąbrowskiego, Anioła, Chmielna, Drzymały
18. 08.01 godz.18:00 Lipowa, Zielona, Traugutta, Topolowa
19. 09.01 godz. 7:00 Żwirki i Wigury, Ligonia, Gwoździa
20. 09.01 godz.18:00 Fabryczna, Lubliniecka, Kaczorowskiego, Kilińskiego
21. 10.01 godz. 6:30 Krasickiego Dworcowa, Harcerska Gawlika Imbirowa
22. 10.01 godz.16:30 Mikołeska Lubocz, Truszczyca, Konopnickiej, Brzechwy,
23. 12.01 godz. 7:00 Reja, Bema, Chopina, Wojska Polskiego, Kosmonautów
24. 14.01 godz. 7:00 Karola Miarki Leśna Prusa, Piastów, Spokojna i Młodzieżowa
25. 15.01 godz. 7:00 1-go Maja 96 - 94a - 94 - 92 - 90 - 88 - 86 - 84 - 82 - 80
26. 16.01 godz. 7:00 1-go Maja 78 - 76 - 74 - 72 - 70 - 68 - 66 - 64 - 62 i 55 - 53 - 51
27. 17.01 godz. 6:30 1 Maja 1 - 58

   

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

 

     Niewielu z nas słyszało o objawieniach Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle i Godzinie Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12.00 do 13.00. U jego początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiario. W naszym kościele 8 grudnia o godz. 11.00  została odprawiona Msza św. w int. członków Żywego Różańca rodziców za dzieci. W czasie tej Mszy św. rodzice odnowili swoje zobowiązania modlitwy za dzieci i zawierzyli Jej poprzez modlitwę swoje sprawy, losy i sprawy ich dzieci. Od godz. 12:00 do 13:00 - parafianie uczestniczyli po raz czwarty w naszym kościele w Nabożeństwie: Godzina Łaski dla całego świata. Po południu ks. Damian sprawował Mszę św. za parafian, zwłaszcza za Dzieci Maryi i ich rodziny, prosząc dla nich o potrzebne łaski. To szczególne święto tej grupy parafialnej, której opiekunem jest nasz wikary.            

 

Rozpoczął się Adwent

 

ADWENT0

 

     W niedzielę, 29 listopada rozpoczął się Adwent 2020. Sprawujący nieszpory niedzielne ks. Zbigniew poświęcił wieńce adwentowe, świece i lampy adwentowe. Jednocześnie został otwarty nowy rok kościelny, kolejny etap chrześcijańskiej wędrówki za Jezusem Chrystusem. W naszym kościele Msza św. roratnia będzie codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 7.00, w sobotę zapraszamy o godz. 8.00. Roratom będzie towarzyszyło hasło: CUD NAD CUDAMI.
    Adwent to niezwykle ważny okres liturgiczny. Znajdźmy w nim więcej czasu dla Boga przez rekolekcje, Roraty i spowiedź przedświąteczną. Czas adwentu przypomina ludzkie życie, które jest pełnym zaangażowania oczekiwaniem na definitywne spotkanie z Bogiem. Oczekiwanie to powinno rodzić w nas nadzieję i radość.
    Przed Bożym Narodzeniem zajmują nas liczne aktywności organizacyjno – porządkowe jak: zakupy, dekorowanie domu i przygotowywanie potraw. W tej perspektywie pamiętajmy, byśmy w codziennym zabieganiu nie utracili tego, co w tym czasie jest niezwykle ważne. Zatroszczmy się o to, by w codziennych zajęciach i przygotowaniach nie zabrakło radości, życzliwości i pokoju, który powinien panować w naszych sercach, domach, miejscach pracy i całej naszej parafii.

 

 ADWENT1

 

ADWENT2

 

ADWENT3

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

     Kościół katolicki świętuje dziś (22.11) uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. To również ostatnia niedziela w tym roku liturgicznym. Kolejny rozpocznie się za tydzień - adwentem. Dzisiejsze święto uświadamia nam, że Chrystus jest KRÓLEM serc, Królem dobroci, miłości, jedności, pokoju, Królem ufności, nadziei, wierności, Królem przemiany tego świata i „życia wewnętrznego” każdego poszczególnego człowieka. Chrystus chce SWOJE KRÓLESTWO budować tam, gdzie ludzie przy wielu możliwościach są zawsze gotowi pomóc innym w każdej sytuacji. Chce budować i powiększać Swe Królestwo w sercach tych, którzy MU służą w pokorze.
      W dzisiejszą Uroczystość Chrystusa Króla, która jest patronalnym dniem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz organistów wyrażamy serdeczną wdzięczność lektorom, ministrantom za włączenie się w służbę przy ołtarzu Chrystusa. Dziękujemy za posługę naszym organistom: p. Leonardowi Hadykowi i p.Katarzynie Plazie. Bóg zapłać także za posługę naszej kaletańskiej orkiestrze i chórzystom chóru SONATA. Podczas dzisiejszej Mszy św. modliliśmy się także za kolejarzy, by ich praca i służba ludziom zawsze prowadziła ich do celu. Kolejarze na co dzień odbywają wiele podróży, w społecznej ocenie praca kolejarzy jest służbą, przez której wykonywanie zyskują oni powszechny szacunek i zaufanie.
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Obchodzi się tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi.

 

msza ministranci a 

 

msza ministranci2

 

Msza ministranci 2

 

msza ministranci3

 

 

 

 

 

 

                                           MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY

     W środę, 11 listopada 2020 roku przypada 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętamy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. W tym roku z powodu panującej pandemii i obowiązujących restrykcji obchody musiały być ograniczone. Co roku w Mszy św. brali udział parafianie z najróżniejszych środowisk. Tym razem z powodu pandemii tylko 32 osoby mogły pojawić się w kościele. O godz. 10:00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Wojciech Ciosmak. Do wspólnie przeżywanej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny włączył się poczet sztandarowy Solidarności, również władze naszego miasta. Ks.Proboszcz nawiązał w homilii do twórczości C.K.Norwida przywołując jego wiersz pt. Moja ojczyzna. Podkreślił, że Ojczyzna, to nie miejsce, w którym mieszkamy, ale miejsce, którego potrzebujemy i które potrzebuje nas. Nie można nie przyznać mu racji. Ojczyzna to pojęcie głębokie, które można rozmaicie interpretować. Ojczyzna to synonim domu, miejsce, gdzie czujemy się bezpieczni, kochani, doceniani i spokojni. To ludzie, którzy nas otaczają, nasze środowisko. Zdaniem Norwida może mieć ona jeszcze bardziej abstrakcyjną definicję. Mianowicie naszą ojczyzną mogą być również zasady moralne, jakimi kierujemy się w życiu, może też nią być religia, jaką wyznajemy. 

 

DSC 0931

 

DSC 0933

 

DSC 0934

 

DSC 0938

 

DSC 0939

 

DSC 0943

 

 

 

 

 

 

KURIA DIECEZJALNA
W GLIWICACH
Gliwice, dnia 16 października 2020 roku

Nr 1497/20/A


Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa
i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa


I. Dyspensa

1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:
a) osób w podeszłym wieku,
b) osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) osób, które czują obawę przed zarażeniem.

2) W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.

3) Zachęca się duszpasterzy by organizowali transmisje Mszy świętych z kościoła dla wiernych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich uczestniczyć.

II. Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach

1) Ilość wiernych w kościołach.
a) W kościołach obowiązują następujące zasady, co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych powierzchni kościoła, w której wierni uczestniczą w liturgii.
b) Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, ile osób może znajdować się w kościele.

2) Środki ochrony osobistej.
a) Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać:
- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
- posługujący w kościołach (kościelni i inni) w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania ofiary-kolekty czy w czasie przygotowania paramentów liturgicznych w kościele, gdzie przebywają inne osoby),
- służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu,
- księża koncelebransi – zwłaszcza podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię.
b) Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.
c) W kościołach należy udostępnić dozowniki z płynem dezynfekującym, które powinny być ustawione przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
d) Zakazuje się uzupełniania kropielnic wodą święconą i kropienia nią wiernych.

3) Udzielanie Komunii Świętej.
a) Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów, a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebrujący, jeśli są, powinni przyjmować Komunię Świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni.
b) Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej jedynie w tej formie, jaką uznaje za słuszną miejscowy duszpasterz.
c) Każdorazowo należy wyraźnie ogłosić wiernym porządek przyjmowania Komunii Świętej. W przypadku, gdy jest więcej szafarzy, należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli jest obecny tylko jeden szafarz, najpierw należy udzielić Komunii Świętej wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują Komunię Świętą do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie. Nie należy w tym względzie ponaglać wiernych, aby nie doszło do nadużyć.
d) Kapłani i nadzwyczajni szafarze rozdający Komunię Świętą powinni bezpośrednio przed tą czynnością, jak i po niej zdezynfekować ręce.

4) Modlitwa o ustanie epidemii.
a) Ponieważ zniesiony został obowiązek odprawiania Mszy Świętych w intencji ustania epidemii, zachęca się duszpasterzy, by w sytuacji, gdy dopuszczają to przepisy liturgiczne, skorzystać z formularza Mszy Świętej „w czasie pandemii”, z prośbą o ustanie epidemii, co nie musi stanowić osobnej intencji mszalnej.
b) Usilnie zachęca się duszpasterzy do organizowania nabożeństwa lub wystawienia Najświętszego Sakramentu, np. na koniec Mszy Świętej połączonego z odśpiewaniem suplikacji.

5) Wszystkim kapłanom udzielam prawa binacji i trynacji. Wszystkim księżom starszym, chorym i znajdującym się w kwarantannie zezwalam na odprawianie Mszy Świętej we własnym mieszkaniu.

III. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

1) Zachęca się by w miarę możliwości sakrament ten był sprawowany w tzw. otwartych konfesjonałach lub miejscach, które umożliwiają należyty dystans. W każdym przypadku należy jednak zadbać, by konfesjonał był należycie przygotowany i dezynfekowany. Zarówno kapłan jak i penitent powinni mieć zasłonięte usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej.

IV. Działanie w przypadku wykrycia zakażenia u duszpasterza

1) W przypadku, gdy u któregoś z kapłanów zostanie potwierdzony pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, należy się niezwłocznie zgłosić do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zaś kapłani, którzy mieli kontakt z zarażonym powinni poddać się izolacji, zgodnie z zaleceniami właściwych służb. W porozumieniu z dziekanem dekanatu należy się wtedy zatroszczyć o zastępstwo kapłanów, którzy mogliby sprawować sakramenty w czasie nieobecności miejscowych duszpasterzy. Fakt ten należy zgłosić Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku izolacji.

2) Aby zapewnić należyte funkcjonowanie duszpasterstwa w razie choroby lub kwarantanny duchownych danej parafii, w przypadku, gdy Msza Święta miała być koncelebrowana ze względu na ilość przyjętych intencji, zezwalam by Mszę Świętą w kościele celebrował jeden kapłan w jednej intencji, pozostałe zaś mogą odprawić na plebanii księża znajdujący się w kwarantannie.

V. Posługa chorym

1) Absolucja generalna.
a) Mając na względzie Notę Penitencjarii Apostolskiej z 20.03.2020 roku oraz kan. 961 § 2 KPK udzielam zezwolenia, w nadzwyczajnych i poważnych sytuacjach, na udzielenie absolucji generalnej kilku penitentom bez indywidualnego wyznania grzechów, to jest: kapelanom szpitali zakaźnych oraz jednoimiennych dedykowanych leczeniu osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 tym pacjentom oraz personelowi, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej możliwości.
b) Korzystający z upoważnienia do udzielenia absolucji generalnej zobowiązani są do zachowania następujących warunków:
- powinni przed skorzystaniem z upoważnienia zawiadomić o swoim zamiarze Biskupa Gliwickiego, a gdy jest to niemożliwie ze względu na poważną sytuację naglącą powinni jak najszybciej poinformować go o udzielonej absolucji generalnej;
- przed udzieleniem absolucji generalnej powinni zapytać penitentów – jeśli jest to możliwe – o ich wolę skorzystania z tej możliwości, jak również pouczyć ich o możliwość skorzystania z nadzwyczajnej drogi odpuszczenia grzechów, o której mowa w punkcie V. 1) a);
- za każdym razem powinni pouczyć penitentów korzystających z absolucji generalnej
o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich tą absolucją objętych przy następnym indywidualnie sprawowanym sakramencie pokuty i pojednania, pod sankcją ponownego wpadnięcia w te grzechy;
- udzielający absolucji generalnej powinni – w miarę możliwości – zastosować odpowiednie urządzenia nagłaśniające, aby penitenci mogli usłyszeć formułę rozgrzeszenia;
- przy udzielaniu absolucji generalnej należy zachować obrzęd liturgiczny przewidziany w Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich.

2) Sakrament namaszczenia chorych.
a) Dopuszcza się możliwość udania się do domu chorego z posługą sakramentalną. Należy jednak zrezygnować z tradycyjnej formy takich wizyt w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, a wizyty rozłożyć tak by jednego dnia odwiedzić jednego lub dwóch chorych, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia.
b) W czasie sprawowania sakramentu należy zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa; namaszczenia olejem chorych można dokonać przy pomocy jednorazowej rękawiczki lub patyczka higienicznego.

VI. Spotkania grup i pielgrzymki

1) Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych należy prowadzić w trybie zdalnym. Jeżeli jest to niemożliwe, należy je odwołać.

2) Należy odwołać wszystkie pielgrzymki i wyjazdy duszpasterskie.

3) Należy także zawiesić wszelkie spotkania organizowane w gronie kapłanów oraz ograniczyć indywidualne spotkania księży, by nie dopuścić do sytuacji, w której nie będzie dostępnych kapłanów, mogących sprawować posługę duszpasterską.

VII. Wizyty duszpasterskie (tzw. kolęda)

1) W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie.

2) Zamiast tego wiernych należy zaprosić na Msze Święte lub nabożeństwa kolędowe, zorganizowane w mniejszych grupach, których intencją będzie modlitwa za tych właśnie parafian.

3) Podczas Mszy Świętej można wygłosić okolicznościową homilię, nawiązując także do bieżących spraw wspólnoty parafialnej oraz należy odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni mogą zabrać do domów.

4) Należy także przygotować i rozdać wiernym teksty modlitwy do wspólnego odmówienia w domach.

5) Należy zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

VIII. Bierzmowanie

1) Roztropnemu osądowi duszpasterza, w porozumieniu z rodzicami, powierzam decyzję o udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzieży, która w tym roku miała przyjąć ten sakrament. W tym przypadku udzielam zezwolenia, by każdy proboszcz udzielił bierzmowania młodzieży swojej parafii.

IX. Informacje końcowe

1) W przypadku ukazania się nowych wytycznych państwowych możliwe będą zmiany i uaktualnienia powyższych przepisów, dlatego proszę duszpasterzy o sprawdzanie na bieżąco służbowej poczty elektronicznej.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego dokumentu należy zwrócić się do Biskupa Gliwickiego lub Wikariusza Generalnego.


† Andrzej Iwanecki
Wikariusz yGeneraln

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii

 

               Urodziny ks.Proboszcza Wojciecha Ciosmaka

     Wieczorna Msza św. 21 października br. miała niecodzienną intencję, modliliśmy się w intencji naszego Księdza Proboszcza z racji jego 55. urodzin. Oprócz modlitwy, kwiatów i prezentów były także życzenia urodzinowe. Ks. prob. Wojciech Ciosmak dziękował Dobremu Bogu za dar życia oraz prosił o dalszą opiekę, zdrowie potrzebne łaski do posługi kapłańskiej. W koncelebrze  uczestniczyli nasi księża wikarzy oraz znajomy ks. proboszcza. Na zakończenie Eucharystii wyśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum laudamus…Z okazji urodzin Solenizant otrzymał wiele życzeń, podziękowań i kwiatów od Służby Liturgicznej Ołtarza, Dzieci Maryi, KSM, Odnowy w Duchu Świętym, Żywego Różańca, Zespołu Szkół Publicznych, władz miasta, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,Koła Przyjaciół Radia Maryja. Życzenia złożył także ks. Damian. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz wszystkim parafianom i miłym gościom podziękował za okazaną życzliwość, życzenia i modlitwę.

 DSC 0920

 

DSC 0921

 

DSC 0923

 

DSC 0928

 

z okazji urodzin zyczymy proboszczowi

 

 

 PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW.

      Ponieważ rozwój epidemii przyspiesza, w naszym kościele zmieniono formy przyjmowania Pana Jezusa w Eucharystii. Od niedzieli 11 października br. komunia św. będzie rozdzielana w dwóch grupach:

-  środek kościoła - parafianie przyjmujący komunię św. tradycyjnie na język

- lewa i prawa strona -parafianie przyjmujący komunię na rękę

    Teraz, kiedy czujemy się zagrożeni przez niewidzialną siłę powodującą epidemię, kiedy w bliższym lub dalszym otoczeniu ludzie cierpią i umierają na skutek rozprzestrzeniającej się choroby, teraz jest czas na budowanie wspólnoty. Czas na okazywanie współczucia, czas na świadczenie pomocy i na odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób. Teraz jest czas na budowanie Kościoła. Czas na prawdziwe braterstwo. Przestrzeganie podstawowych zaleceń epidemiologicznych (maska, dystans, dezynfekcja) to wyjątkowa okazja dla praktykowania odpowiedzialności jednych za drugich.

DAR OŁTARZA

    Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za wspaniały dar ołtarza, jakim stała się renowacja tabernakulum. Większość naszych parafian pamięta sytuację wandalizmu w naszym kościele, gdy proboszczem był śp. ks. Bernard Fabian, wtedy to zostało uszkodzone tabernakulum. Teraz dzięki ofiarności rodziców dzieci pierwszokomunijnych udało się doprowadzić tę małą, zamykana na klucz szafkę, umieszczoną w tylnej części prezbiterium do nowego blasku. Jest ono miejscem przechowywania chleba eucharystycznego, konsekrowanego w czasie mszy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazany dar i dlatego w imieniu całej parafii  serdeczne dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

 

IMG 20201015 WA0004

 

IMG 20201015 WA0005

 

IMG 20201015 WA0006

 

IMG 20201015 WA0007

 

PAŹDZIERNIK-MIESIĄCEM RÓŻAŃCA

     W czwartek rozpoczął się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji miesiącem maryjnym i różańcowym. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, którą wskazuje w objawieniach Matka Boża i doceniana przez wielu świętych. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele o 17.30. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o włączenie się w modlitwę różańcową w swoich domach. Przypominamy, że za odmówienie w całości przynajmniej jednej części różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw.

IMG 20201002 WA0006

Msza św. urodzinowa ks. Damiana

    W przeddzień uroczystości I Komunii św. 19 września 2020 r. swoje kolejne urodziny obchodził Ks. Damian Cisło. Podobnie jak msze święte odprawiane z okazji urodzin innych księży wikarych, tak samo ta msza miała bardzo uroczysty wymiar. Uczestniczyło w niej wielu parafian, przedstawicieli grup parafialnych, a szczególnie ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM i MARIANEK. Ks Damian na początku Eucharystii przywitał przybyłych parafian oraz gości. Msza święta była koncelebrowana przez wszystkich naszych kapłanów przy asyście Służby Liturgicznej Ołtarza. Na zakończenie donośnie zabrzmiała pieśń chwalebna, dlatego też wierzymy, iż wszystkie życzenia spełnią się naszemu ks. wikaremu z naddatkiem. A życzenia były różne, pięknie ułożone i głośno wypowiadane, ale również i te składane w skrytości - poza mikrofonem. Złożył je także ks. Proboszcz. Wszystkie życzenia zostały ukoronowane śpiewem pieśni "Życzymy, życzymy".

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 02 1

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 03 1

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 03 3

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 03 4

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 05 1

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 05

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 07

 

PHOTO 2020 10 01 20 15 08 1

 

Naszemu wikaremu

Ks. Damianowi

z okazji URODZIN

 życzymy  Bożej radości,
niech prowadzi Księdza w każdym dniu posługi,
a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości,
gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny.
Niech dobry Bóg obdarza  Księdza nieustannie łaską i pokojem.
A Jezus Chrystus niech będzie zawsze źródłem niewyczerpanych darów,
aby Ksiądz całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga.
Bożego błogosławieństwa, zdrowia, samych słonecznych dni, 
które warto fotografować sercem.

Kwiaty 1

 

                         I Komunia św. w naszej parafii

 

 DSC 0469

 

    20 września 2020 r.  w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.00 i 13.00  dwie grupy uczniów klas czwartych  po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Eucharystii. Dzień wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy znalazły się przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem  w Sakramencie Pokuty i Pojednania.  Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci  przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, z powodu pandemii nie mogły przystąpić do I Komunii w maju,  dlatego pełne emocji oczekiwały do września na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.  Uroczystość rozpoczęła się na placu przed  kościołem, gdzie przybyły ksiądz proboszcz Wojciech Ciosmak, powitał i poświęcił  wszystkie dzieci. Uroczyście procesyjnie weszły do świątyni. Rozpoczynając Mszę św. ksiądz proboszcz przywitał  dzieci przystępujące do sakramentu Eucharystii, ich rodziców, a także asystującego mu na drugiej Mszy św. ks. Mariusza Woźniaka.  Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze.  Podczas homilii  ks.Proboszcz  nawiązał  do legendy  o orle. Mówił o tym, że jeśli wierzymy w to, że możemy być tacy, jacy jesteśmy dzisiaj, to tacy już będziemy na zawsze, marnujemy swój potencjał orła. Orzeł pomiędzy kurami  przez całe życie zachowywał się jak kury.  Drapał w ziemi szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił jedynie trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu. Pomógł mu przyjaciel  gospodarza-leśniczy, który uświadomił ptakowi, że potrafi latać i wzbić się w przestworza. Ks. Ciosmak zachęcał dzieci, by potrafiły wznosić się wysoko, pokonywać trudności i nie rezygnowali z marzeń, nie  rezygnowali  z  działania nawet wtedy, jeśli  uznają, że sobie nie poradzą. Nie powinni rezygnować z bycia orłem  wtedy,  gdy  to, co sobie wymarzyli, zwyczajnie ich przerasta lub wydaje im się, że nie zasługują na coś, czego pragną. Mówił o uzależnieniach, które niszczą główne źródło naszej wewnętrznej mocy: poczucie własnej wartości, które zapewnia wytrwałość, konsekwencję, świadomość własnych potrzeb i możliwości, zastępując je życzeniowym myśleniem i chaotycznym działaniem. Z pozoru funkcjonujemy całkiem zwyczajnie: uczymy się, pracujemy, zakładamy rodziny, mamy przyjaciół, plany, pomysły i jakoś tak się dziwnie składa, że duża część naszych działań albo się nie udaje, albo nie sprawia nam satysfakcji. Nie wykorzystując dużej palety swoich umiejętności, zdolności, talentów stoimy w miejscu, bo jakiś wewnętrzny głos szepce: „nie dasz rady… inni tak, ale dla ciebie to za trudne…” A jakie jest remedium? Uwierz, że jesteś orłem! Uwierz, że jesteś zdolny do zrealizowania każdego swego pragnienia. Opuść małe podwórko i wzbij się wysoko. Fruń! Realizuj swoje marzenia, poznawaj nowych ludzi, wspinaj się po niekończących się schodach rozwoju. To właśnie rozwój kształtuje naszą przyszłość, prowadzi do wieczności  i  jest jej największym przyjacielem. W  pokonywaniu trudności dzieciom zawsze będzie towarzyszył  Jezus. Podczas  uroczystej Mszy św. dzieci z bijącym sercem przyjęły pierwszy  raz  Jezusa do swego serca .

       Dzieci podziękowały swoim rodzicom za wychowanie i dar życia oraz księdzu Proboszczowi  i katechetkom za przygotowanie ich do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dziękowały także służbie liturgicznej za uroczystą oprawę Mszy pierwszokomunijnej. Na zakończenie  wszyscy spotkali się  na wspólnej modlitwie przy krzyżu misyjnym.
     W poniedziałek o godzinie 10:00 dzieci spotkały się w kościele na Mszy św., podczas której złożyły dar modlitwy za misje i złożyły ofiary  misyjne , otrzymały także pamiątkowe obrazki i wykonano pamiątkowe zdjęcia.

 DSC 0460

DSC 0222

 

DSC 0332

 

DSC 0385

DSC 0427

 

DSC 0035

 

DSC 0041

 

DSC 0080

 

 

DSC 0101

 

   

 

 

 

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. wikariusza Zbigniewa Kociubiaka, który przyszedł do nas na miejsce ks. Krzysztofa Ochaba. Ksiądz Zbigniew Kociubiak pracował w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy   i mocą decyzji ks. biskupa jest pośród nas.

Życzymy księdzu Zbigniewowi błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele. Zapewniamy, że nie zabraknie nam życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i poczynaniach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

Życzymy owocnej pracy u boku św. Józefa, naszego Patrona.

 DSC 0232

 

DSC 0236

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

 

      Ważnym wydarzeniem tygodnia było rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Rozpoczęliśmy go we wtorek 1 września Mszą św. o godzinie 8.00. Podczas Mszy Świętej dzieci z klasy I  miały poświęcone tornistry i przybory szkolne. Zaproszono na tą Mszę św. dzieci z klas I-III , rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniów klas IV-VI zaproszono do wspólnej modlitwy w czwartek o godz. 17.00, a młodzież klas VII-VIII oraz młodzież szkół ponadpodstawowych w piątek godz. 19.00.Na wszystkich Mszach Św. modlono się w intencji rodziców, dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców i pracowników naszych szkół i przedszkoli, o ustanie epidemii, o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. w nauce i pracy, aby pomyślnie, bez przeszkód mógł trwać nowy rok szkolny. Tego też z całego serca wszystkim życzymy. Wszystkim nauczycielom,katechetom  i pracownikom szkoły życzymy zdrowego, błogosławionego oraz owocnego roku szkolnego i katechetycznego! 
      1 września 2020 roku uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny  zupełnie inny niż zwykle. Ze względu na pandemię koronawirusa Ministerstwo Edukacji wprowadziło specjalne obostrzenia i wytyczne, które mają sprawić, że będzie to bezpieczny powrót do szkoły. Tym razem odbyło się kameralne rozpoczęcie roku szkolnego, głównie w klasach ze swoimi wychowawcami i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

DSC 0233

MSZA ŚW. W CZWARTEK  3 września 2020 r. na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI

DSC 0235

 

DSC 0237

 

DSC 0238

 

MSZA ŚW. W PONIEDZIAŁEK 1 września 2020 r. dla uczniów klas  I-III

DSC 0129

 

DSC 0130

 

DSC 0132

 

DSC 0133

 

DSC 0134

 

DSC 0135

 

DSC 0142

 

DSC 0144

 

DSC 0149

 

DSC 0152

 

DSC 0169

 

 

Za wszystkie dary dziękujemy Ci Panie

 

IMG 20200830 1658131

 


Dzisiaj podczas uroczystej Mszy św. wspólną modlitwą wyrażaliśmy naszą wdzięczność ludziom pracującym na roli, dziękowaliśmy za ich codzienny wysiłek, który pozwala nam spożywać dobrą i zdrową żywność. Zdajemy sobie sprawę , że nie moglibyśmy się cieszyć obfitością plonów, gdyby nie Stwórca, który jest źródłem, wszelkiego dobra na ziemi . Homilię do wiernych wygłosił ksiądz Proboszcz Wojciech Ciosmak.

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy ...
"Pieśnią" Jana Kochanowskiego dziękowaliśmy za plony z naszych ogrodów i sadów.
       Na ołtarzu zagościł chleb, owoc pracy wielu ludzi.

 

 

msza zniwna 810x405

 


„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba ... tęskno mi, Panie” – pisał Cyprian Kamil Norwid.
Czego uczy nas szacunek dla chleba? Tego, że zawsze i wszędzie musimy mieć świadomość, że każdy dar powinien być uszanowany. Jeśli nie umiemy szanować małej rzeczy, to nie będziemy znać wartości tego, co mamy .Kto wie kim tak naprawdę jesteśmy? Jaki jest sens i cel naszego życia? Rzuceni na ziemię jako ziarno - różne wydajemy plony. Pogrążeni w czarnej ziemi nie dostrzegamy często, że nasze życie, nasze działania gdzieś tam w górze przynoszą plon, że kłosy naszego życia zamieniają się w mąkę dającą poprzez chleb siłę wzrostu kolejnym pokoleniom.

Dziękujemy parafianom za ofiarowany chleb oraz warzywa i owoce, rośliny, kwiaty i miód – ogrodnikom i pszczelarzom za owoce ich pracy, wszystkim za udział we Mszy św. – Bóg zapłać.

 

sloneczniki 375x195

 

40-lecie  KALETAŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI

 

DSC 0750

 

   9 sierpnia 2020 r. podczas uroczystej Mszy św. z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli ZSZZ Solidarność regionu i Powiatu Tarnogórskiego przekazano historyczny sztandar NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach z 1981 r. do naszej parafii. Oprawę Mszy św. celebrowanej przez ks.Proboszcza W.Ciosmaka i ks. K.Misiudę uświetniła orkiestra oraz poczet sztandarowy. Na początku Mszy św. odśpiewano hymn państwowy. Ks.Ciosmak witając zebranych podkreślił wagę sztandaru jako symbolu solidarności ludzkiej, wspólnoty narodowej i państwowej oraz niezależnego samorządnego związku zawodowego. Nawiązał do św. Józefa, naszego patrona, którego wizerunek widnieje także na sztandarze Solidarności oraz przypomniał wypowiedź św. Jana Pawła II, który z wielkim przekonaniem twierdził, że nie ma wolności bez solidarności, bez wzajemnego szacunku nie ma przyszłości człowieka i narodu.    

   Na zakończenie liturgii Mszy św. dyr. Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki przedstawił parafianom historię sztandaru i Solidarności przy KZCP w Kaletach. Do strajkujących fabryk pracownicy KZCP przyłączyli się 17 września 1980 r., strajkowali 5 dni, a po zakończeniu strajku z części pracowników utworzono oddział związku. Przewodniczącym został Hubert Niglus. We wrześniu 1981 r. w naszym kościele uroczyście poświęcono sztandar organizacji. 13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny, struktury związku przestały istnieć, a przewodniczący został internowany. 26 lipca 1989 r. reaktywowano fabryczną „Solidarność”, na przewodniczącego wybrano Marcina Żaka. Po niedługim czasie zastąpił go Bogusław Gatys, który po przeprowadzonym referendum w proteście przeciwko pogarszającej się kondycji finansowej zakładu ogłosił w KZCP strajk generalny. W 1993 r. rozpoczęła się upadłość fabryki, zanikły tym samym struktury „Solidarności”.
   Kaletańska „Solidarność” biorąc wzór ze św. Józefa, naszego patrona łączącego ludzi pracy, pozostawiła trwały lokalny ślad na drodze budowania wzajemnego szacunku i wiary w godność każdego pracownika.                                                                                                                                          

 DSC 0739

 

DSC 0742

 

DSC 0745

 

DSC 0748

 

DSC 0752

 

DSC 0771

 

DSC 0773

 

DSC 0780

 

DSC 0781

 

 

POŻEGNANIE KS.KRZYSZTOFA 

 

DSC 0663

    W Biblii czytamy: „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" (Koh 3,1).

    Po 2 latach nastał czas pożegnania ks. Krzysztofa Ochaba. Dziękujemy Bogu za 2 lata przeżyte razem, za msze święte, nabożeństwa, procesje, adoracje Najświętszego Sakramentu i za sakrament pokuty. Ks. Krzysztof Ochab kończy na mocy dekretu diecezjalnego posługę duszpasterską w charakterze wikariusza w naszej parafii z racji tego, że został przeniesiony do Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Był z nami przez dwa lata zaskarbiając sobie w tym czasie sympatię parafian. 26 lipca 2020 r. podczas uroczystej niedzielnej  Mszy Świętej pożegnaliśmy ks. Krzysztofa. Wygłosił on swoje ostatnie kazanie, a na zakończenie Mszy św. zwrócił się do parafian dziękując za czas posługi duszpasterskiej. Ksiądz Proboszcz jak również przedstawiciele wspólnot parafialnych oraz szkoły w ciepłych słowach pożegnali księdza Krzysztofa. Ks.Proboszcz wyraził nadzieję, że będzie On częstym gościem w naszej parafii. Wyrażamy dziś wdzięczność Bogu za dar poznania i posługi kapłańskiej ks.Krzysztofa wśród nas. Dziękujemy za modlitwę, trud i pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczność, za pracę z dziećmi i młodzieżą, założenie w parafii KSM, organizację FESTIWALU ŻYCIA, organizację jarmarków, konkursów dla dzieci i Balu Wszystkich Świętych, a przede wszystkim opiekę nad ministrantami i młodzieżą. Pokazywał, że dobry humor, a przede wszystkim uśmiech jest niezbędny w kontaktach z Panem Bogiem. Dziś dziękujemy mu za świadectwo żywej wiary, za słowa, kierowane do nas podczas homilii. Życzymy, aby w dalszej drodze kapłańskiego posługiwania towarzyszyła ks.Krzysztofowi Łaska Boża i moc Ducha Świętego, by dzięki tej Mocy miał siłę do pokonywania wszelkich trudności i nigdy nie przestawał z radością wypełniać kapłańskie zadania, by Jego serce przepełniała pozytywna energia, którą będzie mógł się dzielić z potrzebującymi i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu.

Szczęść Boże

 

DSC 0613O

 

DSC 0619

 

DSC 0634

 

DSC 0641

 

 

DSC 0643

 

DSC 0644

 

DSC 0646

 

DSC 0649

 

DSC 0652

 

DSC 0655

 

DSC 0659

 

DSC 0661

 

DSC 0666

 

 

NIEZWYKŁE REKOLEKCJE MŁODYCH

 

FZ9

 

 FZ8

 

         6 lipca rozpoczął się Festiwal Życia, trwał 4 dni. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, w tym roku nie odbywa się w jednym miejscu w Kokotku, ale w wielu parafiach, m.in. w naszej parafii. Tematyka festiwalu była oparta o historii Noego, jego budowania arki i potopu, co miało nawiązywać do pandemii, w jakiej obecnie pogrążył się świat. Jak nasza młodzież przeżywała to wydarzenie? Po południu przychodzili, by przeżywać nabożeństwa, uczestniczyć we Mszach św. i spotykać się w grupach. W ciągu dnia uczestniczyli w grze hybrydowej wzorowanej na styl gier RPG. Stawka była nie bylejaka, bo była to gra o życie, o przetrwanie, rywalizacja z samym sobą. Noe budował arkę, a młodzież budowała życie na wierze. Z niego też ludzie się śmiali, tak jak teraz niektórzy uważają, że nic się nie da zrobić. Poprzez festiwal i zadania, które były w grze, organizatorzy chcieli zachęcić młodych do rozwoju nawet w czasach korona wirusa. Gra posiadała szczegółowo opracowaną dynamikę i motorykę. Internet posłużył wyłącznie za nośnik codziennych fragmentów Księgi Rodzaju, ich rozważań i niezbędnych informacji. Każdy dzień rozpoczynał się transmitowaną w internecie modlitwą i wprowadzeniem do danej części rozgrywki, zaś reszta odbywała się w rzeczywistym świecie. Gra dotyczyła czterech sfer życia człowieka: ciała, intelektu, emocji i ducha. Każdego dnia skupiali się na innym etapie budowania arki – od projektu, czyli przebudowywania siebie, poprzez dobór narzędzi, jakimi chcieli siebie zmieniać i dokonanie tej zmiany, aż po opuszczenie arki, czyli przejście do życia. Uczestnicy wcielali się w wybraną postać, co wiązało się z określoną rolą lidera, architekta, logistyka czy cieśli. Do zrealizowania było 20 zadań. Każdy otrzymał pakiet, w którym znajdował się gadżet do samodzielnego, stopniowego budowania. Był nim model arki. Efekt końcowy był zaskakujący. Na uczestników czekała też zdalna niespodzianka każdego wieczora. Budowanie modelu arki, który na końcu przybrał formę podstawki pod Pismo Święte z kieszonką na smartfona, pomagało młodym odciąć się od sieci. Historyczne wydarzenia bardzo przypomina aktualną sytuację. Tak jak kiedyś świat tonął w potopie, tak teraz tonie w wirusie. Ludzie na arce, podobnie jak my, nie wiedzieli, kiedy się to wszystko skończy. Dodatkowo podczas wieczornych transmisji ze studia festiwalowego w Kokotku w poszczególne dni młodzież zdalnie uczestniczyła m.in. w konferencji abp. Grzegorza Rysia.
         Zmieniona forma tego wydarzenia nie zniechęciła naszej młodzieży. Kilkanaście osób, biorących udział w Festiwalu Życia w parafii , korzystało z wielu przygotowanych atrakcji, każdego dnia na uczestników czekało coś nowego. Oni sami pozytywnie wypowiadali się o festiwalu z uśmiechem na twarzy twierdząc, że spędzili ten czas wspaniale, próbowali się bardziej przybliżyć do Boga. Ostatniego dnia spotkania w homilii ks. bp Marek Szkudło zaznaczył, że Festiwal Życia się nie kończy. Młodzi nasi parafianie są wezwani do pięknego życia na co dzień, a nie tylko w ten jeden tydzień w roku. Ks. Krzysztof Ochab opiekun młodzieży podczas festiwalu podsumowując twierdzi, iż piękne jest to, że mogliśmy przeżywać ten festiwal w naszej parafii. Cieszy się, że znalazła się młodzież, która chciała się zaangażować i działać. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałe świadectwo wiary.

 
 
 
 FZ16FZ13FZ15
 
FZ4
 
FZ5
 
FZ6
 
FZ14
 
FZ12
 
 
FŻ1
 
 
 
 
 
FESTIWAL ŻYCIA
 
       Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 14-35 lat na Festiwal Życia, który w tym roku odbywa się stacjonarnie. W naszym dekanacie jest organizowany w parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku. Wydarzenie będzie trwało 4 dni (6-9 lipca). Cały festiwal będzie oparty na grze, podczas której każdy wybuduje swoją Arkę, jak biblijny Noe. Każdego dnia Festiwalu od 16 do 18 odbywać się będą spotkania dla uczestników, natomiast od 18 do 21 – otwarte spotkania dla wszystkich chętnych.
Więcej szczegółów na stronie www.festiwalzycia.pl oraz na facebooku i plakacie w gablotce. Zapisy trwają do 5 lipca w zakrystii lub bezpośrednio u organizatorów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr tel. 606736125). Serdecznie zapraszamy!

 

FESTIWAL

 

 

 

JUBILEUSZ   30. lecia KAPŁAŃSTWA

Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka 

 

DSC 0030.a

 

Każdy jubileusz jest źródłem wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych. Łaski, którymi obdarowany jest kapłan, są niezliczone. Dziś 14 czerwca 2020 r. podczas Mszy św. o godzinie 11.00 w naszym kościele dziękowaliśmy Bogu za 30 lat posługi Księdza Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w rocznicę święceń kapłańskich. Takie świętowanie prowadzi nas do refleksji nad wielkością kapłaństwa. Jubilat w homilii wyraził wdzięczność wszystkim proboszczom, przy boku których wzrastał, dziękował wszystkim księżom wikarym, z którymi współpracował i współpracuje, wyraził wdzięczność swoim ++ Rodzicom, którzy byli dla Niego pierwszymi przykładami życia wartościami. Trudno jest w jakichkolwiek słowach wyrazić wdzięczność za 30 lat posługiwania kapłańskiego, bo tak naprawdę niczym one są wobec tego faktu, ile razy na słowa Ks. Jubilata Chrystus przychodził na ziemię w Sakramencie Eucharystii, ile razy w imieniu Chrystusa rozgrzeszał, jednał z Bogiem, udzielał Sakramentów Świętych, jak bardzo jest zatroskany o nasz Kościół, o naszą wspólnotę parafialną. Wdzięczność i najlepsze życzenia w dniu tego pięknego jubileuszu złożyli Ks. Wojciechowi przedstawiciele naszej rodziny parafialnej doceniając trzydzieści lat posługi kapłańskiej jako dowód wierności Chrystusowi, godziny spędzone w kancelarii, tysiące wypełnionych dokumentów, Msze święte, posługę sakramentalną.

Z okazji pięknego jubileuszu 30- lecia przyjęcia święceń kapłańskich życzymy Księdzu Proboszczowi dużo zdrowia i sił na dalszą posługę duszpasterską, Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, anielskiej cierpliwości i wytrwałości na wzór Hioba. Dziękujemy za udzielanie sakramentów świętych, błogosławieństwa, kapłańskie, zatroskanie o prawdy Boże, naukę religii, troskę o duchowy i materialny kształt parafii, zatroskanie o chorych i cierpiących, potrzebujących wsparcia duchowego. Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię przez życie. Niech ta wierność prostą drogą Twego kapłańskiego posługiwania zaprowadzi Cię do Chrystusa i pozwoli Ci się z Nim spotkać w wieczności.

Szczęść Boże !

/ RADA PARAFIALNA /                                

Kwiaty 1     

 

   DSC 0017.a

 

DSC 0015.a

 

DSC 0013.a

 

DSC 0017.a

DSC 0019.a

DSC 0021.a

 

DSC 0022.a

 

DSC 0034.a

 

 

             

     

 

Dekret – 30.05.2020

         Mając na uwadze nowe rozporządzenie wydane przez władze państwowe z dnia 29 maja br, biskup gliwicki wydał także nowe wytyczne dotyczące sposobu postępowania w sprawowaniu liturgii.

W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej w naszym kraju, na terenie Diecezji Gliwickiej, aż do odwołania, należy przestrzegać następujących zasad:

Zniesione zostają limity osób we wszystkich kościołach

i kaplicach publicznych podczas zgromadzeń liturgicznych, nabożeństw, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy prywatnej.

Zachowany zostaje w mocy obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności

takich jak zakrywanie ust i nosa oraz regularne dezynfekowanie pomieszczeń. Z zachowania obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są celebransi podczas sprawowania swojej funkcji oraz osoby wykonujące posługę lektora, kantora, psałterzysty i organisty w trakcie wykonywania swojej funkcji.
         Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i nosa lub odstęp 2 metrów). Zalecam natomiast adorację najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).
        Częściowo przywraca się do swojej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy w czasie Mszy świętej mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii świętej z zachowaniem właściwych przepisów liturgicznych. Nadal pozostaje w mocy zakaz zanoszenia przez nich Komunii świętej chorym; ta posługa pozostaje, zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w kompetencji kapłanów i diakonów.
        Zezwala się na przywrócenie do służby podczas celebracji liturgicznych i nabożeństw ministrantów – także tych poniżej 13 roku życia – Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej, o ile rodzice w poszczególnych przypadkach nie wyrażą sprzeciwu.

        Należy przywrócić regularne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w kościołach i kaplicach publicznych. Miejscem sprawowania tego sakramentu powinny być w pierwszym rzędzie konfesjonały otwarte. Kratka w każdym konfesjonale powinna być z obu stron zabezpieczona odpowiednią folią. Wszystkie konfesjonały – szczególnie zamknięte – powinny być regularnie dezynfekowane. Zaleca się by tak spowiednik jak i penitenci na czas spowiedzi zasłaniali usta i nos.

        Według roztropnej oceny rządców parafii, po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za formację, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności takich jak: zasłanianie ust i nos, odpowiednia odległość między osobami, dezynfekcja dłoni, regularna dezynfekcja pomieszczeń, dopuszczona jest organizacja spotkań formacyjnych dla grup parafialnych. W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę ewentualny sprzeciw rodziców.

         Przywraca się zwyczajną formę sprawowania liturgii pogrzebowej. Tym samym ponownie możliwe jest odprawienie Mszy świętej pogrzebowej w obecności doczesnych szczątków zmarłej osoby. Zarówno podczas celebracji sprawowanych w kaplicy przedpogrzebowej (którą należy często dezynfekować), w kościele, na cmentarzu a także podczas konduktu pogrzebowego należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (w pomieszczeniach zasłanianie ust i nosa zgodnie z wyżej podanymi zasadami, w przestrzeni otwartej zachowanie odpowiedniej odległości lub zasłanianie ust i nosa).

Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 roku

                                                                                 DYSPENSA
        Mając na uwadze wskazania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, znoszące limit liczby wiernych w kościołach, z dniem
                                                     7 czerwca br., odwołuję ogólną dyspensę
zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem.

† Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

 

 CZUWANIE MODLITEWNE

 

               W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja br. (sobota), w naszym kościele odbyło się czuwanie modlitewne, które poprowadzili członkowie Odnowy w Duchu Świętym wraz z ks. Damianem. W trakcie tej modlitwy i śpiewu przyzywali obecności i mocy Ducha Świętego oraz uwielbiali Go za dzieła, które dokonuje dla nas. Czuwanie rozpoczęło się w kościele o godzinie 19.00, na początku słowo wprowadzające wygłosił ks. Damian przybliżając istotę Święta Zesłania Ducha Św., a zakończyło się błogosławieństwem. Podczas nabożeństwa dokonano uroczystego aktu zawierzenia Duchowi Świętemu.

 

DSC 7925

DSC 7927

 DSC 7920

 

DSC 7933

 

DSC 7934

 

DSC 7945

 

 DSC 7938

 

 

DSC 7939

 

plakat czuwanie2

 

 

Złagodzenie restrykcji    

Dziękujmy Panu Bogu za możliwość uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii. Zobligowani przepisami państwowymi i ks. Bp Gliwickiego, możemy w ograniczonej liczbie gromadzić się w naszym kościele na celebracji liturgicznej. W związku ze zmianami w rygorze epidemicznym od 17 maja br.w naszym kościele może przebywać 48 wiernych. Aby uniknąć niezgodnej z przepisami liczby parafian w kościele, prosimy siadać w miejscach, gdzie znajdują się stosowne kartki. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu 2 metrów pomiędzy sobą. Do Komunii św. nadal będziemy podchodzili procesyjnie, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele, także podczas Eucharystii, zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

 

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II

Jeszcze parę miesięcy temu nikt z nas się nie spodziewał, że dziś 18 maja 2020 roku w 100 rocznicę Urodzin św. Jana Pawła II nie będziemy na Jasnej Górze w Sali Papieskiej. To właśnie tam miało się odbyć uroczyste wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II. Pandemia pokrzyżowała trochę  plany, ale najważniejsze, że 45 osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, odpowiedziało na zmienioną formę Konkursu. Do końca marca uczestnicy nadsyłali  filmiki z nagraną swoją recytacją, gdzie krótko przedstawiali siebie imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą, do której uczęszczają oraz tytułem utworu, który wybrali. Konkurs odbywał się w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria klasy 4-6 szkoła podstawowa, II kategoria klasy 7-8 szkoła podstawowa oraz III kategoria szkoła ponadpodstawowa. Uczestnicy bardzo poważnie potraktowali temat, co było widoczne w odświętnym stroju, w portretach Ojca Świętego umieszczonych w tle domowym, a także w odpowiedniej modulacji głosu, pięknej dykcji oraz recytacji ze zrozumieniem, trudnej dla młodego człowieka poezji. W każdej kategorii zostały przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, życzliwość i honorowy patronat, który objęli nad Konkursem: Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska, Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer, ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo oraz O. Marian Waligóra – Przeor Jasnej Góry.

LAUREACI IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II

III miejsce w konkursie, w pierwszej kategorii szkół podstawowych:

Kornelia Radecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie.


III miejsce w konkursie, w drugiej kategorii szkół podstawowych:

Anna Ślimok z Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach.


III miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Natalia Gradzik z I L.O im. J. Słowackiego w Częstochowie.


II miejsce w konkursie, w pierwszej kategorii szkół podstawowych:

Hanna Przybylska ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Częstochowie.


II miejsce w konkursie, w drugiej kategorii szkół podstawowych:

Julia Korzec ze Szkoły Podstawowej w Pińczycach.


II miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Magdalena Sędor z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.


I miejsce w konkursie, w pierwszej kategorii szkół podstawowych:

Blanka Stępień ze Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach.


I miejsce w konkursie, w drugiej kategorii szkół podstawowych:

Mateusz Frymus ze Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.


I miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Joanna Migalska z I L.O im. J. Słowackiego w Częstochowie.


Gratulujemy i cieszymy się, że wśród laureatów konkursu jest mieszkanka naszej parafii.

 

 

List do dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców

Kochane Dzieci Komunijne!

Znacie na pewno opowieść o tym, jak Jezus wraz ze swoimi przyjaciółmi (apostołami) wsiadł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nagle zerwała się burza i coraz większe fale uderzały w płynącą łódź. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Uczniowie bardzo się bali, a Jezus spokojnie spał. W końcu postanowili Go obudzić, wołając: Jezu ratuj, bo giniemy! Jezus wstał, rozkazał falom i wiatrowi się uciszyć, i… burza zniknęła, zrobiło się cicho… Jezus spojrzał na apostołów i zapytał, dlaczego się bali, dlaczego nie ufali, że jeśli On jest z nimi, to są bezpieczni, nic im nie grozi (por. Mt 8,23-27).

Dobrze wiecie, że na świecie panuje pandemia. Wielu ludzi boi się zarażenia koronawirusem. Nie możemy się spotykać w szkole, spędzać wspólnie czasu z rówieśnikami, nie możemy robić wielu różnych rzeczy, które lubimy, bo nam zagrażają tak, jak burza apostołom. Nie możemy również wspólnie świętować tak, jak dotychczas w naszych kościołach. Nawet najważniejszą dla Was i całej Waszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii ze względu na Wasze bezpieczeństwo musieliśmy przenieść na późniejszy czas. Niestety musicie poczekać trochę dłużej na pełne spotkanie z Jezusem w „Białym Chlebie”. Dlatego piszę do Was ten list.

Pragnę Wam powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, Jezus jest ciągle z nami tak, jak był w łodzi z uczniami. Wtedy, w trakcie burzy na jeziorze, potrafił spokojnie zasnąć, wiedział, że nikomu nic nie grozi. Dziś On mówi do Was: Nie bójcie się, ja jestem z Wami!

Chcę Was zapewnić, że wielu ludzi modli się za Was, Drogie Dzieci. Wiem, że księża z Waszych parafii, siostry zakonne, katecheci, Wasi rodzice, dziadkowie i całe Wasze rodziny otaczają Was „płaszczem modlitewnej opieki”. Proszę Was, Wy też się módlcie, abyście, gdy tylko będzie to możliwe, były przygotowane na spotkanie z Jezusem, Jego miłością i pokojem w pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, którzy Was kochają: Waszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, chrzestnych, księżach, katechetach, wspierajcie ich codziennymi, małymi gestami miłości.

Zaufajcie Jezusowi! On chce naszego dobra! On nie pozwoli nam zginąć! On uciszy każdą burzę w naszym życiu!

Kochane Dzieci, modlę się za Was, Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół, żeby radość oczekiwania na Pierwszą Komunię Świętą ciągle wzrastała. A kiedy zagrożenie wirusem przeminie, wtedy będziecie z większą radością świętować w Waszym kościele ten ważny dla Was dzień.

Drodzy Rodzice!

Zdaję sobie sprawę z tego, że poczyniliście już wiele starań, aby uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci była dla nich i całej rodziny wielkim świętem. Pewnie myślicie już intensywnie o wyjątkowym przeżyciu Eucharystii, podczas której Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc Waszych dzieci, a także o rodzinnym spotkaniu. Niestety z racji pandemii i ze względów bezpieczeństwa uroczystość musimy przełożyć. Ufam, że dobrze wykorzystacie ten czas na duchowe przygotowanie swoich dzieci i całej rodziny na ważne wydarzenia. Bądźcie inicjatorami modlitwy w Waszych Domowych Kościołach. Módlcie się z dziećmi i za dzieci. Dajcie im wiele wsparcia i miłości. Czytajcie dzieciom Pismo Święte, uczestniczcie z nimi w niedzielnej Mszy świętej przez transmisję medialną lub, jeśli możecie, w kościele, wspierajcie je w spotkaniach z katechetami podczas zdalnego nauczania.

W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Każde wydarzenie, nawet to trudne, uczy nas czegoś bardzo ważnego, kształtuje nasze człowieczeństwo, przygotowuje nas do dalszego życia. Ufam, że również trudny czas zmagania się z koronawirusem jest dla nas nauką zaufania Bogu, podobnie jak dla apostołów lekcją ufności był czas burzy na jeziorze, o którym pisałem Waszym dzieciom. I podobnie jak Wasze Dzieci, również Was zapewniam o wielu modlitwach płynących do Boga za Was od duszpasterzy, katechetów i całych Waszych parafii oraz Waszych biskupów.

Zaufajcie Bogu, a On będzie działał w Waszym życiu swoim pokojem, dobrocią, miłością, cierpliwością i szczęściem. On uciszy burzę, która rozpętała się w dzisiejszym świecie! Błogosławię Was i Wasze rodziny w tym oczekiwaniu na pierwszą spowiedź i zjednoczenie z Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej Waszych dzieci.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki


     W związku z trwającą epidemią koronawirusa obowiązują pewne obostrzenia, które dotyczą także spraw celebracji liturgicznych. Przypominamy, że nadal w kościele będą celebrowane Msze św. z ograniczoną liczbą wiernych. Prosimy o rozwagę w tym względzie i przestrzeganie przepisów.
Do naszego kościoła może wejść maksymalnie 30 osób.
Pozostałe osoby, którym zabraknie miejsca w kościele, prosimy pozostać przed kościołem.

Komunia św. dla nich będzie rozdzielana przed kościołem.
W kościele i przed kościołem prosimy zachować odpowiednie odległości.
Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa.
Odpowiednie odległości prosimy także zachować w procesji na ofiarowanie i do Komunii św.
W przyjmowaniu Komunii św. zalecana jest Komunia na rękę. Przyjmujemy Komunię św. na lewą rękę, a prawą ręką podajemy ją sobie do ust. Komunię św. należy spożyć przed kapłanem. W procesji komunijnej najpierw niech podchodzą osoby przyjmujące Komunię na rękę, a dopiero potem osoby przyjmujące Komunię do ust.
Nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Zachęcamy do duchowej łączności w przeżywaniu Mszy świętych dzięki transmisji.
Miesiąc maj poświęcony jest w Kościele Matce Bożej. W tradycji Kościoła na trwałe zapisały się nabożeństwa majowe, na które serdecznie zapraszamy.

 

Msza św. za Ojczyznę

 

      Każdemu z nas leży na sercu dobro i przyszłość Polski. Oprócz wielu ważnych i cennych inicjatyw mających na celu promowanie patriotyzmu i wzmacnianie poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, niezwykle istotna jest modlitwa. Dlatego dziś 3 maja (niedziela) o godz. 11.00 w naszym kościele Ks.Proboszcz Wojciech Ciosmak razem z ks. wikarym Krzysztofem Ochabem celebrowali uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Wszystkich zebranych w kościele i tych uczestniczących we mszy św. on-line zaproszono do wspólnie przeżywanej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Msza św. odbyła się skromniej niż zwykle, bez uroczystszej oprawy, bez orkiestry, z jednym pocztem sztandarowym strażaków, którzy świętowali uroczystość św. Floriana, ich patrona. Wiernych mogło być 30, ponieważ tyle się mieści w kościele według nowych rozporządzeń wymagających dla każdego uczestnika Mszy św. 15 m2. Homilię wygłosił ks. Proboszcz podkreślając wartość mądrego i odpowiedzialnego prowadzenia Bożej Owczarni zjednoczonej w Ojczyźnie, za którą jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Siłę i umocnienie powinni wszyscy czerpać z najlepszego Pasterza, którym jest Jezus Chrystus. Tylko w oparciu o chrześcijańskie korzenie możemy być pewni, że wszystko, co zagraża naszej narodowej i chrześcijańskiej tożsamości osłabnie. Podkreślił także ważność i wartość modlitwy parafian za kapłanów jako pasterzy Kościoła. Na zakończenie odczytał życzenia dla strażaków i hutników przekazane przez burmistrza miasta K.Kandzię i przewodniczącą Rady Miejskiej J.Perz.

DSC 7899 

 

DSC 7899

 

DSC 7900

 

DSC 7901

 

DSC 7902

 

DSC 7906

 

DSC 7907

 

DSC 7911

 

 

Uroczystość św. Józefa – odpust parafialny 2020

 

Uroczystość odpustowa była inna niż poprzednie, odpust odbył się w zmienionej formie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Byliśmy przyzwyczajeni, że już w dzień poprzedzający odpust parafialny wokół kościoła na przydrożnych chodnikach zasiadali straganiarze w oczekiwaniu na dzień odpustu i chętnych do kultywowania tradycji parafian. W tym roku ze względu na zagrożenie koronowirusem takiej sytuacji nie było. Wizualnie o uroczystości parafialnej informowały nas wywieszone na plebanii flagi i przystrojony świeżymi kwiatami nasz kościół.
               O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Stefan Wyleżałek, kapłan wywodzący się z naszej parafii, a obecnie proboszcz Parafia pw. św. Katarzyny, Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju. Asystowali mu : ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak, ks. Adam Kozak, o. Boguchwał Orczyk, franciszkanin. W wygłoszonej homilii Ks. Wyleżałek zwrócił uwagę na to, że św. Józef był człowiekiem wiary wypróbowanej, bo był człowiekiem doświadczonym przez Boga. Zachęcił zgromadzonych, by nie dziwili się, że także ich wiara jest obecnie poddawana próbie stawania się ludźmi doświadczonymi przez Boga, aby ich świadectwo było bardziej czytelne. Zadał pytanie, co dalej? Co będzie jak zakończy się epidemia? Takie pytania stawiamy sobie od kilku miesięcy, czujemy się czasami jak św. Józef, mamy wątpliwości, rozterki, przezywamy strach przed zarażeniem, które może okazać się śmiertelne, mamy wątpliwości, czy jesteśmy bezpieczni. Wskazał drogę jedności i dialogu z Jezusem Zmartwychwstałym, by potrafić jak św. Józef w ciszy zaufać Bogu i go codziennie dostrzegać choćby w drugim człowieku. Udział w zgromadzeniach modlitewnych w świątyni czy poprzez media ma pomóc w przeżywaniu trudnego doświadczenia epidemii.
             Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował kapłanom za wspólną Eucharystię i obecność, ks. Stefanowi za przewodniczenie uroczystej Mszy św. i zaprosił wiernych na pierwsze w tym roku nabożeństwo majowe. Po zakończeniu liturgii Mszy św. nie było jak co roku procesji wokół kościoła, było wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólnie odśpiewano Te Deum i główny celebrans udzielił uroczystego odpustowego błogosławieństwa.

                             

DSC 7828

 

DSC 7822

 

DSC 7819

 

DSC 7824

 

DSC 7825

 

DSC 7827

 

DSC 7828

 

DSC 7829

 

DSC 7831

 

DSC 7832

 

DSC 7834

 

DSC 7836

 

DSC 7837

 

DSC 7839

 

DSC 7840

 

 UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE

    Dopełnieniem uroczystości odpustowych były nieszpory, którym przewodniczył ks.Proboszcz W.Ciosmak. Wypraszał w wezwaniach modlitewnych u Maryi ustanie epidemii, powierzał opiece Matki Bożej wszystkich zaangażowanych w pomoc dotkniętym koronowirusem, szczególnie służbę medyczną, wolontariuszy. Podczas nieszporów wybrzmiała litania loretańska wypraszająca wszelkie dobro . 
      Odpust parafialny ma na celu to, by wielu zaczęło dostrzegać, jak wszystkie tajemnice życia Chrystusa prowadzą do tej najważniejszej, czyli Ofiary krzyżowej; zaczęło dostrzegać, jak nasza codzienność powinna być przeżywana w zjednoczeniu z Chrystusem.

 

DSC 7852

 

DSC 7862

DSC 7868

 

DSC 7878

 

 

BISKUP GLIWICKI                          Gliwice, dnia 19 kwietnia 2020 r.

Nr 501/20/A

WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:

 1. Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia
  25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
 1. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej z dnia 12 marca 2020 roku
  o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.
 1. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.
 1. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.
 1. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.
 1. Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.
 1. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz Kurii

 

 

Miosierdzie Boe


BISKUP GLIWICKI     dnia 11 kwietnia 2020 roku
 
Nr 501/20/A

    W związku z trwającym stanem epidemicznym i wprowadzonymi przez władze Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie naszego kraju, ograniczeniami, w diecezji gliwickiej utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku., które uzupełniam jak poniżej:
I. Sakrament chrztu św.
    1. W trakcie sprawowania Sakramentu należy bezwzględnie zachować zasadę obecności 5 osób nie licząc szafarza sakramentu
    2. Jeżeli w danym dniu zaplanowano kilka chrztów, należy je tak zaplanować, aby każdy sprawowany był osobno, z zachowaniem podanej wyżej zasady bezpieczeństwa.
    3. Do sprawowania sakramentu należy zawsze używać tylko nowo poświęconej wody chrzcielnej.
    4. Jeżeli nie ma zagrożenia życia dziecka, należy sugerować rodzicom dziecka, by sprawowanie sakramentu odłożyć na czas po pandemii.
II. Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne oraz Pierwsza Komunia święta i pierwsza spowiedź dzieci
 Udzielanie Sakramentu Bierzmowania oraz kontynuacja przerwanej wizytacji kanonicznej, zostaną wznowione po 31 sierpnia br. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany i podany do wiadomości po złagodzeniu ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe.
 Te same ograniczenia czasowe dotyczą Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci, jednakże ostatecznie uzależnione to będzie od wznowienia zajęć w szkołach.
 Sposób i forma bezpośredniego przygotowania dzieci i ich rodziców do pierwszego sakramentu pokuty i pojednania dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej zostanie określone w specjalnej instrukcji przez Sekcję Szkolno-katechetyczną w terminie późniejszym.
III. Sakrament małżeństwa
Ze względu na stan epidemiczny duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny. Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczenie nupturientów o czasowym ograniczeniu ważności zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa polskiego.
W przypadku sprawowania tego sakramentu bezwzględnie należy przestrzegać przepisów władz państwowych co do ilości obecnych w kościele osób (nie więcej niż 5).
IV. Jak zaznaczono już wyżej, nadal w mocy pozostają postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku co do sprawowania Eucharystii, Sakramentu pokuty i pojednania oraz Sakramentu namaszczenia chorych.
V. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii
 Wielkanoc2014
"Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" ( J 11,25)
 
Oto nadchodzi dzień radości, dzień objawienia się chwały Bożej, miłości, która zwyciężyła śmierć.
Niech ta radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstanie niesie odrodzenie duchowe w każdym z nas i całej Parafii, niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem. Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana doprowadzą nas wszystkich do nowego życia w Chrystusie
                                             
                                                                                  Radosnego Alleluja
                                                                                  życzą  Duszpasterze

 

RELACJE NA ŻYWO Z MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW


 Transmisja internetowa z naszego kościoła: 
 

              
  Kościół otwarty w tygodniu: 8:00 - 18:00.
                              ( w niedzielę:  8:00 - 11.00 i 12:00 - 18:00)

 Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii

Przeżywanie Triduum Paschalnego i Wielkanocy w czasie pandemii jest trudne. Dla wierzących najtrudniejszym doświadczeniem będzie niemożność uczestniczenia w liturgii Kościoła w najważniejszych wydarzeniach roku, w celebracjach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Fakt, że nie możemy wyjść z domu, nie oznacza, że Wielkanoc została odwołana. Jezus zmartwychwstaje – i to mimo okoliczności – jest dobra nowina, najlepsza, jaką może otrzymać świat.

Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu.

Nie mamy jednej, uniwersalnej recepty ani scenariusza, który pasować będzie do każdej sytuacji. Wśród naszych Czytelników są matki i ojcowie rozmodlonych rodzin, zapracowani księża, samotni, starsi, są i tacy, którzy w trakcie świąt Wielkiej Nocy przeżywać będą kwarantannę.

W przejrzystej formie graficznej proponujemy wiele rozwiązań na Triduum Paschalne i Wielkanoc. Można je potraktować jak elementy mozaiki, z której każdy wybierze te, z którymi czuł się będzie świątecznie i bezpiecznie.

E-book „Wielkanoc w domu” jest darmowy – zachęcamy, by dzielić się nim, by nikt nie musiał już pytać, jak przeżyć te święta bez wyjścia do kościoła.


Wielkanoc w domu. Plik do wydruku w formacie PDF dostępny 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getmedia/1f0c60b3-e945-486c-8ee5-5db439c542e2/Wielkanoc-w-domu-DO-WYDRUKU.aspx

 

Kwiaty 1Drodzy Kapłani,

      w tym jedynym, szczególnym i ważnym dniu ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa,
święto wszystkich kapłanów, stając w obliczu Wielkiej Tajemnicy Waszego powołania i wybrania przez Chrystusa – Najwyższego Pasterza pragniemy podziękować Chrystusowi za dar Waszego kapłaństwa, i Was, Drodzy Kapłani, zapewnić o naszej modlitwie, podziękować za Waszą codzienną posługę kapłańską. Dziękujemy za każdą Eucharystię, kazanie, rekolekcje, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymujemy nieustannie od Pana.

    Życzymy, aby towarzyszyła Wam ciągle bliskość tego, który was powołał i któremu oddajecie swe życie. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze błogosławi w Waszym apostolskim, kapłańskim powołaniu, niech będzie źródłem Waszej radości i spełnienia.

/Rada Parafialna/

 

BISKUP GLIWICKI

dnia 25 marca 2020 r.

       Nr 363/20/A

DEKRET

BISKUPA GLIWICKIEGO

            W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 25 marca 2020 roku, należy na terenie Diecezji Gliwickiej przestrzegać, do odwołania, następujących zasad:

 1. 1.Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych w przyjętych na dany dzień intencjach. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania każdego dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. Udzielam prawa wszystkim kapłanom prawa binacji w dni powszednie oraz trynacji w niedziele i święta nakazane.

            Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 1. 2.Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja była pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebranci – jeśli są – powinni przyjmować komunię świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni.
 2. 3.Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się
  z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
 3. 4.Duszpasterze zobowiązani są przypomnieć wiernym, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 4. 5.W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W takim wypadku kapłan powinien zachować jak najdalej idące środki ostrożności pamiętając o możliwości udzielenia sakramentu namaszczenia chorych pędzelkiem lub patyczkiem kosmetycznym, zaś komunii świętej za pomocą łyżeczki.
 5. 6.Kwestia sprawowania Mszy świętej w domach zakonnych bądź udzielania komunii świętej osobom konsekrowanym w tychże domach będzie każdorazowo regulowana odrębnym rozporządzeniem wydawanym na prośbę przełożonych poszczególnych domów, uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. W/w zezwolenia nie stanowią podstawy do udzielania komunii świętej podopiecznym zakładów opiekuńczych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.
 6. 7.Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach, jak również wszelkie rekolekcje i misje parafialne, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, pielgrzymki i wyjazdy organizowane przez parafie i inne agendy Diecezji Gliwickiej.
 7. 8.Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego.
 8. 9.Zaleca się by kościoły nadal pozostały otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie do 5 liczby osób przebywających w kościele. Odpowiedzialność za realizację tego ograniczenia spoczywa na księżach proboszczach. W razie braku możliwości wyegzekwowania realizacji przepisów władz państwowych księża proboszczowie mogą podjąć decyzję o ograniczeniu czasu otwarcia świątyni, a nawet o jej czasowym zamknięciu.
 9. 10.Duszpasterze powinni przypomnieć wiernym, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują ich do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Nadto powinni pouczyć wiernych, że ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnejdrogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 10. 11.W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna, wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, kaplica, salka parafialna bądź inne pomieszczenie (nie konfesjonał).

Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.

 1. 12.Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. spowiedź przez środki masowego przekazu (telefon, internet, itp.). Po ustaniu pandemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne.
 2. 13.Mając na względzie Notę Penitencjarii Apostolskiej z 20.03.2020 roku oraz przepisKapelanom szpitali zakaźnych oraz jednoimiennych dedykowanych leczeniu osób zarażonych wirusem COVID-19 tym pacjentom oraz personelowi, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej możliwości.
  1. 14.Korzystający z upoważnienia do absolucji generalnej zobowiązani są do zachowania następujących warunków:
  2. powinni przed skorzystaniem z upoważnienia zawiadomić o swoim zamiarze Biskupa Gliwickiego, a gdy jest to niemożliwie ze względu na poważną sytuację naglącą powinni jak najszybciej poinformować go o udzielonej absolucji generalnej;
  3. przed udzieleniem absolucji generalnej powinni zapytać penitentów – jeśli jest to możliwe – o ich wolę skorzystania z tej możliwości, jak również pouczyć ich o możliwość skorzystania z nadzwyczajnej drogi odpuszczenia grzechów, o której mowa w punkcie 10;
  4. za każdym razem powinni pouczyć penitentów korzystających z absolucji generalnej
   o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich tą absolucją objętych przy następnym indywidualnie sprawowanym sakramencie pokuty i pojednania, pod sankcją ponownego wpadnięcia w te grzechy;
  5. udzielający absolucji generalnej powinni – w miarę możliwości – zastosować odpowiednie środki nagłaśniające, aby penitenci mogli usłyszeć rozgrzeszenie;
  6. przy udzielaniu absolucji generalnej należy zachować obrzęd liturgiczny przewidziany w Ordo Paenitentie.
 3. 15.Wszystkich wiernych – zarówno duchownych jak i świeckich – zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim. Kapłanów i osoby konsekrowane proszę o jej odmawianie w swoich wspólnotach, zaś wiernych świeckich w swoich rodzinach.
 4. 16.Nadal zawieszona pozostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
 5. 17.Kapłani powinni zachowywać obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji swoich wiernych. Niech jednak – jeśli to możliwe – starają się o kontakt z nimi za pośrednictwem Internetu czy telefonii stacjonarnej lub komórkowej. W kontakcie osobistym niech pamiętają o środkach bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i o ograniczeniu liczby osób do 1.
 6. 18.Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna w ograniczonym wymiarze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. W Wielkim Tygodniu Kuria będzie nieczynna. Wszyscy Petenci są proszeni o załatwianie spraw nagłych za pośrednictwem swoich duszpasterzy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny lub mailowy.

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 1. 19.Duszpasterze powinni sprawować Mszę świętą w Niedzielę Palmową bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących. W celebracjach parafialnych należy pominąć procesję z gałązkami palmowymi zachowując jednak sam obrzęd pobłogosławienia gałązek palmowych.

W Niedzielę Palmową nie przewiduje się specjalnego spotkania dla młodzieży oraz uroczystej liturgii sprawowanej w kościele katedralnym.

 1. 20.W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz
  w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.
 2. 21.Udział wiernych w Mszy świętej Krzyżma, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej nie jest nakazany przepisami prawa kanonicznego oraz liturgicznego stąd wierni nie biorący udziału w tych celebracjach nie zaciągają jakiegokolwiek grzechu.
 3. 22.Msza święta Krzyżma – z pobłogosławieniem świętego Krzyżma, olejów chorych
  i katechumenów – zostanie przez Biskupa Gliwickiego odprawiona w formie prostej, w 
  katedrze, wyłącznie z udziałem zaproszonych przez niego kapłanów – współpracowników, bez udziału wiernych świeckich i osób konsekrowanych.
 4. 23.Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należycelebrować bądź koncelebrować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej. W celebracji należy pominąć obrzęd Umycia Nóg i procesję do Ciemnicy, pozostawiając Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.
 5. 24.Nie zezwala się na udzielanie wiernym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej komunii poza Mszą świętą. Usilnie zachęca się ich jednak do komunii świętej duchowej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 3.
 6. 25.Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 29.
 7. 26.Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych. Podczas adoracji krzyża nie należy oddawać mu czci przez ucałowanie, a jedynie przez przyklęknięcie.
 8. 27.Do Modlitwy Powszechnej przewidzianej w obrzędach liturgicznych należy dodać następujące wezwanie:

K: Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się z pandemią, * za osoby zarażone groźnym wirusem, * za wszystkich którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują chorym, * za sprawujących władzę i zabiegających o zażegnanie zagrożenia, * aby Bóg wspierał ich starania swoją mocą * i okazał miłosierdzie całemu światu.

GC: Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże w swojej ojcowskiej miłości wejrzyj na pokorne błaganie Twoich dzieci. + Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż swoje miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną prawicą od nieszczęścia pandemii, * abyśmy mogli wielbić Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

 1. 28.Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.
 2. 29.Duszpasterze niech zachęcą wiernych do przeprowadzenia adoracji Krzyża we wspólnotach rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy:

Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.

 1. 30.W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.
 2. 31.Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowaniatradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym należy natomiast zaproponować obrzęd Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347 – 1350 którego tekst należy umieścić na stronach internetowych parafialnych i diecezjalnych.
 3. 32.P
 4. w Liturgii Światła wyłącznie następujące obrzędy: zapalenie w kościele Paschału
  i odczytanie Orędzia Wielkanocnego;
 5. b)w Liturgii Chrzcielnej wyłącznie odnowienie Przymierza Chrztu świętego (bez pokropienia).

Przepisy końcowe

 1. 33.Proszę o umieszczenie informacji o transmisjach internetowych, radiowych
  i telewizyjnych (jaka godzina i jaki kanał bądź program ewentualnie pasmo radiowe itp.) nabożeństw Niedzieli Palmowej oraz Triduum Paschalnego szczególnie z Jasnej Góry oraz Katedry Gliwickiej.
 2. 34.Wszystkie parafie, które technicznie są w stanie przeprowadzić transmisje internetowe z własnych kościołów parafialnych proszone są o realizację tego dzieła. Księża Proboszczowie są proszeni o zamieszczenie, z wyprzedzeniem, na parafialnych stronach internetowych oraz w gablotach ogłoszeniowych informacji dotyczących kwestii poruszonych w niniejszym zarządzeniu.
 3. 35.W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, będą wydawane kolejne wskazania.

                                                                                                          + Jan Kopiec

                                                                                                          Biskup Gliwicki

            Ks. Sebastian Wiśniewski

                           Kanclerz


       Nr 357/20/A

DYSPENSA

OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA

WE MSZY ŚWIĘTEJ

            Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

            Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

                                                                                                          + Jan Kopiec

                                                                                                          Biskup Gliwicki


 

KOMUNIKAT


Drodzy Parafianie!
W związku z decyzją Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z dnia 14 marca 2020 r. o sprawowaniu Mszy Świętej wyłącznie bez udziału wiernych informujemy, co następuje:

1. Wszystkie zamówione intencje zostaną przez nas odprawione, jednakże zgodnie z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Msze św. odprawiane są bez obecności ludu w trosce o zdrowie wiernych.

2. Kościół parafialny będzie otwarty każdego dnia od godziny 8.00 do 18.00. W tych godzinach jest to czas dla osobistej modlitwy.

3. Zgodnie z poleceniem władz państwowych przypominamy, że w kościele nie powinno się znajdować jednorazowo więcej niż 50 osób. Zwracajmy też uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób.

4. Okazja do spowiedzi świętej w naszym kościele każdego dnia od godziny 8.00 – 8.15 i 17.45 – 18.00.

5. Kancelaria parafialna będzie nieczynna, w razie pilnych spraw proszę dzwonić 34/ 3577027.

 

6. W związku z możliwością przyrostu przypadków zarażenia koronowirusem na Śląsku w dniach od 16 do 29 marca br. zawiesza się działalność wszystkich grup parafialnych, wszystkie spotkania przy parafii zostają odwołane.

7. Istnieje możliwość wezwania kapłana do chorych znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze dnia.

8. Sprawy pogrzebowe można zgłosić o każdej porze dnia.

Zaistniała sytuacja jest trudna dla każdego z nas, ale mając na uwadze dobro duchowe i ludzkie zapewniamy o naszej dyspozycyjności i gotowości do udzielenia potrzebnego wsparcia. Będziemy również każdego dnia odprawiać Mszę Świętą do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Oprócz naszych niezwykłych zdolności do przetrwania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zachowywania środków ostrożności pamiętajmy o Bożej Opatrzności. Niech Pan Bóg będzie ostoją naszej nadziei i ufności. Chciejmy w tej wyjątkowej sytuacji włączyć się w modlitewne nawoływanie do Pana, aby uchronił zdrowie i życie nas samych, i tych, co chorują fizycznie i duchowo z powodu koronowirusa. Codziennie o 20.30 w naszych domach zapalmy świecę i razem z domownikami [jeśli są tacy] módlmy się przez Różaniec razem z Matką Najświętszą Uzdrowieniem Chorych w tej intencji: aby Boża Opatrzność zachowała nas w zdrowiu, odsunęła niebezpieczeństwo choroby, a wszystkim z tego powodu cierpiącym – ulżyła w chorobie i dodała sił i nadziei. Zaś tych, którzy ich wspomagają i sami narażeni są na niebezpieczeństwo, ochroniła przed złem i dała cieszyć się efektami ich wysiłków. Módlmy się za siebie wzajemnie o przeczekanie tego trudnego i niebezpiecznego czasu pod opieką patrona naszej parafii św. Józefa.
Niech Pan Wam błogosławi.
Szczęść Boże!
Ks.Proboszcz W.Ciosmak

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Diecezja gliwicka: 


wszystkie msze św. i nabożeństwa z udziałem

ludu odwołane
   

Bp Jan Kopiec – ordynariusz diecezji gliwickiej ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusa zdecydował się odwołać wszystkie msze św. oraz nabożeństwa z udziałem ludu w kościołach i kaplicach diecezjalnych. Publikujemy pełną treść dekretu.

    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

    1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

    2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;

    3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;

    4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;

    5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;

    6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;

    7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;

    8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;

    9. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

    + Jan Kopiec

    Biskup Gliwicki

 

Kazanie ks. Bpa Jana Kopca

Kazanie Biskupa Gliwickiego w trudnym czasie grasującej pandemii

- Gliwice, katedra - 15 III 2020 r.

„Gdzie szukać nam opieki”

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

Drodzy Widzowie gliwickiej telewizji Imperium!

Nie jest łatwo stanąć dziś przed Panem i próbować Go zapewniać, że dobrze sobie radzimy w naszym życiu. Od kilku miesięcy świat żyje przygaszony rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Każdego dnia zbieramy wieści, które nas przerażają, nie oszczędzając nas przed chaosem, a nierzadko przed zwątpieniem w nasze ludzkie możliwości. Nie trzeba nam, Moi Drodzy, tłumaczyć ciężaru naszych obecnych zmagań. Wczuwamy się serdecznie, w duchu szeroko pojętej solidarności, z mieszkańcami tylu krajów na wszystkich kontynentach, i wytrwale zadajemy sobie pytania o naturę tej niebezpiecznej choroby, o zagrażające dosłownie każdemu z nas konsekwencje zarażenia się nią. Bardziej jeszcze kierujemy naszą uwagę na niezbędne do podjęcia środki ratunkowe, by ta trudna sytuacja nas nie pokonała. W tym nurcie wszyscy się jednoczymy, bardzo poważnie myśląc o naszej sytuacji.

Przeżywamy dzisiaj Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu. Od Środy Popielcowej podejmujemy konkretne działania, by oczyścić nasze sumienia i staramy się pogłębić łączność z naszym Zbawicielem. Scena, przywołana w dzisiejszej liturgii Słowa głęboko przenika do naszych sumień. We wrogim dla Żydów środowisku Samarii żyła kobieta, z bardzo skomplikowanymi doświadczeniami życia. Mimo wszystko gdzieś na dnie jej serca gromadziła się tęsknota za odmianą, za uporządkowaniem, za doświadczeniem piękna czystego sumienia. Poradzić sobie nie potrafiła. Ale pełne wyrozumiałości słowa Chrystusa potwierdziły zaproszenie do wyboru innego sposobu życia. Obraz studni i ożywczej wody, atmosfera wyciszenia i wytchnienia, jakie daje orzeźwiająca woda, na pewno stanowi przenośnię także do naszych tęsknot, by też móc się nacieszyć nowymi siłami. W dłuższym wywodzie Pan Jezus przeprowadził z nieznajomą niewiastą obszerną katechezę o czymś, co wymyka się na zwykłych drogach ludzkiego życia. W słowach: „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4,14) zawarł podsumowanie. Przez takie zaakcentowanie ustalonego porządku nie możemy się odwrócić od świadomości, że ciągle jesteśmy niewystarczalni. Brakuje nam oczekiwanej pełni, skazani jesteśmy tylko na uporczywe dochodzenie do zabezpieczenia podstawowych naszych potrzeb.

Akurat w tym momencie naszej historii posiadamy wiele informacji, jak się zachować w nadzwyczajnych warunkach. Wszyscy, według własnych możliwości i kompetencji, układamy sposoby zaradzania grożącym nieszczęściom, płynącym z zagrażających niebezpieczeństw pandemii. Słyszycie o nich, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, bowiem zewsząd licznie napływają do nas. Ich celem, nie wchodząc w szczegóły, nie jest wzbudzanie obaw, lecz okazanie solidarności między nami wszystkimi - zwłaszcza z chorymi i zagrożonymi, z ich bliskimi, opiekunami, z rzeszą lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia, ale też z organami państwowymi i samorządowymi, także kościelnymi placówkami. W tym dziele jako Kościół powinniśmy przychodzić nade wszystko z pomocą duchową - z modlitwą i zawierzeniem Najlepszemu Bogu całej naszej sytuacji. Temu ma służyć nawet dyspensa od uczestnictwa we Mszy św., sformułowana przez Radę Stałą naszego Episkopatu przed dwoma dniami, a także we wczorajszym orędziu telewizyjnym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, by tym sposobem mieć więcej okazji na rozważanie najważniejszych spraw w perspektywie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. W tym kontekście moja decyzja, z którą na pewno zdołaliście się, Moi Drodzy, zapoznać, zachęcająca do sprawowania Mszy świętych bez udziału ludzi w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale sprawowanych przez gorliwych kapłanów w świątyniach naszej diecezji, stanowi - w moim głębokim przekonaniu - komentarz do tego wiodącego zamysłu. Bo troską najwyższą musi być zagwarantowanie wszystkim bezpieczeństwa w kontaktach wzajemnych, by jak najdalej wyeliminować groźbę zarażenia. Proszę nie traktować mojego zamysłu jako zamykania się na korzystanie ze źródeł łaski nadprzyrodzonej. Wręcz przeciwnie! Może tylko w taki sposób uda nam się uczciwiej spojrzeć na wartość każdego życia, które w obecnej sytuacji jest realnie zagrożone; może docenimy rolę postawy pokornej, szczerze wykazującej naszą odpowiedzialność za naszych bliźnich, zwłaszcza starszych, chorych, narażonych w pierwszym rzędzie na uderzenie choroby. Może też pomoże nam właściwie o sobie samych myśleć w wymiarze wielkiej wspólnoty.

Moi Drodzy! Nie tylko ja jestem świadomy duchowego nastawienia, że nikt nie chce ograniczeń i niedogodności - ale w aktualnej sytuacji nie ma innej drogi, jak tylko zdyscyplinowanie, a przy tym roztropność i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Nieodzowne jest niewpadanie w panikę, lecz świadome stosowanie wspólnych zarządzeń, stojących na straży dobra wspólnego. Proszę o to z tego miejsca, byśmy się stali na wzór Samarytanki z dzisiejszej Ewangelii, przemienionej w gorliwą, wierzącą głęboko niewiastą, o czym relacjonuje autor natchniony: „Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło wierzyć w Jezusa dzięki słowu kobiety świadczącej: <Powiedział mi wszystko, co uczyniłam>... I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: <Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata>” (J 4,39; 41-42). To dzięki niej tyle dobra mogło się dokonać! Czy z nami będzie podobnie? Czy z bardzo dojmującego położenia będzie możliwe wyprowadzenie ku jaśniejszej przyszłości? Ale najpierw przejść nam trzeba przez trudny egzamin rzeczywistych działań, unikających wszelkich ryzykownych zachowań. W przymusowej niemal zmniejszonej naszej aktywności można żarliwiej nawiązać w modlitwie kontakt z Bogiem, by zyskać duchowe siły. Tak apeluje Kościół w naszej Ojczyźnie, do takiej postawy zachęcają Episkopaty we wszystkich krajach na całym świecie, ze Stolicą Apostolską na czele. Módlmy się o wzajemną dojrzałość na tej wymagającej drodze, szukajmy opieki u Tronu Najwyższego, do którego prowadzi nas Matka naszego zawierzenia - Maryja, Matka naszego Zbawiciela. Błagajmy solidarnie o taki ostateczny wynik naszej obecnej, niełatwej sytuacji. Amen.

 

Dyspensa od obowizku uczestniczenia we Mszy w. niedzielnej 1

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski


Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

RÓŻNE DROGI JEDEN CEL

Informacje

Rekolekcje to piękny, choć zawsze wymagający czas. Chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc Ci przez ten weekend trochę odetchnąć od codziennych zajęć i choć odrobinę pokazać jak żyjemy, przy czym to nie jest istotą tych dni. 

W tym roku chcemy pochylić się nad prawdą powołania każdego człowieka – powołania do szczęścia, do nieba, do świętości. Którędy do nieba? Najbezpieczniejsza jest droga Twojego powołania. Wejść na tę drogę nie jest łatwo! Stąd nasze rekolekcje, mogą Ci one pomóc w postawieniu pierwszych kroków ku odpowiedzialnej decyzji, ku wejściu na drogę konkretnego poszukiwania.

Już od kilku tygodni przygotowujemy ten czas. Jeśli możesz pomódl się w naszej intencji oraz za tych, z którymi się spotkasz w seminarium.

Wysłanie  formularza będzie oznaczało  zgłoszenie się na Rekolekcje dla Poszukujących.

Rozpoczęcie piątek 13 marca o 16:00, zakończenie w niedzielę 15 marca ok 13:00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb-ZS-EOhkRMxT1uW_yUxQRwTaeHCC3cLB1-kC18w8Z5gTPw/viewform?fbclid=IwAR1NfZc0ZmWtvsygJh02VVtbh9HpmZau9waU8bpo0AMxWpn2V5rNS3yvIRk

 

 

 

11.02.2020 XXVIII Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy XXVIII Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego w 75. rocznicę objawień fatimskich oraz w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

O godz. 10:00 odbyła się Msza św. z błoslawieństwem lurdzkim sprawowana przez ks.Proboszcza Wojciecha Ciosmaka.
Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało przez Papieża Franciszka cytatem z Ewangelii św Mateusza : „«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) Promocja Orędzia odbyła się podczas Mszy św. w intencji chorych z naszej parafii.

 

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych 


pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa   w tym roku

odbędą się w soboty 7, 14 i 21 marca; 
 
                                  6, 13, 20  czerwca;  

                                 5, 12 i 19 września  

      ( o godz.15:00 )  w salce Domu Parafialnego  w Kaletach.
 

 

Dni skupienia dla narzeczonych

Parafia pw. Św. Krzyża w Strzebiniu zaprasza na dni skupienia dla narzeczonych w terminach:
22 lutego,
25 kwietnia,
20 czerwca,
26 września.

Porządek spotkania:
15:45 - modlitwa
16:00 - konferencja
16:30 - adoracja i okazja do spowiedzi
17:00 - Msza św.

 

Pielgrzymka do Włoch


Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Drutarni
organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 27.09. – 06.10.2020.

Koszty organizacyjne: 2070 zł + 100 euro na wstępy.

Trasa pielgrzymki:
• Wenecja
• Asyż
• Watykan/Rzym
• Monte Cassino
• Neapol
• Pompeje
• San Giovanni Rotondo
• Loreto
• Padwa

Spotkanie organizacyjne z możliwością wpłacenia zaliczki [200 zł] będzie w sobotę, 08.02.2020 o 18.30 w kościele w Drutarni.

 

 

 

 

 KONCERT KOLĘD 

      Tradycyjnie od Bożego Narodzenia do święta Ofiarowania Pańskiego uczestniczymy w kolędowaniu. Nie inaczej było w tym roku. W niedzielę 5 stycznia o godzinie 17.00 odbył się w naszej świątyni koncert kolęd w wykonaniu Chóru SONATA. Zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Chórzyści zaprezentowali swoje możliwości w repertuarze kolędowym. Słowo wiążące wygłosił p. Bogdan Łazaj. Występ był bardzo udany, o czym świadczyły brawa zgromadzonych w kościele słuchaczy. Ci, którzy byli obecni, potwierdzą na pewno, że był prawdziwą ucztą duchową i wspaniałym przeżyciem, chórzyści pod kierunkiem nowej p. dyrygent Oliwii Bentkowskiej znakomicie zaprezentowali kunszt wokalny. Nie korzystali z nagłośnienia w czasie śpiewu; mikrofon używany był tylko w czasie zapowiadania kolejnych bloków muzycznych i przedstawiania historii utworów. Zaśpiewali kolędy znane, ale sposób ich wykonania i aranżacja były zachwycające. Oprócz polskich kolęd takich jak: Wśród nocnej ciszy, W żłobie leży, Gdy śliczna panna, Bracia patrzcie jeno, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Gdy się Chrystus rodzi, Zaśnij Jezuniu, wybrzmiały także kolędy innych narodów, min. znana na całym świecie stara francuska kolęda Nad Betlejem w ciemną noc oraz zaśpiewana w języku czeskim kolęda Pojdem spolu do Bethlema. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd przez parafian przy akompaniamencie naszego organisty p. Hadyka.

 

DSC 7699

 

DSC 7702 

 

DSC 7708

 

DSC 7715

 

DSC 7717

 

DSC 7727

 

W Nowym Roku 2020
z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom,
przede wszystkim wielkiej ufności, nadziei i pokoju.
Niech Was Pan błogosławi i strzeże,
niech Was hojnie obdarzy swą łaską.
Szczęść Boże!

                                                                                        duszpasterze parafii Kalety

 

0001kolda

Pragniemy zaprosić wszystkich miłośników kolędowania oraz sympatyków naszego chóru SONATA na wieczór z tradycyjnymi polskimi kolędami, który odbędzie się w dniu 5 stycznia o godz. 17.00 w parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku. Jak co roku będziemy starali się śpiewem najpiękniejszych polskich kolęd wprowadzić słuchaczy w niepowtarzalny świąteczny nastrój. 
/Bogdan Łazaj/

 

 

sylwester 2019

       

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej parafii zaprasza na bezalkoholową Zabawę Sylwestrową do domu parafialnego. Spotkanie rozpoczniemy o 20.00, a o północy złożymy sobie noworoczne życzenia. W sposób szczególny zapraszamy młodzież zaangażowaną w tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapewniamy bufet i dobrą zabawę, prowadzoną przez DJ-a. Zgłoszenia w celach organizacyjnych u ks. Wikarych.
Wstęp jest bezpłatny.

Nie może Ciebie zabraknąć!


Zapraszamy

 

 

KSM Kalety założono 26 Października 2019 roku w parafii pod wezwaniem św. Józefa w Kaletach
Członkiem KSM może zostać każdy między 14 a 30 rokiem życia, pragnący wszechstronnie się rozwijać i aktywnie współdziałać z innymi dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Elementy aktywności KSM w Kaletach:
Diecezjalny Turniej Sportowy
Festyny,
Dyskoteki,
Wyjazdy na festiwale
Dyskusyjne spotkania otwarte,
modlitwa
I wiele więcej.......
Przyjdź i przekonaj się czym jest dla ciebie KSM w Kaletach.

Zapraszamy w każdy Piątek na godzinę 19:00 (po wieczornej mszy młodzieżowej)

Nowa stajenka w kościele

 

stajenka2019a

 

Bóg zapłać wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia.

Przede wszystkim Kapłanom, zwłaszcza za posługę w konfesjonale; całej służbie liturgicznej,

szafarzom, Organistom: Panu Leonardowi Hadykowi i Pani Katarzynie Plaza; Panu Markowi

Góreckiemu za choinki do szopek, Paniom: Aldonie Nowakowskiej, Paulinie Opuchlik,

Donacie Kot za przygotowanie stajenki, Pani Danucie Sośnicy za uszycie tła to stajenki.

Panu Michałowi Parys za oświetlenie stajenki. Panu Mariuszowi Wiaderek za przygotowanie

ministrantów, opiekę nad zakrystią i wystrój kościoła, Panom: Grzegorzowi Krupie; Romanowi

Kandzi; Sławomirowi Pyce i naszej młodzieży za pomoc w przygotowaniu stajenek i wystro-ju

kościoła., Państwu Sendel wraz z pracownikami „Bukieciarni” za dekoracje w kościele,

Pani Pelagii Kłosek za wysprzątanie kościoła oraz tym, którzy nie zostali wymienieni,

a którzy przyczynili się do uświetnienia świąt.

                                          /ks.Proboszcz/

 

                     Nowe elementy w stajence  zakupiono z dochodu tegorocznego jarmarku parafialnego.       

 

                                                

IMG 6515

 

IMG 6527

 

IMG 6536

 

IMG 6543

 

IMG 6571

 

IMG 6579

 

IMG 6589

 

IMG 6591

 

IMG 6549

 

IMG 6554

 

IMG 6547

                                         

 

 Życzenia 2019a

 

 

 

 
 

Statystyka duszpasterska - lata: 2015 - 2016 - 2017 - 2018

  2015 2016 2017 2018
Sakrament chrztu   44   32   49   39
I Komunia św.   45   51   51   64
Sakrament Bierzmowania   79   58   34   44
Sakrament Małżeństwa   16   14   18   20
Pogrzeby   78   61   73   70
Rozdzielono Komunii św. 123 540 126 350 127 138 125 346

Odwiedziny chorych:

kapłani w I piątki + 
szafarze w niedziele

1225

1029 

 

1019

967


 

 

 

 

Bajka o orle mówi o tym, że jeśli wierzymy w to, że możemy być tacy, jacy jesteśmy dzisiaj i tacy już będziemy na zawsze to marnujemy swój potencjał orła na bycie… kogutem.

Dzisiaj zacznę od przytoczenia bardzo mądrej i pouczającej bajki:
Bajka o orle„Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się i wyrastał ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu… bo przecież tak własne fruwają koguty.Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony.– Co to jest? – zapytał kurę stojącą obok.– To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura. – Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on.
Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał. I umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie…”
Być może zastanawiasz się, w jakim celu przytoczyłem tę krótką opowieść?
Chciałbym, abyś, mój Drogi Przyjacielu, spojrzał na siebie w nieco innym świetle. Zastanowił się chwile nad swoim życiem i sam sobie udzielił odpowiedzi na pytanie: ile w Twoim życiu było takich sytuacji, że rezygnowałeś z jakichś działań, bo uznałeś, że sobie nie poradzisz, że to co sobie wymarzyłeś, zwyczajnie Cię przerasta, lub, że nie zasługujesz na coś czego pragniesz…Uzależnienie od alkoholu niszczy nie tylko nasze „fizis”, czyli nasze ciało.
Uzależnienie niszczy główne źródło naszej wewnętrznej mocy: poczcie własnej wartości, które zapewnia wytrwałość, konsekwencję, świadomość własnych potrzeb i możliwości, zastępując je życzeniowym myśleniem i chaotycznym działaniem. Z pozoru funkcjonujemy całkiem zwyczajnie: uczymy się, pracujemy, zakładamy rodziny, mamy przyjaciół, plany, pomysły i jakoś tak się dziwnie składa, że duża część naszych działań, albo się nie udaje, albo nie sprawia nam satysfakcji. Nie wykorzystując dużej palety swoich umiejętności, zdolności, talentów, stoimy w miejscu, bo jakiś wewnętrzny głos szepce: „nie dasz rady… inni tak, ale dla ciebie to za trudne…”
A jakie jest remedium? Uwierz, że jesteś orłem! Uwierz, że jesteś zdolny do zrealizowania każdego swego pragnienia. Opuść małe podwórko i wypłyń na szerokie wody. Fruń! Realizuj swoje marzenia, poznawaj nowych ludzi, wspinaj się po niekończących się schodach rozwoju. To właśnie rozwój kształtuje naszą trzeźwość i jest jej największym przyjacielem. I co najważniejsze: nie otaczaj się malkontentami, którzy mówią, że czegoś się nie da zrobić!Wiem to z własnego doświadczenia.

8 grudnia, jak co roku, od 14 lat ponawiamy Akt Zawierzenia Maryi naszej modlitwy, naszych spraw, losów i spraw naszych dzieci. 

Plan Mszy świętych - zamiast tradycyjnej kolędy

 

Zgodnie ze zarządzeniem biskupa z dnia 16 X br. w tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają
odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast tego zapraszamy
na Msze Święte, które będą odprawiane za parafian mieszkających przy danych ulicach.
Podczas tych Mszy będzie święcona woda, przyniesiona przez parafian, dla pokropienia
mieszkania. Będzie też możliwość wzięcia poświęconej kredy dla odznaczenia drzwi
domostwa i pamiątkowego obrazka kolędowego.

W czasie Mszy św. będzie też okazja, aby złożyć tradycyjną ofiarę kolędową na potrzeby naszej parafii - w tym roku przede wszystkim na dokończenie budowy Domu Parafialnego.

 

Pamiętamy o ograniczeniach ilości osób w kościele. Dlatego zapraszamy przynajmniej jednego przedstawiciela rodziny na te Msze św. Reszta rodziny niech przeżywa te Msze św. na łączach Internetu. W dzisiejszej gazetce jest wkładka z propozycją odmówienia modlitw po przyjściu
z kościoła, pokropienia domostwa wodą święconą (wodę przynosimy na tę Mszę) i oznaczenia drzwi wejściowych.

 

 

 1. 27.12 - niedziela - godz. 6:30 - Ks. Rogowskiego

 2. 27.12 - II - godz.16:30 - Gajowa, Słowackiego i Pokoju

 3. 28.12 - poniedz. - godz. 7:00 - Kochanowskiego

 4. 28.12 - II - godz.18:00 - Sobieskiego, Chrobrego i Łokietka

 5. 29.12 - wtorek - godz.18:00 - Sienkiewicza, Wodna, Damrota

 6. 30.12 - środa - godz. 7:00 - Wolności Wrzosowa, Żeromskiego, Długosza

 7. 30.12 - II - godz.18:00 - Morcinka, Witosa, Korfantego, Moniuszki

 8. 01.01 - piątek - godz. 8:00 - Rymera, Lema, Bajeczna

 9. 02.01 - sobota - godz.18:00 - Kopernika, Tylna i PCK

 10. 03.01 - niedziela - godz. 6:30 - Kościuszki, Tuwima, Łączna i Krótka

 11. 03.01 - II - godz.16:30 - Matejki, Zagłoby, Twardowskiego

 12. 04.01 - poniedz. - godz.18:00 - Ks. Drozdka, Nałkowskiej

 13. 05.01 - wtorek - godz. 7:00 - Pl. Zjedn., Mickiewicza, Jana Pawła II, Brzozowa

 14. 05.01 - II - godz.18:00 - Słowiańska, Armii Krajowej, Nowa, Asnyka, Rycerska, Okrzei

 15. 06.01 - środa - godz.17:00 - Księżycowa, Polarna, Jaśminowa, Jodłowa, Czarneckiego

 16. 07.01 - czwartek - godz.18:00 - Działkowa, Jaworowa, Borka, Głowackiego

 17. 08.01 - piątek - godz. 7:00 - Dąbrowskiego, Anioła, Chmielna, Drzymały