Licznik odwiedzin

1664582

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

                             Prace synodalne w naszej parafii

                                                                                                                                                                                                                                                   SPOTKANIE 4

Zebranie parafialnego zespołu synodalnego odbyło się w dniu 15-02-2018 roku, rozpoczęło się wspólną modlitwą ADSUMUS za Synod. Obecnych było 18 osób. Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy ADSUMUS za Synod.Przewodniczący Zespołu Synodalnego Ksiądz Proboszcz W.Ciosmak rozpoczął dyskusję dokonując wprowadzenia do tematów zaproponowanych w programie zebrania oraz zapoznał zgromadzonych na spotkaniu o ogólnej sytuacji w parafii. W dalszej części spotkania skupiono się nad uwagami i wnioskami związanymi z projektem dokumentu Komisji ds. świeckich I Synodu Diecezjalnego w Gliwicach. Ks. Proboszcz podkreślił, że świeccy są „pomostem” łączącym Kościół ze światem wartości doczesnych. Ten naturalny pomost umożliwia dotarcie przepowiadania ewangelicznego do wszystkich ludzi zaangażowanych na różnych płaszczyznach życia społecznego. Dyskusja była merytoryczna. Podczas dyskusji pojawiło się wiele punktów, w obszarze których zebrani wierni dostrzegali potrzebę zmian. Niepokojącym zjawiskiem w życiu wiernych świeckich, zdaniem D.Świder jest fakt, że jest dualizm postaw, nie można prowadzić podwójnego życia, trzeba mieć kręgosłup moralny, postępować etycznie, szczególnie w tak ważnych sprawach jak aborcja i obrona poczętego życia./ Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na kryzys wiary, który wypływa między innymi z nieumiejętnego przekazu wiary, dlatego powinno być większe zaangażowanie świeckich w rekolekcje, grupy parafialne, w życie parafii. Ciekawym pomysłem jest zalecany w dokumencie Dzień Wspólnoty Parafialnej, tu ks. M. Niewiadomski zaproponował, aby w parafii wprowadzić dzień przed Wigilią opłatek parafialny służący budowaniu wspólnoty parafialnej. Z dyskusji wynikały następujące wnioski: brak jest więzi i współpracy międzypokoleniowej; brak takiej ludzkiej wspólnoty między grupami, każda działa dla własnego dobra i zaistnienia; brak rozmów religijnych w rodzinach, młodym świeckim brakuje żywego kościoła, czyli przekazu radości, jaka płynie z wiary, młodym kościół kojarzy się ze smutkiem. Przedstawiciele wiernych, stanowiący parafialny zespół synodalny, podnosili sprawę większego zaangażowanie świeckich w udział we Mszy św., przy okazji zastanawiali się, jak teraz młodzież zaktywizować, zatrzymać przy parafii. Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę, że należy intensywniej wykorzystywać w kościele nowe środki przekazu, które szczególnie przemawiają do ludzi młodych. Uznano, że stojące przed parafią zadania, zebrane w konsultowanym dokumencie synodalnym, nakazują uczynić z parafii miejsce duszpastersko wydajne, sprzyjające otwarciu na działanie Ducha Świętego oraz wzrastanie w jego darach, wymagają rzetelnego namysłu i duchowego przygotowania wiernych świeckich. Członkowie PRD zastanawiali się, jak zachęcić do liczniejszego korzystania z propozycji katolickich mediów. Ks.Proboszcz podkreślił rolę katechetów i bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży podczas lekcji religii, w trakcie której cenne jest wykorzystywanie fragmentów artykułów czy programów telewizyjnych. Zasmuca i niepokoi fakt, że mimo olbrzymiej ilości propozycji tak niewielkim zainteresowaniem naszych parafian cieszą się media katolickie. Członkowie rady poszukiwali przyczyn tegoż zjawiska. Wśród nich dostrzegli: ogólny spadek czytelnictwa, powszechny brak czasu, trudność w odbiorze artykułów, kwestie finansowe. Dyskutujący podkreślali wartość reklamy, zachęcania do czytania. Przy okazji zauważono, że warto byłoby zastanowić się nad sposobem ożywienia parafialnej biblioteki. To również mogłoby być miejsce, w którym czytelnicy mieliby możliwość korzystania z czasopism katolickich.

Powoli także w naszej parafii rodzi się też proces odnajdywania przez wiernych świeckich poczucia współodpowiedzialności za misję ewangelizacyjną, czego wyrazem jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, wspólnota Róż Żywego Różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Franciszkański Zakon Świeckich.. Nadzieję budzi odradzająca się grupa młodzieżowa włączająca się w różne formy duszpasterstwa. Młodzież naszej parafii widoczna jest przede wszystkim w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, czuwaniach w duchu TZ, pomocy w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, budowaniu stajenki bożonarodzeniowej, ale też mamy 35 ministrantów i lektorów i tyle samo Marianek. Zebrani zdefiniowali wnioski do dokumentu:
Wniosek 1: Organizacja spotkań dla osób i grup różnego stanu ( małżeństwa, osoby rozwiedzione, samotne) w różnych formach ( rekolekcje, jednodniowe dni skupienia i inne) przynajmniej 1x w roku w celu ustrzeżenia przed błędami wychowawczymi, błędami wobec samych siebie, radzenia sobie w życiu nie tylko społecznym, ale też duchowym.
Wniosek 2: Organizowanie w Parafii spotkań małżeństw wraz z ich dziećmi celem wymiany doświadczeń i radzenia sobie z trudnościami występującymi w rodzinach i wychowaniu dzieci w duchu wiary. Takie spotkania ewangelizacyjne, wspólnota rodzin, wymiana doświadczeń i problemów mogłaby mieć wpływ na podejmowanie decyzji życiowych w rodzinach, np. rozpadu rodziny czy rozwodu, a także wychowywania dzieci. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

Zebranie parafialnego zespołu synodalnego odbyło się w dniu 15-02-2018 roku, rozpoczęło się wspólną modlitwą ADSUMUS za Synod. Obecnych było 18 osób. Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy ADSUMUS za Synod.Przewodniczący Zespołu Synodalnego Ksiądz Proboszcz W.Ciosmak rozpoczął dyskusję dokonując wprowadzenia do tematów zaproponowanych w programie zebrania oraz zapoznał zgromadzonych na spotkaniu o ogólnej sytuacji w parafii. W dalszej części spotkania skupiono się nad uwagami i wnioskami związanymi z projektem dokumentu Komisji ds. świeckich I Synodu Diecezjalnego w Gliwicach. Ks. Proboszcz podkreślił, że świeccy są „pomostem” łączącym Kościół ze światem wartości doczesnych. Ten naturalny pomost umożliwia dotarcie przepowiadania ewangelicznego do wszystkich ludzi zaangażowanych na różnych płaszczyznach życia społecznego. Dyskusja była merytoryczna.

Podczas dyskusji pojawiło się wiele punktów, w obszarze których zebrani wierni dostrzegali potrzebę zmian. Niepokojącym zjawiskiem w życiu wiernych świeckich, zdaniem D.Świder jest fakt, że jest dualizm postaw, nie można prowadzić podwójnego życia, trzeba mieć kręgosłup moralny, postępować etycznie, szczególnie w tak ważnych sprawach jak aborcja i obrona poczętego życia.

Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na kryzys wiary, który wypływa między innymi z nieumiejętnego przekazu wiary, dlatego powinno być większe zaangażowanie świeckich w rekolekcje, grupy parafialne, w życie parafii. Ciekawym pomysłem jest zalecany w dokumencie Dzień Wspólnoty Parafialnej, tu ks. M. Niewiadomski zaproponował, aby w parafii wprowadzić dzień przed Wigilią opłatek parafialny służący budowaniu wspólnoty parafialnej. Z dyskusji wynikały następujące wnioski: brak jest więzi i współpracy międzypokoleniowej; brak takiej ludzkiej wspólnoty między grupami, każda działa dla własnego dobra i zaistnienia; brak rozmów religijnych w rodzinach, młodym świeckim brakuje żywego kościoła, czyli przekazu radości, jaka płynie z wiary, młodym kościół kojarzy się ze smutkiem. Przedstawiciele wiernych, stanowiący parafialny zespół synodalny, podnosili sprawę większego zaangażowanie świeckich w udział we Mszy św., przy okazji zastanawiali się, jak teraz młodzież zaktywizować, zatrzymać przy parafii. Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę, że należy intensywniej wykorzystywać w kościele nowe środki przekazu, które szczególnie przemawiają do ludzi młodych. Uznano, że stojące przed parafią zadania, zebrane w konsultowanym dokumencie synodalnym, nakazują uczynić z parafii miejsce duszpastersko wydajne, sprzyjające otwarciu na działanie Ducha Świętego oraz wzrastanie w jego darach, wymagają rzetelnego namysłu i duchowego przygotowania wiernych świeckich. Członkowie PRD zastanawiali się, jak zachęcić do liczniejszego korzystania z propozycji katolickich mediów. Ks.Proboszcz podkreślił rolę katechetów i bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży podczas lekcji religii, w trakcie której cenne jest wykorzystywanie fragmentów artykułów czy programów telewizyjnych. Zasmuca i niepokoi fakt, że mimo olbrzymiej ilości propozycji tak niewielkim zainteresowaniem naszych parafian cieszą się media katolickie. Członkowie rady poszukiwali przyczyn tegoż zjawiska. Wśród nich dostrzegli: ogólny spadek czytelnictwa, powszechny brak czasu, trudność w odbiorze artykułów, kwestie finansowe. Dyskutujący podkreślali wartość reklamy, zachęcania do czytania. Przy okazji zauważono, że warto byłoby zastanowić się nad sposobem ożywienia parafialnej biblioteki. To również mogłoby być miejsce, w którym czytelnicy mieliby możliwość korzystania z czasopism katolickich.

Powoli także w naszej parafii rodzi się też proces odnajdywania przez wiernych świeckich poczucia współodpowiedzialności za misję ewangelizacyjną, czego wyrazem jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, wspólnota Róż Żywego Różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Franciszkański Zakon Świeckich.. Nadzieję budzi odradzająca się grupa młodzieżowa włączająca się w różne formy duszpasterstwa. Młodzież naszej parafii widoczna jest przede wszystkim w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, czuwaniach w duchu TZ, pomocy w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, budowaniu stajenki bożonarodzeniowej, ale też mamy 35 ministrantów i lektorów i tyle samo Marianek. Zebrani zdefiniowali wnioski do dokumentu:

Wniosek 1: Organizacja spotkań dla osób i grup różnego stanu ( małżeństwa, osoby rozwiedzione, samotne) w różnych formach ( rekolecje, jednodniowe dni skupienia i inne) przynajmniej 1x w roku w celu ustrzeżenia przed błędami wychowawczymi, błędami wobec samych siebie, radzenia sobie w życiu nie tylko społecznym, ale też duchowym.
Wniosek 2: Organizowanie w Parafii spotkań małżeństw wraz z ich dziećmi celem wymiany doświadczeń i radzenia sobie z trudnościami występującymi w rodzinach i wychowaniu dzieci w duchu wiary. Takie spotkania ewangelizacyjne, wspólnota rodzin, wymiana doświadczeń i problemów mogłaby mieć wpływ na podejmowanie decyzji życiowych w rodzinach, np. rozpadu rodziny czy rozwodu, a także wychowywania dzieci.

SPOTKANIE 3

1. Dnia 26 października 2017 r.  w  Kaletach Jędrysku  odbyło się posiedzenie parafialnego synodalnego zespołu. Obecnych było 11 osób (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

2. Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy  ADSUMUS za Synod.

3. Ks. Proboszcz powitał zebranych i przedstawił cel spotkania oraz dokumenty, które wcześniej otrzymali wszyscy zebrani członkowie zespołu synodalnego. Przedmiotem konsultacji był projekt zarządzeń i zaleceń dotyczących życia konsekrowanego w kościele gliwickim, projekt zarządzeń i zaleceń dotyczących katechezy i wychowania katolickiego opracowany przez Komisję ds. Katechizacji i Wychowania oraz ankieta podkomisji duszpasterskiej Synodu Diecezji Gliwickiej w zakresie duszpasterstwa sakramentalnego.

    Ks. Proboszcz rozpoczął dyskusję nad dokumentami od zachęcenia do dzielenia się wnioskami z analizy dokumentów, wskazał na problem identyfikacji z parafią, dodał, że parafia miejscem urzeczywistniania się Kościoła i wypełniania jego misji, dlatego wierni powinni żyć życiem parafii i tworzyć wspólnotę. zwrócił szczególną uwagę na motywację w realizowaniu niedzielnego obowiązku udziału w celebracji Mszy św. w naszej parafii, a nie poza parafią. Następnie ks. W.Ciosmak omówił sprawę chrztu św. W kwestii chrztu   zapisy w analizowanych dokumentach przedstawiają  z dużą dozą realizmu i duszpasterskiego wyczucia  sprawę dopuszczania do tego sakramentu dzieci z rodzin religijnie obojętnych lub zaniedbanych oraz tych dzieci, których rodzice żyją w związku niesakramentalnym,  podstawą udzielenia chrztu musi być uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane po katolicku. Dodał, że przed chrztem proboszcz lub wikariusz przeprowadzają rozmowę z rodzicami oraz z kandydatami na chrzestnych, którzy winni być praktykujący. Proboszcz powinien wyrażać zgodę na chrzest po otrzymaniu od rodziców dziecka i chrzestnych pisemnego poręczenia. Wydaje się, że jest to optymalne rozwiązanie trudnego problemu duszpasterskiego. Czyni ono zadość wymogom stawianym przez prawo kanoniczne, jednocześnie odwołując się do poczucia odpowiedzialności rodziców dziecka i przywracając właściwy wymiar funkcji chrzestnych. Istotne było przypomnienie wymogów, które winni spełniać kandydaci na chrzestnych. Ks. Niewiadomski podkreślił, że chrzest  jest wydarzeniem włączenia do wspólnoty Kościoła, przypomniał, że w naszej parafii mamy ustalone stałe terminy Mszy św., podczas których udziela się sakramentu chrztu św., są przypadki wymuszania innych terminów dogodnych dla indywidualnych parafian. Ważną sprawą była kwestia, kto może być rodzicem chrzestnym, nie może to być osoba, która ma przeszkodę małżeńską, rodzic chrzestny musi być podporą w modlitwie , nie ma opcji świadka sakramentu chrztu, osoba żyjąca w niesakramentalnym związku nie może być chrzestnym. Zwrócił uwagę, że trzeba wrócić do kazań katechizmowych, aby wierni mieli świadomość powagi chrzestnego, to ma być świadek wiary. M.Rogocz dodała, że świadomość młodych jest niska, zdarzają się związki wolne, dlatego zaproponowała, aby przynajmniej raz w roku przypominać zasady udzielania sakramentu chrztu i uwrażliwiać na problem odpowiedzialności rodziców i rodziców chrzestnych, aby zmienić styl myślenia. Sugestywnie trzeba mówić o chrzcie i sakramentach. Ustalono, że w gazetce parafialnej będą zamieszczane fragmenty dokumentów synodalnych.

      Ks. Proboszcz przedstawił sytuację wymuszania dodatkowych Mszy św. wedle wygody parafian, często podporządkowując uroczystości rodzinnej odprawianej w restauracji. Nie można naginać wiary do życzeń ludzi, dobrze, że w dokumentach synodalnych będą zapisane procedury organizacyjne dotyczące sprawowania posługi w Kościele. Podobna sytuacja występuje w sytuacji wczesnej Komunii św., czasem  jest to sytuacja, że posyła się do I Komunii św. z powodu imprezy. Wcześniejsze przygotowanie do wczesnej komunii św. powinno być tylko wtedy, gdy stan zdrowia i życia zagraża dziecku. Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na odpowiedni strój do I Komunii, są rodzice, którzy próbują wymusić zmianę alb na sukienki, jest to praktyka niedopuszczalna, dzieci mają być skromnie ubrane i dobrze przygotowane do I Komunii św.  Szczególnie istotne  jest podniesienie wieku przyjmowania przez dzieci Pierwszej Komunii Świętej. Ks. Proboszcz  wskazał, że  to następuje w III klasie szkoły podstawowej. Powodem takiej decyzji jest domniemanie, iż trzecioklasiści, jako bardziej dojrzali od młodszych dzieci, lepiej pojmują prawdziwe znaczenie tej ważnej uroczystości. Dzieci muszą być dobrze przygotowane do tego ważnego wydarzenia w swoim życiu. Czasem widać niedojrzałość, kiedy przy naukach przedmałżeńskich młodzi ludzie wykazują, że nie pamiętają podstaw wiary. Jest to kwestia odpowiedzialności moralnej za przyjmowanie i wychowanie po katolicku potencjalnych dzieci, trzeba być świadkiem wiary. Powinny być w parafiach prowadzone katechezy dorosłych poprzez rekolekcje i misje dla nich. Zebrani widzieli potrzebę głoszenia kazań podczas udzielania sakramentu chrztu św. Również omówiono praktyki uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej w sobotę praktykowaną przez niektórych ze względu na wygodę, takich sytuacji nie powinno być. Dużo uwagi poświęcono sprawie Mszy św. dla dzieci z osobnym kazaniem w niedzielę, ks.Proboszcz przywołał sytuację, gdy jego rodzice prowadzili go rodzinnie do kościoła, gdzie rodzinnie przeżywali Eucharystię, było to zawsze wielkie wydarzenie w rodzinie, zwrócił uwagę, że to rodzice dają przykład wiary i uczestnictwa w sakramentach, powinni przykładem pokazywać swoim dzieciom właściwe postawy, by budować domowy kościół. Zwrócił uwagę na ważność różańca św. i siłę tej modlitwy. P.Kandzia podał przykład dziecięcych Mszy św. sprawowanych na Pomorzu, widział potrzebę przeniesienia takiego wzorca do naszej parafii. Ks.Proboszcz i ks. M.Niewiadomski podkreślali, że takie Msze św. odbywają się w każdy czwartek. Wszelkie dzieła apostolskie są wręcz nie do pomyślenia bez czynnego zaangażowania świeckich, jako podstawowe miejsce tej aktywności ks. Proboszcz  wskazał  wspólnotę parafialną. Świeccy w jej ramach winni angażować się w życie religijno- liturgiczne. Istotne jest także angażowanie się w działalność dobroczynną w wszelkiego typu wolontariat, który jest ofertą skierowaną zwłaszcza do młodych. Dzięki takiemu podejściu do kwestii partycypacji świeckich w życiu Kościoła lokalnego można pokusić się o przełamanie dość popularnego wśród niektórych grup wiernych stereotypu, według którego parafia jest jakby urzędem obsługiwanym przez duszpasterzy- urzędników („funkcjonariuszy kultu”) jedynie „w godzinach otwarcia”. Przekazywanie parafianom części realnej odpowiedzialności za funkcjonowanie wspólnoty, przy życzliwej współpracy ze strony duszpasterzy doprowadzić może z czasem do ugruntowania się pozytywnego przekonania, że „Kościół i parafia to nie tylko duchowieństwo- „my- księża” ale również „my- świeccy”. Miejsce, w którym oparta na zaufaniu współpraca jednych z drugimi jest zdaniem ks. Proboszcza przyczyną sprawczą wielu cennych, pożytecznych dokonań. 

    W dokumentach do analizy znajdujemy normy i zalecenia dotyczące nauczania i wychowania w rodzinie, nauczania i katechizacji w parafii. Synodalna parafialna grupa wiernych  słusznie wskazała na środowisko rodzinne, „Kościół domowy”, jako na pierwsze i podstawowe miejsce społeczno- religijnego kształtowania młodego pokolenia. Zalecali także rodzicom zadbanie o doskonalenie swych umiejętności wychowawczych zarówno poprzez okolicznościowe katechezy, jak i poprzez uczenie się głębszego kontaktu z dzieckiem, okazywanie mu swej miłości i budowanie postawy odpowiedzialności. Wiele uwagi parafialne zgromadzenie synodalne poświęciło także nauczaniu i katechezie parafialnej, podkreślając w tym kontekście znaczenie rekolekcji, katechezy przykościelnej, jako koniecznego uzupełnienia katechizacji szkolnej, czy też prowadzenie w parafii katechezy dla osób dorosłych.  Obecność księży w szkołach jest konieczna, ksiądz ma autorytet większy niż katecheta świecki, ma większą skuteczność oddziaływania duszpasterskiego.

Ostatnią poruszaną kwestią była sprawa przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Do sakramentu bierzmowania dopuszczana jest młodzież uczącą się w III klasie gimnazjum. Jest to szczególnie trudny okres w życiu młodych ludzi, potrzebują wsparcia i dyscyplinowania ich w dobrym przygotowaniu m.in. poprzez indeksy. Funkcję tę mogą także wypełniać rodzice bierzmowanego lub inna osoba „odpowiednio dojrzała do wykonania tego zadania”. Duszpasterze powinni dążyć do upamiętnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania w formie nabożeństw dziękczynnych. Ks. Niewiadomski zauważył tu dużą rolę rodziców, niektórzy nie pozwalają na uczestnictwo w życiu kościoła, musi nastąpić zmiana myślenia.

Ks.Niewiadomski zaprosił członków zespołu do uczestnictwa w Balu Wszystkich Świętych, aby pokazywać dobre postawy, wypierać pogaństwo, pokazywać wartości i jednoczyć się w budowaniu parafialnego Kościoła.

4.Ks. Proboszcz podziękował zebranym za udział w spotkaniu, które zakończono modlitwą  i błogosławieństwem dla zebranych.

SPOTKANIE 1

      W czwartek 18 maja 2017 r.  odbyło się posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Obecnych było 18 osób. Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy Ojcze nasz, Modlitwy za Synod  - Modlitwy ADSUMUS , Modlitwy do Maryi w intencjach Synodu. Ks. Proboszcz W.Ciosmak nawiązał do zadań synodalnych, a następnie omówił podsumowanie ankiet presynodalnych Duszpasterstwa Rodzin, które  Komisja do Spraw Rodzin I Synodu Gliwickiego przekazała do Parafialnego Zespołu Synodalnego. Zwrócił uwagę, że sugestie przekazane przez zespoły parafialne zostały ujęte w dokumencie zawierającym zarządzenia i zalecenia mające poprawić funkcjonowanie duszpasterstwa na rzecz małżeństw i rodzin naszej diecezji. Ankietę presynodalną wypełniło i odesłało 110 Parafialnych Zespołów Synodalnych. Większość parafii  realizuje formację małżonków poprzez rekolekcje parafialne, pielgrzymki, festyny rodzinne, dni skupienia, konferencje, warsztaty i spotkania dla rodziców przy okazji przygotowywania dzieci do sakramentów.

      Parafialny Zespół Synodalny spotkał się przede wszystkim w celu wypełnienia ANKIETY PRESYNODALNEJ NA POTRZEBY KOMISJI ds. ŻYCIA KONSEKROWANEGO SKIEROWANEJ DO PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW SYNODALNYCH. Przystąpiono do szczegółowego omówienia poszczególnych jej punktów. Ks. Proboszcz  przedstawił  rozumienie pojęcia osoby konsekrowanej. Zebrani wskazali na ważne tematy dotyczące życia konsekrowanego, które zasługują na omówienie na synodzie: formy wzbudzania powołań kapłańskich i zakonnych; potrzeba i zadania  osób konsekrowanych w parafii; zasady współpracy osób konsekrowanych z duchowieństwem. Poprzez codzienną modlitwę różańcową przed Mszą św. ranną, nabożeństwa, nauczanie katechetyczne w szkołach i homiletyczne, rekolekcje powołaniowe, niedziele powołań; Mszę św. i nabożeństwa w pierwsze czwartki miesiąca w naszej parafii wyrażamy troskę o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

       Zgodnie z przyjętym porządkiem dokonano prezentacji dokumentu synodalnego - SYNODALNY PROJEKT ZARZĄDZEŃ I ZALECEŃ dotyczących liturgii i muzyki kościelnej opracowany przez Komisję ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, w toku której członkowie PZS mogli zgłaszać uwagi odnoszące się do omawianych materiałów. Dużo uwagi poświęcono dokumentowi: Misje Kościoła gliwickiego, przedstawiono proponowane postulaty i struktury animacji misyjnej opierające się na dotychczasowych działaniach pastoralnych, potrzeb misji oraz ankiet przeprowadzonych wśród animatorów misyjnych diecezji, misjonarzy i misjonarek oraz komisji misyjnej.  Ks. Proboszcz W.Ciosmak podkreślił, że działania misyjne zmierzają do wypracowania i wdrożenia jednolitego systemu promocji misji w skali diecezji i mają doprowadzić do: wzrostu świadomości misyjnej wszystkich diecezjan, pogłębienia duchowości misyjnej,  upowszechnienia zaangażowania misyjnego, rozwoju formacji animatorów, rozbudzenia powołań misyjnych,  poprawy skuteczności pomocy misjonarzom, ożywienia misyjnego wspólnot parafialnych. Ks. Proboszcz mówił o perspektywie reaktywacji od września w naszej parafii Koła Misyjnego. Dostrzeżono także wartość zamieszczania w naszej gazetce parafialnej intencji misyjnych.

     Ostatnim konsultowanym dokumentem były propozycje zarządzeń i zaleceń dotyczących poprawy funkcjonowania duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Podstawowym dokumentem normującym w/w działalność jest „Struktura i zasady działalności Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej”. Omówiono zarządzenia dotyczące wprowadzenia nowych propozycji, zalecenia dotyczące ujednolicenia dotychczas podejmowanych działań, precyzujących funkcjonowanie duszpasterstwa rodzin diecezji gliwickiej. Nasza parafia nie ma doświadczenia wspólnot i ruchów rodzin. Sąjednak rodzinyżywo angażujące sięwżycie parafii. Byćmoże owocem tego będzie potrzeba założenia ruchu zrzeszającego chętne rodziny naszej parafii w Bractwo św. Józefa..

     Na zakończenie spotkania podsumowania obrad dokonał ks. Ciosmak dziękując wszystkim uczestnikom zebrania za zaangażowanie oraz przypomniał, że Nowa Ewangelizacja stale szuka nowych sposobów wyrażania ciągle aktualnej prawdy ewangelicznej. Po krótkich komunikatach końcowych, modlitwą i błogosławieństwem zakończono spotkanie.

 

 

 

DEKRET

BISKUPA GLIWICKIEGO

ZWOŁUJĄCY PIERWSZY SYNOD DIECEZJI GLIWICKIEJ

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w dwudziestą piątą rocznicę utworzenia Diecezji Gliwickiej na mocy Bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus (25 marca 1992 r.), kierując się pragnieniem pogłębienia życia religijnego Ludu Bożego, jak również ujednolicenia prawa diecezjalnego Diecezji Gliwickiej, obejmującej wcześniej tereny diecezji katowickiej i opolskiej, oraz dostosowania niniejszego prawa do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 roku, niniejszym dekretem zwołuję Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej.

Uroczyste rozpoczęcie Synodu będzie miało miejsce 25 marca 2017 roku w czasie Mszy św. odprawionej o godzinie 10.30 w katedrze pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Do koncelebrowania Mszy Świętej zapraszam wszystkich kapłanów naszej Diecezji. Zapraszam także do wspólnej modlitwy w czasie Eucharystii wszystkich alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, osoby życia konsekrowanego, członków wspólnot i stowarzyszeń oraz wszystkich wiernych Diecezji Gliwickiej. Następnie w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się sesja otwierająca obrady synodalne, do udziału w której zapraszam wszystkich, którzy z mocy prawa kanonicznego (kan. 463 KPK) osobnym dekretem są powołani na Synod.

Aby Synod przyniósł oczekiwane owoce, zachęcam cały Lud Boży naszej Diecezji, do refleksji i modlitwy w tej intencji oraz do ofiarowania swoich cierpień i prac. Do szczególnej zaś aktywności zachęcam wszystkich, którym zostały w tym Synodzie powierzone szczególne zadania.

To wielkie dzieło pochylenia się nad Ludem Bożym Diecezji Gliwickiej zawierzam wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i naszych Świętych Patronów Piotra i Pawła.

  ks. Sebastian Wiśniewski                                                         + Jan Kopiec

                Kanclerz                                                                      Biskup Gliwicki                                                                                   

                                                                                            

Regulamin I Synodu Diecezji Gliwickiej

A. Wprowadzenie

§ 1. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej, zwołany dnia 26 marca 2017 r. (zwany dalej Sy-nodem), jest zebraniem wybranych duchownych i innych wiernych Diecezji Gliwickiej

(zwanej dalej Diecezją), którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc

Biskupowi Gliwickiemu (zwanemu dalej Biskupem), zgodnie z postanowieniami prawa

Kościoła Rzymskokatolickiego (por. kan. 460 KPK) i zamieszczonymi poniżej zapisami paragrafów „Regulaminu I Synodu Diecezji Gliwickiej”.

B. Struktura Synodu

I. Biskup

§ 2. Jedynym ustawodawcą na Synodzie jest Biskup (por. kan. 466 KPK), który:

 1. zwołuje Synod,
 1. przewodniczy pracom Synodu sam bądź przez swego delegata (por. kan. 462 §2 KPK),
 2. promulguje regulamin Synodu oraz inne regulacje niezbędne do prawidłowego funk-cjonowania Synodu,
 1. ustanawia i określa skład poszczególnych komisji, zespołów i innych organów kole-gialnych, oraz, w razie potrzeby, innych jednostek organizacyjnych dla realizacji celów synodalnych,
 1. powołuje konsultorów dla komisji synodalnych,
 2. przewodniczy pracom Komisji Głównej osobiście lub przez swego delegata,
 1. zwołuje Sesje Plenarne Synodu i kieruje nimi osobiście lub przez swego delegata (por. kan. 462 §2 KPK),
  1. zatwierdza i promulguje dokumenty końcowe Synodu.

II. Komisja Główna Synodu

§ 3. Komisję Główną Synodu stanowi kolegium najbliższych współpracowników Bisku-pa. Jej posiedzenia zarządza Biskup. Do zadań Komisji Głównej Synodu należy:

 1. wyznaczanie zadań komisji i zespołów synodalnych oraz czuwanie nad ich realizacją,
 1. analiza i ocena projektów dokumentów opracowanych przez komisje synodalne,
 2. czuwanie nad procesem przygotowania projektów dokumentów Synodu, które mają być przedstawiane na Sesjach Plenarnych,
 1. nadzorowanie redakcji dokumentów końcowych Synodu.

III. Sekretarz Synodu

§ 4. Sekretarz Komisji Głównej pełni jednocześnie rolę Sekretarza Synodu. Ma nim być kapłan biegły w teologii i prawie. Do jego obowiązków należy:

 1. merytoryczne i formalne wsparcie Biskupa lub jego delegata w przewodniczeniu po-siedzeniom Komisji Głównej,
 1. przewodniczenie pracom Sekretariatu Synodu,
 2. koordynacja działań związanych z przebiegiem Synodu.


IV. Zespół Teologiczny i Zespół Legislacyjny

 1. troska o teologiczną poprawność tekstów synodalnych, spójność wizji teologicznej Synodu, jak i jednolitość, precyzję oraz komunikatywność języka tekstów teologiczno-pastoralnych Synodu,
 1. specjalistyczna pomoc innym komisjom i zespołom, zwłaszcza Komisji Głównej.

§ 7. Do zadań Zespołu Legislacyjnego należy w szczególności:

1. troska o zgodność projektów regulacji proponowanych w ramach prac synodalnych z prawem powszechnym Kościoła, jak również o jednolitość i precyzję języka tekstów prawnych Synodu,

2. specjalistyczna pomoc innym komisjom i zespołom, zwłaszcza Komisji Głównej, 3. opracowanie całości obowiązującego w Diecezji prawa partykularnego.

§ 8. Posiedzenia zespołów odbywają się wedle uznania przewodniczącego.

V. Sekretariat Synodu

§ 9. Dokumentacja prac zespołów przechowywana jest przez Sekretariat Synodu; wszystkie materiały należy przekazywać do Sekretariatu niezwłocznie po ich zredago-waniu. Do zadań Sekretariatu Synodu należy:

  1. wspieranie prac Komisji Głównej, Zespołu Teologicznego, Zespołu Legislacyjnego i

Komisji synodalnych poprzez:

 • sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji Głównej i Sesji Plenarnych oraz wsparcie protokołowania posiedzeń komisji synodalnych, a także Zespołu Legi-slacyjnego i Zespołu Teologicznego,
 • prowadzenie korespondencji Komisji Głównej, Komisji synodalnych oraz Zespołu Legislacyjnego i Zespołu Teologicznego,
 • podejmowanie innych zadań w porozumieniu z przewodniczącymi komisji,
 1. gromadzenie i przechowywanie akt i dokumentacji prac Synodu (we współpracy z

Archiwum Diecezjalnym),

 1. gromadzenie i udostępnianie właściwym podmiotom materiałów nadsyłanych do Sy-nodu – zwłaszcza przez zespoły synodalne,
  1. koordynacja i wsparcie prac zespołów synodalnych,
 1. animacja i koordynacja działań informacyjnych, formacyjnych i promocyjnych zwią-zanych z pracami Synodu, a zwłaszcza:
 • redagowanie oficjalnej strony internetowej Synodu,
 • przygotowywanie materiałów dla mediów,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i formacyjnych do wykorzystania w duszpasterstwie Diecezji,
 • animowanie i moderowanie forów internetowych Synodu,
 • przygotowanie do publikacji dokumentów roboczych i końcowych Synodu.

§ 10. Sekretariat Synodu działa w sposób stały.


§ 11. Za wszelkie sprawy logistyczne odpowiada Ekonom Diecezji. Do jego obowiązków należy zapewnienie członkom Synodu odpowiednich warunków pracy, a w szczególno-ści:

 1. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń, w których odbywać się będą sesje plenarne Synodu,
  1. wsparcie organizacyjne liturgii synodalnych.

Ekonoma Diecezji wspierają: Ceremoniarz Biskupi, Proboszcz parafii katedralnej i Dy-rektor Centrum Jana Pawła II w Gliwicach.

§ 12. Za kształt i przebieg liturgii synodalnych sprawowanych pod przewodnictwem Biskupa odpowiada Ceremoniarz Biskupi, który w spełnianiu swych obowiązków działa w porozumieniu z Sekretariatem Synodu.

VI. Komisje synodalne

 1. zwoływanie posiedzeń i określanie porządku obrad,
 2. prowadzenie obrad w czasie posiedzeń, zarządzanie głosowania i troska o dochodze-nie do jednomyślności w podejmowaniu decyzji,
 1. nadzorowanie, we współpracy z Sekretariatem Synodu, dokumentacji prac komisji lub zespołu,
  1. zlecanie i nadzorowanie zadań powierzonych członkom lub konsultorom,
  2. reprezentowanie komisji lub zespołu wobec innych ciał Synodu oraz na zewnątrz.


§ 22. Do zadań sekretarza komisji lub zespołu należy w szczególności:


 1. przygotowywanie materiałów potrzebnych do prac komisji, troska o odpowiednie wyposażenie miejsca obrad i inne kwestie związane z zapleczem logistycznym.
 1. sporządzanie protokołów posiedzeń oraz innej dokumentacji prac (w przypadku se-kretarzy komisji synodalnych oraz Zespołów: Teologicznego i Legislacyjnego – we współpracy z Sekretariatem Synodu),
 1. prowadzenie korespondencji (w przypadku sekretarzy komisji synodalnych oraz Ze-społów: Teologicznego i Legislacyjnego – za pośrednictwem Sekretariatu Synodu),
 1. przekazywanie informacji o zwołaniu posiedzenia komisji lub zespołu członkom i za-proszonym osobom (w przypadku sekretarzy komisji synodalnych oraz Zespołów: Teo-logicznego i Legislacyjnego – Sekretariatowi Synodu),

§ 23. Do zadań komisji synodalnych należy:

 1. identyfikacja i analiza szczegółowych zagadnień będących w zakresie kompetencji komisji (ewentualne wątpliwości kompetencyjne rozstrzyga Komisja Główna), zwłasz-cza w kontekście:
 • aktualnej sytuacji duszpasterskiej w Diecezji,
 • możliwych do określenia wyzwań, stawianych przez współczesny świat,

Realizacja tego zadania ma w szczególności dokonywać się przez:

 • szczegółowe pytania, skierowane do Zespołów Synodalnych lub innych podmio-tów zaaprobowanych przez Komisję Główną,
 • konsultacje ze specjalistami z danej dziedziny,
 1. formułowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawodawstwa partykularnego,
 2. redagowanie:
 • materiałów koniecznych do prac Zespołów Synodalnych,
 • ustaleń wstępnych (przeznaczonych do dalszej konsultacji) i końcowych (prze-znaczonych do prac plenarnych Synodu),
 • zleconych przez Komisję Główną części dokumentów końcowych Synodu,
 1. uczestnictwo, o ile to możliwe, w działaniach formacyjnych i promocyjnych organizo-wanych przez Sekretariat Synodu.

§ 24. Posiedzenia komisji synodalnych odbywają się zgodnie z aktualnym rytmem prac synodalnych wyznaczonym przez Komisję Główną.

§ 25. Dokumentacja prac komisji synodalnych przechowywana jest przez Sekretariat Synodu. Wszystkie materiały należy przekazywać do Sekretariatu Synodu niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VII. Parafialne zespoły synodalne

 1. członkowie parafialnych rad duszpasterskich,
 1. katecheci świeccy zatrudnieni w szkołach związanych duszpastersko z parafią w wy-miarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, z zachowaniem zasady, że jeden kate-cheta należy wyłącznie do jednego parafialnego zespołu synodalnego,
 1. nadzwyczajni szafarze Komunii świętej,
 2. liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie parafii,


 1. parafialna rada duszpasterska może wskazać dodatkowych członków zespołu, nie więcej jednak niż 3 osoby,
 1. pełny imienny skład Parafialnego Zespołu Synodalnego powinien być podany do pu-blicznej wiadomości na stronie internetowej parafii lub w inny sposób oraz przekazany do Sekretariatu Synodu.

§ 28. Na pierwszym spotkaniu członkowie zespołu synodalnego wybierają wiceprze-wodniczącego i sekretarza. Przewodniczący zespołu przekazuje do Sekretariatu Synodu informację o powołaniu zespołu wraz z listą jego członków oraz danymi kontaktowymi sekretarza (adres e-mail i numer telefonu).

§ 29. Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny odbywać się regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych i obejmować zawsze część modlitewno-formacyjną, zapoznanie się z informacjami o aktualnym stanie prac synodalnych oraz właściwe ob-rady nad zagadnieniami przekazanymi zespołom przez Sekretariat Synodu.

§ 30. Sekretarz parafialnego zespołu synodalnego sporządza protokół z każdego posie-dzenia i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego przekazuje go do Sekretariatu Syno-du przed upływem miesiąca od posiedzenia.

§ 31. Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych są w szczególności:

 1. refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,
  1. formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Diecezji,
  2. promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii,
 1. modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

§ 32. W przypadku dużej ilości członków zespół może obradować w kilku mniejszych grupach. Decyzja o takim trybie pracy oraz odpowiedzialność za podział i koordynację grup spoczywa na przewodniczącym.

VIII. Młodzieżowe zespoły synodalne

IX. Inne zespoły synodalne

§ 36. Zespoły synodalne mogą powstawać poza strukturami parafialnymi, np. w ramach zgromadzeń zakonnych działających na terenie Diecezji, stowarzyszeń katolickich, ru-chów eklezjalnych, duszpasterstw specjalistycznych. Decyzję o powstaniu takiego zespo-łu synodalnego podejmuje Komisja Główna na pisemny wniosek podmiotu właściwego, a zatem przedstawiciela środowiska postulującego powstanie takiego zespołu. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. uzasadnienie potrzeby powstania zespołu synodalnego,
 1. listę proponowanych członków z krótką charakterystyką ich zaangażowania w Ko-ściele i wskazaniem kandydata na przewodniczącego zespołu,


3. opinię duszpasterza (moderator, asystent kościelny, duszpasterz grupy zawodowej lub środowiska), dotyczącą w szczególności zdatności kandydata na przewodniczącego zespołu.

C. Sesje plenarne

I. Uczestnicy sesji plenarnych

II. Komisja skrutacyjna

 1. powoływanie na daną sesję skrutatorów w liczbie wystarczającej do sprawnego zliczania głosów;
 2. przeprowadzanie za pomocą skrutatorów liczenia głosów w trakcie głosowań;
 3. przekazywanie przewodniczącemu sesji wyników głosowań w postaci protokołu.

III. Przebieg sesji plenarnych

 • modlitwa;
 • prezentacja projektów uchwał synodalnych;
 • dyskusja nad projektem i ewentualne głosowanie;
 • wolne głosy.


kach, w wyniku decyzji przewodniczącego, zapisanie do głosu może nastąpić w trakcie trwania dyskusji. Ze względów organizacyjnych wskazane jest zapisywanie się do głosu drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem sesji.

IV. Przebieg prac między sesjami

 1. sporządza protokół i przedstawia do zatwierdzenia przewodniczącemu; zatwier-dzony protokół Sekretariat przekazuje członkom Synodu wraz z materiałami na następną sesję;
 1. przekazuje odpowiednim komisjom materiały z sesji;
 2. przygotowuje materiały informacyjne dla parafii i mediów.

V. Opracowanie dokumentu synodalnego


§ 63. Ostateczna redakcja uchwał synodalnych zostanie dokonana po przeprowadzeniu wszystkich głosowań nad poszczególnymi częściami.


Synodu w parafiach.

D. Postanowienia końcowe

 

Skład Parafialnego Zespołu Synodalnego

 

1.       Ks.Proboszcz  Wojciech Ciosmak – przewodniczący

2.       Maria Rogocz – wiceprzewodnicząca

3.       Ks. wikariusz Marek Niewiadomski

4.       Ks. wikariusz Michał Wąs

5.       Danuta Dziuk

6.       Czesław Gabryś

7.       Irena Galios 

8.       Marek Górecki

9.       Leonard Hadyk

10.     Beata Halamus

11.    Eugeniusz Kandzia

12.    Roman Kandzia

13.    Magdalena Kloze

14.    Małgorzata Kokoszka

15.    Blandyna Kubiak

16.    Mirosław Kwieciński

17.    Dorota Mańczak

18.    Jan Płonka

19.    Grażyna Plaza

20.    Danuta Świder

21.    Mariusz Wiaderek

 

Synod

      Synod diecezji to najważniejsze ciało doradcze biskupa. W fazie przygotowawczej chodzi o jak najszersze uczestnictwo wiernych. Biskup zwołuje synod diecezji zwłaszcza wtedy, gdy chce się poradzić Kościoła, któremu przewodniczy, posłuchać Ducha, który przez wspólnotę przemawia. Synod ma pomóc najpierw w przyjrzeniu się temu, w jakim punkcie – jako Kościół lokalny – jesteśmy: jaka jest nasza wierność Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania, z czym sobie radzimy nieźle, z czym kiepsko, jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się struktury, jaka jest jakość życia chrześcijańskiego w naszych parafiach, jak ewangelizujemy. Chodzi o sprowokowanie rozmowy na ten temat – od poziomu wspólnot w parafiach, przez parafie, dekanaty, po diecezję.

Jeśli uda nam się ten "rachunek sumienia" połączony z inwentaryzacją, będzie można przejść do kolejnego pytania: co robić w najbliższej i nieco dłuższej perspektywie? Jak organizować życie wspólnot tak, by stawały się coraz bardziej tym, czym są: Kościołem, znakiem i narzędziem pojednania ludzi z Bogiem i między sobą? Synod powinien nas doprowadzić do skonstruowania planu na przyszłość.

Jednak być może istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie ustalić, będzie - jeśli się uda – doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie, że we wspólnocie towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca.
Istotnym celem Synodu niech będzie formowanie świadomości i pobudzanie różnych form współodpowiedzialności za Kościół lokalny – tak we wspólnotach, jak i u poszczególnych wiernych. Szczególnie też owa wizja przyszłości dotyczyć ma aktualizacji prawa partykularnego wedle wymogów prawa powszechnego Kościoła oraz troski o poprawność w zakresie doktryny i obyczajów. Tak formułowane cele Synodu mają sprawić, by stał się on narzędziem odnowy  tak gorliwości pastoralnej, jak i dyscypliny prawnej Kościoła lokalnego.

 

Szczegółowe informacje  o Synodzie Dziecezji Gliwickiej     http://www.synodgliwice.pl/prace_synodu.html