Licznik odwiedzin

1664547

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia.
Kandydaci do małżeństwo zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny i wziąć udział w przewidzianych prawem naukach przedślubnych i konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego.

W kancelarii należy przedłożyć:
1. Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem) z adnotacjami o sakramencie bierzmowania i brakiem przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
2. Dowód osobisty
3. Świadectwa katechizacji szkolnej
4. Przy tzw. Małżeństwach konkordatowych: Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa”
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
6. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
7. Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania
8 Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii
9. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód
10. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego

 

Dni Skupienia dla narzeczonych w dekanacie Woźniki

                      organizowane są w Parafii Strzebiń.

Terminy spotkań: ( soboty) 6 kwietnia, 18 maja, 28 września 2024 r. od 15:45 - 18:00.

Porządek spotkania: 15:45 - modlitwa,  16:00 - konferencja, 16:30 - adoracja i okazja do spowiedzi,17:00 - Msza św.

 

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa   w tym roku ( 2024) odbędą się:   2,  9 i 16 marca1 , 8, 15  czerwca;   7, 14  i 21 września              ( o godz.15:00w salce Domu Parafialnego.

 

Poradnia Życia Rodzinnego -

Dekanalny Doradca Życia Rodzinnego - p. Danuta Świder  tel. :  (034) 3577-438

 

Weekendowe Przygotowania do Sakramentu Małżeństwa w roku 2024:

     Z regulaminem takiego przygotowania można zapoznać się (w dziale ogłoszenia)
     na stronie internetowej:    
http://www.dorodzin.gliwice.opoka.org.pl