Licznik odwiedzin

1677832

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.” Św. Grzegorz z Nazjanzu pisze w Orationes, że “Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga"

Do ochrzczenia dziecka wymaga się:
- aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku, a jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. (KPK, kan 868)

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  • świadectwo urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)