Licznik odwiedzin

1664550

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

Koło Przyjaciół Radia Maryja

            Powołanie Koła Przyjaciół Radia Maryja jako grupy modlitewnej w naszej parafii to dzień 16 września 1996 r. Grupa  powstała za zgodą Ks.Proboszcza  Kazimierza Szalasty. Parafianie spotykają się raz w miesiącu na modlitwie różańcowej, Eucharystii i spotkaniu formacjnym. Przewodnictwa grupie podjęła się p. Danuta Świder.

            Główny celem działania członków grupy jest Msza św i modlitwa różańcowa poprzez które upraszają potrzebne łaski dla Ojczyzny, Ojca św., duszpasterzy i wszystkich ludzi tworzących media katolickie, Radio Maryja, TV Trwam. Cel formacyjny to także czytanie i rozpowszechnianie miesięczników: W Naszej Rodzinie i Różaniec, wspólny śpiew oraz rozmowy o aktualnych zagadnieniach. To również uczestnictwo w modlitwie różańcowej i spotkaniach, aby swoją obecnością wzajemnie się ubogacać, razem wspierać, a także przeżywać bardzo piękne chwile podczas spotkań opłatkowych czy rocznicowych, które są organizowane co roku.

            Radio Maryja i TV Trwam to katolicki głos w domach, to dzieło nowej ewangelizacji, to narzędzia medialne, w których mogą się wypowiedzieć autorytety z tytułami naukowymi z różnych dziedzin, zarówno ludzie Kościoła, jak i nauki, socjolodzy, dziennikarze, prawnicy i politycy, którzy ze względu na poglądy, głoszoną prawdę i troskę o dobro wspólne nie są zapraszani do mediów tzw. głównego nurtu. To propozycje programowe skierowane do dzieci, młodzieży
i dorosłych. To codzienna katecheza, modlitwa, prawdziwa informacja, dobra muzyka.

Rodzina RM

            Pierwsze w Polsce media interaktywne - Radio Maryja - tworzone jest przy udziale słuchaczy i widzów. W opisie rzeczywistości prowadzący kierują się kryterium dobra, piękna, prawdy. To transmisje na żywo z życia Kościoła, to codzienna transmisja apelu jasnogórskiego. Można powiedzieć, że to uniwersytet, który mamy na co dzień w naszych domach na częstotliwości 107,0. Takie dzieła nowej ewangelizacji członkowie grupy wspierają modlitwą i darem serca. Uczestniczą też w pielgrzymkach organizowanych przez ojców redemptorystów, są to najczęściej pielgrzymki na Jasną Górę. Byli także na pielgrzymkach w Toruniu, Licheniu, Kaliszu, Leśniowie, Gidlach. Zawsze zapraszają wszystkich chętnych parafian. Są wdzięczni Bogu i Maryi za to, co się już dokonało przez ich działalność i proszą gorąco w modlitwach o łaski i wytrwanie do dalszego dawania świadectwa Bogu i Maryi w Kole Przyjaciół Radia Maryja przy parafii.

            Wśród parafian panuje duża radość z powodu przyznania w lipcu 2013 r. koncesji Telewizji TRWAM na nadawanie na pierwszym multipleksie cyfrowym. Zakończone starania  szeregu osób i instytucji, które wsparły starania o przyznanie koncesji na multipleksie NTC i byli solidarni w pokojowej walce o wolność słowa to efekt ostatecznej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. TV Trwam rozpoczęło nadawanie na multipleksie pierwszym 27 kwietnia 2014 r. Rodzina Radia Maryja to ludzie głęboko zaangażowani w życie Kościoła, kochający Pana Boga, kochający Ojczyznę, drugiego człowieka. Ludzie, którzy gromadzą się na modlitwie, którzy słuchają Radia Maryja, oglądają TV Trwam i którzy chcą żyć według Bożych przykazań. To także ludzie, którzy chcą budować nasze życie społeczne według społecznej nauki Kościoła.
            Wszystkich pragnących dołączyć do Koła Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie różańcowej oraz comiesięcznej Mszy św. Dodatkową zachętą niech będą słowa bł. Jana Pawła II:„Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że nazywa się Radio Maryja”.
http://www.radiomaryja.pl

KPRM1