Licznik odwiedzin

1184782

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

INTENCJE MSZALNE 27.09 - 03.10.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 27.09.2021 - wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, Kapłana

  7:00 - Za + Andrzeja Dziedzic. Intencja ofiarowana od siostry Bożeny.
18:00 - 1. Za + Erykę Sapa w IV rocz. śmierci, ze wsp. rodziców: Pauliny i Augusty-na
               Kozok oraz ++ z rodzin: Sapa, Piechota.
           2. Za + Krystynę w rocz. śmierci, ze wsp. męża Augustyna, rodziców, te-ściów,
               rodzeństwa, chrześniaków i ++ z pokrew.

WTOREK 28.09.2021 - wspomnienie Św. Wacława, Męczennika

  7:00 - Za ++ Hildegardę i Józefa Kot, Marię i Stanisława Legutowskich oraz brata Henryka.
18:00 - 1. Za + syna Andrzeja Suchorskiego, Agnieszkę i Karola Krus, Ryszarda Szyja,
               Anastazję, Wiktorię i Józefa Suchorski oraz ++ z pokrew.
            2. Za + mamę Elżbietę w 50. rocz. śmierci, ojca Jana w 40. rocz. śmierci, ze wsp.
              synów Leona i Erwina, zięcia Józefa, synowej Leokadii oraz ++ z pokrew.

ŚRODA 29.09.2021 - święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  7:00 - Za + Krystynę Wawrzynek w 30. dzień po śmierci z Róży nr 6 p. Doroty Spa-łek.
18:00 - 1. Za + Marię Mazur w III rocz. śmierci, ze wsp. mężów: Mariana i Henryka.
           2. Za + żonę Teresę, ze wsp. rodziców i ++ z rodziny.

CZWARTEK 30.09.2021 - wspomnienie Św. Hieronima, Kapłana i Dra Kościoła

  7:00 - Za + Andrzeja Dziedzic. Intencja ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
17:00 - 1. Za + męża Stefana Hypa w rocz. śmierci, ze wsp. rodziców i teściów.
           2. Za ++ rodziców: Urszulę i Kazimierza Skałbana, ze wsp. brata Tadeusza.

I PIĄTEK m-ca 1.10.2021 - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Dz. i Dra K-ła

  7:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za parafian.
18:00 - 1. Za + Marię Kołacz w rocz. śmierci i ++ z pokrew.
            2. Za + męża Janusza Kowalskiego w pamiątkę urodzin, ze wsp. ojca Henry-ka
            i teściowej Heleny.

I SOBOTA m-ca 2.10.2021 - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

7:00 - 1. W intencji członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi.
           2. Do Op. Bożej i Matki Bożej NP z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę,
               zdrowie i błog. Boże w int. Ryszarda Haiskiego z ok. 50. rocz. urodzin. (Te Deum)
18:00 - 1. Za + ojca Zygmunta Kowalskiego w pamiątkę urodzin, dziadków:
               Anielę i Jerzego Kowalskich oraz Jana i Emilię Balbierz.
           2. Za + Eugeniusza Rogozińskiego w 30. dzień po śmierci.

XXVII NIEDZIELA Zwykła - 3.10.2021

  6:30 - Do Op. Bożej i MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę,
            zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego w int. Anny i Mateusza z ok. urodzin.
  8:00 - Za ++ Martę i Karola Potempa, rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewień-stwa.
  9:30 - Za + Teresę Galus w I rocz. śmierci.
11:00 - Za + Stanisława Lebek, rodziców: Stefana i Gertrudę, teściów: Gertrudę i Hermana.
18:00 - Za ++ rodziców: Annę i Józefa Kocyba, ze wsp. siostry Marty i pokrew.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: Gromadzimy się na liturgii jako Kościół. Jezus wypowie dziś do nas ważne słowa: „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Otwórzmy serca na dar Jego wyzwalającej miłości, aby nasze życie i działanie przyczyniało się do budowania jedności
i umacniało dobro obecne w świecie.

1. Dzisiaj: XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.09.2021 r.

o godz. 17.30 - Nieszpory niedzielne; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna

Odpust ku czci Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Msza św. odpustowa o godz. 15.00

 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na opał do naszego kościoła.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i seminarium duchownego.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji i parafii.
Kolekta z ubiegłej niedzieli na Dom Parafialny wyniosła: 4 963,- zł.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

2. W tym tygodniu:
- w poniedziałek - wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, Kapłana.
Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym o godz. 18.45.
- we wtorek - wspomnienie Św. Wacława, Męczennika
Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy.
- w środę - święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
- w czwartek - wsp. Św. Hieronima, Kapłana i Dra Kościoła; o godz.17:00 Msza św.
szkolna dla dzieci połączona z poświęceniem różańców dzieci.
- w I piątek m-ca - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Dz. i Dra Kościoła;
o godz. 7.00 Msza św. za parafian z naboż. do Najśw. Serca Pana Jezusa;
od godz. 8.00 odwiedziny chorych. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii
lub w kancelarii. O godz. 19.00 Msza św. młodzieżowa.
- w I sobotę m-ca - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów,
o godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i Dzieci Maryi.
Od godz.17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 3.10.2021 r.
Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia
Na Górze św. Anny - Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich i Hodowców Gołębi Pocztowych.

 

4. W piątek rozpoczynamy miesiąc październik - miesiąc Różańca św. Codziennie przez
cały październik nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. We wtorki nowenna do Matki
Bożej NP w ramach nabożeństwa różańcowego. Udziela się odpustu zupełnego
wiernym, którzy odmawiają różaniec (5 dziesiątek) w kościele, w publicznej kaplicy,
w rodzinie lub społeczności zakonnej oraz innych stowarzyszeniach pobożnych.

 

5. Zapraszamy w październiku o godz. 17.15 (oprócz czwartku i soboty) na modlitwę do
Świętej Rodziny, a w każdą środę do św. Józefa.

 

6. W sobotę (2 października) Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników „Caritas” oraz
Wolontariuszy do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Msza o godz. 11.00.

7. W „Gościu Niedzielnym” polecamy szczególnie bardzo ważną, szczerą rozmowę
z prowincjałem polskich dominikanów ojcem Pawłem Kozackim oraz reportaż o Romach,
z którymi spotkał się papież Franciszek w czasie swojej pielgrzymki na Słowację.

 

8. Spowiedź miesięczna: dla dzieci klas IV, V i VI - w czwartek od godz. 16.30;
dla klas VII, VIII i młodzieży szkół średnich - w piątek od 18.30.

 

9. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.

S. M. Florentyna - Otylia Labus urodziła się 26 marca 1935 roku w Jędrysku (Kalety), w rodzinie wielodzietnej. Była trzecim dzieckiem
w ośmioosobowej rodzinie. Ojciec s. Florentyny Wiktor nie wrócił z II wojny świato-wej. Matka Klara Labus, wdowa, w trudnych czasach powojennych wychowywała siedmioro dzieci. W 1960 r. Otylia mając 25 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Katowicach. 21 listopada 1960 roku otrzymała strój zakonny.
Po okresie nowicjatu 30 listopada 1961 r. złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby wieczyste s. Florentyna złożyła dnia 2 grudnia 1966 r. ofiarując się Bogu na całe życie. Służyła na 6 placówkach i miała istotny wkład w życiu Kościoła przez posługę ludziom starszym, chorym i cierpiącym, a także jako zakrystianka . Przez 9 lat (3 kadencje) była Siostrą Przełożoną. Podczas wielu lat elżbietańskiej posługi Siostra wykonywała różnorakie prace i zadania. Przebywając
w Domu Prowincjalnym w Katowicach posługiwała w kuchni. Służyła na placówce
w Dębiu, gdzie była zakrystianką. Ochoczym sercem podejmowała kolejne zadania na placówce w Tychach - Urbanowicach. Po przeniesieniu do Popielowa przez kilkanaście lat pełniła funkcję przełożonej domu, pracowała w zakrystii i przeprowadzała remonty domu, w których pomagali jej bracia. Po zamknięciu domu w Popielowie
s. Florentyna została przeniesiona do Izbicka, a stamtąd do Strzelec Opolskich.
Wiek i stan zdrowia zadecydowały, że przeniesiono s.Florentynę do Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu. Tam przez ostatnie 10 lat korzystając z kaplicy, będącej na miejscu, windy i warunków sprzyjających osobom starszym, codziennie uczestni-czyła we Mszy św. i korzystała z sakramentów. Tu posługę i opiekę duchową pełnią Ojcowie Oblaci. Swój czas i pracę Siostra Florentyna poświęcała wspólnocie sióstr pomagając w kuchni, ogrodzie, posłudze przy chorych siostrach. Ostatni okres czasu był dla Siostry Florentyny czasem zmagania z ogromnym cierpieniem, które znosiła w łączności z krzyżem Chrystusa, ofiarując je za Zgromadzenie, Kościół i swoich bliskich, którzy otaczali Siostrę Florentynę wspaniałą opieką, pamiętając o Siostrze
i Cioci. W listopadzie w tym roku obchodziłaby 60. rocznicę ślubów zakonnych.
S. Florentyna zmarła 18 września 2021 r. w Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu, otoczona wspólnotą sióstr, zaopatrzona sakramentem chorych - wiatykiem, który stał się jej pokarmem na drogę do Domu Ojca. Msza św. w jej intencji z udziałem naszego ks. Proboszcza W. Ciosmaka, burmistrza naszego miasta K. Kandzi, przewodniczącej Rady Miejskiej J.Perz, i wielu parafian z Kalet została odprawiona
w środę 22 września 2021 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Jej bliscy są przekonani, że wniosła wiele błogosławieństwa w ich życie, w życie tych, których spotykała i za których się modliła. Wiemy, że przez
lata blisko towarzyszyła Jezusowi Eucharystycznemu
poprzez pełnienie posługi zakonnej.
Żegnając s. Florentynę, która wiernie i radośnie trwała w dziele, które powierzył jej Pan, kierujemy przede wszystkim z wdzięcznością naszą modlitwę do Boga za jej modlitwę, pracę – za życie przeniknięte wiarą.
Prosimy Pana Jezusa Chrystusa, by w swoim miłosierdziu przyjął Ją do radości wiecznej.

INTENCJE MSZALNE 20.09 - 26.09.2021 r.


PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 - śś. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Męcz.

  7:00 - 1. Za ++ Augustynę Adolfa Płonka, Florentynę i Pawła Spałek oraz ++ z pokrew.

           2. Za + Andrzeja Dziedzic. Msza ofiarowana od Elżbiety Zok.
18:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej N.P. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o opiekę,
           zdrowie i błog. Boże w int. Brygidy Siwy z ok. 60. rocz. urodzin oraz bł. Boże dla

           całej rodziny. Intencja ofiarowana od dzieci. (Te Deum)

WTOREK 21.09.2021 - święto - św. Mateusza, Ap. I Ew.
  7:00 - Za ++ Emila i Agnieszkę Lipińskich, syna Eugeniusza, zięciów: Gotfryda, Alfreda

            i Edwarda, synową Teresę, prawnuka Karola oraz + Damiana.
18:00 - 1. Za ++ Edwarda i Zofię Czeluśniak, rodziców: Bronisławę i Hieronima Mazur,

             Henryka Janczyk, zięcia Janusza Kowalskiego oraz ++ pokrew.

            2. Za + żonę Annę Rogocz - Kwoka w V rocz. śmierci, ze wsp. ojca Eugeniusza

           i brata Jacka.

ŚRODA 22.09.2021

  7:00 - Za ++ Paulinę i Józefa, 2 córki, 4 zięciów, wnuka, rodziców, pokrew. oraz dusze

           w czyśćcu cierpiące.
18:00 - 1. Za ++ rodziców: Marię i Wiktora, wnuczkę, zięcia oraz + Bożenę.

           2. Za + Roberta Chmiel. Int. ofiar. od sąsiadów w ul. Kosmonautów i Woj. Polskiego.

CZWARTEK 23.09.2021 -wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, Kapłana

  7:00 - Za + ojca Waltra w rocz. śmierci, ze wsp. żony Łucji i pokrew. z obu stron.
17:00 - 1. Za ++ Franciszka i Józefę Grosicki, córkę, 2 zięciów oraz ++ z rodziny.

           2. Za + Jacka Rogocz. Intencja ofiar. od sąsiadów z ul. Księżycowej i Polarnej.

PIĄTEK 24.09.2021

  7:00 - Za + Alicję w rocz. śmierci, rodziców, rodzeństwo, pokr. i dusze w czyśćcu cierp.
18:00 - 1. Za + Tomasza Grund w I rocz. śmierci.
           2. Za + Krystynę Olek. Intencja ofiarowana od pracowników Firmy „Lewiatan” z Kalet i Koszęcina.

SOBOTA 25.09.2021

  7:00 - Za ++ Gertrudę i Antoniego Mazur, ze wsp. rodziców, teściów, dzieci, 2 zięciów oraz ++ z pokrew.

15:00 - Do Op. Bożej i Matki Bożej NP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę,
           zdrowie i błog. Boże w int. Gabrieli i Kazimierza Złotosz ok. 50 rocz. ślubu. (Te Deum)

18:00 - Za + męża Edwarda Sowa, oraz ++ z rodzin: Sowa, Gryc, Galios, Świerczek i Szewczyk.

XXVI NIEDZIELA Zwykła - 26.09.2021

  6:30 - Do Op. Bożej i Matki Bożej NP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę,
           zdrowie i błog. Boże w int. Anieli i Emanuela Świerc ok. 40. rocz. ślubu. (Te Deum)

  8:00 - Za + Konrada Helisz w XVIII rocz. śmierci, żonę Różę, syna Andrzeja, córkę

           Danutę i wnuka Dominika.
  9:30 - Za + Helenę Młynek, męża Teodora, syna Norberta, rodziców, teściów oraz Annę
            i Czesława Rybak.

11:00 - 1. W int. pielgrzymów na Górę Św. Anny.

           2. Za + Ks. Leona Kachel.

18:00 - Za + Grzegorza w XII rocz. śmierci, ze wsp. rodziców, teściów, brata, bratowej ++ Zyty i Krystyny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przypomni nam, iż wielkość
i świętość człowieczeństwa nie mierzy się spektakularnością, lecz wiernością Bogu. Zgromadzeni przy Jego ołtarzu z ufnym sercem zaczerpnijmy ze Źródła, aby w nowym tygodniu, który się rozpoczyna, móc realizować to ewangeliczne przesłanie.

1. Dzisiaj: XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.09.2021 r.

DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W POLSCE

o godz. 16.00 - spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

o godz. 17.30 - Nieszpory niedzielne;

o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na dokończenie budowy Domu Parafialnego.
Kolekta w przyszłą niedzielę na opał do naszego kościoła.

Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

 

2. W tym tygodniu:

- w poniedziałek - śś. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Męcz.

Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym o 18.45 w salce na plebanii.

- we wtorek - święto św. Mateusza, Ap. i Ew.
Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy.

- w czwartek -wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, Kapłana.
O godz.17:00 Msza św. szkolna.

- w sobotę - Od godz.17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.09.2021 r.

ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

 

4. W sobotę (25 września) - Pielgrzymka Rowerzystów do Sanktuarium Matki Bożej
Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00.

 

5. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 Msza św. koncelebrowana w int. pielgrzymów
na Górę Św. Anny oraz za + Ks. Leona Kachel.

 

6. Z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Rusinowicach napłynęła znów gorąca prośba o podzielenie się tegorocznymi zbiorami
z naszych pól i ogrodów.

Dary na rzecz tego ośrodka będzie można składać na placu przed plebanią do 14
października br. (do czwartku) do godz. 9.30. W tym dniu i o tej godzinie zaplanowany
jest odbiór darów.

 

7.W sobotę i niedzielę (25 i 26 września br.) odbędzie się Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin
na Jasną Górę pod hasłem: „Pójdźcie do Józefa”. Bliższe informacje o pielgrzymce na plakacie w gablotce.

 

8. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.

Ks. Leon Czesław Kachel w tym roku obchodził 64. rocznicę święceń kapłańskich. Ojciec Czesław (OSPPE - Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) urodził się 28 czerwca 1931 roku, dokładnie w dniu 27 urodzin swojej matki Weroniki, w Kaletach. Jego ojciec, Stanisław Kachel, zmarł w wyniku wypadku przy pracy dwa miesiące po narodzinach Leona. Miał dwie siostry: Gertrudę Misiudę mieszkającą w Kaletach oraz Celię, która zmarła w wieku 6 lat. Przyszły ksiądz wychowywał się pod opieką babci ze strony matki, pomagając jej w gospodarstwie aż do ukończenia szkoły średniej. Po przyjęciu do seminarium ojców paulinów Leonowi nadano imię Czesław. Studiował filozofię w Krakowie oraz teologię w Warszawie. 29 czerwca 1957 roku w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej został wyświęcony na kapłana przez bł. Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski. O. Czesław uczył katechezy aż do 1976 r., kiedy to wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Po trzyletnim pobycie w USA trafił do Rhode Island. Ks. Peter Narewski poinformował go, że diecezja Providence poszukuje kapelana szpitalnego i tak 8 grudnia 1979 r. rozpoczął posługę w szpitalu w Newport, gdzie służył 7 lat. Następnie został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Coventry, a trzy lata później powierzono mu funkcję kapelana w szpitalu św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Providence. Służył tam przez prawie 30 lat, aż do przejścia na emeryturę
w rezydencji św. Jana Vianneya w Providence, gdzie mieszkał do śmierci.

Zmarł 5 września br. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w naszym kościele w niedzielę 26 września o godz. 11.00.

INTENCJE MSZALNE 13.09 - 19.09.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 13.09.2021 - wsp. św. Jana Chryzostoma, Bpa i Dra Kościoła
  7:00 - Za + Teresę Zok, ze wsp. męża, rodziców, teściów, rodzeństwa, zięcia Andrzeja,
            szwagierek, szwagrów i pokrew.
18:00 - Za + Wandę Gansiniec w rocz. śmierci, ze wsp. męża Hermana oraz Marię
            i Elżbietę Kamińską.
20:00 - Msza św. Fatimska - zbiorowa!

WTOREK 14.09.2021 - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
  7:00 - Za + Annę Mazur w XII rocz. śmierci, ze wsp. męża, córki Jadwigi, syna
              Zenona, wnuka Marcina i ++ z rodzin: Mazur, Peła.
18:00 - 1. Za + Lidię Grund w kolejną rocz. śmierci, męża Gabriela, rodziców, teściów,
               ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
            2. Za ++ Łucję i Bolesława Hofbauer, Reginę i Wincenta Krawczyk
               i ++ z pokrew. z obu stron.

ŚRODA 15.09.2021 - wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
  7:00 - Za + Leona Bogackiego.
18:00 - 1. Za ++ Agnieszkę i Augustyna Keller, zięcia Botha Labusa, Pawła i Cecylię
               Meinert i ++ z pokrew.
           2. Za + Jana Strzebinczyk. Intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Rymera.

CZWARTEK 16.09.2021 - wsp. śś. Męczenników Korneliusza Pp. i Cypriana, Bpa
  7:00 - Za + żonę Gizelę Płonka, rodziców, teściów oraz ++ z rodzin Nawrat, Płonka.
17:00 - Do Opatrz. Bożej, MBNP i Ojca św. Jana Pawła II, w int. Papieża Franciszka i Pap.
            Seniora Benedykta XVI, za Ojczyznę i media katolickie Radio MARYJA i TV TRWAM
            w XXV rocz. powstania Koła Przyjaciół Radia Maryja.

PIĄTEK 17.09.2021
  7:00 - Za + Marysię. Intencja ofiarowana od kuzynek.
15:00 - 16:00 Adoracja Miłosierdzia Bożego
16:00 - W intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18:00 - Za + Eugeniusza Hewig w pamiątkę urodzin. Intencja ofiarowana od teściów.

SOBOTA 18.09.2021 - święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika
  7:00 - Za ++ Gertrudę w rocz. urodzin, męża, syna, rodziców z obu stron + chrześniaczkę,
             pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 - 1. Za + Elżbietę Świder w II rocz. śmierci, ze wsp. męża i ++ z pokrew.
           2. Za + siostrę Renatę Sendel.

XXV NIEDZIELA Zwykła - 19.09.2021
  6:30 - O błogosławieństwo Boże i nawrócenie dla dzieci.
  8:00 - Za + Henryka Labus, braci: Jana i Erwina, rodziców, teściów, szwagrów:
             Henryka, Pawła, Adolfa i Gerarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
  9:30 - Do Op. Bożej i MB Nieust. Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą o opiekę,
              zdrowie i błog. Boże w int. Danuty i Bogdana Łazaj z ok. rocznicy ślubu.
11:00 - W int. dzieci i ich rodziców w I rocznicę przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej.
              chrzest: Tymoteusz Wojsyk; Piotr Marcin Słota.
18:00 - 1. Za ++ rodziców: Teodora i Józefę Świerc oraz Władysława i Krystynę Gruner.
           2. Do Op. Bożej i Matki Bożej NP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę,
            zdrowie i błog. Boże w int. ks. Damiana Cisło z ok. kolejnej rocznicy ur. (Te Deum)

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wprowadzenie do liturgii: Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, powinien zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go. „Za kogo mnie uważacie?” - zapytał najpierw. Gromadząc się na Eucharystii, wyznajemy, ze Jezus jest Panem naszego życia. Czy jednak zawsze pamiętamy o naśladowaniu Go w niesieniu krzyża codzienności?

 

1. Dzisiaj: XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.09.2021 r.
Rozpoczyna się XI Tydzień Wychowania

ok. godz. 15.30 - Powrót pielgrzymów z Góry św. Anny;
o godz. 17.30 - Nieszpory niedzielne; o godz. 18.00 - Msza św. wieczorna

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Dom Parafialny.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.

 

2. W tym tygodniu: Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców
- w poniedziałek - wsp. św. Jana Chryzostoma, Bpa i Dra Kościoła
Jest to 13. dzień miesiąca - DZIEŃ FATIMSKI! Rozpoczęcie uroczystym
wprowadzeniem figury Maryi o godz. 19.30; następnie Różaniec; około
godz. 20.00 Msza św. Fatimska - zbiorowa, procesja ze świecami
i na zakończenie Apel Jasnogórski.
- we wtorek - PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO - święto
Na zakończenie Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy.
- w środę - wsp. NMP Bolesnej
- w czwartek - wsp. śś. Korneliusza Pp. i Cypriana, Bpa
Dzień Papieski - o godz. 16.30 Różaniec, a następnie o godz. 17.00
Msza św. szkolna w int. Ojca św., Radia Maryja, TV TRWAM oraz Członków
Koła Przyjaciół Radia Maryja naszej parafii w XXV rocznicę powstania.
Po Mszy św. spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 19:00 - nauka przedchrzcielna w salce na plebanii.
- w piątek - 15.00 - 16.00 Adoracja Miłosierdzia Bożego; 16.00 - Msza św. w intencji
Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
- w sobotę - święto św. Stanisława Kostki, Zak. - PATRONA POLSKI
od godz.17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

 

3. W przyszłą niedzielę - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.09.2021 r.
Niedziela Środków Społecznego Przekazu.

Także w przyszłą Niedzielę Diecezjalne Dożynki w Sankt. MB Pokornej w Rudach.
o godz. 16.00 - Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 

4. W sobotę (18 września) Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki MB Pokornej
w Rudach. Pielgrzymka wyrusza pieszo z katedry w Gliwicach (w piątek o 24.00);
Msza św. w Sanktuarium w sobotę o godz. 9.00.

 

5. W „Gościu Niedzielnym” specjalny numer z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego
i matki Róży Czackiej. Zachęcamy także do nabycia „Gościa Extra” w całości poświęconego
Prymasowi Tysiąclecia i matce Czackiej w cenie 10 zł.

 

6. Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8:30 - 10:00;
poniedziałek, wtorek: 17:00 - 17:30.
Nauka przedmałżeńska odbędzie się: 18 września (o 15:00) w salce parafialnej.

 

Rola i odpowiedzialność rodziców za wychowanie religijne dziecka
/ ks. Artur Krążek |/
Rodzice przy chrzcie świętym dziecka zobowiązują się do wychowania go w wierze. Trzeba to zobowiązanie potraktować poważnie i zdać sobie sprawę z wartości wypowiedzianych słów. Jest to odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem. Warto uświadomić sobie, że dziecko
jest darem, zadaniem i powołaniem.
Pierwsze lata życia są bardzo ważne. Dziecko więcej czuje niż rozumie, jest bacznym obserwatorem, chłonie atmosferę domu rodzinnego. Jasne jest więc, że najwięcej uczy się przez przykład i naśladowanie osób, z którymi przebywa. Matka i ojciec są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Niektóre cechy dziecko genetycznie po nich przejmuje, inne kształtują się w konkretnych relacjach. Dziecko przejmuje postawy i zachowania. Wychowanie jest bowiem przekazywaniem postaw duszy i nie ma sytuacji obojętnych wychowawczo. Czy sobie zdajemy z tego sprawę czy nie, w każdej chwili życia w jakiś sposób oddziałujemy na dziecko.
Oczywiste jest, że dziecko i dorosły to dwa różne światy, a zadaniem rodziców jest wejść w świat dziecka i pociągnąć je ku wyżynom. O ile rozwój dziecka jest stopniowym wyjściem z domu, to rozwój dorosłego można by nazwać powrotem do domu – w tym znaczeniu, w jakim wędrowiec, który przeszedł bardzo wiele krajów i miast i tęskni do jednego wybranego zakątka, tam właśnie chce już pozostać, nie doznając bólu w rezygnacji z całego pozostałego świata. Podczas gdy świat dziecka rozrasta się we wszystkich wymiarach, zatacza coraz szerszy krąg i na tym polega jego rozwój, to ten sam rozwój człowieka dorosłego oznaczając koncentrację wszystkich wartości świata w jednym wybranym miejscu, nie jest alternatywą czy kurczeniem się świata, bo to byłaby regresja. Jak w przypowieści ewangelicznej o perle, dla której trzeba sprzedać wszystko, co się posiada. To właśnie dziecko gotowe jest sprzedać odziedziczoną perłę i wymienić ją na bardzo wiele rzeczy, które być może porozrzuca albo też kiedyś może poświęci dla innej perły.
W dzisiejszym świecie, który często jest obcy, a nawet wrogi wierze, rodziny wierzące mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dom rodzinny jest nie tylko miejscem, ale przede wszystkim komunią osób. Można zmienić miejsce zamieszkania, a dom pozostanie. Najdalsze wspomnienia z dzieciństwa dotyczą relacji i atmosfery domu rodzinnego. Kształtują wzorzec na całe życie. Z tej świadomości powinna wypływać odpowiedzialność ojca i matki za tworzenie domu przenikniętego Bożym Duchem. Każda rodzina boryka się z trudnościami, swoimi problemami, ponieważ w rodzinie są ludzie z krwi i kości ze swoimi określonymi cechami charakteru i wadami, a nie aniołowie. Budowanie rodziny zakłada więc codzienna walkę o miłość, dawanie siebie. Najpierw dotyczy to rodziców, którzy mają nauczyć tego dzieci. Przebaczenie i dar z siebie to klucz do rodzinnego szczęścia. Pan Bóg chce dla nas szczęścia, co więcej człowiek jest powołany przez Boga do szczęścia. Człowiek osiąga szczęście dzięki łasce Bożej, która uzdalnia go do uczestnictwa w życiu Bożym.
Chrystus w Ewangelii ukazuje drogę, która prowadzi do szczęścia bez końca: są to błogosławieństwa. Łaska Chrystusa działa w każdym człowieku, który kierując się prawym sumieniem, szuka i kocha prawdę i dobro, i unika zła.