Licznik odwiedzin

1664575

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

    PARAFIALNA  RADA DUSZPASTERSKA

 

 

Skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

na kadencję 2019 - 2024


Wybory członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyły się w niedzielę
17.11.2019 r.

Po ostatniej Mszy św. wszystkie głosy zostały wyjęte z urny wyborczej,
przeniesione na plebanię i przeliczone przez komisję w składzie: 
1.  Ks. proboszcz Wojciech Ciosmak
2.  Ks. wikariusz Damian Cisło
3.  Ks. wikariusz Krzysztof Ochab
4.  Mariusz Wiaderek, ul. Fabryczna - kościelny

             A oto nowy skład PRD :

  Z urzędu: 1. Ks. proboszcz Wojciech Ciosmak
                  2.  Ks. wikariusz Damian Cisło - obecnie Ks. wikariusz Marcin Wronka
                

Z wyboru:   4. Michał Parys, ul. Księżycowa
                   5. Zygfryd Peła, ul. Ks. Rogowskiego
                   6.  Paweł Myrczik, ul. Sienkiewicza
                   7. Joachim Sośnica, ul. Matejki
                   8. Mariusz Wiaderek, ul. Fabryczna - kościelny
                   9.  Roman Kandzia, ul. Leśna
                  10. Dorota Mańczak, ul. Mickiewicza

Z nominacji:  11.  Irena Galios, ul. Wodna 1- przewodnicząca Róż Różańcowych
                     12.  Blandyna Kubiak, ul. Okrzei - przewodnicząca Caritas
                     13.  Kandzia Klaudiusz, ul. Kochanowskiego
                      14. Czesław Gabryś, ul. Sienkiewicza

Dziękuję wszystkim, którzy wchodzili w skład ostatniej Rady za okazaną pomoc w kierowaniu naszą parafią, za cenne rady i zaangażowanie w służbie dla naszej parafii i budowania wspólnoty parafialnej ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.                                                                                     
                                                            Ks. Proboszcz.

 

na kadencję 2014 - 2019

 

W obecnych wyborach najwięcej głosów uzyskali:

 

Górecki Marek Ks. Rogowskiego 69
Kloze Magdalena Gwoździa 63
Płonka  Jan Kochanowskiego 35
Kandzia Roman Leśna 30
Kandzia Eugeniusz Matejki 24
Kwieciński Mirosław Lipowa 23

 

      

                Wybory członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyły się w niedzielę 23.11 br. Komisja skrutacyjna w składzie Ks. proboszcz Wojciech Ciosmak, ks. wikariusz Marek Niewiadomski oraz ks. wikariusz Michał Wąs, dokonała podliczenia głosów złożonych przez parafian na swoich kandydatów. W tegorocznych wyborach wzięła udział znacznie większa liczba parafian niż w ostatniej turze wyborów, o czym świadczą oddane głosy. Widać też znaczne zaangażowanie naszej młodzieży w wyborach – chęć posiadania swojego przedstawiciela w PRD. 

                           Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Diecezjalnego został dokonany wybór Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kolejną kadencję. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Do obecnej PRD wchodzą członkowie z urzęduwyboru parafian oraz osoby z nominacji proboszcza.

 

A oto nowy skład PRD :

 

Z urzędu

 1. Ks. proboszcz Wojciech Ciosmak

2. Ks. wikariusz  Krzysztof Ochab

 3. Ks. wikariusz  Damian Cisło

       Z wyboru:   
 4. Marek Górecki, ul. Ks. Rogowskiego                         
 5. Magdalena Kloze, ul. Gwoździa    
 6. Jan Płonka, ul. Kochanowskiego
 7. Roman Kandzia, ul. Lipowa
 8. Eugeniusz Kandzia, ul. Matejki

 9. Mirosław Kwieciński, ul. Lipowa

       Z nominacji:  

10. Maria Rogocz, ul. Słowiańska
 11. Czesław Gabryś, ul. Słowackiego
 12. Blandyna Kubiak, ul. Okrzei - Zespół Charytatywny

Dziękuję członkom poprzedniej Rady  za ich zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne, pomoc w

prowadzeniu spraw materialno-gospodarczych, wspieranie w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii i

budowaniu wspólnoty Kościoła, życzliwość,  kompetencję.Życzę, by Bóg błogosławił wszelkim poczynaniom

nowej PRD w służbie  naszej parafii ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Serdecznie zapraszam na

pierwsze posiedzenie rady na plebanię 9 grudnia br. (wtorek) o godz. 18.00.Bóg zapłać wszystkim, którzy

przyczynili się do wyboru nowej Rady Parafialnej i zagłosowali.                                                                     

                                                                                                                                                                                       Proboszcz.

 ____________________________________________________________________________________________________________________

PODZIĘKOWANIE 

Kapłani i wierni Parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku

serdecznie dziękują członkom Rady Parafialnej

za pracę i służenie bezinteresowną pomocą.

 

Dziękujemy za zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne,


 pomoc w prowadzeniu spraw materialno-gospodarczych, 


wspieranie w zarządzaniu dobrami


 materialnymi parafii i budowaniu 

 

wspólnoty Kościoła,


życzliwość,  kompetencję.

Ta współpraca przyczyniała się

do rozwoju naszej Wspólnoty w wymiarze duchowym i materialnym.

Niech łaskawy Bóg wynagrodzi ofiarność


i zaangażowanie swoim błogosławieństwem.

                                                                                 Ks. Proboszcz

              Kalety, listopad 2014 r.

 

 

WYBORY DO NOWEJ PARAFIALNEJ 


RADY DUSZPASTERSKIEJ

na kadencję 2014 – 2019

      

  „Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Do PRD wchodzą osoby z urzędu, z wyboru parafian oraz 
z nominacji proboszcza. Kadencja PRD trwa 5 lat. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

   Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

    Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

    Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.

Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru”.

                                                                /ze Statutu PRD dla Diec. Gliwickiej/

 Skład PRD kadencji 2004- 2009:              Skład PRD kadencji 2009- 2014:

                    Z wyboru:                                            Z wyboru:

1.    Myrczik Paweł – Sienkiewicza            1. Joachim Sośnica, - Matejki                          

2.    Sośnica Joachim – Matejki                 2. Edward Kowalski, - Gwoździa                            

3.    Henryk Mryka - Twardowskiego         3. Paweł Myrczik, - Sienkiewicza

4.    Kwieciński Mirosław – Lipowa            4. Henryk Mryka, - Twardowskiego

5.    Płonka Jan - Kochanowskiego           5. Marek Górecki, - Ks. Rogowskiego

6.    Dragon Henryk - Harcerska

7.    Kowalski Edward - Gwoździa

    Dziękuję wszystkim, którzy wchodzili w skład ostatniej Rady za okazaną pomoc w kierowaniu naszą parafią, za cenne rady i zaangażowanie, życzę odpowiedzialnych wyborów do nowej PRD w służbie dla naszej parafii i budowania wspólnoty parafialnej ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.                                                                                     

                                                                                                  Ks. Proboszcz.